Ako sa oslobodiť od cyklu automatickej opravy systému Windows 10 a znova získať kontrolu nad počítačom

Vyskúšajte Náš Nástroj Na Odstránenie Problémov

Stručný obsah

Tento článok poskytuje riešenia, ako získať svoje Počítač so systémom Windows 10 je mimo cyklu automatickej opravy . Byť uviaznutý v Slučka automatickej opravy systému Windows je bežný problém, ktorý bráni správnemu spusteniu počítača. Článok popisuje niekoľko spôsobov opraviť slučku automatickej opravy systému Windows 10 , vrátane spustenia v núdzovom režime, používania funkcie Obnovovanie systému, prístupu k rozšíreným možnostiam spustenia a obnovy počítača.Medzi kľúčové kroky, na ktoré sa vzťahuje, patrí použitie Príkazový riadok na obnovenie systémových súborov, návrat k predchádzajúcemu bodu obnovenia a zakázanie opravy automatického spustenia znovu získať prístup. Problémy s hardvérom, konflikty ovládačov, aktualizácie systému Windows a chyby disku sú diskutované ako potenciálne Príčiny automatických opráv v systéme Windows 10 .

Aby ste to vyriešili, článok vás prevedie spustením Oprava spustenia , obnovenie systémových súborov, zmena nastavení systému BIOS a preinštalovanie systému Windows pomocou zavádzacieho zariadenia USB alebo DVD. Zálohovanie údajov a vyhľadanie odbornej pomoci sa odporúča aj vtedy, ak vám poskytnuté tipy na riešenie problémov vlastnými rukami nepochopia PC mimo autoopravárenskej slučky .

Čo spôsobuje automatické opravné slučky Windows 10

Čo spôsobuje automatické opravné slučky Windows 10

V systéme Windows 10 sa môžu vyskytnúť automatické slučky opráv z rôznych dôvodov. Tu sú niektoré bežné príčiny:1. Poškodené systémové súbory: Ak dôjde k poškodeniu dôležitých systémových súborov, môže to viesť k automatickej opravnej slučke. Môže k tomu dôjsť v dôsledku infekcií škodlivým softvérom, náhlych výpadkov napájania alebo nesprávneho vypnutia.

2. Problémy s hardvérom: Slučku automatickej opravy môžu spustiť aj problémy s hardvérovými komponentmi, ako je pevný disk, RAM alebo základná doska. Chybný hardvér môže brániť správnemu spusteniu operačného systému.

3. Nekompatibilné ovládače alebo softvér: Inštalácia nekompatibilných alebo zastaraných ovládačov alebo softvéru môže spôsobiť konflikty so systémovými súbormi a spustiť cyklus automatickej opravy. Je dôležité udržiavať ovládače a softvér aktuálne.4. Nesprávne nastavenia systému BIOS: Nesprávne nastavenia v systéme BIOS môžu tiež viesť k automatickej opravnej slučke. Zmena nastavení súvisiacich s poradím zavádzania alebo konfiguráciou systému bez náležitých znalostí môže spôsobiť zlyhanie spustenia systému.

5. Chyby disku: Chyby na pevnom disku, ako sú chybné sektory alebo poškodenie systému súborov, môžu spôsobiť slučku automatickej opravy. Tieto chyby môžu brániť správnemu načítaniu operačného systému.

6. Aktualizácie systému Windows: Niekedy sa aktualizácie systému Windows môžu pokaziť a viesť k automatickej opravnej slučke. To sa môže stať, ak sa proces aktualizácie preruší alebo ak je samotná aktualizácia chybná.Je dôležité identifikovať konkrétnu príčinu automatickej opravnej slučky, aby ste mohli efektívne vyriešiť problém. V niektorých prípadoch môže byť potrebná odborná pomoc na diagnostiku a odstránenie základného problému.

Prečo sa systém Windows 10 stále spúšťa v režime obnovenia?

Windows 10 môže pokračovať v zavádzaní do režimu obnovenia z niekoľkých dôvodov. Jednou z bežných príčin je chyba alebo poškodenie systému, ktoré bráni normálnemu spusteniu operačného systému. Môže to byť spôsobené nedávnou inštaláciou softvéru alebo ovládača, výpadkom napájania alebo poruchou hardvéru.Ďalším možným dôvodom je problém so súborom konfiguračných údajov zavádzania (BCD). Súbor BCD obsahuje dôležité informácie o tom, ako by sa mal operačný systém spustiť, a ak dôjde k jeho poškodeniu alebo chýba, systém Windows 10 sa môže automaticky spustiť do režimu obnovenia.

V niektorých prípadoch môže automatickú opravnú slučku spustiť aj vírusová alebo malvérová infekcia. Tieto škodlivé programy môžu zmeniť systémové súbory a nastavenia, narušiť normálny proces zavádzania a ako preventívne opatrenie prinútiť systém Windows 10 do režimu obnovenia.Problémy s hardvérom, ako je napríklad chybný pevný disk alebo pamäťový modul, môžu tiež viesť k nepretržitému zavádzaniu do režimu obnovenia. Ak systém počas procesu spúšťania zistí problém s hardvérom, môže automaticky spustiť režim opravy, aby sa zabránilo ďalšiemu poškodeniu.

A nakoniec, nesprávne postupy vypínania alebo náhla strata napájania môžu spôsobiť, že Windows 10 prejde do režimu obnovenia. Keď systém nie je správne vypnutý, môže sa pokúsiť o opravu počas ďalšieho zavádzania, aby sa zabezpečila jeho stabilita a funkčnosť.Na záver, existujú rôzne dôvody, prečo sa systém Windows 10 stále spúšťa do režimu obnovenia. Môže to byť spôsobené systémovými chybami, problémami s konfiguráciou zavádzania, infikovaním škodlivým softvérom, problémami s hardvérom alebo nesprávnym vypínaním. Identifikácia a vyriešenie základnej príčiny je rozhodujúce pre únik zo slučky automatickej opravy a obnovenie normálnej funkčnosti zavádzania.

Ako preskočím automatickú opravu pri spustení systému Windows 10?

Ak ste uviazli v slučke automatickej opravy systému Windows 10 a chcete ju preskočiť počas spúšťania, môžete vyskúšať niekoľko spôsobov:

1. Reštartujte počítač niekoľkokrát: Slučka automatickej opravy môže byť niekedy dočasným problémom. Opakovaným reštartovaním počítača možno budete môcť obísť automatickú opravu a spustiť systém Windows normálne.

2. Použite Rozšírené možnosti spustenia: Do ponuky Rozšírené možnosti spustenia sa dostanete podržaním klávesu Shift a výberom možnosti Reštartovať z ponuky Štart systému Windows. Odtiaľ si môžete vybrať zavedenie systému do núdzového režimu alebo použiť iné pokročilé možnosti riešenia problémov.

3. Vypnutie automatickej opravy: Ak chcete natrvalo vypnúť funkciu automatickej opravy, môžete tak urobiť pomocou príkazového riadka. Otvorte príkazový riadok ako správca a zadajte nasledujúci príkaz: |_+_|. Tým sa vypne funkcia automatickej opravy a zabráni sa jej spusteniu pri štarte.

4. Vykonajte obnovu systému alebo reset: Ak všetko ostatné zlyhá, môžete skúsiť vykonať obnovu alebo reset systému. Týmto obnovíte svoj počítač do predchádzajúceho stavu alebo preinštalujete systém Windows, resp. Majte na pamäti, že vykonaním resetovania sa odstránia všetky vaše osobné súbory, preto si pred pokračovaním nezabudnite zálohovať všetky dôležité údaje.

Pamätajte si, že je vždy dobré vytvárať pravidelné zálohy vašich dôležitých súborov a udržiavať systém aktuálny, aby ste predišli problémom, ako je napríklad cyklus automatickej opravy.

Ako vynútim opravu pri spustení?

Ak ste uviazli v automatickej oprave systému Windows 10 a potrebujete vynútiť opravu pri spustení, môžete vyskúšať niekoľko spôsobov:

Metóda 1: Použitie rozšírených možností spustenia

1. Reštartujte počítač a počas procesu zavádzania opakovane stláčajte kláves F11.

2. Zobrazí sa ponuka Rozšírené možnosti spustenia.

3. Vyberte 'Riešenie problémov' a potom 'Rozšírené možnosti'.

4. V ponuke Rozšírené možnosti vyberte 'Oprava spustenia'.

5. Podľa pokynov na obrazovke dokončite proces opravy pri spustení.

Metóda 2: Použitie inštalačného média systému Windows 10

1. Vložte inštalačné médium systému Windows 10 (USB alebo DVD) do počítača.

2. Reštartujte počítač a stlačením klávesu (zvyčajne F12, F10 alebo Esc) vstúpte do ponuky zavádzania.

3. Vyberte možnosť zavedenia systému z inštalačného média.

4. Na obrazovke inštalácie systému Windows zvoľte 'Next' (Ďalej) a potom 'Repair your computer' (Opraviť počítač).

5. Vyberte 'Riešenie problémov' a potom 'Rozšírené možnosti'.

6. V ponuke Rozšírené možnosti vyberte 'Oprava spustenia'.

7. Podľa pokynov na obrazovke dokončite proces opravy pri spustení.

Poznámka: Konkrétne kroky sa môžu líšiť v závislosti od výrobcu počítača a verzie systému Windows 10, ktorú používate. Vždy je dobré nahliadnuť do dokumentácie alebo zdrojov podpory od výrobcu počítača.

Zavedenie do rozšírených možností spustenia

Zavedenie do rozšírených možností spustenia

Ak je váš Windows 10 zaseknutý v slučke automatickej opravy, môžete skúsiť zaviesť systém do rozšírených možností spustenia, aby ste problém vyriešili a vyriešili. Môžete to urobiť takto:

1. Začnite úplným vypnutím počítača. Stlačte a podržte tlačidlo napájania, kým sa počítač nevypne.

2. Keď je počítač vypnutý, stlačením tlačidla napájania ho znova zapnite. Hneď ako uvidíte logo výrobcu, znova stlačte a podržte tlačidlo napájania, aby ste ho vynútili vypnúť.

3. Opakujte krok 2 ešte dvakrát. Pri treťom pokuse váš počítač prejde do režimu automatickej opravy.

4. Na obrazovke Automatická oprava kliknite na tlačidlo „Rozšírené možnosti“.

5. Na ďalšej obrazovke kliknite na 'Troubleshoot' (Riešenie problémov), čím získate prístup k rozšíreným možnostiam riešenia problémov.

6. Na obrazovke Riešenie problémov si môžete vybrať rôzne možnosti opravy systému Windows 10. Môžete vyskúšať možnosti ako „Oprava spustenia“, „Obnovenie systému“, „Príkazový riadok“ alebo „Obnoviť tento počítač“ v závislosti od konkrétneho problému, ktorý čelia.

7. Podľa pokynov na obrazovke vykonajte vybratú možnosť opravy a dúfajme, že vyriešite problém spôsobujúci cyklus automatickej opravy.

Zavedením systému do rozšírených možností spustenia máte väčšiu šancu na vyriešenie problému bez potreby preinštalovania systému Windows 10 alebo straty osobných súborov.

Ako sa dostanem k rozšíreným možnostiam zavádzania bez F8?

Ak máte problémy s operačným systémom Windows 10 a potrebujete získať prístup k rozšíreným možnostiam zavádzania, ale kláves F8 nefunguje, k týmto možnostiam môžete stále pristupovať prostredníctvom alternatívnych metód. Tu je niekoľko spôsobov, ako to urobiť:

Metóda 1: Pomocou kombinácie Shift + Reštart
Metóda 2: Používanie prostredia na obnovenie systému Windows (WinRE)
Metóda 3: Pomocou nástroja na konfiguráciu systému (msconfig)

Metóda 1: Použitie kombinácie Shift + Reštart

1. Kliknite na ponuku Štart a potom kliknite na tlačidlo Napájanie.

2. Podržte kláves Shift na klávesnici a potom kliknite na možnosť Reštartovať.

3. Počítač sa reštartuje a zobrazí sa ponuka rozšírených možností spustenia.

Metóda 2: Použitie prostredia na obnovenie systému Windows (WinRE)

1. Vložte inštalačné médium systému Windows 10 (napríklad jednotku USB alebo DVD) do počítača.

2. Reštartujte počítač a zaveďte systém z inštalačného média.

3. Vyberte si jazykové preferencie a kliknite na 'Next'.

4. Kliknite na „Opraviť počítač“ v ľavom dolnom rohu obrazovky.

5. V prostredí Windows Recovery Environment kliknite na 'Troubleshoot' (Riešenie problémov).

6. Z ponuky Troubleshoot (Riešenie problémov) máte prístup k rôznym rozšíreným možnostiam zavádzania.

Metóda 3: Použitie nástroja na konfiguráciu systému (msconfig)

1. Stlačením klávesu Windows + R otvorte dialógové okno Spustiť.

2. Napíšte 'msconfig' a ​​stlačte Enter.

3. V okne Konfigurácia systému prejdite na kartu 'Boot'.

4. V časti „Možnosti spustenia“ začiarknite políčko vedľa položky „Bezpečné spustenie“ a vyberte požadovanú možnosť (Minimálne, Alternatívne prostredie alebo Sieť).

5. Kliknite na „Použiť“ a potom na „OK“.

6. Reštartujte počítač, aby ste zaviedli vybranú možnosť rozšíreného spustenia.

Pomocou týchto alternatívnych metód získate prístup k rozšíreným možnostiam zavádzania v systéme Windows 10, aj keď kláves F8 nefunguje správne. To vám môže pomôcť pri odstraňovaní a riešení rôznych problémov s vaším operačným systémom.

Ako obnovím systém Windows 10 z rozšírených možností spustenia?

Ak máte problémy s počítačom so systémom Windows 10 a nemôžete normálne zaviesť operačný systém, môžete skúsiť obnoviť systém z rozšírených možností spustenia. Tu je postup:

 1. Spustite počítač a počkajte, kým sa nezobrazí logo Windows.
 2. Stlačením a podržaním tlačidla napájania vynútite vypnutie počítača.
 3. Opakujte kroky 1 a 2 ešte dvakrát. Pri treťom pokuse váš počítač vstúpi do rozšírených možností zavádzania.
 4. V ponuke rozšírených možností spustenia vyberte položku „Riešenie problémov“.
 5. Ďalej vyberte „Rozšírené možnosti“.
 6. Zo zoznamu rozšírených možností vyberte 'Obnovenie systému'.
 7. Podľa pokynov na obrazovke vyberte bod obnovenia a obnovte systém Windows 10.

Obnovenie systému vám umožňuje vrátiť počítač späť do predchádzajúceho stavu a vrátiť späť všetky zmeny, ktoré mohli spôsobiť problémy, ktoré sa vyskytli. Je to užitočný nástroj na riešenie a odstraňovanie problémov so systémom Windows 10.

Upozorňujeme, že obnovenie systému neovplyvní vaše osobné súbory, ale môže odinštalovať všetky nedávno nainštalované programy alebo ovládače. Pred obnovením systému je vždy dobré zálohovať dôležité súbory.

Ak možnosť obnovenia systému váš problém nevyrieši, môžete vyskúšať aj iné pokročilé možnosti spustenia, ako napríklad „Oprava spustenia“ alebo „Obnoviť tento počítač“. Tieto možnosti vám môžu pomôcť pri riešení a odstraňovaní zložitejších problémov so systémom Windows 10.

Ako môžem použiť možnosti spustenia F12?

Ak chcete získať prístup k ponuke možností spustenia F12 na počítači so systémom Windows 10, postupujte takto:

1. Spustite alebo reštartujte počítač.

2. Hneď ako sa počítač spustí, opakovane stláčajte kláves F12, kým sa nezobrazí ponuka možností zavádzania.

3. V ponuke možností zavádzania uvidíte zoznam zariadení alebo jednotiek, z ktorých môžete zaviesť systém.

4. Pomocou klávesov so šípkami na klávesnici prechádzajte cez možnosti.

5. Označte zariadenie alebo jednotku, z ktorej chcete zaviesť systém.

6. Stlačením klávesu Enter spustíte zavádzanie z vybratého zariadenia alebo disku.

Používanie ponuky možností spustenia F12 môže byť užitočné, keď potrebujete spustiť počítač z iného zariadenia, ako je napríklad jednotka USB alebo DVD. Umožňuje vám prepísať predvolené nastavenia zavádzania a vybrať konkrétne zariadenie, z ktorého sa má počítač spustiť.

Upozorňujeme, že konkrétne možnosti dostupné v ponuke zavádzania F12 sa môžu líšiť v závislosti od hardvérovej konfigurácie vášho počítača.

Pomocou inštalačného USB systému Windows

Ak nedokážete vyriešiť problém s automatickou opravou na počítači so systémom Windows 10, ďalšou možnosťou je použitie inštalačného USB systému Windows. Táto metóda vyžaduje USB flash disk s minimálnou kapacitou 8 GB a funkčný počítač s prístupom na internet.

Tu sú kroky na použitie inštalačného USB systému Windows:

 1. Na fungujúcom počítači prejdite na oficiálnu webovú stránku spoločnosti Microsoft a stiahnite si nástroj na vytváranie inštalačných médií systému Windows 10.
 2. Vložte USB flash disk do fungujúceho počítača.
 3. Spustite stiahnutý nástroj na vytváranie inštalačných médií a podľa pokynov na obrazovke vytvorte inštalačné USB systému Windows.
 4. Po vytvorení inštalačného USB systému Windows ho odstráňte z fungujúceho počítača.
 5. Vložte inštalačné USB systému Windows do počítača, v ktorom došlo k problému so slučkou automatickej opravy.
 6. Reštartujte počítač a stlačením príslušného klávesu (zvyčajne F12 alebo Del) prejdite do ponuky zavádzania.
 7. Ako zavádzacie zariadenie vyberte inštalačné USB systému Windows a stlačte kláves Enter.
 8. Pri inštalácii systému Windows 10 do počítača postupujte podľa pokynov na obrazovke.
 9. Počas procesu inštalácie nezabudnite vybrať možnosť ponechať svoje súbory a aplikácie.
 10. Po dokončení inštalácie odstráňte inštalačné USB systému Windows a reštartujte počítač.

Používanie inštalačného USB systému Windows vám môže pomôcť uniknúť zo slučky automatických opráv a preinštalovať systém Windows 10 do počítača. Majte však na pamäti, že táto metóda vymaže všetky vaše osobné súbory, takže pred pokračovaním je dôležité mať zálohu.

Ako môžem použiť USB ako inštalačný program Windows 10?

Ak máte problémy s inštaláciou Windowsu 10 a potrebujete preinštalovať operačný systém, použitie USB ako inštalačného programu Windowsu 10 môže byť pohodlným a efektívnym riešením. Tu sú kroky na vytvorenie zavádzacej jednotky USB:

Krok 1: Vložte do počítača USB flash disk s úložnou kapacitou aspoň 8 GB.
Krok 2: Stiahnite si súbor ISO systému Windows 10 z oficiálnej webovej stránky spoločnosti Microsoft.
Krok 3: Spustite Windows 10 Media Creation Tool, ktorý si tiež môžete stiahnuť z oficiálnej webovej stránky spoločnosti Microsoft.
Krok 4: Podľa pokynov na obrazovke poskytnutých nástrojom Media Creation Tool vytvorte zavádzaciu jednotku USB. Tento proces môže chvíľu trvať.
Krok 5: Po vytvorení zavádzacej jednotky USB reštartujte počítač a zadajte nastavenia systému BIOS.
Krok 6: Zmeňte poradie spúšťania tak, aby sa váš počítač spúšťal z jednotky USB ako prvý.
Krok 7: Uložte zmeny a ukončite nastavenia systému BIOS.
Krok 8: Znova reštartujte počítač a tentoraz by sa mal spustiť z jednotky USB.
Krok 9: Dokončite proces inštalácie podľa pokynov na obrazovke poskytnutých inštalátorom systému Windows 10.
Krok 10: Po dokončení inštalácie vyberte jednotku USB a reštartujte počítač.

Používanie USB ako inštalačného programu systému Windows 10 môže byť užitočným nástrojom na riešenie problémov a odstraňovanie problémov s operačným systémom. Pred preinštalovaním systému Windows 10 nezabudnite zálohovať všetky dôležité údaje, pretože tento proces vymaže všetky existujúce súbory v počítači.

Musím naformátovať svoje USB pre inštaláciu systému Windows?

Pri inštalácii systému Windows na nový počítač alebo jeho preinštalovaní na existujúcom počítači budete musieť vytvoriť zavádzaciu jednotku USB. Táto jednotka USB bude obsahovať potrebné súbory a nástroje na spustenie procesu inštalácie systému Windows.

Aj keď formátovanie jednotky USB nie je vždy potrebné, dôrazne sa odporúča zabezpečiť hladký proces inštalácie. Formátovaním USB disku vymažete všetky existujúce dáta a pripravíte ho na použitie špeciálne pre inštaláciu systému Windows.

Pri formátovaní jednotky USB sa uistite, že ste vybrali správny systém súborov. Inštalácia systému Windows vyžaduje, aby bola jednotka USB naformátovaná pomocou systému súborov FAT32. Tento súborový systém je kompatibilný so systémami BIOS aj UEFI, ktoré sa bežne používajú v moderných počítačoch.

Formátovanie jednotky USB pre inštaláciu systému Windows je možné vykonať pomocou vstavaného nástroja Správa diskov v systéme Windows. Jednoducho vložte jednotku USB, otvorte Správa diskov, nájdite jednotku USB, kliknite na ňu pravým tlačidlom myši a vyberte možnosť „Formátovať“. Vyberte súborový systém FAT32 a kliknutím na 'OK' spustite proces formátovania.

Je dôležité poznamenať, že formátovaním jednotky USB sa vymažú všetky existujúce údaje, preto si pred pokračovaním nezabudnite zálohovať všetky dôležité súbory. Okrem toho sa uistite, že máte stabilné internetové pripojenie a platný inštalačný súbor ISO systému Windows na vytvorenie zavádzacej jednotky USB.

Na záver, Aj keď formátovanie jednotky USB nie je vždy potrebné pre inštaláciu systému Windows, dôrazne sa odporúča zabezpečiť hladký a úspešný proces inštalácie. Vykonajte potrebné opatrenia, zálohujte si údaje a naformátujte jednotku USB pomocou systému súborov FAT32, aby ste dosiahli optimálne výsledky.

Ako urobiť bootovacie USB pre inštaláciu do okna?

Ak chcete nainštalovať systém Windows na nový počítač alebo inovovať svoj existujúci operačný systém, vytvorenie bootovacej jednotky USB je pohodlný a efektívny spôsob, ako túto prácu dokončiť. Tu je podrobný návod, ako vytvoriť bootovateľný USB pre inštaláciu systému Windows:

1. Stiahnite si súbor ISO systému Windows: Najprv si musíte stiahnuť súbor Windows ISO z oficiálnej webovej stránky spoločnosti Microsoft. Uistite sa, že ste vybrali správnu verziu a vydanie systému Windows, ktoré chcete nainštalovať.

2. Pripravte si USB kľúč: Vložte do počítača USB kľúč s úložnou kapacitou aspoň 8 GB. Je dôležité si uvedomiť, že všetky údaje na jednotke USB budú vymazané, takže si nezabudnite zálohovať všetky dôležité súbory.

3. Naformátujte jednotku USB: Otvorte Prieskumník súborov a kliknite pravým tlačidlom myši na jednotku USB. Vyberte možnosť „Formátovať“ a vyberte systém súborov FAT32. Nezabudnite dať jednotke USB popisný názov.

4. Vytvorte bootovacie USB: Stiahnite si spoľahlivý nástroj tretej strany, ako je Rufus alebo Windows USB/DVD Download Tool. Spustite nástroj a vyberte súbor ISO systému Windows, ktorý ste stiahli v kroku 1. Ako cieľ vyberte jednotku USB a kliknutím na tlačidlo „Štart“ alebo „Vytvoriť“ spustite proces.

5. Počkajte na dokončenie procesu: Nástroj naformátuje jednotku USB a skopíruje všetky potrebné súbory na inštaláciu systému Windows. Čas potrebný na dokončenie procesu sa môže líšiť v závislosti od rýchlosti vášho počítača a jednotky USB.

6. Nastavte počítač tak, aby sa spúšťal z USB: Reštartujte počítač a zadajte nastavenia systému BIOS alebo UEFI. Vyhľadajte časť „Boot“ alebo „Spustenie“ a zmeňte poradie spúšťania tak, aby bola priorita jednotky USB. Uložte zmeny a ukončite nastavenia systému BIOS alebo UEFI.

7. Inštalácia systému Windows: Po spustení počítača z jednotky USB sa spustí proces inštalácie systému Windows. Podľa pokynov na obrazovke vyberte jazyk, región a vydanie systému Windows, ktoré chcete nainštalovať. Ak sa zobrazí výzva, možno budete musieť zadať aj kód Product Key.

8. Dokončite inštaláciu: Po dokončení procesu inštalácie sa váš počítač reštartuje a budete musieť prejsť úvodným nastavením, ako je vytvorenie používateľského účtu a nastavenie preferencií. Po dokončení budete mať na svojom počítači novú inštaláciu systému Windows.

Podľa týchto krokov môžete jednoducho vytvoriť bootovateľný USB pre inštaláciu systému Windows a vyhnúť sa slučke automatickej opravy systému Windows 10.

Zakázanie automatickej opravy spustenia

Zakázanie automatickej opravy spustenia

Ak ste uviazli v automatickej oprave systému Windows 10 a chcete ju vypnúť, môžete vyskúšať nasledujúce kroky:

 1. Reštartujte počítač a nepretržite stláčajte kláves F8, kým sa nezobrazí ponuka Rozšírené možnosti spustenia.
 2. V ponuke vyberte možnosť „Zakázať automatický reštart pri zlyhaní systému“ a stlačte kláves Enter.
 3. Váš počítač sa teraz reštartuje a namiesto vstupu do slučky automatickej opravy by sa mala zobraziť modrá obrazovka s chybovým hlásením.
 4. Všimnite si chybové hlásenie zobrazené na modrej obrazovke, pretože môže poskytnúť cenné informácie pre riešenie problémov.
 5. Pomocou chybového hlásenia vyhľadajte riešenia online alebo sa poraďte s odborníkom, ktorý vám poskytne ďalšiu pomoc.

Zakázanie automatickej opravy spustenia vám môže pomôcť vymaniť sa zo slučky a znova získať prístup k počítaču. Je však dôležité riešiť základnú príčinu problému, aby ste predišli budúcim výskytom.

Ako vypnem automatickú opravu spustenia?

Ak ste uviazli v automatickej oprave systému Windows 10 a chcete ju vypnúť, môžete postupovať podľa niekoľkých krokov:

 1. Spustite počítač a počkajte na spustenie automatickej opravy.
 2. Po spustení automatickej opravy stlačte a podržte tlačidlo napájania, aby ste vynútili vypnutie počítača.
 3. Znova zapnite počítač a nechajte ho normálne spustiť. Tým sa preruší proces automatickej opravy.
 4. Po spustení počítača stlačením klávesu Windows + R otvorte dialógové okno Spustiť.
 5. Napíšte „msconfig“ (bez úvodzoviek) a stlačením klávesu Enter otvorte okno Konfigurácia systému.
 6. V okne Konfigurácia systému prejdite na kartu 'Boot'.
 7. V časti „Možnosti spustenia“ zrušte začiarknutie políčka vedľa položky „Bezpečné spustenie“ a kliknite na tlačidlo Použiť.
 8. V okne Konfigurácia systému prejdite na kartu „Všeobecné“.
 9. V časti „Výber spustenia“ vyberte „Normálne spustenie“ a kliknite na tlačidlo OK.
 10. Reštartujte počítač, aby sa zmeny prejavili.

Podľa týchto krokov by ste mali byť schopní vypnúť automatickú opravu spúšťania v systéme Windows 10 a spustiť operačný systém normálne.

Čo robí automatická oprava spustenia?

Automatická oprava spustenia je funkcia v systéme Windows 10, ktorá je určená na riešenie problémov, ktoré bránia správnemu spusteniu počítača. Keď váš počítač narazí na problém počas procesu spúšťania, ako je napríklad poškodený systémový súbor alebo problém s hardvérom, môže prejsť do slučky automatickej opravy.

Počas automatickej opravy pri spustení sa systém Windows pokúsi diagnostikovať a vyriešiť problém, ktorý spôsobuje problém so spustením. Môže vykonávať rôzne úlohy, ako je kontrola integrity systémových súborov, oprava hlavného zavádzacieho záznamu (MBR), obnovenie systémových nastavení do predchádzajúceho pracovného stavu alebo spustenie kontroly disku na opravu akýchkoľvek chýb na pevnom disku.

Táto funkcia môže byť užitočná pri riešení problémov so spustením bez potreby pokročilých technických znalostí alebo manuálneho zásahu. Je však dôležité poznamenať, že automatická oprava spustenia nemusí byť vždy schopná vyriešiť základný problém, najmä ak ide o problém súvisiaci s hardvérom.

Ak sa váš počítač zasekol v automatickej opravnej slučke a oprava pri spustení nedokáže problém vyriešiť, možno budete musieť zvážiť alternatívne riešenia, ako je použitie obnovenia systému, preinštalovanie systému Windows alebo vyhľadanie odbornej pomoci.

Dôležité: Odporúča sa pravidelne zálohovať dôležité údaje, aby ste predišli strate údajov v prípade problémov so spustením alebo iných porúch systému.

Top