Ako vyriešiť problémy so zaraďovačom tlače v operačných systémoch Windows

Vyskúšajte Náš Nástroj Na Odstránenie Problémov

Stručný obsah

The zaraďovač tlače je zodpovedný za správu tlačových úloh v systéme Windows, ale niekedy sa stretáva s problémami a stále zastavuje . Bežné príčiny pre zaraďovač tlače opakované zastavovanie zahŕňa poškodené tlačové úlohy zlyhávajúce službu, nekompatibilné alebo zastarané ovládače tlačiarne, konflikty s inými systémovými procesmi, infekcie škodlivým softvérom a poškodenie súborov. Na riešenie problémov a Zaraďovač tlače Windows 10 že stále zastavuje , najprv reštartujte službu zaraďovania tlače v pomôcke Služby. Taktiež odstráňte všetky zaseknuté tlačové úlohy zastavením služby zaraďovania, odstránením súborov v C:WindowsSystem32spoolPRINTERS a reštartovaním služby. Nakoniec aktualizujte ovládače tlačiarne, spustite antivírusové skenovanie a použite nástroj Kontrola systémových súborov na opravu poškodených súborov. Pomôcť môže úprava vlastností služby na reštartovanie spoolera pri zlyhaniach. Ak zaraďovač tlače havárie sú časté alebo neriešiteľné, vyhľadajte pomoc pri identifikácii a riešení konkrétnej základnej príčiny.Bežné problémy so zaraďovačom tlače v systéme Windows 10 a 8.1

Bežné problémy so zaraďovačom tlače v systéme Windows 10 a 8.1

Problémy so zaraďovačom tlače môžu byť frustrujúce a môžu vám brániť v tlači dôležitých dokumentov. Tu sú niektoré bežné problémy so zaraďovačom tlače, s ktorými sa môžu stretnúť používatelia Windows 10 a 8.1:

Problém Popis Riešenie
Zaraďovač tlače sa stále zastavuje Služba zaraďovania tlače sa môže neočakávane zastaviť a spôsobiť zlyhanie tlačových úloh. Reštartujte službu zaraďovania tlače tak, že prejdete do okna Služby, nájdite službu zaraďovania tlače a kliknete na Reštartovať.
Tlačové úlohy uviazli vo fronte Tlačové úlohy sa môžu zaseknúť v tlačovom fronte a nemusia sa spracovať. Vyčistite tlačový front otvorením okna Služby, zastavením služby Print Spooler, odstránením súborov v priečinku C:WindowsSystem32spoolPRINTERS a následným reštartovaním služby Print Spooler.
Tlač chybových hlásení zaraďovača Pri pokuse o tlač sa môžu objaviť chybové hlásenia, ktoré naznačujú problém so zaraďovačom tlače. Ďalšie informácie o chybe nájdete v programe Windows Event Viewer a skúste reštartovať službu zaraďovania tlače.
Tlačiareň nebola rozpoznaná Tlačiareň nemusí byť rozpoznaná počítačom, čo zabraňuje tlači. Skontrolujte pripojenia tlačiarne, uistite sa, že je tlačiareň zapnutá, a skúste preinštalovať ovládače tlačiarne.
Spooler tlače s vysokou spotrebou CPU Proces zaraďovania tlače môže spotrebovať veľké množstvo zdrojov procesora, čo spomaľuje počítač. Skúste aktualizovať ovládače tlačiarne, zakázať nepotrebné služby tlačiarne alebo preinštalovať ovládače tlačiarne.

Toto sú len niektoré z bežných problémov so zaraďovačom tlače, s ktorými sa môžu stretnúť používatelia systémov Windows 10 a 8.1. Ak sa stretnete s niektorým z týchto problémov, vyskúšajte navrhované riešenia na ich vyriešenie a vráťte sa k bezproblémovej tlači.

Diagnostika častých prerušení služby zaraďovania tlače

Diagnostika častých prerušení služby zaraďovania tlače

Ak na vašom operačnom systéme Windows dochádza k častým prerušeniam služby zaraďovania tlače, môže to byť dosť frustrujúce. Služba zaraďovania tlače je zodpovedná za správu tlačových úloh na pozadí, takže keď prestane fungovať, môže vám zabrániť v tlači dôležitých dokumentov.Existuje niekoľko dôvodov, prečo sa služba zaraďovania tlače neustále zastavuje. Jednou z bežných príčin je poškodený ovládač tlačiarne. Zastarané alebo nekompatibilné ovládače tlačiarne môžu spôsobiť konflikty so službou zaraďovania tlače a viesť k častým prerušeniam. Ak chcete diagnostikovať tento problém, môžete skúsiť aktualizovať ovládače tlačiarne na najnovšiu verziu poskytnutú výrobcom.

Ďalšou možnou príčinou častých prestávok je konflikt softvéru. Určité softvérové ​​aplikácie alebo služby môžu rušiť službu zaraďovania tlače a spôsobiť jej neočakávané zastavenie. Ak chcete zistiť, či ide o tento prípad, môžete skúsiť zakázať akýkoľvek nedávno nainštalovaný softvér alebo služby a zistiť, či problém pretrváva.

Infekcia škodlivým softvérom môže navyše narušiť normálne fungovanie služby zaraďovania tlače. Škodlivý softvér môže zmeniť systémové súbory a nastavenia vrátane tých, ktoré súvisia so službou zaraďovania tlače. Spustenie komplexnej antivírusovej kontroly môže pomôcť odhaliť a odstrániť akýkoľvek malvér, ktorý môže spôsobovať problém.Ak žiadne z vyššie uvedených riešení nefunguje, môžete skúsiť resetovať službu zaraďovania tlače. Môžete to urobiť otvorením aplikácie Služby v ovládacom paneli, vyhľadaním služby zaraďovania tlače a výberom možnosti jej reštartovania alebo resetovania. Tým sa vymažú všetky čakajúce tlačové úlohy a služba sa reštartuje od začiatku.

Na záver, diagnostika častých zastavení služby zaraďovania tlače si vyžaduje vyšetrovanie možných príčin, ako sú poškodené ovládače tlačiarne, konflikty softvéru alebo infekcie škodlivým softvérom. Dúfajme, že vykonaním navrhovaných krokov môžete problém vyriešiť a obnoviť normálne fungovanie služby zaraďovania tlače vo vašom operačnom systéme Windows.

Čo je zraniteľnosť zaraďovača tlače?

Zraniteľnosť zaraďovača tlače sa týka slabého miesta zabezpečenia alebo chyby v službe zaraďovania tlače operačného systému Windows. Spooler tlače je zodpovedný za správu tlačových úloh a ich odosielanie na príslušnú tlačiareň. Túto službu však môžu niekedy zneužiť hackeri alebo malvér, čo vedie k potenciálnemu narušeniu bezpečnosti.Ak existuje zraniteľnosť zaraďovača tlače, môže útočníkovi umožniť získať neoprávnený prístup do systému, spustiť škodlivý kód alebo vykonať iné neoprávnené akcie. To môže mať za následok porušenie údajov, zlyhanie systému alebo inštaláciu škodlivého softvéru na postihnutý počítač.

Zraniteľnosť zaraďovača tlače môže byť obzvlášť nebezpečná, pretože má často oprávnenia na úrovni systému, čo útočníkovi umožňuje získať kontrolu nad celým systémom. Okrem toho, keďže služba zaraďovania tlače je v systémoch Windows zvyčajne štandardne povolená, mnohí používatelia si nemusia byť vedomí potenciálnych rizík.Na ochranu pred zraniteľnosťami zaraďovača tlače je dôležité udržiavať operačný systém a všetok softvér v aktuálnom stave pomocou najnovších bezpečnostných záplat. Odporúča sa tiež pravidelne kontrolovať prítomnosť škodlivého softvéru a používať silné, jedinečné heslá, aby sa zabránilo neoprávnenému prístupu do systému.

Ak sa zistí zraniteľnosť zaraďovača tlače, je nevyhnutné okamžite podniknúť kroky na zmiernenie rizika. Môže to zahŕňať zakázanie služby zaraďovania tlače, kým nebude k dispozícii oprava alebo aktualizácia, alebo implementáciu dodatočných bezpečnostných opatrení na zabránenie zneužitiu.Na záver možno povedať, že slabé miesta zaraďovača tlače predstavujú významné riziko pre bezpečnosť a integritu operačného systému Windows. Je nevyhnutné, aby používatelia zostali ostražití, aby svoje systémy aktualizovali a podnikli vhodné opatrenia na odstránenie všetkých zistených zraniteľností.

Ako opravím chybu služby zaraďovania tlače?

Ak v operačnom systéme Windows narazíte na chybu služby zaraďovania tlače, existuje niekoľko krokov, ktoré môžete vykonať na vyriešenie problému. Chybu opravíte podľa týchto krokov na riešenie problémov: 1. Reštartujte službu zaraďovania tlače: Otvorte okno Služby stlačením klávesov Windows + R, zadaním „services.msc“ a stlačením klávesu Enter. Vyhľadajte službu Print Spooler, kliknite na ňu pravým tlačidlom myši a vyberte možnosť Reštartovať.
 2. Vymazať súbory zaraďovača tlače: Znova otvorte okno Služby, ale tentoraz zastavte službu Zaraďovač tlače. Prejdite do adresára %WINDIR%system32spoolPRINTERS a odstráňte všetky súbory v priečinku. Reštartujte službu Print Spooler.
 3. Skontrolujte konfliktný softvér: Niektoré softvérové ​​aplikácie môžu rušiť službu zaraďovania tlače. Odinštalujte všetok nedávno nainštalovaný softvér alebo ovládače tlačiarne, ktoré môžu spôsobovať konflikty.
 4. Aktualizujte ovládače tlačiarne: Zastarané alebo nekompatibilné ovládače tlačiarne môžu spôsobiť chyby zaraďovača tlače. Navštívte webovú stránku výrobcu a stiahnite si najnovšie ovládače pre váš model tlačiarne.
 5. Spustite Poradcu pri riešení problémov s tlačiarňou: Systém Windows má vstavaný nástroj Poradca pri riešení problémov s tlačiarňou, ktorý dokáže automaticky opraviť bežné problémy s tlačou. Otvorte aplikáciu Nastavenia, prejdite na Aktualizácia a zabezpečenie, vyberte položku Riešenie problémov a spustite Poradcu pri riešení problémov s tlačiarňou.
 6. Vykonajte obnovenie systému: Ak žiadny z vyššie uvedených krokov nefunguje, môžete skúsiť obnoviť systém do predchádzajúceho bodu obnovenia, keď služba zaraďovania tlače fungovala správne. Otvorte Ovládací panel, prejdite na Systém a zabezpečenie, vyberte Systém, kliknite na Ochrana systému a vyberte Obnovenie systému.

Podľa týchto krokov by ste mali byť schopní opraviť chybu služby zaraďovania tlače v operačnom systéme Windows a pokračovať v tlači bez akýchkoľvek problémov.

Kroky na opravu a prevenciu zlyhaní zaraďovača tlače

Kroky na opravu a prevenciu zlyhaní zaraďovača tlače

Zlyhanie zaraďovača tlače môže byť frustrujúce a môže narušiť produktivitu. Existuje však niekoľko krokov, ktorými môžete opraviť a zabrániť zlyhaniam zaraďovača tlače v operačných systémoch Windows. Ak chcete zabezpečiť bezproblémovú tlač, postupujte podľa týchto krokov:

1. Reštartujte službu zaraďovania tlače: Prvým krokom pri oprave zlyhania zaraďovača tlače je reštartovanie služby zaraďovania tlače. Otvorte okno Služby stlačením klávesu Windows + R, zadaním „services.msc“ a stlačením klávesu Enter. Vyhľadajte službu Print Spooler, kliknite na ňu pravým tlačidlom myši a vyberte možnosť Reštartovať. Tým sa obnoví zaraďovač tlače a vyriešia sa všetky dočasné problémy.

2. Vyčistite tlačový front: Niekedy môže veľký tlačový front spôsobiť zlyhanie zaraďovača tlače. Ak chcete vymazať tlačový front, otvorte okno Služby, ako bolo uvedené vyššie, nájdite službu Print Spooler, kliknite na ňu pravým tlačidlom myši a vyberte možnosť Zastaviť. Po zastavení služby prejdite do nasledujúceho priečinka: C:WindowsSystem32spoolPRINTERS. Odstráňte všetky súbory v tomto priečinku. Potom znova spustite službu Print Spooler.

3. Aktualizujte ovládače tlačiarne: Zastarané alebo nekompatibilné ovládače tlačiarne môžu tiež viesť k zlyhaniam zaraďovača tlače. Navštívte webovú stránku výrobcu tlačiarne a stiahnite si najnovšie ovládače pre váš model tlačiarne. Nainštalujte aktualizované ovládače a reštartujte počítač. Zabezpečíte tak kompatibilitu tlačiarne s vaším operačným systémom a znížite pravdepodobnosť zlyhania zaraďovača tlače.

4. Odstráňte softvér na správu tlače od tretích strán: Softvér na správu tlače od tretej strany môže niekedy kolidovať so službou zaraďovania tlače a spôsobiť zlyhania. Z počítača odinštalujte nepotrebný alebo nekompatibilný softvér na správu tlače. Tým sa odstránia všetky potenciálne konflikty a zlepší sa stabilita zaraďovača tlače.

5. Vykonajte kontrolu kontroly systémových súborov (SFC): Poškodenie systémových súborov môže tiež prispieť k zlyhaniam zaraďovača tlače. Otvorte príkazový riadok ako správca stlačením klávesu Windows + X a výberom príkazového riadka (správca). Napíšte „sfc / scannow“ a stlačte Enter. Kontrola systémových súborov vyhľadá a opraví všetky poškodené systémové súbory, čo môže pomôcť vyriešiť zlyhania zaraďovača tlače.

6. Vypnite pokročilé funkcie tlače: Vypnutie pokročilých funkcií tlače môže pomôcť predísť zlyhaniam zaraďovača tlače, najmä ak dôjde k zlyhaniam pri tlači konkrétnych dokumentov alebo súborov. Ak chcete zakázať pokročilé funkcie tlače, prejdite na Ovládací panel > Zariadenia a tlačiarne. Kliknite pravým tlačidlom myši na tlačiareň a vyberte položku Vlastnosti tlačiarne. Prejdite na kartu Rozšírené a zrušte začiarknutie políčka vedľa položky „Povoliť pokročilé funkcie tlače“.

7. Aktualizujte systém Windows a softvér tlačiarne: Pravidelná aktualizácia operačného systému Windows a softvéru tlačiarne je kľúčová, aby ste predišli zlyhaniam zaraďovača tlače. Povoľte automatické aktualizácie operačného systému aj softvéru tlačiarne, aby ste mali k dispozícii najnovšie opravy chýb a bezpečnostné záplaty.

Dodržiavaním týchto krokov môžete opraviť a zabrániť zlyhaniam zaraďovača tlače v operačných systémoch Windows, čím zaistíte plynulú a neprerušovanú tlač.

Ako opravím zaraďovač tlače?

Ak máte problémy so zaraďovačom tlače v operačnom systéme Windows, existuje niekoľko krokov, ktoré môžete vykonať na odstránenie problému:

 1. Reštartujte službu zaraďovania tlače: Otvorte okno Služby stlačením klávesu Windows + R, napísaním „services.msc“ a stlačením klávesu Enter. Prejdite nadol a vyhľadajte službu zaraďovania tlače, kliknite na ňu pravým tlačidlom myši a vyberte možnosť Reštartovať.
 2. Vyčistenie tlačového frontu: Prejdite do okna Služby, ako je uvedené vyššie, zastavte službu zaraďovania tlače, prejdite do priečinka 'C:WindowsSystem32spoolPRINTERS' a odstráňte všetky súbory v ňom. Reštartujte službu zaraďovania tlače.
 3. Aktualizácia ovládačov tlačiarne: Otvorte Správcu zariadení kliknutím pravým tlačidlom myši na tlačidlo Štart a výberom položky Správca zariadení. Rozbaľte kategóriu Tlačové fronty, kliknite pravým tlačidlom myši na tlačiareň a vyberte Aktualizovať ovládač. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a dokončite proces aktualizácie ovládača.
 4. Spustite Poradcu pri riešení problémov s tlačiarňou: Stlačením klávesov Windows + I otvorte aplikáciu Nastavenia, vyberte položku Aktualizácia a zabezpečenie a prejdite na kartu Riešenie problémov. Kliknite na Tlačiareň a potom kliknite na Spustiť poradcu pri riešení problémov. Postupujte podľa pokynov poskytnutých nástrojom na riešenie problémov a opravte všetky problémy, ktoré zistí.
 5. Kontrola aktualizácií systému: Uistite sa, že váš operačný systém Windows je aktuálny. Prejdite do aplikácie Nastavenia, vyberte položku Aktualizácia a zabezpečenie a kliknite na položku Skontrolovať aktualizácie. Nainštalujte všetky dostupné aktualizácie a v prípade potreby reštartujte počítač.

Ak tieto kroky nevyriešia problémy so zaraďovačom tlače, možno budete musieť vyhľadať ďalšiu pomoc od výrobcu tlačiarne alebo profesionálneho technika.

Ako vymažem zaraďovač tlače?

Ak máte problémy so zaraďovačom tlače v systéme Windows, vymazanie zaraďovača tlače môže často pomôcť vyriešiť problém. Zaraďovač tlače je služba, ktorá spravuje tlačové úlohy odoslané na tlačiareň alebo tlačový server. Vymazanie zaraďovača tlače v podstate znamená vymazanie všetkých čakajúcich tlačových úloh vo fronte.

Ak chcete vyčistiť zaraďovač tlače, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Zastavte službu zaraďovania tlače: Stlačte tlačidlo Kláves Windows + R otvorte dialógové okno Spustiť. Typ services.msc a stlačte Zadajte . V okne Služby posuňte zobrazenie nadol a vyhľadajte Zaraďovač tlače služby. Kliknite naň pravým tlačidlom myši a vyberte Stop z kontextového menu.
 2. Odstrániť súbory tlačovej úlohy: Otvorte Prieskumníka a prejdite do nasledujúceho adresára: C:WindowsSystem32spoolPRINTERS . Odstráňte všetky súbory v tomto priečinku. Ak sa zobrazí výzva na povolenie správcu, kliknite na tlačidlo ďalej .
 3. Spustite službu zaraďovania tlače: Vráťte sa do okna Služby. Kliknite pravým tlačidlom myši na Zaraďovač tlače službu a vyberte Štart . Tým sa reštartuje zaraďovač tlače.

Po vykonaní týchto krokov by sa mal zaraďovač tlače vyčistiť a všetky zaseknuté tlačové úlohy by sa mali odstrániť z frontu. Teraz môžete skúsiť tlačiť znova, aby ste zistili, či sa problém vyriešil.

Ak problém pretrváva alebo ak narazíte na nejaké chybové hlásenia, môže byť užitočné reštartovať počítač a skúsiť kroky znova. Okrem toho sa uistite, že ovládače tlačiarne sú aktuálne a kompatibilné s operačným systémom Windows.

Vymazanie zaraďovača tlače je bežným krokom pri riešení problémov s tlačou v systéme Windows. Môže pomôcť vyriešiť problémy, ako sú zaseknuté tlačové úlohy, chyby tlačového frontu alebo problémy so samotnou službou zaraďovania tlače.

Pokročilé riešenia pre trvalé chyby zaraďovača tlače

Pokročilé riešenia pre trvalé chyby zaraďovača tlače

Ak sa v operačnom systéme Windows stretávate s pretrvávajúcimi chybami zaraďovača tlače, možno budete musieť vyskúšať niektoré pokročilé kroky na riešenie problémov, aby ste problém vyriešili. Tu je niekoľko riešení, ktoré vám môžu pomôcť dostať zaraďovač tlače späť do správnych koľají:

1. Vyčistite priečinok zaraďovača tlače:

Jednou z bežných príčin chýb zaraďovača tlače sú poškodené alebo zaseknuté tlačové úlohy v priečinku zaraďovača tlače. Ak chcete tento problém vyriešiť, môžete manuálne vymazať obsah priečinka podľa týchto krokov:

 1. Otvorte dialógové okno Spustiť stlačením klávesov Windows + R.
 2. Napíšte „services.msc“ a stlačením klávesu Enter otvorte okno Služby.
 3. Prejdite nadol a nájdite službu 'Print Spooler'.
 4. Ak chcete službu dočasne zastaviť, kliknite na ňu pravým tlačidlom myši a vyberte možnosť „Stop“.
 5. Otvorte Prieskumníka a prejdite do nasledujúceho adresára: C:WindowsSystem32spoolPRINTERS.
 6. Odstráňte všetky súbory v priečinku TLAČIARNE.
 7. Vráťte sa do okna Služby, kliknite pravým tlačidlom myši na službu 'Print Spooler' a vyberte 'Štart' na reštartovanie služby.

2. Aktualizujte alebo preinštalujte ovládače tlačiarne:

Nekompatibilné alebo zastarané ovládače tlačiarne môžu tiež spôsobiť chyby zaraďovača tlače. Ak chcete tento problém vyriešiť, môžete skúsiť aktualizovať alebo preinštalovať ovládače tlačiarne podľa týchto krokov:

 1. Otvorte dialógové okno Spustiť stlačením klávesov Windows + R.
 2. Napíšte „devmgmt.msc“ a stlačením klávesu Enter otvorte Správcu zariadení.
 3. Rozbaľte kategóriu „Tlačové fronty“.
 4. Kliknite pravým tlačidlom myši na tlačiareň a vyberte možnosť „Aktualizovať ovládač“, čím aktualizujete softvér ovládača.
 5. Ak aktualizácia ovládača nefunguje, znova kliknite pravým tlačidlom myši na tlačiareň a vyberte možnosť „Odinštalovať zariadenie“, čím ovládač odstránite.
 6. Reštartujte počítač a systém Windows automaticky preinštaluje ovládač tlačiarne.

3. Skontrolujte, či nedošlo k poškodeniu systémových súborov:

Poškodenie systémových súborov môže tiež viesť k chybám zaraďovača tlače. Ak chcete skontrolovať a opraviť poškodené systémové súbory, môžete použiť nástroj Kontrola systémových súborov (SFC) podľa týchto krokov:

 1. Otvorte príkazový riadok ako správca.
 2. Napíšte „sfc /scannow“ a stlačením klávesu Enter spustite kontrolu systémových súborov.
 3. Počkajte na dokončenie skenovania a nechajte nástroj opraviť všetky poškodené súbory.
 4. Reštartujte počítač a skontrolujte, či sú chyby zaraďovača tlače vyriešené.

Poznámka: Tieto pokročilé riešenia vyžadujú oprávnenia správcu a môžu vyžadovať reštartovanie počítača. Pred vykonaním týchto krokov na riešenie problémov nezabudnite zálohovať dôležité súbory a nastavenia.

Dodržiavaním týchto pokročilých riešení by ste mali byť schopní vyriešiť pretrvávajúce chyby zaraďovača tlače vo vašom operačnom systéme Windows. Ak problém stále pretrváva, možno bude potrebné vyhľadať ďalšiu pomoc od profesionálneho technika alebo od výrobcu tlačiarne.

Opravil Microsoft problém so zaraďovačom tlače?

Spoločnosť Microsoft aktívne pracuje na riešení problému zaraďovania tlače v operačných systémoch Windows. Vydali viacero aktualizácií a záplat na opravu zraniteľností, ktoré útočníci zneužili.

Jednou z hlavných aktualizácií, ktoré spoločnosť Microsoft vydala, je bezpečnostná záplata „PrintNightmare“, ktorej cieľom je opraviť kritickú zraniteľnosť v službe zaraďovania tlače. Táto oprava poskytuje opravu zabezpečenia, ktorá zabraňuje vzdialenému spusteniu kódu a neoprávnenému prístupu k systémom prostredníctvom služby zaraďovania tlače.

Je dôležité, aby používatelia pravidelne aktualizovali svoje operačné systémy Windows, aby mali nainštalované najnovšie bezpečnostné záplaty. Spoločnosť Microsoft naďalej monitoruje a rieši všetky nové slabé miesta alebo problémy, ktoré môžu nastať v súvislosti so službou zaraďovania tlače.

Používatelia môžu skontrolovať aktualizácie tak, že prejdú do nastavení služby Windows Update a uistia sa, že sú „Dôležité aktualizácie“ nastavené na automatickú inštaláciu. Odporúča sa tiež zálohovať si dôležité dokumenty a súbory a pravidelne kontrolovať systém na prípadné bezpečnostné hrozby.

Hoci spoločnosť Microsoft vynaložila značné úsilie na vyriešenie problému zaraďovania tlače, je dôležité, aby používatelia zostali ostražití a dodržiavali osvedčené postupy zabezpečenia systému, aby sa minimalizovalo riziko akýchkoľvek potenciálnych problémov.

Prečo sa zaraďovač tlače stále zastavuje?

Zaraďovač tlače je kľúčovým komponentom operačného systému Windows, ktorý spravuje tlačové úlohy odosielané do tlačiarne. Existuje však niekoľko dôvodov, prečo sa zaraďovač tlače môže zastavovať a spôsobovať problémy s tlačou. Tu sú niektoré bežné príčiny:

 • Poškodené tlačové úlohy: Keď je tlačová úloha poškodená alebo obsahuje chyby, môže to spôsobiť zastavenie zaraďovania tlače. Môže k tomu dôjsť pri prerušení tlačovej úlohy alebo pri problémoch s kompatibilitou s ovládačom tlačiarne.
 • Zastaraný alebo nekompatibilný ovládač tlačiarne: Ak je ovládač tlačiarne nainštalovaný na vašom počítači zastaraný alebo nekompatibilný s vaším operačným systémom, môže to spôsobiť zastavenie zaraďovania tlače. Je dôležité pravidelne aktualizovať ovládač tlačiarne, aby bola zaistená kompatibilita a hladká tlač.
 • Konflikty služby zaraďovania tlače: Niekedy môžu konflikty s inými službami alebo aplikáciami spustenými na vašom počítači spôsobiť zastavenie zaraďovania tlače. To sa môže stať, keď sa viaceré služby pokúšajú o prístup k zaraďovaču tlače súčasne.
 • Infekcia škodlivým softvérom alebo vírusom: Malvér alebo vírusové infekcie môžu tiež ovplyvniť službu zaraďovania tlače a spôsobiť jej zastavenie. Aby ste predišli takýmto problémom, je dôležité pravidelne kontrolovať počítač na prítomnosť škodlivého softvéru a vírusov.
 • Poškodenie systémových súborov: Poškodenie systémových súborov môže tiež viesť k problémom so zaraďovačom tlače. Ak systémové súbory súvisiace so zaraďovačom tlače chýbajú alebo sú poškodené, môže to spôsobiť zastavenie zaraďovača tlače.

Ak chcete vyriešiť problémy so zaraďovačom tlače a zabrániť jej neustálemu zastavovaniu, odporúča sa vykonať kroky na riešenie problémov, ako je reštartovanie služby zaraďovania tlače, vymazanie tlačového frontu, aktualizácia ovládačov tlačiarne, spustenie skenovania škodlivého softvéru a oprava systémových súborov. Tieto kroky môžu pomôcť pri riešení väčšiny problémov so zaraďovaním tlače a zabezpečiť bezproblémovú funkčnosť tlače v operačnom systéme Windows.

Top