Ako opraviť chyby Winload.efi v operačnom systéme Windows

Vyskúšajte Náš Nástroj Na Odstránenie Problémov

Stručný obsah

The 'winload.efi 0xc0000225' chyba a iné winload.efi problémy môžu brániť správnemu spusteniu systému Windows. Táto chyba sa vyskytuje, keď winload.efi súbor nachádzajúci sa v windowssystem32winload.efi sa poškodí alebo je nesprávne nakonfigurovaný.Opraviť chyby winload.efi v systéme Windows 10 a 11 môžete skúsiť spustiť opravu pri spustení, prebudovať úložisko BCD pomocou príkazového riadka, skontrolovať zlyhanie hardvéru alebo vykonať obnovenie systému.

Pochopenie čoho winload.efi robí počas procesu zavádzania EFI môže pomôcť diagnostikovať tieto frustrujúce chyby winload efi v systéme Windows 10 . Preventívne kroky, ako je udržiavanie aktualizovaného systému Windows, používanie antivírusového programu, vyhýbanie sa náhlym vypnutiam a spúšťanie kontrol SFC, môžu pomôcť udržať winload.exe bezúhonnosť.

Využitím poskytnutého podrobného sprievodcu riešením problémov by ste mali byť schopní vyriešiť aj zložité problémy winload.efi 0xc0000225 chyby a znova spustite systém Windows správne.Pochopenie Winload.efi a jeho úloha v procese zavádzania systému Windows

Pochopenie Winload.efi a jeho úloha v procese zavádzania systému Windows

Keď spustíte počítač, operačný systém Windows prejde sériou procesov na zabezpečenie úspešného spustenia. Jednou z kľúčových zložiek tohto procesu je súbor Winload.efi.

Winload.efi je systémový súbor, ktorý je zodpovedný za načítanie jadra operačného systému Windows a základných ovládačov počas procesu zavádzania. Nachádza sa v oblasti EFI vášho pevného disku a spúšťa ho firmvér UEFI vášho počítača.

Primárnou úlohou Winload.efi je inicializovať Windows Boot Manager (Bootmgr.exe) a poskytnúť mu potrebné informácie na nájdenie a načítanie operačného systému Windows. Zodpovedá za prístup k úložisku údajov konfigurácie zavádzania (BCD), ktoré obsahuje dôležité nastavenia konfigurácie zavádzania.Po spustení počítača firmvér UEFI načíta hlavný zavádzací záznam (MBR) alebo tabuľku oddielov GUID (GPT), aby našiel systémový oddiel EFI (ESP). V rámci ESP nájde Windows Boot Manager, ktorý potom spustí súbor Winload.efi.

Winload.efi číta BCD úložisko, aby určil položky operačného systému a ich súvisiace konfigurácie zavádzania. Potom načíta jadro zvoleného operačného systému (ntoskrnl.exe) a potrebné ovládače do pamäte, čím umožní systému prejsť z prostredia pred spustením do prostredia Windows.

Ak sa vyskytne problém so súborom Winload.efi, napríklad poškodenie alebo nesprávna konfigurácia, môže to viesť k chybám pri zavádzaní systému a zabrániť správnemu spusteniu systému Windows. Bežné chybové správy súvisiace s Winload.efi zahŕňajú „winload.efi chýba alebo je poškodený“ alebo „Windows sa nepodarilo načítať, pretože chýba alebo je poškodený kritický systémový ovládač“.Ak chcete vyriešiť chyby Winload.efi, možno budete musieť opraviť alebo prebudovať úložisko BCD, použiť nástroj Windows Startup Repair alebo vykonať obnovenie systému. V niektorých prípadoch možno budete musieť preinštalovať systém Windows, aby ste problém vyriešili.

Na záver, Winload.efi hrá rozhodujúcu úlohu v procese zavádzania systému Windows tým, že načíta jadro operačného systému a potrebné ovládače. Pochopenie jeho funkcie môže pomôcť pri diagnostike a odstraňovaní chýb pri zavádzaní súvisiacich s týmto súborom.Ako funguje proces zavádzania EFI?

Proces zavádzania EFI (Extensible Firmware Interface) je viackrokový proces, ktorý umožňuje počítaču spustiť a načítať operačný systém. Tu je rozpis toho, ako funguje proces zavádzania EFI:

Krok Popis
1 Počítač je zapnutý alebo reštartovaný.
2 Firmvér EFI uložený v čipe ROM počítača sa inicializuje a spustí.
3 Firmvér EFI vykoná test POST (Power-On Self-Test), aby skontroloval hardvérové ​​komponenty a uistil sa, že fungujú správne.
4 Firmvér EFI vyhľadá a načíta správcu zavádzania EFI, čo je malý program, ktorý sa nachádza na špeciálne určenom systémovom oddiele EFI.
5 Správca zavádzania EFI ponúka používateľovi ponuku zavádzania, ktorá mu umožňuje vybrať si, ktorý operačný systém alebo aplikáciu má spustiť.
6 Keď si používateľ vyberie operačný systém, manažér zavádzania EFI nájde a načíta zodpovedajúci zavádzač EFI, ktorý je zodpovedný za načítanie operačného systému.
7 Bootloader EFI inicializuje hardvér, nastaví systémové parametre a načíta jadro operačného systému do pamäte.
8 Jadro operačného systému prevezme kontrolu a pokračuje v procese zavádzania, načítava ovládače zariadení, inicializuje služby a spúšťa používateľské aplikácie.
9 Operačný systém je plne načítaný a pripravený na interakciu používateľa.

Proces zavádzania EFI je navrhnutý tak, aby bol flexibilný a modulárny, čo umožňuje jednoduché prispôsobenie a kompatibilitu s rôznym hardvérom a operačnými systémami. Poskytuje pokročilejší a spoľahlivejší mechanizmus zavádzania v porovnaní so starším firmvérom BIOS (Basic Input/Output System).Čo je EFI v boot menu?

EFI je skratka pre Extensible Firmware Interface, čo je špecifikácia, ktorá definuje rozhranie medzi operačným systémom a firmvérom počítača. Nahrádza tradičný firmvér BIOS (Basic Input/Output System), ktorý sa nachádza na starších počítačoch.

Po zapnutí počítača je firmvér (EFI) zodpovedný za inicializáciu hardvérových komponentov a spustenie procesu zavádzania. Je to prvý softvér, ktorý beží na vašom počítači a je zodpovedný za načítanie operačného systému.Firmvér EFI poskytuje zavádzaciu ponuku, ktorá vám umožňuje vybrať zariadenie alebo oblasť, z ktorej chcete spustiť počítač. Táto ponuka zavádzania je zvyčajne prístupná stlačením konkrétneho klávesu (napríklad F12 alebo ESC) počas procesu zavádzania.

Ponuka zavádzania EFI zobrazuje zoznam dostupných možností zavádzania, ktoré môžu zahŕňať interný pevný disk, externé jednotky USB, jednotky CD/DVD a možnosti zavádzania zo siete. Môžete si vybrať požadovanú možnosť zavádzania z ponuky a spustiť počítač pomocou vybratého zariadenia alebo oblasti.

kľúč Popis
F12 Prístup k ponuke zavádzania na mnohých počítačoch
ESC Prístup k ponuke zavádzania na niektorých počítačoch

Ak narazíte na chybu súvisiacu s Winload.efi, môže to znamenať problém so zavádzacou ponukou EFI alebo konfiguráciou zavádzania. V takýchto prípadoch možno budete musieť problém vyriešiť opravou konfigurácie zavádzania alebo preinštalovaním operačného systému.

Celkovo je EFI v ponuke zavádzania kľúčovou súčasťou, ktorá vám umožňuje vybrať zavádzacie zariadenie alebo oblasť, čo vám umožňuje spustiť počítač s požadovaným operačným systémom alebo zavádzacím médiom.

Aké sú 4 fázy procesu zavádzania?

Proces zavádzania je séria krokov, ktorými počítač prechádza, keď je zapnutý alebo reštartovaný. Je zodpovedný za načítanie operačného systému a prípravu počítača na použitie. Proces zavádzania možno rozdeliť do štyroch fáz:

 1. Autotest pri zapnutí (POST): Keď je počítač zapnutý, POST je prvým krokom v procese zavádzania. Ide o sériu diagnostických testov, ktoré kontrolujú hardvérové ​​komponenty počítača, aby sa zabezpečilo ich správne fungovanie. Ak sa počas testu POST zistia nejaké problémy, môže sa zobraziť chybové hlásenie.
 2. Počiatočný zavádzač (IBL): Po úspešnom dokončení testu POST sa načíta úvodný zavádzač. IBL je malý program zvyčajne uložený vo firmvéri počítača, ako je BIOS alebo UEFI. Je zodpovedný za lokalizáciu operačného systému na úložnom zariadení a jeho načítanie do pamäte.
 3. Načítanie a inicializácia jadra: Keď úvodný zavádzač nájde operačný systém, načíta jadro do pamäte. Jadro je základnou súčasťou operačného systému a je zodpovedné za správu hardvérových prostriedkov, bežiacich procesov a poskytovanie základných služieb. Počas tejto fázy sa jadro inicializuje a začne vykonávať potrebné inicializačné rutiny.
 4. Inicializácia operačného systému: Po načítaní a inicializácii jadra sa začne proces inicializácie operačného systému. Táto fáza zahŕňa nastavenie rôznych systémových služieb, načítanie ovládačov zariadení, spustenie procesov na pozadí a konfiguráciu systému podľa preferencií používateľa. Po dokončení inicializácie je počítač pripravený na použitie.

Pochopenie rôznych fáz procesu zavádzania môže pomôcť pri riešení problémov súvisiacich so zavádzaním a lepšie pochopiť, ako sa počítač spúšťa.

Podrobná príručka na opravu problémov s Winload.efi v systéme Windows 10 a 11

Podrobná príručka na opravu problémov s Winload.efi v systéme Windows 10 a 11

Ak sa na počítači so systémom Windows 10 alebo 11 vyskytne chyba Winload.efi, môže to brániť správnemu spusteniu operačného systému. Táto chyba je zvyčajne spôsobená poškodenými alebo chýbajúcimi systémovými súbormi, problémami s hardvérom alebo nesprávnou konfiguráciou zavádzania. Našťastie existuje niekoľko krokov, pomocou ktorých môžete opraviť problémy s Winload.efi a znova spustiť počítač.

Krok 1: Reštartujte počítač

Pred pokračovaním v krokoch na riešenie problémov skúste reštartovať počítač. Niekedy môže jednoduchý reštart vyriešiť menšie chyby softvéru a opraviť chybu Winload.efi.

Krok 2: Spustite opravu pri spustení

Ak reštartovanie počítača problém nevyrieši, môžete skúsiť spustiť vstavaný nástroj na opravu spustenia. Ak to chcete urobiť, postupujte takto:

 1. Vložte inštalačné USB alebo DVD systému Windows a reštartujte počítač.
 2. Stlačením ľubovoľného klávesu spustíte systém z inštalačného média.
 3. Vyberte si jazykové preferencie a kliknite na 'Next'.
 4. Kliknite na „Opraviť počítač“ v ľavom dolnom rohu obrazovky.
 5. Vyberte položku „Riešenie problémov“ > „Rozšírené možnosti“ > „Oprava spustenia“.
 6. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a dokončite proces opravy pri spustení.

Krok 3: Obnovte BCD

Ak nástroj na opravu spustenia neopraví chybu Winload.efi, môžete skúsiť znova vytvoriť konfiguračné údaje zavádzania (BCD). Tu je postup:

 1. Postupujte podľa krokov 1 až 4 z predchádzajúcej časti, aby ste sa dostali do ponuky „Rozšírené možnosti“.
 2. Vyberte 'Príkazový riadok'.
 3. Zadajte nasledujúci príkaz a stlačte kláves Enter: |_+_|
 4. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a dokončite proces prestavby BCD.

Krok 4: Skontrolujte problémy s hardvérom

V niektorých prípadoch môže byť chyba Winload.efi spôsobená chybným hardvérom. Ak chcete vylúčiť problémy s hardvérom, môžete skúsiť odpojiť akékoľvek externé zariadenia (napríklad jednotky USB alebo tlačiarne) a zistiť, či chyba pretrváva. Ak chyba zmizne, môže to znamenať problém s jedným z vašich hardvérových zariadení.

Krok 5: Vykonajte obnovenie systému

Ak žiadny z predchádzajúcich krokov nevyrieši chybu Winload.efi, môžete skúsiť vykonať obnovenie systému, aby ste vrátili nastavenia počítača do predchádzajúceho stavu. Tu je postup:

 1. Postupujte podľa krokov 1 až 4 z prvej časti, aby ste sa dostali do ponuky „Rozšírené možnosti“.
 2. Vyberte 'Obnovenie systému'.
 3. Vyberte bod obnovenia zo zoznamu a podľa pokynov na obrazovke obnovte systém.

Krok 6: Preinštalujte systém Windows

Ak všetko ostatné zlyhá, možno budete musieť preinštalovať systém Windows a opraviť chybu Winload.efi. Pred pokračovaním v procese opätovnej inštalácie si nezabudnite zálohovať dôležité súbory.

Poznámka: Kroky uvedené v tejto príručke sa vzťahujú na Windows 10 aj Windows 11. Presné kroky a možnosti sa však môžu mierne líšiť v závislosti od verzie systému Windows, ktorú používate.

Podľa týchto podrobných pokynov by ste mali byť schopní vyriešiť problémy s Winload.efi a zabezpečiť, aby váš počítač so systémom Windows 10 alebo 11 fungoval bez problémov.

Ako opraviť UEFI boot Windows 10?

Ak máte problémy so zavádzaním UEFI v systéme Windows 10, existuje niekoľko krokov, pomocou ktorých môžete problém opraviť. Tu je návod, ako vyriešiť problémy so zavádzaním UEFI v systéme Windows 10:

Krok 1: Začnite prístupom k nastaveniam firmvéru UEFI v počítači. Zvyčajne sa to dá urobiť stlačením konkrétneho klávesu počas procesu zavádzania, napríklad F2 alebo Del.
Krok 2: Keď ste v nastaveniach UEFI, prejdite do sekcie „Boot“. Tu skontrolujte, či je vaša inštalácia systému Windows 10 uvedená ako prvá možnosť spustenia. Ak nie, zmeňte poradie spúšťania a uistite sa, že Windows 10 je nastavený ako primárna možnosť spúšťania.
Krok 3: Ak je poradie spúšťania správne a problémy pretrvávajú, skúste v nastaveniach UEFI vypnúť „Secure Boot“. Secure Boot je funkcia, ktorá zaisťuje, že počas procesu zavádzania môže bežať iba dôveryhodný softvér, no niekedy môže spôsobiť problémy s kompatibilitou.
Krok 4: Ďalším krokom pri riešení problémov je overenie, či vaša inštalácia systému Windows 10 používa správny režim zavádzania UEFI. V nastaveniach UEFI vyhľadajte možnosť súvisiacu s režimom zavádzania (UEFI alebo Legacy) a uistite sa, že zodpovedá režimu, v ktorom bola nainštalovaná vaša inštalácia systému Windows 10.
Krok 5: Ak žiadny z vyššie uvedených krokov nevyrieši problém so zavádzaním UEFI, možno budete musieť opraviť alebo preinštalovať Windows 10. Ak to chcete urobiť, môžete použiť inštalačné USB alebo DVD systému Windows 10 na zavedenie systému Windows Recovery Environment a prístup k možnostiam opravy.

Podľa týchto krokov by ste mali byť schopní opraviť zavádzanie UEFI v systéme Windows 10 a znova spustiť počítač. Ak problém pretrváva, možno stojí za to vyhľadať ďalšiu pomoc od odborníka alebo kontaktovať výrobcu vášho počítača so žiadosťou o podporu.

Čo je chyba Winload v systéme Windows 11?

Chyba Winload v systéme Windows 11 je bežný problém, ktorý sa vyskytuje, keď operačný systém nedokáže načítať potrebné zavádzacie súbory. Táto chyba sa zvyčajne zobrazuje ako chybové hlásenie na modrej obrazovke s kódom „0xc000000f“ alebo „0xc0000225“. Môže sa vyskytnúť z rôznych dôvodov, ako sú poškodené alebo chýbajúce zavádzacie súbory, konflikty hardvéru alebo softvéru alebo problémy s pevným diskom počítača.

Keď sa vyskytne chyba Winload, zabráni správnemu spusteniu počítača, čo znemožňuje prístup k operačnému systému Windows. Môže to byť frustrujúce a môže to narušiť váš pracovný tok alebo vám úplne zabrániť v používaní počítača.

Ak chcete vyriešiť chybu Winload v systéme Windows 11, môžete vyskúšať niekoľko krokov na riešenie problémov, ako je použitie nástroja Oprava spustenia, spustenie kontroly systémových súborov, oprava hlavného zavádzacieho záznamu (MBR) alebo obnovenie počítača do predchádzajúceho pracovného stavu. pomocou nástroja Obnovovanie systému. Ak tieto metódy nefungujú, možno budete musieť preinštalovať systém Windows, aby ste problém vyriešili.

Je dôležité poznamenať, že chyba Winload môže byť spôsobená rôznymi faktormi a vhodné riešenie sa môže líšiť v závislosti od konkrétnej príčiny chyby. Preto sa odporúča vyskúšať rôzne metódy riešenia problémov a v prípade potreby vyhľadať ďalšiu pomoc.

Kde sa nachádza Winload efi?

Winload.efi je základný systémový súbor používaný systémom Windows na spustenie operačného systému. Nachádza sa v oblasti EFI (Extensible Firmware Interface), čo je samostatná oblasť na pevnom disku vášho počítača.

Presné umiestnenie oblasti EFI sa môže líšiť v závislosti od konfigurácie vášho systému a verzie systému Windows, ktorú používate. Vo väčšine prípadov sa však oblasť EFI nachádza na začiatku pevného disku, pred hlavnou oblasťou systému Windows.

Ak chcete získať prístup k oblasti EFI a nájsť súbor Winload.efi, postupujte takto:

 1. Otvorte Prieskumník súborov na počítači so systémom Windows.
 2. Prejdite do koreňového adresára systémovej jednotky (zvyčajne jednotka C:).
 3. Vyhľadajte priečinok s názvom „EFI“ alebo „efi“ v koreňovom adresári.
 4. Otvorte priečinok EFI a potom otvorte priečinok zodpovedajúci výrobcovi vášho počítača (napr. „HP“, „Dell“, „Lenovo“).
 5. V priečinku výrobcu vyhľadajte priečinok s názvom „Microsoft“ alebo „Windows“.
 6. Otvorte priečinok Microsoft alebo Windows a potom otvorte priečinok s názvom „Boot“.
 7. V priečinku Boot by ste mali nájsť súbor Winload.efi.

Je dôležité poznamenať, že oblasť EFI je skrytá systémová oblasť, takže možno budete musieť povoliť možnosť zobrazenia skrytých súborov a priečinkov v nastaveniach Prieskumníka súborov, aby ste ju videli.

Ak sa vyskytnú chyby alebo problémy s Winload.efi, odporúča sa poradiť sa s odborníkom alebo vyhľadať podporu od spoločnosti Microsoft alebo výrobcu počítača, aby vám pomohol problém vyriešiť.

Tipy na prevenciu a údržbu integrity Winload.exe

Tipy na prevenciu a údržbu integrity Winload.exe

Winload.exe je kritický systémový súbor zodpovedný za načítanie operačného systému Windows. Aby ste zabezpečili jeho integritu a zabránili chybám, je dôležité dodržiavať tieto tipy na prevenciu a údržbu:

1. Udržujte svoj operačný systém aktuálny: Pravidelne inštalujte aktualizácie systému Windows, aby ste zaistili, že váš systém bude mať najnovšie bezpečnostné záplaty a opravy chýb. Pomáha to predchádzať akýmkoľvek zraniteľnostiam, ktoré by mohol zneužiť malvér alebo viesť k poškodeniu systémových súborov, ako je winload.exe.

2. Používajte spoľahlivý antivírusový softvér: Nainštalujte a pravidelne aktualizujte renomovaný antivírusový softvér na ochranu vášho systému pred škodlivým softvérom a vírusmi. Škodlivý softvér môže poškodiť dôležité systémové súbory vrátane winload.exe, čo vedie k chybám a zlyhaniam.

3. Buďte opatrní pri sťahovaní a inštalácii softvéru: Softvér sťahujte iba z dôveryhodných zdrojov. Vyhnite sa sťahovaniu súborov z neznámych alebo neoverených webových stránok, pretože môžu obsahovať malvér alebo poškodené súbory, ktoré môžu poškodiť winload.exe alebo iné systémové súbory.

4. Vykonávajte pravidelné kontroly systému: Spustite pravidelné kontroly pomocou antivírusového softvéru, aby ste zistili a odstránili akýkoľvek malvér alebo vírusy, ktoré by mohli potenciálne poškodiť winload.exe. Pomáha to zabezpečiť integritu súboru a celkovú stabilitu systému.

5. Zálohujte dôležité súbory a vytvorte body obnovenia systému: Pravidelne zálohujte dôležité súbory a vytvorte body obnovenia systému. To vám umožní obnoviť váš systém do predchádzajúceho funkčného stavu v prípade poškodenia alebo poškodenia winload.exe alebo iných systémových súborov.

6. Vyhnite sa náhlym výpadkom napájania: Náhle výpadky napájania alebo vypnutie systému môžu viesť k poškodeniu súboru vrátane winload.exe. Použite záložnú batériu alebo neprerušiteľný zdroj napájania (UPS), aby ste predišli strate údajov a poškodeniu súborov počas výpadkov napájania.

7. Vyhnite sa úpravám systémových súborov: Vo všeobecnosti sa neodporúča upravovať alebo odstraňovať systémové súbory ako winload.exe, pokiaľ nemáte pokročilé znalosti a nemáte na to konkrétny dôvod. Úprava alebo odstránenie systémových súborov môže viesť k nestabilite systému a chybám.

8. Použite nástroj Kontrola systémových súborov (SFC): Nástroj Kontrola systémových súborov dokáže skenovať a opravovať poškodené systémové súbory vrátane winload.exe. Pravidelne spúšťajte nástroj SFC, aby ste skontrolovali a opravili akékoľvek problémy s integritou súborov.

Dodržiavaním týchto tipov na prevenciu a údržbu môžete pomôcť zabezpečiť integritu súboru winload.exe a zabrániť chybám, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku jeho poškodenia alebo poškodenia.

Top