Sprievodca riešením problémov s nedostupnosťou servera DNS v systéme Windows 10

Vyskúšajte Náš Nástroj Na Odstránenie Problémov

Stručný obsah

Tento článok obsahuje tipy na riešenie chyby ' Server DNS je nedostupný 'v Windows 10 . Analyzuje dôvody, prečo k tomu dochádza, ako sú problémy so sieťovým pripojením, nesprávne nakonfigurované nastavenia DNS, konflikty brány firewall a problémy s firmvérom smerovača.Medzi načrtnuté riešenia patrí overenie pripojenia ISP, prechod na verejné servery DNS, ako je Google alebo Cloudflare, vyprázdnenie vyrovnávacej pamäte DNS v príkazovom riadku, zakázanie IPv6 a aktualizácia sieťových ovládačov.

Sú zahrnuté konkrétne kroky, ktoré pomôžu diagnostikovať DNS server chyby, ako je kontrola stavu pripojenia pre iné zariadenia, reštartovanie smerovačov/modemov a kontaktovanie poskytovateľov internetových služieb, ak problémy pretrvávajú.

Pre používateľov, ktorí sa pýtajú „ prečo je môj server DNS nedostupný 'alebo ako vyriešiť' Server DNS môže byť nedostupný ' Varovanie v systéme Windows 10, tento článok skúma bežné príčiny, ako sú konflikty adries IP, zlyhania hardvéru a používanie zastaraného serverového softvéru. Navrhované opravy zahŕňajú monitorovanie prenosu DNS, implementáciu redundancie, aktualizáciu softvéru a používanie viacfaktorového overovania.Využitím týchto tipov na riešenie problémov Server DNS systému Windows 10 problémy, problémy s pripojením je možné obnoviť. To umožňuje používateľom znovu získať prístup na internet a obnoviť prehliadanie webových stránok a sieťové operácie.

Server DNS sa stáva nedostupným

Server DNS sa stáva nedostupným

Spoľahlivý server DNS je rozhodujúci pre prístup k webovým stránkam a iným online službám. Môžu však nastať prípady, keď sa server DNS stane nedostupným, čo spôsobí prerušenie vášho internetového pripojenia. Pochopenie možných príčin a riešení vám môže pomôcť vyriešiť tento problém a rýchlo sa vrátiť online.

1. Problémy s poskytovateľom internetových služieb (ISP): • Skontrolujte, či iné zariadenia v rovnakej sieti nemajú rovnaký problém. Ak áno, problém môže byť u vášho ISP. Obráťte sa na svojho poskytovateľa internetových služieb a spýtajte sa na akékoľvek prebiehajúce výpadky servera DNS alebo technické problémy.
 • Ak je ovplyvnené iba jedno zariadenie, skúste reštartovať smerovač alebo modem. Niekedy môže jednoduché reštartovanie vyriešiť dočasné problémy s pripojením.

2. Nesprávne nakonfigurované nastavenia DNS:

 • Uistite sa, že vaše nastavenia DNS sú správne nakonfigurované. Môžete to urobiť tak, že prejdete do nastavení siete a internetu v počítači so systémom Windows 10.
 • Skúste zmeniť svoj server DNS na verejný server DNS, napríklad Google DNS (8.8.8.8 a 8.8.4.4) alebo Cloudflare DNS (1.1.1.1 a 1.0.0.1).
 • Vyprázdnením vyrovnávacej pamäte DNS vymažete všetky uložené nesprávne alebo zastarané informácie DNS. Otvorte príkazový riadok ako správca a zadajte príkaz „ipconfig / flushdns“ a stlačte kláves Enter.

3. Nastavenia brány firewall alebo antivírusu:

 • Dočasne vypnite bránu firewall alebo antivírusový softvér, aby ste skontrolovali, či neblokujú server DNS. Ak sa server DNS stane dostupným po vypnutí týchto programov, možno budete musieť upraviť ich nastavenia tak, aby povolili prenos DNS.
 • Uistite sa, že váš firewall alebo antivírusový softvér je aktuálny. Zastaraný softvér môže mať problémy s kompatibilitou, ktoré môžu ovplyvniť pripojenie DNS.

4. Aktualizácia firmvéru smerovača alebo modemu: • Skontrolujte, či sú k dispozícii nejaké aktualizácie firmvéru pre váš smerovač alebo modem. Zastaraný firmvér môže spôsobiť rôzne problémy s pripojením vrátane nedostupnosti servera DNS.
 • Pokyny na aktualizáciu firmvéru smerovača alebo modemu nájdete na webovej lokalite výrobcu alebo sa obráťte na jeho podporu.

Ak žiadne z vyššie uvedených riešení problém nevyrieši, môže byť užitočné požiadať o pomoc odborníka alebo tím technickej podpory vášho ISP. Môžu poskytnúť ďalšie pokyny a kroky na riešenie problémov prispôsobené vašej konkrétnej situácii.

Pri akýchkoľvek zmenách nastavení DNS alebo konfigurácie siete nezabudnite vždy uprednostniť online zabezpečenie. Používajte iba renomované servery DNS a zabezpečte, aby boli vaše zariadenia chránené aktualizovaným antivírusovým softvérom.Prečo je môj server nedostupný?

Keď sa váš server stane nedostupným, môže to byť frustrujúce a ovplyvniť produktivitu vašej siete. Existuje niekoľko dôvodov, prečo môže byť váš server nedostupný:

1. Problémy so sieťovým pripojením: Najčastejším dôvodom nedostupnosti servera je problém so sieťovým pripojením. Môže to byť spôsobené problémom so smerovačom, bránou firewall alebo sieťovými káblami. Skontrolujte svoje sieťové vybavenie, aby ste sa uistili, že je všetko správne pripojené a funguje správne.2. Konfigurácia DNS: Ďalším možným dôvodom nedostupnosti servera je nesprávna konfigurácia nastavení DNS. Domain Name System (DNS) je zodpovedný za preklad doménových mien na IP adresy. Ak sú nastavenia DNS nesprávne alebo nie sú správne nakonfigurované, váš server nemusí byť dostupný. Skontrolujte svoje nastavenia DNS a uistite sa, že sú presné.

3. Firewall blokuje prístup: Firewall je navrhnutý tak, aby chránil vašu sieť blokovaním neoprávneného prístupu. Ak je však firewall nesprávne nakonfigurovaný alebo nastavený príliš prísne, môže blokovať legitímny prístup na váš server. Skontrolujte nastavenia brány firewall, aby ste sa uistili, že sú otvorené potrebné porty a že server môže komunikovať so sieťou.4. Zlyhanie hardvéru servera: V niektorých prípadoch môže dôjsť k zlyhaniu hardvéru samotného servera, čo môže spôsobiť, že sa stane nedostupným. Môže to byť spôsobené chybnou sieťovou kartou, napájacím zdrojom alebo inými hardvérovými komponentmi. Ak máte podozrenie na zlyhanie hardvéru, možno budete musieť kontaktovať technika, ktorý vám poskytne ďalšiu pomoc.

5. Konflikt IP adries: Ak je vo vašej sieti konflikt IP adries, môže to spôsobiť, že váš server sa stane nedostupným. K tomu môže dôjsť, ak dvom zariadeniam v sieti bola priradená rovnaká adresa IP. Skontrolujte nastavenia siete a uistite sa, že každé zariadenie má jedinečnú adresu IP.

Na záver, ak je váš server nedostupný, je to pravdepodobne spôsobené problémom so sieťovým pripojením, nesprávnou konfiguráciou DNS, blokovaním prístupu brány firewall, zlyhaním hardvéru servera alebo konfliktom IP adries. Vyriešením týchto možných príčin môžete problém vyriešiť a obnoviť prístupnosť vášho servera.

Ako skontrolujem svoje nastavenia DNS?

Ak chcete skontrolovať nastavenia DNS v systéme Windows 10, môžete postupovať podľa týchto krokov:

 1. Kliknite na tlačidlo „Štart“ a vyberte „Nastavenia“.
 2. V okne Nastavenia kliknite na „Sieť a internet“.
 3. Na ľavej strane kliknite na „Ethernet“ alebo „Wi-Fi“ v závislosti od typu pripojenia.
 4. V časti „Súvisiace nastavenia“ kliknite na „Zmeniť možnosti adaptéra“.
 5. Kliknite pravým tlačidlom myši na sieťové pripojenie a vyberte položku „Vlastnosti“.
 6. V okne Vlastnosti prejdite nadol a dvakrát kliknite na „Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)“.
 7. V okne Vlastnosti TCP/IPv4 skontrolujte, či je vybratá možnosť „Získať adresu servera DNS automaticky“. To znamená, že vaše nastavenia DNS automaticky konfiguruje váš poskytovateľ internetových služieb (ISP).
 8. Ak chcete použiť vlastné servery DNS, vyberte možnosť „Použiť nasledujúce adresy servera DNS“ a zadajte preferované a alternatívne adresy serverov DNS, ktoré vám poskytol váš poskytovateľ služieb DNS.
 9. Kliknutím na 'OK' uložte zmeny.

Po kontrole a konfigurácii nastavení DNS môžete otestovať svoje pripojenie otvorením webového prehliadača a návštevou webovej stránky. Ak je k dispozícii server DNS, mali by ste mať prístup k webovej lokalite bez problémov.

Riešenie problémov s nedostupným serverom DNS

Riešenie problémov s nedostupným serverom DNS

Ak máte problémy s nedostupnosťou servera DNS v systéme Windows 10, existuje niekoľko krokov na riešenie problémov, ktoré môžete vykonať na vyriešenie problému. Pri riešení problému postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1. Skontrolujte svoje internetové pripojenie:

Uistite sa, že máte stabilné a aktívne internetové pripojenie. Skontrolujte sieťové káble alebo pripojenie Wi-Fi, aby ste sa uistili, že sú správne pripojené a fungujú.

2. Reštartujte smerovač:

Vypnite smerovač a počkajte niekoľko sekúnd, kým ho znova zapnete. Môže to pomôcť obnoviť pripojenie a vyriešiť všetky dočasné problémy s vaším serverom DNS.

3. Vyprázdnenie vyrovnávacej pamäte DNS:

Otvorte príkazový riadok ako správca a zadajte príkaz „ipconfig / flushdns“ bez úvodzoviek. Tým sa vymaže vyrovnávacia pamäť DNS a môžu sa vyriešiť všetky problémy s vaším serverom DNS.

4. Zmeňte nastavenia servera DNS:

Skúste zmeniť nastavenia servera DNS tak, aby ste používali iného poskytovateľa DNS. Môžete použiť verejné servery DNS, ako je Google DNS alebo OpenDNS. Ak chcete zmeniť nastavenia servera DNS, prejdite do nastavení siete a internetu v systéme Windows 10 a upravte adresy servera DNS.

5. Zakázať IPv6:

Ak používate protokol IPv6, skúste ho dočasne vypnúť, aby ste zistili, či sa tým problém vyrieši. Ak chcete vypnúť IPv6, prejdite do nastavení siete a internetu, kliknite na Sieťový adaptér a zrušte začiarknutie políčka vedľa položky Internet Protocol Version 6 (IPv6).

6. Aktualizujte sieťové ovládače:

Uistite sa, že vaše sieťové ovládače sú aktuálne. Zastarané alebo poškodené sieťové ovládače môžu spôsobiť problémy s vaším serverom DNS. Aktualizujte ovládače pomocou Správcu zariadení alebo stiahnutím najnovších ovládačov z webovej lokality výrobcu.

7. Reštartujte službu klienta DNS:

Otvorte aplikáciu Služby zadaním „services.msc“ do dialógového okna Spustiť. Vyhľadajte službu Klient DNS, kliknite na ňu pravým tlačidlom myši a vyberte možnosť Reštartovať. Tým sa reštartuje klientska služba DNS a môžu sa vyriešiť všetky problémy s vaším serverom DNS.

8. Vypnite VPN alebo proxy:

Ak používate sieť VPN alebo proxy, skúste ju dočasne vypnúť, aby ste zistili, či sa tým problém vyrieši. Siete VPN a servery proxy môžu niekedy zasahovať do nastavení servera DNS a spôsobiť ich nedostupnosť.

Ak žiadny z vyššie uvedených krokov na riešenie problémov nevyrieši problém, možno budete musieť kontaktovať svojho poskytovateľa internetových služieb (ISP), ktorý vám poskytne ďalšiu pomoc. Môžu byť schopní diagnostikovať a vyriešiť akékoľvek problémy s vaším serverom DNS.

Ako opravím nedostupný server DNS?

Keď sa na vašom zariadení so systémom Windows 10 vyskytne chyba „nedostupný server DNS“, znamená to, že váš počítač má problémy s pripojením k systému DNS (Domain Name System). Môže k tomu dôjsť z rôznych dôvodov, ako sú problémy so sieťovým pripojením alebo nesprávne nakonfigurované nastavenia DNS. Tu je niekoľko krokov, ktoré môžete podniknúť na vyriešenie tohto problému:

1. Skontrolujte svoje internetové pripojenie: Uistite sa, že máte stabilné a funkčné internetové pripojenie. Pokúste sa prejsť na iné webové stránky a overiť, či je problém špecifický pre server DNS.

2. Reštartujte smerovač a modem: Problémy súvisiace s DNS môže niekedy vyriešiť reštartovanie sieťových zariadení. Vypnite smerovač a modem, počkajte niekoľko sekúnd a potom ich znova zapnite.

3. Vyprázdnenie vyrovnávacej pamäte DNS: Váš počítač ukladá informácie DNS do svojej vyrovnávacej pamäte, aby urýchlil budúce požiadavky. Táto vyrovnávacia pamäť sa však môže poškodiť, čo vedie k chybám DNS. Ak to chcete vyriešiť, otvorte príkazový riadok ako správca a zadajte nasledujúci príkaz: |_+_|. Stlačte Enter na vykonanie príkazu.

4. Zmeňte nastavenia servera DNS: V predvolenom nastavení váš počítač používa server DNS, ktorý vám poskytol váš poskytovateľ internetových služieb (ISP). Na vyriešenie problému však môžete skúsiť použiť iný server DNS. Otvorte Centrum sietí, kliknite na svoje sieťové pripojenie a vyberte „Vlastnosti“. V okne vlastností vyberte „Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)“ a kliknite na „Vlastnosti“. Vyberte možnosť „Použiť nasledujúce adresy servera DNS“ a zadajte adresy IP verejného servera DNS, ako je napríklad Google DNS (8.8.8.8 a 8.8.4.4). Kliknutím na 'OK' uložte zmeny.

5. Zakázať IPv6: V niektorých prípadoch môžu problémy s pripojením IPv6 spôsobiť nedostupnosť servera DNS. Ak chcete zakázať IPv6, otvorte Centrum sietí, kliknite na svoje sieťové pripojenie a vyberte „Vlastnosti“. Zrušte začiarknutie políčka vedľa položky „Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6)“ a kliknite na tlačidlo „OK“.

6. Aktualizujte sieťové ovládače: Zastarané alebo nekompatibilné sieťové ovládače môžu tiež viesť k chybám DNS. Navštívte webovú stránku výrobcu sieťového adaptéra a stiahnite si najnovšie ovládače pre svoje zariadenie.

7. Dočasne vypnite bránu firewall a antivírus: V určitých prípadoch môžu brány firewall alebo antivírusový softvér rušiť požiadavky DNS. Dočasne vypnite tieto bezpečnostné programy a skontrolujte, či je server DNS dostupný.

8. Obnovenie nastavení siete: Ak žiadny z vyššie uvedených krokov nefunguje, môžete skúsiť obnoviť nastavenia siete na predvolené hodnoty. Otvorte príkazový riadok ako správca a zadajte nasledujúci príkaz: |_+_|. Stlačte Enter na vykonanie príkazu. Po dokončení procesu reštartujte počítač.

Podľa týchto krokov by ste mali byť schopní opraviť chybu „nedostupný server DNS“ na vašom zariadení so systémom Windows 10 a znova získať prístup na internet.

Ako môžem resetovať môj server DNS?

Ak máte problémy so serverom DNS v systéme Windows 10, jeho resetovanie môže často problém vyriešiť. Tu je postup, ako môžete resetovať server DNS:

 1. Otvorte príkazový riadok ako správca. Môžete to urobiť kliknutím pravým tlačidlom myši na tlačidlo Štart a výberom položky „Príkazový riadok (správca)“.
 2. V okne Príkazový riadok zadajte nasledujúci príkaz a stlačte kláves Enter: |_+_|. Tento príkaz vyprázdni vyrovnávaciu pamäť prekladača DNS.
 3. Potom zadajte nasledujúci príkaz a stlačte kláves Enter: |_+_|. Tento príkaz resetuje zásobník TCP/IP.
 4. Nakoniec reštartujte počítač, aby sa zmeny prejavili.

Po resetovaní servera DNS skontrolujte, či sa problém vyriešil. Ak nie, možno budete musieť zvážiť ďalšie kroky na riešenie problémov alebo kontaktovať správcu siete so žiadosťou o ďalšiu pomoc.

Predchádzanie budúcim problémom s DNS

Predchádzanie budúcim problémom s DNS

Problémy so serverom DNS môžu byť frustrujúce, existujú však kroky, ktoré môžete podniknúť, aby ste predišli budúcim problémom. Tu je niekoľko tipov, ktoré vám pomôžu vyhnúť sa problémom s DNS:

 1. Používajte spoľahlivý server DNS: Uistite sa, že používate renomovaný a spoľahlivý server DNS. Zvážte použitie verejného servera DNS, ako je Google DNS alebo OpenDNS.
 2. Pravidelne aktualizujte svoje nastavenia DNS: Je dôležité, aby boli vaše nastavenia DNS aktuálne. Skontrolujte všetky aktualizácie alebo zmeny nastavení DNS a uistite sa, že sú správne nakonfigurované.
 3. Používajte silné a bezpečné sieťové pripojenie: Slabé alebo nestabilné sieťové pripojenie môže spôsobiť problémy s DNS. Uistite sa, že máte silné a stabilné internetové pripojenie, aby ste predišli akýmkoľvek výpadkom.
 4. Vymažte vyrovnávaciu pamäť DNS: Vymazaním vyrovnávacej pamäte DNS môžete vyriešiť mnohé problémy súvisiace s DNS. Pomocou príkazového riadka pravidelne vyprázdňujte vyrovnávaciu pamäť DNS.
 5. Udržujte svoj systém a softvér aktualizovaný: Aktualizácia operačného systému a softvéru môže pomôcť predchádzať problémom s DNS. Pravidelne kontrolujte aktualizácie a aplikujte ich podľa potreby.
 6. Používajte spoľahlivý antivírus a bránu firewall: Problémy s DNS môže spôsobiť malvér alebo nesprávne nakonfigurovaná brána firewall. Používajte spoľahlivý antivírusový program a uistite sa, že sú nastavenia brány firewall správne nakonfigurované.
 7. Zakázať nepotrebné služby DNS: Ak máte povolených viacero služieb DNS, môže to viesť ku konfliktom a problémom. Vypnite všetky nepotrebné služby DNS, aby ste sa vyhli potenciálnym problémom.

Dodržiavaním týchto tipov môžete minimalizovať pravdepodobnosť výskytu problémov so serverom DNS v budúcnosti. Ak však problémy pretrvávajú, možno bude potrebné vyhľadať ďalšiu pomoc od odborníka alebo poskytovateľa internetových služieb.

Ako chránite servery DNS?

DNS servery zohrávajú kľúčovú úlohu vo fungovaní internetu tým, že prekladajú názvy domén na adresy IP. Ochrana serverov DNS ako taká je nevyhnutná na zabránenie kybernetickým útokom a zabezpečenie integrity a dostupnosti sieťových služieb. Tu je niekoľko kľúčových opatrení na ochranu serverov DNS:

Ochranné opatrenia Popis
1. Implementujte kontroly prístupu Nakonfigurujte pravidlá brány firewall a zoznamy riadenia prístupu tak, aby povolili prístup k serverom DNS iba autorizovaným systémom. Pomáha to predchádzať neoprávnenému prístupu a potenciálnemu narušeniu údajov.
2. Pravidelné opravy a aktualizácie Udržujte softvér servera DNS a operačné systémy aktuálne pomocou najnovších opráv a bezpečnostných aktualizácií. Pomáha to riešiť všetky známe zraniteľnosti a zabezpečuje ochranu pred vznikajúcimi hrozbami.
3. Použite rozšírenia zabezpečenia DNS (DNSSEC) DNSSEC pridáva ďalšiu vrstvu zabezpečenia digitálnym podpisovaním DNS záznamov, čím zabraňuje otrave DNS cache a spoofingovým útokom. Implementácia DNSSEC pomáha zabezpečiť autentickosť a integritu údajov DNS.
4. Povoľte obmedzenie rýchlosti odozvy Obmedzenie rýchlosti odozvy (RRL) je technika, ktorá obmedzuje počet odoslaných odpovedí na konkrétnu IP adresu klienta v rámci definovaného časového obdobia. Zmierňuje to vplyv zosilnenia DNS a útokov typu denial-of-service.
5. Implementujte DNS filtrovanie Využite riešenia na filtrovanie DNS na blokovanie prístupu k škodlivým alebo podozrivým doménam. Pomáha to chrániť používateľov pred prístupom k potenciálne škodlivým webovým stránkam a zabraňuje infekciám škodlivým softvérom.
6. Monitorovanie prevádzky DNS Pravidelne monitorujte prenos DNS, či neobsahuje známky nezvyčajnej alebo škodlivej aktivity. Dá sa to urobiť pomocou nástrojov na monitorovanie siete, ktoré analyzujú protokoly DNS a zisťujú anomálie, ako sú tunelovanie DNS alebo pokusy o exfiltráciu.
7. Implementujte redundanciu a vyrovnávanie záťaže Nasaďte viacero serverov DNS v redundantnej konfigurácii s vyváženou záťažou. To zaisťuje vysokú dostupnosť a odolnosť voči zlyhaniam servera DNS alebo cieleným útokom.

Implementáciou týchto ochranných opatrení môžu organizácie zvýšiť bezpečnosť svojej infraštruktúry DNS a znížiť riziko kybernetických hrozieb súvisiacich s DNS.

Ako zastavím zmeny DNS?

Ak máte na počítači so systémom Windows 10 problémy so serverom DNS, možno budete chcieť zabrániť akýmkoľvek ďalším zmenám DNS. Tu je niekoľko krokov, ktoré môžete vykonať na zastavenie zmien DNS:

 1. Vypnutie automatických nastavení DNS: Otvorte Ovládací panel, prejdite na Sieť a Internet a kliknite na Centrum sietí. Odtiaľ kliknite na Zmeniť nastavenia adaptéra, kliknite pravým tlačidlom myši na sieťové pripojenie a vyberte Vlastnosti. V okne Vlastnosti vyberte Internetový protokol verzie 4 (TCP/IPv4) a kliknite na Vlastnosti. Uistite sa, že je vybratá možnosť získať adresu servera DNS automaticky a kliknite na tlačidlo OK.
 2. Resetujte zásobník TCP/IP: Otvorte príkazový riadok ako správca a zadajte nasledujúci príkaz: netsh int ip reset. Stlačte Enter a reštartujte počítač.
 3. Kontrola škodlivého softvéru: Spustite úplnú kontrolu systému pomocou antivírusového softvéru, aby ste skontrolovali prítomnosť škodlivého softvéru alebo vírusov, ktoré môžu spôsobovať zmeny DNS. Odstráňte všetky nájdené hrozby.
 4. Aktualizujte sieťové ovládače: Problémy s DNS môžu spôsobiť aj zastarané alebo poškodené sieťové ovládače. Navštívte webovú stránku výrobcu a stiahnite si najnovšie ovládače pre sieťový adaptér.
 5. Obnoviť smerovač: Ak používate smerovač, skúste ho resetovať na predvolené nastavenia. To môže pomôcť vyriešiť všetky problémy s konfiguráciou, ktoré môžu spôsobovať zmeny DNS.
 6. Kontaktujte svojho ISP: Ak žiadny z vyššie uvedených krokov nefunguje, kontaktujte svojho poskytovateľa internetových služieb (ISP) a informujte ho o problémoch s DNS, ktoré sa vyskytli. Môžu vám poskytnúť ďalšiu pomoc alebo vyriešiť problém.

Podľa týchto krokov by ste mali byť schopní zastaviť zmeny DNS a vyriešiť všetky problémy so serverom DNS, ktorým čelíte na počítači so systémom Windows 10.

Ako sa uistím, že môj DNS je bezpečný?

Zabezpečenie vášho DNS (Domain Name System) je nevyhnutné na ochranu vášho online súkromia a zabránenie neoprávnenému prístupu do vašej siete. Tu je niekoľko krokov, ktoré môžete vykonať, aby ste sa uistili, že váš DNS je bezpečný:

1. Použite renomovaného poskytovateľa DNS: Vyberte si spoľahlivého a dôveryhodného poskytovateľa DNS, ktorý má dobrú povesť z hľadiska bezpečnosti a ochrany osobných údajov. Niektoré populárne možnosti zahŕňajú Google Public DNS, Cloudflare DNS a OpenDNS.

2. Aktivujte DNSSEC: DNS Security Extensions (DNSSEC) je technológia, ktorá pridáva ďalšiu vrstvu zabezpečenia k DNS digitálnym podpisovaním DNS záznamov. Povolenie DNSSEC na vašom DNS resolveri a doméne môže pomôcť zabrániť DNS spoofingu a iným útokom.

3. Použite VPN: Virtuálna privátna sieť (VPN) šifruje vaše internetové pripojenie a smeruje vašu prevádzku cez zabezpečený server, čím chráni vaše dotazy DNS pred potenciálnym odpočúvaním alebo manipuláciou. Uistite sa, že používate serióznu a dôveryhodnú službu VPN.

4. Pravidelne aktualizujte softvér DNS: Udržujte softvér DNS aktuálny pomocou najnovších bezpečnostných záplat a aktualizácií. Pomáha to chrániť pred známymi zraniteľnosťami a zaisťuje, že máte najnovšie funkcie zabezpečenia.

5. Implementujte silné heslá: Používajte silné, jedinečné heslá pre váš DNS resolver a účty správy domény. Vyhnite sa používaniu predvolených alebo ľahko uhádnuteľných hesiel a zvážte aktiváciu viacfaktorovej autentifikácie pre vyššiu bezpečnosť.

6. Monitorujte prenos DNS: Pravidelne sledujte prenos DNS pre akúkoľvek nezvyčajnú alebo podozrivú aktivitu. Systémy detekcie prieniku (IDS) alebo nástroje na monitorovanie siete vám môžu pomôcť identifikovať potenciálne útoky DNS a reagovať na ne.

Dodržiavaním týchto krokov môžete výrazne zlepšiť zabezpečenie svojho DNS a zlepšiť celkové súkromie online a ochranu pred potenciálnymi hrozbami.

Top