Pochopenie a oprava chýb „Code 10“ systému Windows – komplexná príručka

Vyskúšajte Náš Nástroj Na Odstránenie Problémov

Stručný obsah

' toto zariadenie sa nedá spustiť (kód 10) Chyba ' označuje problém s ovládačom zariadenia v systéme Windows. Kód 10 chyby sa vyskytujú, keď operačný systém nedokáže spustiť pripojený hardvérový komponent, často v dôsledku nekompatibilných alebo poškodených ovládačov. Ak chcete problém vyriešiť, najskôr identifikujte problematické zariadenie v Správcovi zariadení podľa ikony žltého výkričníka. Potom aktualizujte jeho ovládač z webovej stránky výrobcu. Ak chyba kódu 10 pretrváva, skúste zariadenie odinštalovať a reštartovať, aby ste preinštalovali ovládač. V prípade sieťových adaptérov/Wi-Fi tiež skontrolujte, či je systém Windows plne aktualizovaný a podľa potreby obnovte nastavenia TCP/IP a siete. Skontrolujte aj konfliktný hardvér. Ak problémy pretrvávajú aj napriek aktualizácii ovládačov a úprave konfigurácií, možno bude potrebné vymeniť samotné zariadenie. Sledovanie riešenie problémov s chybou kódu 10 osvedčené postupy pomáhajú systematicky izolovať a riešiť hlavnú príčinu, aby hardvér opäť správne fungoval. Ak si nie ste istí ďalšími krokmi, vyhľadajte pomoc IT.Chyba dekódovania „Code 10“: Prehľad

Dekódovanie

Chyba „Kód 10“ je bežný problém, s ktorým sa môžu používatelia systému Windows stretnúť pri riešení problémov s hardvérovými zariadeniami. Táto chyba znamená, že sa zariadenie nepodarilo spustiť alebo nefunguje správne. Pochopenie povahy tejto chyby je rozhodujúce pre jej efektívne vyriešenie.

Keď zariadenie zaznamená chybu „Code 10“, znamená to, že ovládač zariadenia zaznamenal problém alebo nie je kompatibilný s hardvérom. Táto chyba sa môže vyskytnúť z rôznych dôvodov, ako sú zastarané alebo poškodené ovládače, konflikty s inými zariadeniami alebo problémy s hardvérom.

Na dekódovanie a vyriešenie chyby „Kód 10“ je potrebné vykonať niekoľko krokov na riešenie problémov. Tieto kroky môžu zahŕňať aktualizáciu ovládača zariadenia, odinštalovanie a opätovnú inštaláciu ovládača, kontrolu hardvérových konfliktov a vykonanie systémovej kontroly na prítomnosť škodlivého softvéru alebo vírusov.Jedným z prvých krokov na vyriešenie chyby „Code 10“ je aktualizácia ovládača zariadenia. Môžete to urobiť tak, že navštívite webovú stránku výrobcu a stiahnete si najnovšiu verziu ovládača pre konkrétne hardvérové ​​zariadenie. Inštalácia aktualizovaného ovládača môže často vyriešiť problémy s kompatibilitou a opraviť všetky chyby alebo chyby.

Ak aktualizácia ovládača chybu nevyrieši, ďalšou možnosťou je odinštalovať a znova nainštalovať ovládač. Môžete to urobiť tak, že v systéme Windows otvoríte Správcu zariadení, nájdete problematické zariadenie, kliknete naň pravým tlačidlom myši a vyberiete možnosť „Odinštalovať“. Po odinštalovaní ovládača reštartujte počítač a systém Windows ovládač automaticky preinštaluje.

V niektorých prípadoch môže byť chyba „Code 10“ spôsobená konfliktmi s inými zariadeniami. Ak chcete skontrolovať konflikty, prejdite do Správcu zariadení, rozbaľte kategórie „Systémové zariadenia“ alebo „Ovládače univerzálnej sériovej zbernice“ a vyhľadajte zariadenia s ikonou žltého trojuholníka. Kliknite pravým tlačidlom myši na tieto zariadenia a vyberte možnosť „Aktualizovať ovládač“, aby ste vyriešili všetky konflikty.Vykonávanie systémovej kontroly na prítomnosť škodlivého softvéru alebo vírusov je tiež dôležité pri odstraňovaní chyby „Kód 10“. Škodlivý softvér alebo vírusy môžu poškodiť ovládače zariadení a spôsobiť rôzne problémy. Použite spoľahlivý antivírusový program na skenovanie systému a odstránenie všetkých zistených hrozieb. Potom reštartujte počítač a skontrolujte, či chyba pretrváva.

Na záver, dekódovanie chyby „Code 10“ je kľúčové na efektívne vyriešenie problému s hardvérovými zariadeniami v systéme Windows. Pochopením podstaty tejto chyby a vykonaním potrebných krokov na riešenie problémov môžu používatelia prekonať problémy s kompatibilitou, konflikty a iné problémy, ktoré môžu chybu spôsobovať.

Čo je chyba kódu 10?

Chyba „Kód 10“ v systéme Windows sa týka problému s ovládačom zariadenia. Keď sa na zariadení pripojenom k ​​počítaču vyskytne chyba kódu 10, znamená to, že operačný systém nedokázal spustiť ovládač zariadenia pre konkrétny hardvér. Táto chyba sa zvyčajne zobrazuje v Správcovi zariadení ako žltý výkričník vedľa postihnutého zariadenia.Chyba Code 10 sa môže vyskytnúť z rôznych dôvodov, ako sú nekompatibilné alebo zastarané ovládače, konflikty hardvéru alebo poškodené ovládače. Môže ovplyvniť akýkoľvek typ hardvérového zariadenia vrátane sieťových adaptérov, zvukových kariet, zariadení USB a ďalších.

Riešenie chyby s kódom 10 vyžaduje riešenie problémov konkrétneho zariadenia a jeho ovládača. Môže to zahŕňať aktualizáciu ovládača na najnovšiu verziu, preinštalovanie ovládača alebo riešenie iných potenciálnych problémov súvisiacich so zariadením alebo jeho ovládačmi.Riešenie problémov „Kód 10“ pre sieťové adaptéry a zariadenia WiFi

Riešenie problémov

Ak sa vám v systéme Windows zobrazuje chyba „Kód 10“ pre váš sieťový adaptér alebo zariadenie WiFi, znamená to, že zariadenie sa nedá spustiť. Táto chyba vám môže zabrániť v pripojení na internet alebo v prístupe k zdrojom miestnej siete. Našťastie existuje niekoľko krokov na riešenie problémov, pomocou ktorých môžete tento problém vyriešiť.

1. Reštartujte počítač: Chybu „Kód 10“ môže niekedy opraviť jednoduchý reštart. Reštartujte počítač a skontrolujte, či zariadenie opäť začne fungovať.2. Aktualizujte ovládače zariadení: Zastarané alebo nekompatibilné ovládače môžu spôsobiť chybu „Code 10“. Navštívte webovú stránku výrobcu vášho sieťového adaptéra alebo WiFi zariadenia a stiahnite si najnovšie ovládače. Nainštalujte ich a reštartujte počítač.

3. Odinštalujte a znova nainštalujte zariadenie: Ak aktualizácia ovládačov problém nevyriešila, skúste zariadenie odinštalovať a znova nainštalovať. Kliknite pravým tlačidlom myši na zariadenie v Správcovi zariadení, vyberte „Odinštalovať zariadenie“ a potom reštartujte počítač. Systém Windows po reštarte automaticky preinštaluje zariadenie.4. Skontrolujte dostupnosť aktualizácií systému Windows: Aktualizácie systému Windows často obsahujú opravy chýb a aktualizácie ovládačov. Skontrolujte, či je váš operačný systém Windows aktuálny, a to tak, že skontrolujete a nainštalujete všetky dostupné aktualizácie.

5. Zakázať a povoliť zariadenie: V Správcovi zariadení kliknite pravým tlačidlom myši na zariadenie a vyberte možnosť „Zakázať zariadenie“. Počkajte niekoľko sekúnd, znova kliknite pravým tlačidlom myši na zariadenie a vyberte možnosť „Povoliť zariadenie“. Toto môže niekedy resetovať zariadenie a vyriešiť chybu „Kód 10“.

6. Spustite Poradcu pri riešení problémov s hardvérom a zariadeniami: Systém Windows obsahuje vstavaný nástroj na riešenie problémov, ktorý dokáže automaticky zistiť a opraviť problémy s hardvérom. Otvorte Ovládací panel, vyhľadajte výraz „riešenie problémov“ a vyberte „Riešenie problémov“. Potom v časti „Hardvér a zvuk“ kliknite na „Konfigurovať zariadenie“ a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

7. Skontrolujte hardvérové ​​problémy: Ak žiadny z vyššie uvedených krokov nevyriešil chybu „Kód 10“, môže ísť o hardvérový problém vášho sieťového adaptéra alebo zariadenia WiFi. Skúste pripojiť zariadenie k inému počítaču alebo ho nahradiť známym funkčným zariadením, aby ste zistili, či problém pretrváva.

Podľa týchto krokov na riešenie problémov by ste mali byť schopní vyriešiť chybu „Kód 10“ pre váš sieťový adaptér alebo WiFi zariadenie v systéme Windows. Ak problém stále pretrváva, môže byť užitočné vyhľadať ďalšiu pomoc od podpory výrobcu alebo počítačového technika.

Ako môžem vyriešiť problém s bezdrôtovým adaptérom Windows 10?

Ako môžem vyriešiť problém s bezdrôtovým adaptérom Windows 10?

Ak máte problémy s bezdrôtovým adaptérom v systéme Windows 10, existuje niekoľko krokov na riešenie problémov, pomocou ktorých môžete problém vyriešiť:

  1. Reštartujte počítač a bezdrôtový smerovač: Niekedy môže jednoduché reštartovanie zariadení pomôcť vyriešiť problémy s pripojením. Vypnite počítač a bezdrôtový smerovač, počkajte niekoľko minút a potom ich znova zapnite.
  2. Skontrolujte nastavenia bezdrôtového adaptéra: Skontrolujte, či je bezdrôtový adaptér povolený a správne nakonfigurovaný. Prejdite do nastavení siete a internetu v ovládacom paneli, kliknite na „Centrum sietí a zdieľania“ a potom vyberte „Zmeniť nastavenia adaptéra“. Kliknite pravým tlačidlom myši na váš bezdrôtový adaptér a uistite sa, že je povolený.
  3. Aktualizujte ovládač bezdrôtového adaptéra: Zastarané alebo nekompatibilné ovládače môžu spôsobiť problémy s bezdrôtovým adaptérom. Navštívte webovú stránku výrobcu vášho bezdrôtového adaptéra a stiahnite si najnovší ovládač. Nainštalujte ovládač a reštartujte počítač.
  4. Resetovanie zásobníka TCP/IP: Resetovanie zásobníka TCP/IP môže pomôcť vyriešiť problémy so sieťovým pripojením. Otvorte príkazový riadok ako správca a zadajte nasledujúci príkaz: |_+_|. Stlačte Enter a reštartujte počítač.
  5. Vypnutie režimu úspory energie pre bezdrôtový adaptér: Windows 10 má funkciu úspory energie, ktorá môže niekedy narušiť výkon bezdrôtového adaptéra. Prejdite do Správcu zariadení, rozbaľte časť Sieťové adaptéry, kliknite pravým tlačidlom myši na váš bezdrôtový adaptér a vyberte Vlastnosti. Na karte Správa napájania zrušte začiarknutie políčka „Povoliť počítaču vypnúť toto zariadenie, aby sa šetrila energia“.
  6. Vykonajte reset siete: Ak žiadny z vyššie uvedených krokov nefunguje, môžete skúsiť vykonať reset siete. Prejdite na nastavenia siete a internetu v ovládacom paneli, kliknite na „Obnovenie siete“ a podľa pokynov obnovte nastavenia siete. Upozorňujeme, že sa tým odstránia všetky sieťové adaptéry a obnovia sa predvolené hodnoty ostatných sieťových nastavení.

Podľa týchto krokov na riešenie problémov by ste mali byť schopní vyriešiť väčšinu problémov s bezdrôtovým adaptérom v systéme Windows 10. Ak problémy pretrvávajú, možno budete musieť kontaktovať výrobcu bezdrôtového adaptéra alebo požiadať o ďalšiu pomoc.

Riešenie „Kódu 10“ v sieťových adaptéroch a zariadeniach Wi-Fi

Riešenie

Ak sa vo vašom sieťovom adaptéri alebo zariadení Wi-Fi zobrazuje chyba „Kód 10“, znamená to, že zariadenie nemožno spustiť. Táto chyba je často spôsobená problémami s ovládačmi alebo konfliktmi s iným softvérom alebo hardvérom vo vašom počítači.

Ak chcete vyriešiť chybu „Kód 10“, postupujte podľa týchto krokov:

Krok 1: Reštartujte počítač. Niekedy môže problém vyriešiť jednoduchý reštart.
Krok 2: Aktualizujte ovládač pre sieťový adaptér alebo zariadenie Wi-Fi. Môžete to urobiť tak, že navštívite webovú stránku výrobcu a stiahnete si najnovší ovládač pre konkrétny model zariadenia. Nainštalujte ovládač a reštartujte počítač.
Krok 3: Odinštalujte a znova nainštalujte ovládač zariadenia. Môžete to urobiť pomocou Správcu zariadení. Otvorte Správcu zariadení, nájdite svoj sieťový adaptér alebo zariadenie Wi-Fi, kliknite naň pravým tlačidlom myši a vyberte možnosť „Odinštalovať“. Po odinštalovaní ovládača reštartujte počítač a nechajte systém Windows automaticky preinštalovať ovládač.
Krok 4: Zakážte akýkoľvek konfliktný softvér alebo hardvér. Iný softvér alebo hardvér vo vašom počítači môže niekedy rušiť sieťový adaptér alebo zariadenie Wi-Fi. Skúste zakázať akýkoľvek nedávno nainštalovaný softvér alebo odpojiť akýkoľvek nový hardvér, aby ste zistili, či sa chyba „Kód 10“ vyriešila.
Krok 5: Vykonajte obnovenie systému. Ak žiadny z vyššie uvedených krokov nefunguje, môžete skúsiť obnoviť počítač do predchádzajúceho stavu, keď sieťový adaptér alebo zariadenie Wi-Fi fungovalo správne. Môžete to urobiť pomocou funkcie Obnovovanie systému v systéme Windows.

Podľa týchto krokov by ste mali byť schopní vyriešiť chybu „Kód 10“ vo vašom sieťovom adaptéri alebo zariadení Wi-Fi a obnoviť pripojenie k vášmu počítaču.

Ako opravím Wi-Fi a bezdrôtový sieťový adaptér Windows 10?

Ak máte problémy s Wi-Fi alebo bezdrôtovým sieťovým adaptérom v systéme Windows 10, existuje niekoľko krokov na riešenie problémov, pomocou ktorých môžete problém vyriešiť.

1. Reštartujte počítač a smerovač: Niekedy môže problémy s pripojením vyriešiť jednoduchý reštart. Vypnite počítač, odpojte smerovač od zdroja napájania, počkajte niekoľko sekúnd, potom ho znova zapojte a zapnite počítač.

2. Aktualizujte ovládač sieťového adaptéra: Zastarané alebo nekompatibilné ovládače môžu spôsobiť problémy s Wi-Fi. Ak chcete aktualizovať ovládač sieťového adaptéra, stlačte kláves Windows + X a vyberte Správca zariadení. Rozbaľte kategóriu Sieťové adaptéry, kliknite pravým tlačidlom myši na sieťový adaptér a vyberte Aktualizovať ovládač. Vyberte možnosť automatického vyhľadávania aktualizovaného softvéru ovládača.

3. Zakážte a znova povoľte sieťový adaptér: Problémy s pripojením môže niekedy vyriešiť zakázanie a opätovné zapnutie sieťového adaptéra. Otvorte Správcu zariadení, rozbaľte kategóriu Sieťové adaptéry, kliknite pravým tlačidlom myši na sieťový adaptér a vyberte možnosť Zakázať. Počkajte niekoľko sekúnd, potom naň znova kliknite pravým tlačidlom myši a vyberte možnosť Povoliť.

4. Spustite Poradcu pri riešení problémov so sieťou: Windows 10 má vstavaný nástroj na riešenie problémov so sieťou, ktorý môže pomôcť diagnostikovať a opraviť problémy so sieťou. Stlačením klávesu Windows + I otvorte aplikáciu Nastavenia, vyberte Sieť a internet a kliknite na Poradca pri riešení problémov so sieťou. Postupujte podľa pokynov na obrazovke, aby systém Windows zistil a vyriešil akékoľvek problémy so sieťou.

5. Obnovte nastavenia siete: Ak žiadny z vyššie uvedených krokov nefunguje, môžete skúsiť obnoviť nastavenia siete. Stlačením klávesu Windows + I otvorte aplikáciu Nastavenia, vyberte Sieť a internet, kliknite na Stav a potom kliknite na Obnovenie siete. Obnovte nastavenia siete podľa pokynov na obrazovke.

Poznámka: Obnovením nastavení siete sa odstránia všetky uložené heslá Wi-Fi a pripojenia VPN.

Ak žiadny z týchto krokov na riešenie problémov nevyrieši problémy s Wi-Fi alebo bezdrôtovým sieťovým adaptérom, možno budete musieť kontaktovať svojho poskytovateľa internetových služieb (ISP) alebo zvážiť vyhľadanie odbornej technickej pomoci.

Predchádzanie chybám „Kód 10“.

Prevencia

Ak chcete zabrániť výskytu chýb „Code 10“ vo vašom systéme Windows, môžete vykonať niekoľko krokov:

1. Udržujte systém Windows aktuálny
Uistite sa, že pravidelne aktualizujete operačný systém Windows. Spoločnosť Microsoft vydáva aktualizácie, ktoré riešia rôzne problémy a chyby vrátane problémov súvisiacich s ovládačmi. Udržiavaním vášho systému v aktuálnom stave môžete zabrániť výskytu chýb „Kód 10“.
2. Nainštalujte najnovšie ovládače zariadení
Uistite sa, že máte nainštalované najnovšie ovládače zariadení pre vaše hardvérové ​​komponenty. Zastarané alebo nekompatibilné ovládače môžu spôsobiť chyby „Code 10“. Navštívte webovú lokalitu výrobcu alebo použite službu Windows Update na stiahnutie a inštaláciu najnovších ovládačov.
3. Odstráňte a znova nainštalujte problematické zariadenia
Ak sa pri konkrétnom zariadení vyskytne chyba „Kód 10“, skúste ho odstrániť zo systému a potom ho znova nainštalovať. To môže pomôcť vyriešiť všetky konflikty ovládačov alebo problémy s poškodením, ktoré môžu byť príčinou chyby.
4. Na riešenie problémov použite Správcu zariadení
Správca zariadení je vstavaný nástroj systému Windows, ktorý vám umožňuje spravovať a odstraňovať problémy s hardvérovými zariadeniami. Ak narazíte na chybu „Kód 10“, použite Správcu zariadení na identifikáciu problémového zariadenia a skúste aktualizovať jeho ovládač alebo vykonať skenovanie hardvéru.
5. Vyhľadajte malvér
Infekcie škodlivého softvéru môžu niekedy zasahovať do ovládačov zariadení a spôsobiť chyby „Kód 10“. Pravidelne kontrolujte svoj systém na prítomnosť škodlivého softvéru pomocou spoľahlivého antivírusového programu a odstráňte všetky zistené hrozby.
6. Skontrolujte hardvérové ​​pripojenia
Uistite sa, že všetky hardvérové ​​komponenty sú správne pripojené k vášmu počítaču. Uvoľnené alebo chybné pripojenia môžu viesť k chybám „Kód 10“. V prípade potreby odpojte a znova pripojte dotknuté zariadenia, aby ste zaistili bezpečné pripojenie.

Dodržiavaním týchto preventívnych opatrení môžete minimalizovať výskyt chýb „Code 10“ vo vašom systéme Windows a zabezpečiť bezproblémovú prevádzku vašich hardvérových zariadení.

Top