Riešenie problémov s tlačiarňou v operačnom systéme Windows 10

Vyskúšajte Náš Nástroj Na Odstránenie Problémov

Stručný obsah

Tento článok obsahuje tipy na riešenie problémov tlačiareň vytlačí iba jednu stranu problémy v systéme Windows 10. Načrtáva niekoľko dôvodov, prečo sa váš tlačiareň vytlačí iba jednu stranu pred zastavením, vrátane nesprávnych nastavení tlače, zastaraných ovládačov, problémov so zaraďovačom tlače, zaseknutia papiera a nízkej hladiny atramentu/tonera.Špecifické riešenia zahŕňajú overenie správneho nastavenia nastavení kopírovania, aktualizáciu ovládačov, reštartovanie služby zaraďovania tlače, kontrolu zaseknutia a v prípade potreby výmenu atramentu/tonera. Pre Tlačiareň HP vytlačí iba jednu stranu a potom sa zastaví problémy, sú k dispozícii ďalšie špecifické opravy HP, ako je použitie nástroja Print and Scan Doctor, resetovanie tlačiarne na predvolené výrobné nastavenia a kontaktovanie podpory HP.

Tento článok tiež podrobne popisuje kroky na vymazanie zaseknutých tlačových úloh z frontu, manuálne odstránenie súborov vo fronte a preinštalovanie ovládačov, ak sa úlohy zablokujú a nevymaže sa . Nakoniec sú poskytnuté tipy na optimálne konfigurovanie nastavení tlače, aby sa zabezpečila úplná neorezaná tlač dokumentov vrátane presného nastavenia veľkosti papiera, orientácie, kvality tlače, duplexného režimu a okrajov strany.

Celkovo táto príručka ponúka komplexné riešenie problémov tlačiareň vytlačí iba jednu stranu problémy v systéme Windows 10 so zameraním na všeobecné problémy s tlačou, ako aj na problémy špecifické pre tlačiarne HP , pre úplnú tlač dokumentov bez predčasného zastavenia.Adresovanie tlačiarní Tlač iba jednej strany

Adresovanie tlačiarní Tlač iba jednej strany

Ak vaša tlačiareň tlačí iba jednu stranu naraz, existuje niekoľko krokov na riešenie problémov, ktoré môžete použiť na vyriešenie problému. Postupujte podľa týchto krokov, aby ste sa uistili, že vaša tlačiareň je správne nastavená a dokáže vytlačiť viacero strán:

 1. Skontrolujte nastavenia tlačiarne: Otvorte ovládací panel na počítači a prejdite do časti „Zariadenia a tlačiarne“. Kliknite pravým tlačidlom myši na tlačiareň a vyberte položku Predvoľby tlače. V okne preferencií skontrolujte, či je počet kópií nastavený na požadovanú hodnotu a či je povolená možnosť 'Collate'.
 2. Aktualizujte ovládač tlačiarne: Zastarané ovládače tlačiarne môžu niekedy spôsobiť problémy s tlačou viacerých strán. Navštívte webovú stránku výrobcu a stiahnite si najnovší ovládač pre váš model tlačiarne. Nainštalujte ovládač a reštartujte počítač.
 3. Reštartujte službu zaraďovania tlače: Služba zaraďovania tlače spravuje tlačové úlohy v systéme Windows. Ak sa poškodí alebo prestane fungovať, môže to spôsobiť problémy s tlačou. Otvorte Správcu služieb stlačením klávesov Windows + R, zadaním „services.msc“ a stlačením klávesu Enter. Nájdite službu 'Print Spooler', kliknite na ňu pravým tlačidlom myši a vyberte 'Reštartovať'.
 4. Skontrolujte, či nie je zaseknutý papier: Zaseknutý papier môže tiež zabrániť tlačiarni v tlači viacerých strán. Otvorte kryt tlačiarne a opatrne odstráňte všetok zaseknutý papier. Skontrolujte, či je zásobník papiera správne vložený a či sú vodiace lišty papiera správne zarovnané.
 5. Resetovanie tlačiarne: Niekedy môže resetovanie tlačiarne pomôcť vyriešiť problémy s tlačou. Vypnite tlačiareň, odpojte ju od zdroja napájania a počkajte niekoľko minút. Znova pripojte tlačiareň, zapnite ju a skúste tlačiť znova.
 6. Vyskúšajte iný program alebo súbor: Ak máte problémy s tlačou viacerých strán z určitého programu alebo súboru, skúste tlačiť z iného programu alebo súboru. Pomôže to určiť, či je problém špecifický pre program alebo súbor, ktorý používate.

Ak žiadny z týchto krokov problém nevyrieši, možno budete musieť kontaktovať výrobcu tlačiarne so žiadosťou o ďalšiu pomoc alebo zvážiť výmenu tlačiarne, ak už nie je v záruke.

Prečo moja tlačiareň tlačí iba jednu stranu?

Ak vaša tlačiareň tlačí naraz iba jednu stranu, môže to mať niekoľko príčin. Tu sú niektoré bežné príčiny a riešenia: • Nastavenia tlače: Skontrolujte nastavenia tlače a uistite sa, že ste omylom nenastavili tlačiareň na tlač iba jednej strany. Otvorte dialógové okno tlače, kliknite na „Predvoľby“ alebo „Vlastnosti“ a vyhľadajte všetky možnosti, ktoré obmedzujú počet strán.
 • Ovládač tlačiarne: Zastarané alebo nekompatibilné ovládače tlačiarne môžu spôsobiť problémy s tlačou. Aktualizujte ovládač tlačiarne na najnovšiu verziu, aby ste zaistili kompatibilitu s operačným systémom.
 • Spooler tlače: Reštartovanie zaraďovača tlače môže pomôcť vyriešiť rôzne problémy s tlačou. Otvorte aplikáciu Služby, nájdite službu „Print Spooler“, kliknite na ňu pravým tlačidlom myši a vyberte možnosť „Reštartovať“.
 • Málo atramentu alebo tonera: Ak sa v tlačiarni minie atrament alebo toner, môže sa po jednej strane prestať tlačiť. Skontrolujte hladiny atramentu alebo tonera a v prípade potreby ich vymeňte.
 • Zaseknutie papiera: Zaseknutie papiera môže tiež spôsobiť, že tlačiareň prestane tlačiť po jednej strane. Skontrolujte, či v tlačiarni nie je zaseknutý papier a ak ho nájdete, odstráňte ho.
 • Pamäť tlačiarne: Niektoré tlačiarne majú obmedzenú pamäť a dokážu spracovať iba tlač jednej strany naraz. Ak je to tak, možno budete musieť aktualizovať tlačiareň alebo znížiť zložitosť tlačových úloh.

Ak žiadne z týchto riešení nefunguje, možno bude potrebné kontaktovať výrobcu tlačiarne alebo profesionálneho technika a požiadať o ďalšiu pomoc.

Ako dosiahnem, aby moja tlačiareň vytlačila viac ako jednu stranu?

Ak vaša tlačiareň tlačí iba jednu stranu naraz, existuje niekoľko vecí, ktoré môžete skúsiť vyriešiť tento problém:

 1. Skontrolujte nastavenia tlače: Skontrolujte, či je správne nastavený počet kópií. Otvorte dialógové okno tlače a vyhľadajte možnosť 'Kópie' alebo 'Počet kópií'. V prípade potreby upravte počet kópií.
 2. Aktualizujte ovládač tlačiarne: Zastarané alebo nekompatibilné ovládače tlačiarne môžu spôsobovať problémy s tlačou. Navštívte webovú stránku výrobcu a stiahnite si najnovší ovládač pre váš model tlačiarne. Nainštalujte ovládač a reštartujte počítač.
 3. Reštartujte službu zaraďovania tlače: Služba zaraďovania tlače spravuje tlačové úlohy v systéme Windows. Reštartovanie tejto služby môže pomôcť vyriešiť problémy s tlačou. Otvorte dialógové okno Spustiť (kláves Windows + R), zadajte „services.msc“ a stlačte kláves Enter. Nájdite službu 'Print Spooler', kliknite na ňu pravým tlačidlom myši a vyberte 'Reštartovať'.
 4. Vyčistite tlačový front: Niekedy môže zaseknutá tlačová úloha zabrániť tlačiarni v tlači viacerých strán. Otvorte tlačový front dvojitým kliknutím na ikonu tlačiarne na systémovej lište. Odstráňte všetky čakajúce tlačové úlohy a skúste tlačiť znova.
 5. Skontrolujte zaseknutý papier alebo chyby tlačiarne: Uistite sa, že na tlačiarni nie je zaseknutý papier ani chybové hlásenia. Pred opätovným pokusom o tlač odstráňte všetky zaseknuté papiere a vyriešte všetky chyby.
 6. Resetovanie tlačiarne: Vypnite tlačiareň, odpojte ju od zdroja napájania, počkajte niekoľko minút a potom ju znova zapojte. Zapnite tlačiareň a skúste vytlačiť viacero strán.

Ak žiadne z týchto riešení nefunguje, možno budete musieť kontaktovať výrobcu tlačiarne so žiadosťou o ďalšiu pomoc alebo zvážiť získanie odbornej pomoci na diagnostiku a odstránenie problému.Riešenie problémov zaseknutých tlačových úloh vo fronte

Riešenie problémov zaseknutých tlačových úloh vo fronte

Ak zistíte, že vaša tlačiareň netlačí a vo fronte sú zaseknuté tlačové úlohy, nemajte obavy. Toto je bežný problém, ktorý sa dá ľahko vyriešiť. Pri riešení problémov a odstránení zaseknutých tlačových úloh vo fronte postupujte podľa nižšie uvedených krokov.

Krok 1: Zrušte všetky tlačové úlohyPrvá vec, ktorú musíte urobiť, je zrušiť všetky tlačové úlohy vo fronte. Ak to chcete urobiť, otvorte ovládací panel a prejdite do časti „Zariadenia a tlačiarne“ alebo „Tlačiarne a skenery“. Kliknite pravým tlačidlom myši na tlačiareň a z rozbaľovacej ponuky vyberte možnosť „Zobraziť tlač“ alebo „Otvoriť front“. V okne tlačového frontu kliknite na „Tlačiareň“ na paneli s ponukami a vyberte „Zrušiť všetky dokumenty“. Po zobrazení výzvy potvrďte akciu.

Krok 2: Reštartujte službu zaraďovania tlačeAk zrušenie tlačových úloh problém nevyrieši, ďalším krokom je reštartovanie služby zaraďovania tlače. Otvorte dialógové okno Spustiť stlačením klávesu Windows + R, potom zadajte „services.msc“ a stlačte kláves Enter. V okne Služby sa posuňte nadol a nájdite „Zaraďovač tlače“. Kliknite naň pravým tlačidlom myši a v kontextovej ponuke vyberte možnosť „Reštartovať“. Počkajte, kým sa služba reštartuje a skontrolujte, či boli zaseknuté tlačové úlohy vymazané.

Krok 3: Vyčistite priečinok tlačového frontuAk reštartovanie služby zaraďovania tlače nefungovalo, priečinok tlačového frontu môžete vymazať manuálne. Otvorte Prieskumníka a prejdite na nasledujúcu cestu: C:WindowsSystem32spoolPRINTERS. Odstráňte všetky súbory v tomto priečinku. Môže sa zobraziť výzva na povolenie správcu, preto ho nezabudnite poskytnúť. Po odstránení súborov znova reštartujte službu zaraďovania tlače a skontrolujte, či boli zaseknuté tlačové úlohy vymazané.

Krok 4: Aktualizujte alebo preinštalujte ovládače tlačiarne

Ak žiadny z vyššie uvedených krokov problém nevyrieši, je možné, že problém spôsobujú zastarané alebo poškodené ovládače tlačiarne. Navštívte webovú stránku výrobcu a stiahnite si a nainštalujte najnovšie ovládače pre váš model tlačiarne. Alternatívne môžete odinštalovať ovládače tlačiarne zo Správcu zariadení a nechať systém Windows, aby ich automaticky znova nainštaloval.

Podľa týchto krokov na riešenie problémov by ste mali byť schopní vyriešiť zaseknuté tlačové úlohy vo fronte a znova spustiť tlačiareň.

Ako opravím zaseknutý front tlačiarne?

Ak máte v systéme Windows 10 zaseknutý tlačový front, existuje niekoľko krokov, ktoré môžete vykonať na vyriešenie problému:

1. Zrušte všetky tlačové úlohy:

Prvým krokom je zrušenie všetkých tlačových úloh vo fronte. Ak to chcete urobiť, otvorte ovládací panel a prejdite na „Zariadenia a tlačiarne“. Kliknite pravým tlačidlom myši na tlačiareň a vyberte možnosť „Zobraziť tlač“. V okne tlačového frontu kliknite v hornom menu na „Tlačiareň“ a vyberte „Zrušiť všetky dokumenty“. Tým sa vymaže tlačový front a umožní vám začať odznova.

2. Reštartujte službu Print Spooler:

Služba Print Spooler je zodpovedná za správu tlačového frontu. Niekedy môže reštartovanie tejto služby vyriešiť problémy s frontom tlačiarne. Otvorte dialógové okno Spustiť stlačením klávesu Windows + R, potom zadajte „services.msc“ a stlačte kláves Enter. V okne Služby posuňte zobrazenie nadol a nájdite službu 'Print Spooler'. Kliknite naň pravým tlačidlom myši a vyberte možnosť „Reštartovať“.

3. Vymažte súbory zaraďovača tlače:

Ak reštartovanie služby zaraďovania tlače problém nevyriešilo, môžete skúsiť vymazať súbory zaraďovača tlače. Otvorte Prieskumníka a prejdite do nasledujúceho adresára: C:WindowsSystem32spoolPRINTERS. Odstráňte všetky súbory v tomto priečinku. Možno budete musieť poskytnúť správcovi povolenie na odstránenie súborov.

4. Aktualizujte alebo preinštalujte ovládač tlačiarne:

Zastaraný alebo poškodený ovládač tlačiarne môže spôsobiť problémy s tlačovým frontom. Ak chcete aktualizovať ovládač, otvorte Správcu zariadení kliknutím pravým tlačidlom myši na tlačidlo Štart a výberom položky „Správca zariadení“. Rozbaľte kategóriu „Tlačové fronty“, kliknite pravým tlačidlom myši na tlačiareň a vyberte „Aktualizovať ovládač“. Ak aktualizácia ovládača problém nevyrieši, môžete skúsiť ovládač preinštalovať.

5. Reštartujte počítač:

Niekedy môže problém s frontom tlačiarne vyriešiť jednoduchý reštart. Reštartujte počítač a skontrolujte, či je tlačový front stále zaseknutý. Ak áno, môžete zopakovať predchádzajúce kroky alebo vyhľadať ďalšiu pomoc.

Podľa týchto krokov by ste mali byť schopní opraviť zaseknutý tlačový front v systéme Windows 10 a pokračovať v tlači bez problémov.

Ako vymažem tlačový front, ktorý sa neodstráni?

Ak máte problémy s tlačiarňou, pri ktorých sú tlačové úlohy zaseknuté vo fronte a nedajú sa odstrániť, existuje niekoľko krokov, ktoré môžete urobiť na vyriešenie problému.

Krok 1: Zrušte všetky tlačové úlohy

Prvá vec, ktorú by ste mali vyskúšať, je zrušiť všetky tlačové úlohy vo fronte. Ak to chcete urobiť, otvorte ovládací panel a prejdite do časti Zariadenia a tlačiarne. Kliknite pravým tlačidlom myši na tlačiareň a vyberte možnosť „Zobraziť tlač“. V novom okne kliknite v hornom menu na „Tlačiareň“ a vyberte „Zrušiť všetky dokumenty“. Tým by sa mal vymazať tlačový front.

Krok 2: Reštartujte službu Print Spooler

Ak zrušenie tlačových úloh nepomohlo, ďalším krokom je reštartovanie služby Print Spooler. Otvorte dialógové okno Spustiť stlačením klávesu Windows + R, potom zadajte „services.msc“ a stlačte kláves Enter. V okne Služby prejdite nadol a nájdite 'Print Spooler', kliknite naň pravým tlačidlom myši a vyberte 'Reštartovať'. Tým sa služba zastaví a spustí, pričom sa vymaže tlačový front.

Krok 3: Manuálne odstráňte súbory tlačového frontu

Ak predchádzajúce kroky problém nevyriešili, môžete skúsiť odstrániť súbory tlačového frontu manuálne. Najprv sa uistite, že je zastavená služba Print Spooler. Potom prejdite do nasledujúceho priečinka: C:WindowsSystem32spoolPRINTERS. Odstráňte všetky súbory v tomto priečinku. Po dokončení reštartujte službu Print Spooler a skontrolujte, či je tlačový front vyčistený.

Poznámka: Ručné odstraňovanie súborov tlačového frontu by ste mali vykonávať iba vtedy, ak vám vyhovuje vykonávať zmeny v systémových súboroch. Pred vykonaním tohto kroku je vždy dobré zálohovať údaje.

Ak žiadny z týchto krokov nefunguje, možno budete musieť preinštalovať ovládač tlačiarne alebo vyhľadať ďalšiu pomoc od výrobcu tlačiarne.

Konfigurácia nastavení tlačiarne pre kompletnú tlač dokumentov

Konfigurácia nastavení tlačiarne pre kompletnú tlač dokumentov

Pokiaľ ide o tlač dokumentov, je dôležité správne nakonfigurovať nastavenia tlačiarne, aby sa zabezpečila úplná a presná tlač. Tu je niekoľko kľúčových nastavení, ktoré je potrebné zvážiť:

1. Veľkosť papiera: Uistite sa, že ste vybrali správnu veľkosť papiera pre váš dokument. Najbežnejšie veľkosti papiera sú A4 a Letter. Výber nesprávnej veľkosti papiera môže mať za následok orezanie alebo orezanie obsahu.
2. Orientácia: Vyberte si vhodnú orientáciu dokumentu – na výšku alebo na šírku. Toto nastavenie určuje, či sa výtlačok zobrazí vertikálne alebo horizontálne.
3. Kvalita tlače: Vyberte požadovanú kvalitu tlače podľa svojich potrieb. Vyššia kvalita tlače vytvára ostrejšie a detailnejšie výtlačky, ale dokončenie môže trvať dlhšie.
4. Farebné alebo čiernobiele: Určite, či sa má dokument vytlačiť farebne alebo čiernobielo. Farebná tlač je vhodná pre dokumenty s obrázkami alebo grafikou, zatiaľ čo čiernobiela tlač je cenovo výhodnejšia pre dokumenty s obyčajným textom.
5. Obojstranná tlač: Ak vaša tlačiareň podporuje obojstrannú tlač (tlač na obe strany papiera), povoľte túto možnosť, aby ste ušetrili papier a vytvorili profesionálne vyzerajúce obojstranné dokumenty.
6. Okraje: Upravte okraje tak, aby sa obsah dokumentu vytlačil v rámci určených hraníc. Tým sa zabráni odrezaniu akýchkoľvek dôležitých informácií.

Správnou konfiguráciou týchto nastavení tlačiarne môžete zaistiť, že sa vaše dokumenty vytlačia presne podľa plánu, bez chýbajúceho obsahu alebo problémov s formátovaním.

Ako konfigurujete nastavenia tlače?

Konfigurácia nastavení tlače v systéme Windows 10 je jednoduchý proces, ktorý vám umožňuje prispôsobiť tlačové úlohy vašim špecifickým potrebám. Tu sú kroky na konfiguráciu nastavení tlače:

Krok 1: Otvorte dokument alebo súbor, ktorý chcete vytlačiť.

Krok 2: Kliknite na ponuku 'Súbor' umiestnenú v ľavom hornom rohu okna.

Krok 3: V rozbaľovacej ponuke vyberte možnosť „Tlačiť“. Prípadne môžete ako skratku stlačiť klávesy Ctrl + P na klávesnici.

Krok 4: Zobrazí sa okno s nastaveniami tlače. Tu môžete vykonať rôzne úpravy vašej tlačovej úlohy. Niektoré bežné nastavenia tlače zahŕňajú:

- Výber tlačiarne: Vyberte tlačiareň, ktorú chcete použiť pre tlačovú úlohu. Ak máte k počítaču pripojených viacero tlačiarní, uistite sa, že ste vybrali tú správnu.

- Rozsah stránok: Zadajte strany, ktoré chcete vytlačiť. Môžete si vybrať tlač všetkých strán, určitého rozsahu strán alebo dokonca vybrať jednotlivé strany.

- Počet kópií: Nastavte počet kópií, ktoré chcete vytlačiť. Množstvo môžete podľa potreby zvýšiť alebo znížiť.

- Orientácia: Vyberte, či chcete tlačiť na výšku (vertikálne) alebo na šírku (horizontálne).

- Veľkosť papiera: Vyberte veľkosť papiera, ktorý chcete použiť na tlač. Bežné možnosti zahŕňajú letter, legal, A4 a ďalšie.

- Kvalita tlače: Upravte nastavenia kvality tlače, aby ste ovládali rozlíšenie a čistotu tlačeného dokumentu. Vyššie nastavenia kvality môžu mať za následok pomalšie časy tlače.

Krok 5: Po vykonaní všetkých potrebných úprav nastavení tlače kliknite na tlačidlo 'Tlač', čím spustíte tlačovú úlohu.

Podľa týchto krokov môžete jednoducho nakonfigurovať nastavenia tlače v systéme Windows 10, aby ste zaistili, že vytlačené dokumenty budú spĺňať vaše špecifické požiadavky.

Ako uložím nastavenia tlačiarne do konkrétneho dokumentu?

Ak chcete uložiť nastavenia tlačiarne do konkrétneho dokumentu v systéme Windows 10, môžete postupovať podľa týchto krokov:

 1. Otvorte dokument, ktorý chcete vytlačiť.
 2. Kliknite na ponuku 'Súbor' a vyberte 'Tlač'.
 3. V dialógovom okne Tlač vyberte zo zoznamu požadovanú tlačiareň.
 4. Kliknite na tlačidlo „Vlastnosti tlačiarne“ alebo „Predvoľby“.
 5. V okne nastavení tlačiarne nakonfigurujte nastavenia podľa svojich preferencií, ako je veľkosť papiera, orientácia, kvalita tlače atď.
 6. Po úprave všetkých požadovaných nastavení kliknite na tlačidlo „OK“ alebo „Použiť“, aby ste uložili zmeny.
 7. Teraz, kedykoľvek vytlačíte tento konkrétny dokument, použije uložené nastavenia tlačiarne.

Uložením nastavení tlačiarne do konkrétneho dokumentu môžete zabezpečiť, aby boli vaše výtlačky konzistentné a presné pri každej tlači daného dokumentu.

Riešenie špecifických problémov s tlačiarňou HP v systéme Windows 10

Riešenie špecifických problémov s tlačiarňou HP v systéme Windows 10

Ak máte problémy s tlačiarňou HP v systéme Windows 10, existuje niekoľko krokov na riešenie problémov, pomocou ktorých môžete problém vyriešiť. Tu sú niektoré bežné problémy s tlačiarňou HP a ich zodpovedajúce riešenia:

 • Nebola zistená žiadna tlačiareň: Ak počítač so systémom Windows 10 nerozpozná vašu tlačiareň HP, skontrolujte, či je správne pripojená k počítaču a či je zapnutá. Skontrolujte pripojenie USB alebo sieťové pripojenie a v prípade potreby sa skúste znova pripojiť. Možno budete musieť nainštalovať najnovšie ovládače pre vašu tlačiareň z webovej lokality HP.
 • Tlačové úlohy zaseknuté vo fronte: Ak sa vaše tlačové úlohy zasekávajú v tlačovom fronte a netlačia, môžete skúsiť reštartovať počítač aj tlačiareň. Otvorte tlačový front v systéme Windows a zrušte všetky čakajúce tlačové úlohy. Môžete tiež skúsiť preinštalovať ovládače tlačiarne alebo ich aktualizovať na najnovšiu verziu.
 • Zaseknutý papier: Ak sa v tlačiarni HP zasekne papier, odstráňte zaseknutý papier podľa návodu k tlačiarni alebo pokynov na obrazovke. Uistite sa, že ste správne odstránili všetky roztrhané kúsky papiera, aby ste predišli ďalším problémom. Tiež je dobré skontrolovať, či sa v tlačiarni nenachádzajú nejaké prekážky alebo nečistoty, ktoré by mohli spôsobiť zaseknutie papiera.
 • Nízka kvalita tlače: Ak vaša tlačiareň HP produkuje nízku kvalitu tlače, môžete skúsiť vyčistiť tlačové hlavy alebo vykonať zarovnanie tlačovej hlavy. Tieto možnosti sú zvyčajne dostupné v ponuke nastavení tlačiarne alebo údržby. Na zabezpečenie optimálnych výsledkov tlače je tiež dôležité používať vysokokvalitný papier a atramentové kazety.
 • Tlačiareň offline: Ak sa vaša tlačiareň HP zobrazuje v systéme Windows 10 ako offline, môžete skúsiť reštartovať počítač aj tlačiareň. Skontrolujte, či je tlačiareň správne pripojená a zapnutá. Môžete tiež skúsiť odstrániť a znova pridať tlačiareň v nastaveniach systému Windows. Ak problém pretrváva, možno budete musieť aktualizovať ovládače tlačiarne alebo kontaktovať podporu spoločnosti HP so žiadosťou o ďalšiu pomoc.

Podľa týchto krokov na riešenie problémov by ste mali byť schopní vyriešiť bežné problémy s tlačiarňou HP v systéme Windows 10. Ak problém pretrváva, odporúčame vám kontaktovať podporu spoločnosti HP so žiadosťou o ďalšiu pomoc alebo si preštudovať dokumentáciu k tlačiarni, kde nájdete konkrétnejšie kroky na riešenie problémov.

Ako spustím diagnostiku na mojej tlačiarni HP?

Ak máte problémy s tlačiarňou HP, spustenie diagnostiky vám môže pomôcť identifikovať a vyriešiť problém. Tu sú kroky na spustenie diagnostiky na tlačiarni HP:

 1. Skontrolujte pripojenia tlačiarne: Skontrolujte, či sú všetky káble medzi tlačiarňou a počítačom bezpečne pripojené. Ak používate bezdrôtovú tlačiareň, skontrolujte, či je správne pripojená k sieti.
 2. Reštartujte tlačiareň: Vypnite tlačiareň, odpojte ju od zdroja napájania, počkajte niekoľko sekúnd a potom ju znova zapojte. Zapnite tlačiareň a skontrolujte, či problém pretrváva.
 3. Aktualizujte ovládače tlačiarne: Zastarané alebo nekompatibilné ovládače tlačiarne môžu spôsobiť rôzne problémy. Navštívte oficiálnu webovú stránku HP a stiahnite si najnovšie ovládače pre váš model tlačiarne. Nainštalujte ovládače a reštartujte počítač.
 4. Použite aplikáciu HP Print and Scan Doctor: Spoločnosť HP poskytuje bezplatný diagnostický nástroj s názvom HP Print and Scan Doctor. Stiahnite si a nainštalujte ho z oficiálnej webovej stránky HP. Spustite nástroj a podľa pokynov na obrazovke diagnostikujte a opravte bežné problémy s tlačiarňou.
 5. Obnovte tlačiareň: Obnovenie predvolených nastavení tlačiarne môže niekedy vyriešiť problémy. Pokyny na resetovanie konkrétneho modelu tlačiarne nájdete v používateľskej príručke tlačiarne alebo na webovej lokalite výrobcu.
 6. Kontaktujte podporu spoločnosti HP: Ak vyššie uvedené kroky problém nevyriešia, odporúčame vám kontaktovať podporu spoločnosti HP a požiadať o ďalšiu pomoc. Môžu poskytnúť špecializované poradenstvo a pomôcť vám vyriešiť problém.

Podľa týchto krokov môžete spustiť diagnostiku na tlačiarni HP a dúfajme, že vyriešite všetky problémy, s ktorými sa stretávate. Nezabudnite vždy udržiavať ovládače tlačiarne aktuálne a vykonávať pravidelnú údržbu, aby ste zaistili optimálny výkon.

Ako vyriešim problémy s tlačiarňou HP?

Ak máte problémy s tlačiarňou HP v systéme Windows 10, existuje niekoľko krokov na riešenie problémov, pomocou ktorých sa môžete pokúsiť problém vyriešiť:

1. Skontrolujte pripojenia tlačiarne: Skontrolujte, či je vaša tlačiareň HP správne pripojená k počítaču cez USB alebo sieťové pripojenie. Skontrolujte, či sú káble bezpečne zapojené a či nie sú uvoľnené spojenia.

2. Reštartujte tlačiareň a počítač: Niekedy môže jednoduché reštartovanie opraviť menšie softvérové ​​chyby. Vypnite tlačiareň a počítač, počkajte niekoľko sekúnd a potom ich znova zapnite.

3. Aktualizujte ovládače tlačiarne: Zastarané alebo nekompatibilné ovládače tlačiarne môžu spôsobovať problémy s tlačiarňou HP. Navštívte oficiálnu webovú stránku HP a stiahnite si najnovšie ovládače pre váš model tlačiarne. Nainštalujte ovládače a reštartujte počítač.

4. Vyčistite tlačový front: Ak nemôžete tlačiť alebo sa tlačové úlohy zasekávajú, problém môže byť v tlačovom fronte. Otvorte Ovládací panel, prejdite do časti Zariadenia a tlačiarne, kliknite pravým tlačidlom myši na tlačiareň HP a vyberte možnosť „Zobraziť tlač“. V okne tlačového frontu kliknite v hornom menu na „Tlačiareň“ a vyberte „Zrušiť všetky dokumenty“. Tým sa vymaže tlačový front.

5. Spustite Poradcu pri riešení problémov s tlačiarňou: Windows 10 má vstavaného Poradcu pri riešení problémov s tlačiarňou, ktorý vám môže pomôcť diagnostikovať a opraviť bežné problémy s tlačiarňou. Prejdite do aplikácie Nastavenia, vyberte položku Aktualizácia a zabezpečenie a potom kliknite na položku Riešenie problémov. V časti „Nájsť a opraviť iné problémy“ vyberte možnosť „Tlačiareň“ a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

6. Skontrolujte, či nie je zaseknutý papier a hladina atramentu: Zaseknutie papiera a nízka hladina atramentu môžu tiež spôsobiť problémy s vašou tlačiarňou HP. Otvorte kryt tlačiarne a skontrolujte, či nie je zaseknutý papier. V prípade potreby opatrne odstráňte zaseknutý papier. Skontrolujte tiež hladiny atramentu alebo tonera a v prípade potreby ich vymeňte.

Ak tieto kroky problém nevyriešia, možno budete musieť kontaktovať podporu spoločnosti HP so žiadosťou o ďalšiu pomoc alebo zvážiť služby profesionálnej opravy tlačiarne.

Vyskytol sa problém s tlačiarňami HP a systémom Windows 10?

Mnoho používateľov tlačiarní HP hlásilo problémy pri používaní ich tlačiarní so systémom Windows 10. Tieto problémy môžu siahať od nerozpoznania tlačiarne počítačom až po zaseknutie tlačových úloh v tlačovom fronte. Aj keď tieto problémy môžu byť frustrujúce, existuje niekoľko krokov, ktoré môžete podniknúť na ich odstránenie a vyriešenie.

Najprv skontrolujte, či je vaša tlačiareň HP kompatibilná so systémom Windows 10. Navštívte webovú lokalitu spoločnosti HP a skontrolujte dostupné aktualizácie ovládačov alebo firmvéru špeciálne navrhnuté pre systém Windows 10.

Ak ste už nainštalovali najnovšie ovládače a firmvér, skúste reštartovať počítač aj tlačiareň. Niekedy môže jednoduché reštartovanie vyriešiť problémy s pripojením medzi týmito dvoma zariadeniami.

Ak problém pretrváva, skontrolujte, či je tlačiareň správne pripojená k počítaču. Uistite sa, že kábel USB alebo sieťové pripojenie sú bezpečné a nie sú poškodené. Môžete tiež skúsiť použiť iný kábel USB alebo pripojiť tlačiareň k inému portu USB.

Ďalším bežným problémom s tlačiarňami HP a Windowsom 10 je zastaraný alebo konfliktný softvér tlačiarne. Odinštalujte všetok predchádzajúci softvér tlačiarne z počítača a potom znova nainštalujte najnovšiu verziu z webovej lokality spoločnosti HP.

Ak problémy pretrvávajú, skúste spustiť vstavaný nástroj na riešenie problémov v systéme Windows pre tlačiarne. Prejdite do ponuky „Nastavenia“, vyberte „Aktualizácia a zabezpečenie“ a potom kliknite na „Riešenie problémov“. Odtiaľ vyberte možnosť „Tlačiareň“ a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Ak žiadny z týchto krokov problém nevyrieši, môže byť užitočné kontaktovať zákaznícku podporu spoločnosti HP a požiadať o ďalšiu pomoc. Môžu poskytnúť konkrétne kroky na riešenie problémov pre váš model tlačiarne a pomôcť identifikovať akékoľvek základné problémy s hardvérom alebo softvérom.

Na záver, aj keď sa môžu vyskytnúť problémy s kompatibilitou medzi tlačiarňami HP a Windowsom 10, existuje niekoľko krokov, ktoré môžete podniknúť na ich vyriešenie. Zabezpečením kompatibility, aktualizáciou ovládačov a firmvéru, kontrolou pripojení a riešením konfliktov softvéru môžete často zabezpečiť bezproblémovú prevádzku tlačiarne HP so systémom Windows 10.

Top