Riešenie problémov s prístupom k dátovým súborom programu Outlook

Vyskúšajte Náš Nástroj Na Odstránenie Problémov

Stručný obsah

Bežné chybové hlásenie programu Outlook, s ktorým sa môžu používatelia stretnúť, je „ Nie je možné získať prístup k údajovému súboru programu Outlook '. Často je to spôsobené poškodeným dátovým súborom, problémami s pripojením alebo nesprávnymi povoleniami, ktoré bránia prístupu k súboru. Kód chyby 0x8004010f konkrétne označuje neprístupný dátový súbor programu Outlook.Na riešenie problémov môžu používatelia skúsiť opraviť súbory pomocou nástroja ScanPST, skontrolovať nastavenia účtu, zakázať doplnky spôsobujúce potenciálne konflikty a aktualizovať program Outlook. Ak stále čelíte ' Chyba Outlooku 0x8004010f ' alebo súvisiace problémy s prístupom k údajom, môže byť potrebné vytvoriť nový profil Outlooku alebo vyhľadať pomoc odborníka.

Pravidelné zálohovanie údajov programu Outlook, sledovanie limitov veľkosti doručenej pošty, komprimovanie súborov a správne zatváranie programu Outlook zabraňuje poškodeniu údajov a 0x8004010f chyby. Celkovo možno povedať, že systematický prístup zameraný na integritu dátových súborov uľahčuje bezproblémovú funkčnosť e-mailu.

Čo je chyba 0x8004010d v programe Outlook?

Chyba 0x8004010d v programe Outlook je bežný problém, s ktorým sa môžu používatelia stretnúť pri pokuse o prístup k súboru s údajmi programu Outlook. Tento kód chyby zvyčajne označuje problém s profilom programu Outlook alebo samotným dátovým súborom.Keď sa vyskytne táto chyba, používatelia môžu mať problémy s odosielaním alebo prijímaním e-mailov, s prístupom ku kontaktom alebo záznamom v kalendári alebo pri vykonávaní iných úloh v programe Outlook. Chybové hlásenie spojené s chybou 0x8004010d zvyčajne uvádza „Nedá sa získať prístup k súboru s údajmi programu Outlook“.

Za výskytom chyby 0x8004010d v programe Outlook môže byť niekoľko dôvodov. Niektoré možné príčiny zahŕňajú:

 • Poškodenie alebo poškodenie dátového súboru programu Outlook (.pst alebo .ost)
 • Problémy s nastaveniami profilu programu Outlook
 • Konflikt s antivírusovým softvérom alebo softvérom brány firewall
 • Neúplná inštalácia alebo aktualizácia programu Outlook

Na vyriešenie chyby 0x8004010d existuje niekoľko krokov na riešenie problémov, ktoré môžu používatelia vyskúšať: 1. Reštartujte program Outlook a počítač, aby ste zistili, či sa chyba sama vyrieši.
 2. Spustite nástroj na opravu doručenej pošty (scanpst.exe) a opravte všetky potenciálne problémy s údajovým súborom programu Outlook.
 3. Vytvorte nový profil programu Outlook a nastavte ho ako predvolený profil.
 4. Dočasne vypnite akýkoľvek antivírusový softvér alebo softvér brány firewall, aby ste skontrolovali, či nespôsobujú chybu.
 5. Uistite sa, že je Outlook plne aktualizovaný na najnovšiu verziu.

Ak žiadny z týchto krokov neodstráni chybu, môže byť potrebné vyhľadať ďalšiu pomoc od technickej podpory alebo vyhľadať ďalšie pokyny na online fórach.

Je dôležité pravidelne zálohovať dátové súbory programu Outlook, aby ste predišli strate dát v prípade takýchto chýb. Okrem toho udržiavanie softvéru a systému Outlook v aktuálnom stave pomocou najnovších aktualizácií a opráv môže pomôcť predchádzať problémom, ako je chyba 0x8004010d.

Ako opravím chybu 0x8004010F v programe Outlook?

Chyba 0x8004010F je bežný problém, ktorý sa môže vyskytnúť pri prístupe k dátovým súborom programu Outlook. Táto chyba sa zvyčajne vyskytuje, keď profil programu Outlook nie je správne nakonfigurovaný alebo keď sa vyskytne problém s údajovým súborom programu Outlook (.pst).Ak chcete opraviť chybu 0x8004010F v programe Outlook, postupujte takto:

 1. Skontrolujte nastavenia profilu Outlook: Uistite sa, že profil Outlook je nastavený správne a že je ako predvolené vybraté správne e-mailové konto. Môžete to urobiť tak, že prejdete na kartu „Súbor“ v programe Outlook, vyberiete „Nastavenia účtu“ a potom znova vyberiete „Nastavenia účtu“. Odtiaľ môžete kontrolovať a upravovať nastavenia svojho profilu.
 2. Znova vytvorte údajový súbor Outlooku: Ak chyba pretrváva, môžete skúsiť znova vytvoriť údajový súbor Outlooku. Ak to chcete urobiť, zatvorte program Outlook a prejdite do ovládacieho panela v počítači. Otvorte nastavenia 'Pošta' a potom kliknite na 'Dátové súbory'. Vyberte údajový súbor programu Outlook, ktorý spôsobuje problém, a kliknite na položku Odstrániť. Potom znova otvorte program Outlook a zobrazí sa výzva na vytvorenie nového súboru s údajmi. Podľa pokynov na obrazovke vytvorte nový údajový súbor programu Outlook.
 3. Oprava dátového súboru Outlooku: Ak opätovné vytvorenie dátového súboru problém nevyrieši, môžete skúsiť opraviť dátový súbor Outlooku pomocou vstavaného nástroja na opravu. Zatvorte program Outlook a prejdite do ovládacieho panela v počítači. Otvorte nastavenia 'Pošta' a potom kliknite na 'Dátové súbory'. Vyberte údajový súbor programu Outlook, ktorý spôsobuje problém, a kliknite na položku Nastavenia. V dialógovom okne kliknite na „Opraviť“, čím spustíte proces opravy. Dokončite opravu podľa pokynov na obrazovke.
 4. Použite Nástroj na opravu doručenej pošty: Ak vyššie uvedené kroky chybu nevyriešia, môžete skúsiť použiť Nástroj na opravu doručenej pošty (Scanpst.exe), ktorý poskytuje spoločnosť Microsoft. Tento nástroj môže pomôcť zistiť a opraviť chyby v dátovom súbore programu Outlook. Nájdite v počítači nástroj Scanpst.exe (predvolené umiestnenie je zvyčajne C:Program FilesMicrosoft OfficeOfficeXX) a spustite ho. Vyberte dátový súbor programu Outlook, ktorý spôsobuje problém, a kliknutím na „Štart“ spustite proces skenovania a opravy. Dokončite opravu podľa pokynov na obrazovke.
 5. Kontaktujte podporu spoločnosti Microsoft: Ak žiadne z vyššie uvedených riešení nefunguje, možno bude potrebné kontaktovať podporu spoločnosti Microsoft a požiadať o ďalšiu pomoc. Môžu poskytnúť ďalšie kroky na riešenie problémov alebo pomôcť identifikovať akékoľvek základné problémy, ktoré môžu spôsobiť chybu.

Podľa týchto krokov by ste mali byť schopní opraviť chybu 0x8004010F v programe Outlook a znova získať prístup k svojim dátovým súborom programu Outlook.Riešenie problému „Nedá sa získať prístup k dátovému súboru“ v rôznych verziách programu Outlook

Riešenie

Ak sa v programe Microsoft Outlook zobrazuje chybové hlásenie „Dátový súbor nie je možné získať“, existuje niekoľko krokov na riešenie problémov, pomocou ktorých môžete problém vyriešiť. Kroky sa môžu líšiť v závislosti od verzie Outlooku, ktorú používate.

Pre Outlook 2016 a 2019: 1. Skontrolujte povolenia súboru: Uistite sa, že máte potrebné povolenia na prístup k súboru s údajmi. Kliknite pravým tlačidlom myši na súbor, prejdite na „Vlastnosti“ a uistite sa, že máte príslušné povolenia.
 2. Opravte dátový súbor: Na opravu akýchkoľvek problémov s dátovým súborom programu Outlook použite nástroj „Scanpst.exe“. Tento nástroj sa zvyčajne nachádza v priečinku „C:Program FilesMicrosoft Office ootOfficeXX' priečinok.
 3. Zakázať doplnky: Niekedy môžu nekompatibilné alebo zastarané doplnky spôsobiť problémy s dostupnosťou dátových súborov. Zakážte všetky nedávno nainštalované doplnky a reštartujte Outlook, aby ste zistili, či sa problém vyriešil.

Pre Outlook 2013:

 1. Spustite nástroj na opravu doručenej pošty: Na opravu dátového súboru použite nástroj „Scanpst.exe“. Umiestnenie tohto nástroja sa môže líšiť v závislosti od vašej verzie programu Outlook, ale zvyčajne sa nachádza v priečinku „C:Program Files (x86)Microsoft OfficeOfficeXX“.
 2. Zakázať antivírusový softvér: Antivírusové programy môžu niekedy narúšať schopnosť Outlooku pristupovať k dátovým súborom. Dočasne vypnite antivírusový softvér a skontrolujte, či problém pretrváva.
 3. Vytvorte si nový profil: Ak problém pretrváva, skúste vytvoriť nový profil programu Outlook a zistite, či máte prístup k súboru s údajmi z nového profilu.

Pre Outlook 2010 a starší: 1. Spustite Scanpst.exe: Na opravu dátového súboru použite nástroj „Scanpst.exe“. Umiestnenie tohto nástroja sa môže líšiť v závislosti od vašej verzie programu Outlook, ale zvyčajne sa nachádza v priečinku „C:Program Files (x86)Microsoft OfficeOfficeXX“.
 2. Zakázať doplnky: Podobne ako v novších verziách Outlooku môžu nekompatibilné alebo zastarané doplnky spôsobiť problémy s dostupnosťou údajových súborov. Zakážte všetky nedávno nainštalované doplnky a reštartujte Outlook, aby ste zistili, či sa problém vyriešil.
 3. Znova vytvorte profil programu Outlook: Ak všetko ostatné zlyhá, možno budete musieť znova vytvoriť svoj profil programu Outlook, aby ste vyriešili chybu „Dátový súbor nie je možné získať“. Pred opätovným vytvorením profilu nezabudnite zálohovať svoje údaje.

Podľa týchto krokov na riešenie problémov by ste mali byť schopní vyriešiť chybu „Nedá sa získať prístup k údajovému súboru“ v rôznych verziách programu Outlook. Ak problém pretrváva, možno bude potrebné vyhľadať ďalšiu pomoc od podpory spoločnosti Microsoft alebo od vášho IT oddelenia.

Prečo program Outlook nemôže otvoriť môj dátový súbor?

Existuje niekoľko dôvodov, prečo program Outlook nemôže otvoriť súbor s údajmi:

1. Poškodený dátový súbor: Ak je dátový súbor programu Outlook (.pst alebo .ost) poškodený alebo poškodený, Outlook ho nemusí otvoriť. Môže k tomu dôjsť v dôsledku náhleho vypnutia systému, výpadku napájania alebo iných problémov. V takýchto prípadoch môžete na opravu dátového súboru a vyriešenie problému použiť nástroj na opravu doručenej pošty (scanpst.exe), ktorý poskytuje spoločnosť Microsoft.

2. Umiestnenie súboru: Ak sa dátový súbor presunie alebo odstráni z pôvodného umiestnenia, Outlook ho nebude môcť nájsť a otvoriť. Skontrolujte, či je dátový súbor na správnom mieste, alebo použite nastavenia dátového súboru programu Outlook (.pst) na opätovné pridanie súboru.

3. Nesprávne povolenia súboru: Ak dátový súbor nemá správne povolenia, Outlook k nemu nemusí mať prístup a nebude ho môcť otvoriť. Uistite sa, že máte potrebné povolenia na prístup k súboru, alebo požiadajte o pomoc správcu systému.

4. Kompatibilita verzie programu Outlook: Niekedy staršie verzie programu Outlook nemusia byť schopné otvoriť dátové súbory vytvorené novšími verziami. Uistite sa, že na otvorenie údajového súboru používate kompatibilnú verziu programu Outlook.

5. Limit veľkosti dátového súboru: Outlook má maximálny limit veľkosti súboru pre dátové súbory a ak súbor prekročí tento limit, Outlook ho nemusí vedieť otvoriť. V takýchto prípadoch sa môžete pokúsiť zmenšiť veľkosť súboru odstránením nepotrebných položiek alebo archiváciou starých údajov.

6. Nastavenia antivírusu alebo brány firewall: V niektorých prípadoch môžu nastavenia antivírusu alebo brány firewall blokovať Outlook v prístupe k súboru s údajmi, čo spôsobí, že sa neotvorí. Skontrolujte nastavenia antivírusu alebo brány firewall a uistite sa, že program Outlook má povolený prístup k súboru s údajmi.

Vyriešením týchto potenciálnych problémov môžete vyriešiť a vyriešiť problém, že Outlook nedokáže otvoriť súbor s údajmi.

Ako opravíte dátové súbory programu Outlook, ku ktorým nie je možné pristupovať?

Ak máte problémy s prístupom k dátovým súborom programu Outlook, existuje niekoľko krokov, ktoré môžete vykonať na vyriešenie problému:

1. Skontrolujte povolenia súborov: Uistite sa, že máte potrebné povolenia na prístup k dátovým súborom programu Outlook. Kliknite pravým tlačidlom myši na súbor, prejdite na „Vlastnosti“ a uistite sa, že váš používateľský účet má príslušné povolenia.

2. Oprava dátového súboru: Outlook má vstavaný nástroj na opravu s názvom „Scanpst.exe“, ktorý dokáže opraviť bežné problémy s dátovými súbormi. Nájdite nástroj v počítači (zvyčajne ho nájdete v priečinku Microsoft Office), spustite ho a vyberte dátový súbor, ktorý chcete opraviť. Dokončite proces opravy podľa pokynov na obrazovke.

3. Zakázanie doplnkov: Doplnky tretích strán môžu niekedy zasahovať do programu Outlook a brániť dostupnosti údajových súborov. Ak chcete skontrolovať, či je to tak, spustite program Outlook v núdzovom režime podržaním klávesu „Ctrl“ počas spúšťania programu. Ak je možné pristupovať k dátovým súborom v núdzovom režime, znamená to, že problém spôsobuje jeden alebo viacero doplnkov. Zakážte doplnky jeden po druhom a reštartujte Outlook, aby ste identifikovali vinníka.

4. Vytvorte nový profil programu Outlook: Ak žiadny z vyššie uvedených krokov nefunguje, vytvorenie nového profilu programu Outlook môže pomôcť vyriešiť problémy s dostupnosťou údajových súborov. Otvorte Ovládací panel, prejdite na „Pošta“ a kliknite na „Zobraziť profily“. Vytvorte nový profil, nastavte ho ako predvolený a pridajte svoj e-mailový účet. Tým sa vytvorí nová sada dátových súborov, ktorá môže vyriešiť všetky problémy so starými súbormi.

5. Preinštalovanie programu Outlook: Ak všetko ostatné zlyhá, preinštalovanie programu Outlook môže byť poslednou možnosťou na vyriešenie problémov s dostupnosťou údajových súborov. Odinštalujte program Outlook z počítača, reštartujte systém a potom ho znova nainštalujte pomocou pôvodného inštalačného média alebo jeho stiahnutím z webovej lokality spoločnosti Microsoft. Upozorňujeme, že tento krok môže viesť k strate akýchkoľvek vlastných nastavení alebo konfigurácií, preto je dôležité pred pokračovaním zálohovať všetky dôležité údaje.

Podľa týchto krokov na riešenie problémov by ste mali byť schopní opraviť dátové súbory programu Outlook, ku ktorým nie je možné získať prístup, a znova získať prístup k svojim e-mailom a iným údajom.

Bežné príčiny a riešenia chýb dostupnosti programu Outlook

Bežné príčiny a riešenia chýb dostupnosti programu Outlook

Pri výskyte chýb dostupnosti v programe Outlook existuje niekoľko bežných príčin, ktoré možno identifikovať. Pochopením týchto príčin môžete implementovať vhodné riešenia na vyriešenie problémov. Tu sú niektoré z najbežnejších príčin a ich zodpovedajúce riešenia:

1. Poškodený dátový súbor Outlooku: Poškodený dátový súbor Outlooku môže brániť v prístupe k vašim e-mailom a iným údajom. Na opravu tohto súboru môžete použiť vstavaný nástroj na opravu doručenej pošty (scanpst.exe). Jednoducho vyhľadajte nástroj v počítači a postupujte podľa pokynov na opravu poškodeného súboru.

2. Nesprávna konfigurácia programu Outlook: Nesprávne nastavenia konfigurácie v programe Outlook môžu tiež viesť k chybám dostupnosti. Uistite sa, že sú správne zadané nastavenia e-mailového účtu vrátane názvov serverov a čísel portov. Tieto nastavenia si môžete overiť tak, že v Outlooku prejdete do ponuky Nastavenia účtu a skontrolujete podrobnosti.

3. Doplnky tretích strán: Doplnky tretích strán nainštalované v programe Outlook môžu niekedy spôsobiť problémy s prístupnosťou. Ak chcete identifikovať a zakázať problematické doplnky, spustite program Outlook v núdzovom režime. Ak chyby zmiznú v núdzovom režime, znamená to, že problém spôsobuje doplnok. Potom môžete zakázať alebo odstrániť doplnok, aby ste problém vyriešili.

4. Zastaraná verzia programu Outlook: Používanie zastaranej verzie programu Outlook môže tiež viesť k chybám dostupnosti. Uistite sa, že máte nainštalované najnovšie aktualizácie a opravy pre vašu verziu programu Outlook. Spoločnosť Microsoft pravidelne vydáva aktualizácie na opravu chýb a zlepšenie kompatibility, takže je dôležité udržiavať váš softvér v aktuálnom stave.

5. Poškodený Outlook profil: Poškodený Outlook profil môže brániť prístupu k vašej poštovej schránke a údajom. Ak to chcete vyriešiť, môžete vytvoriť nový profil programu Outlook a nakonfigurovať ho pomocou svojho e-mailového účtu. Tým sa vytvorí nový profil, čím sa odstránia všetky problémy spojené s predchádzajúcim profilom.

Vyriešením týchto bežných príčin chýb dostupnosti v Outlooku môžete zaistiť hladké a bezchybné používanie aplikácie. Ak problémy pretrvávajú aj po vyskúšaní týchto riešení, odporúča sa vyhľadať ďalšiu pomoc od podpory spoločnosti Microsoft alebo kvalifikovaného odborníka v oblasti IT.

Preventívne opatrenia na predchádzanie problémom so súbormi s údajmi programu Outlook

Preventívne opatrenia na predchádzanie problémom so súbormi s údajmi programu Outlook

Predchádzanie problémom s dátovým súborom programu Outlook vám môže ušetriť čas a frustráciu. Implementáciou niekoľkých kľúčových opatrení môžete zabezpečiť dostupnosť a integritu svojich dátových súborov programu Outlook. Tu je niekoľko preventívnych krokov, ktoré môžete podniknúť:

Pravidelne zálohujte svoje dátové súbory programu Outlook: Vytváranie pravidelných záloh dátových súborov programu Outlook je nevyhnutné na zabránenie strate údajov v prípade neočakávaných problémov. Na automatizáciu tohto procesu môžete použiť vstavanú funkciu zálohovania v programe Outlook alebo softvéri tretích strán.

Udržujte svoju aplikáciu Outlook aktualizovanú: Spoločnosť Microsoft pravidelne vydáva aktualizácie a opravy na opravu akýchkoľvek známych problémov alebo zraniteľností v programe Outlook. Udržiavaním aktualizovanej aplikácie Outlook môžete zaistiť, že budete mať najnovšie opravy chýb a vylepšenia zabezpečenia.

Sledujte veľkosť poštovej schránky: Veľké veľkosti poštových schránok môžu viesť k problémom s výkonom a zvýšiť pravdepodobnosť poškodenia dátových súborov. Pravidelne si čistite poštovú schránku odstránením nepotrebných e-mailov a archiváciou starých. Môžete tiež zvážiť použitie nástrojov na správu poštových schránok na automatizáciu tohto procesu.

Pri pridávaní doplnkov tretích strán buďte opatrní: Doplnky tretích strán môžu zlepšiť funkčnosť programu Outlook, ale môžu tiež spôsobiť problémy s kompatibilitou alebo konflikty, ktoré môžu ovplyvniť dostupnosť vašich dátových súborov. Pred inštaláciou akýchkoľvek doplnkov sa uistite, že pochádzajú z dôveryhodných zdrojov a sú kompatibilné s vašou verziou programu Outlook.

Vyhnite sa náhlemu vypnutiu programu Outlook: Náhle zatvorenie programu Outlook, napríklad vypnutím počítača bez správneho ukončenia aplikácie, môže spôsobiť poškodenie súboru údajov. Vždy zatvorte program Outlook prostredníctvom správneho ukončovacieho procesu, aby ste sa uistili, že všetky zmeny sa uložia a dátové súbory sa správne zatvoria.

Pravidelne spúšťajte vstavaný nástroj na opravu programu Outlook: Outlook poskytuje vstavaný nástroj na opravu s názvom Scanpst.exe, ktorý dokáže opraviť menšie problémy s dátovými súbormi programu Outlook. Pravidelné spúšťanie tohto nástroja môže pomôcť identifikovať a vyriešiť akékoľvek základné problémy skôr, ako sa vystupňujú.

Dodržiavaním týchto preventívnych opatrení môžete minimalizovať riziko problémov s dostupnosťou údajových súborov programu Outlook a zabezpečiť hladké fungovanie aplikácie Outlook.

Ako znížim dátový súbor programu Outlook?

Ak máte problémy s dostupnosťou údajového súboru programu Outlook, môže byť užitočné zmenšiť veľkosť údajového súboru. Tu je niekoľko tipov, ktoré vám pomôžu zmenšiť veľkosť súboru s údajmi programu Outlook:

1. Odstráňte nepotrebné e-maily: Prejdite si e-maily a odstráňte všetky nepotrebné alebo neaktuálne správy. Môže to pomôcť uvoľniť miesto vo vašom dátovom súbore.

2. Archivujte staré e-maily: Namiesto odstraňovania dôležitých e-mailov ich môžete archivovať. Archivácia presunie e-maily do samostatného súboru, čím sa zníži veľkosť vášho hlavného dátového súboru a zároveň vám v prípade potreby umožní prístup k archivovaným e-mailom.

3. Vyprázdnite priečinok Odstránené položky: Odstránené položky sú stále uložené vo vašom dátovom súbore, kým nevyprázdnite priečinok Deleted Items. Tento priečinok pravidelne vyprázdňujte, aby ste uvoľnili miesto.

4. Komprimujte prílohy: Ak váš dátový súbor obsahuje veľa e-mailov s prílohami, môžete skúsiť skomprimovať prílohy. Môže to pomôcť znížiť celkovú veľkosť súboru s údajmi.

5. Použite nástroj na čistenie poštovej schránky: Outlook má vstavaný nástroj na čistenie poštovej schránky, ktorý vám pomôže nájsť a odstrániť veľké položky, staré e-maily a ďalšie nepotrebné údaje. Tento nástroj je dostupný cez ponuku Súbor v programe Outlook.

6. Zkomprimujte svoj dátový súbor: Outlook má funkciu, ktorá vám umožňuje komprimovať dátový súbor, čo môže pomôcť zmenšiť jeho veľkosť. K tejto funkcii je možné pristupovať prostredníctvom ponuky Nastavenia účtu v Outlooku.

Dodržiavaním týchto tipov môžete zmenšiť veľkosť súboru s údajmi programu Outlook a potenciálne zlepšiť jeho dostupnosť.

Ako sa vyhnúť korupcii PST?

Poškodenie PST (Personal Storage Table) je bežný problém, ktorý môže viesť k strate dôležitých e-mailov, kontaktov a iných údajov v programe Microsoft Outlook. Existuje však niekoľko krokov, ktoré môžete podniknúť, aby ste sa vyhli poškodeniu PST a zabezpečili integritu údajov programu Outlook.

Tu je niekoľko tipov, ktoré vám pomôžu zabrániť poškodeniu PST:

1. Udržujte svoj softvér Outlook aktualizovaný: Pravidelne kontrolujte a inštalujte všetky aktualizácie alebo opravy vydané spoločnosťou Microsoft pre Outlook. Tieto aktualizácie často obsahujú opravy chýb a vylepšenia, ktoré môžu pomôcť zabrániť poškodeniu PST.
2. Vyhnite sa prekročeniu limitu veľkosti súboru PST: Outlook má maximálny limit veľkosti súboru pre súbory PST, ktorý sa líši v závislosti od verzie programu Outlook, ktorú používate. Pamätajte na tento limit a pokúste sa udržať veľkosť súboru PST pod ním. V prípade potreby môžete svoje údaje rozdeliť do viacerých súborov PST, aby ste sa vyhli dosiahnutiu limitu veľkosti.
3. Pravidelne komprimujte svoj súbor PST: Zhutnenie súboru PST môže pomôcť zmenšiť jeho veľkosť a zlepšiť jeho výkon. V programe Outlook prejdite do časti Súbor > Nastavenia účtu > Nastavenia účtu, vyberte svoj e-mailový účet a kliknite na položku Zmeniť. Na karte „Dátové súbory“ vyberte súbor PST a kliknite na „Nastavenia“. Potom kliknutím na „Compact Now“ spustite proces zhutňovania.
4. Vyhnite sa náhlym vypnutiam: Vyhnite sa vypnutiu počítača alebo náhlemu zatvoreniu programu Outlook, zatiaľ čo je stále spustený alebo vykonávate akékoľvek operácie so súborom PST. Pred vypnutím počítača vždy správne zatvorte Outlook a počkajte na dokončenie prebiehajúcich úloh.
5. Používajte spoľahlivý hardvér: Uistite sa, že pevný disk vášho počítača je v dobrom stave a bez chýb. Pravidelne spúšťajte kontroly disku a opravte všetky zistené problémy. Chybný pevný disk môže zvýšiť riziko poškodenia PST.
6. Zálohujte si súbor PST: Pravidelne zálohujte súbor PST na externé úložné zariadenie alebo službu cloudového úložiska. To vám pomôže obnoviť vaše údaje v prípade poškodenia PST alebo iných incidentov straty údajov.

Dodržiavaním týchto osvedčených postupov môžete znížiť pravdepodobnosť poškodenia PST a zaistiť bezpečnosť údajov programu Outlook. Nezabudnite pravidelne monitorovať stav vášho súboru PST a podniknite príslušné kroky na udržanie jeho integrity.

Top