Oprava chyby Outlooku 0x800CCC0E – tipy a riešenia na riešenie problémov

Vyskúšajte Náš Nástroj Na Odstránenie Problémov

Stručný obsah

Riešenie bežných problémov Chyba Outlooku 0x800CCC0E môže byť frustrujúce, ale táto príručka poskytuje užitočné riešenia bez ohľadu na to, či sa pripájate k Gmail alebo iné servery. Táto chyba sa zvyčajne vyskytuje v dôsledku nesprávnych nastavení poštového servera, konfliktov brány firewall/antivírusu alebo problémov so sieťou. Pri integrácii Outlook s Gmail , konkrétne opravy zahŕňajú overenie nastavení účtu, vymazanie vyrovnávacej pamäte, opravu dátových súborov a opätovné pridanie účtu Gmail. Pre Outlook 2010 , úprava brán firewall, aktualizácia softvéru a prestavba profilov môže vyriešiť problém Chyby 0x800CCC0E pripojenie k IMAP . Podľa týchto krokov na riešenie problémov Pripojenie k serveru 0x800CCC0E problémy, používatelia programu Outlook môžu znova hladko pracovať s e-mailom.Pochopenie chyby 0x800CCC0E v programe Outlook

Pochopenie chyby 0x800CCC0E v programe Outlook

Chyba 0x800CCC0E je bežný problém, s ktorým sa môžu používatelia programu Outlook stretnúť pri pokuse o odosielanie alebo prijímanie e-mailov. Táto chyba sa zvyčajne vyskytuje v dôsledku problému s nastaveniami pripojenia alebo konfliktu s e-mailovým serverom. Pochopenie príčiny tejto chyby vám môže pomôcť vyriešiť problém a efektívne ho vyriešiť.

Jednou z možných príčin chyby 0x800CCC0E sú nesprávne alebo zastarané nastavenia poštového servera. Táto chyba sa môže vyskytnúť, ak nastavenia servera prichádzajúcej alebo odchádzajúcej pošty nie sú správne nakonfigurované v programe Outlook. Ak chcete tento problém vyriešiť, mali by ste znova skontrolovať nastavenia servera a zabezpečiť, aby sa zhodovali s nastaveniami poskytnutými poskytovateľom e-mailových služieb.

Ďalšou častou príčinou tejto chyby je konflikt s antivírusovým softvérom alebo softvérom brány firewall nainštalovaným v počítači. Niekedy môžu tieto bezpečnostné programy narušiť správne fungovanie programu Outlook a spôsobiť chybu 0x800CCC0E. Ak chcete tento problém vyriešiť, môžete skúsiť dočasne vypnúť antivírus alebo bránu firewall a zistiť, či chyba pretrváva. Ak chyba zmizne, možno budete musieť upraviť nastavenia vášho bezpečnostného softvéru, aby ste Outlooku umožnili prístup k e-mailovému serveru.V niektorých prípadoch môže byť chyba 0x800CCC0E spôsobená aj problémom s internetovým pripojením. Ak je vaše internetové pripojenie nestabilné alebo ak sa vyskytli problémy so sieťou, Outlook nemusí byť schopný nadviazať spojenie s e-mailovým serverom, čo môže mať za následok chybu. Môžete skúsiť reštartovať modem alebo smerovač alebo sa obrátiť na svojho poskytovateľa internetových služieb so žiadosťou o pomoc.

Ak žiadne z vyššie uvedených riešení nefunguje, je možné, že chyba je spôsobená zložitejším problémom, ako je napríklad poškodený profil programu Outlook alebo problém so samotným e-mailovým serverom. V takýchto prípadoch môže byť potrebné vyhľadať ďalšiu technickú podporu na diagnostiku a vyriešenie problému.

Záverom možno povedať, že chyba 0x800CCC0E v programe Outlook môže byť frustrujúca, ale s trochou riešenia problémov sa zvyčajne dá vyriešiť. Pochopením možných príčin tejto chyby a vykonaním príslušných krokov na ich odstránenie môžete svoj Outlook znova spustiť a fungovať bez problémov.Čo znamená, že 0X800CCC0E Outlook nemôže synchronizovať prihlásené priečinky?

Keď v programe Outlook narazíte na kód chyby 0X800CCC0E a zobrazí sa vám správa „Outlook nemôže synchronizovať prihlásené priečinky“, znamená to problém s procesom synchronizácie prihlásených priečinkov v programe Outlook.

Táto chyba sa zvyčajne vyskytuje, keď sa vyskytne problém s pripojením medzi programom Outlook a poštovým serverom. Môže to byť spôsobené rôznymi faktormi, ako sú nesprávne nastavenia servera, problémy so sieťovým pripojením alebo obmedzenia brány firewall.

Ak chcete vyriešiť túto chybu a synchronizovať predplatené priečinky v programe Outlook, môžete vyskúšať nasledujúce kroky na riešenie problémov: 1. Skontrolujte svoje internetové pripojenie: Uistite sa, že máte stabilné a spoľahlivé internetové pripojenie. Ak používate sieť Wi-Fi, skúste prejsť na káblové pripojenie, aby ste odstránili prípadné problémy s pripojením.
 2. Overte nastavenia servera: Dvakrát skontrolujte nastavenia servera v programe Outlook, aby ste sa uistili, že sú správne. To zahŕňa adresy serverov prichádzajúcej a odchádzajúcej pošty, čísla portov a nastavenia overovania. Správne nastavenia získate od svojho poskytovateľa e-mailu alebo IT oddelenia.
 3. Vypnite bránu firewall alebo antivírusový softvér: Dočasne vypnite všetky brány firewall alebo antivírusový softvér v počítači, pretože môžu blokovať spojenie medzi programom Outlook a poštovým serverom. Po úspešnej synchronizácii nezabudnite znova povoliť bezpečnostný softvér.
 4. Reštartujte Outlook: Niekedy môže jednoduché reštartovanie Outlooku vyriešiť dočasné chyby alebo konflikty, ktoré môžu spôsobovať chybu synchronizácie. Zatvorte Outlook, počkajte niekoľko sekúnd a potom ho znova otvorte.
 5. Oprava dátových súborov Outlooku: Ak problém pretrváva, môžete skúsiť opraviť dátové súbory Outlooku pomocou vstavaného nástroja na opravu doručenej pošty (scanpst.exe). Tento nástroj môže pomôcť opraviť akékoľvek poškodenie alebo chyby v dátových súboroch programu Outlook, ktoré môžu spôsobovať problém so synchronizáciou.
 6. Kontaktujte svojho poskytovateľa e-mailu: Ak žiadny z vyššie uvedených krokov nefunguje, odporúčame vám kontaktovať svojho poskytovateľa e-mailu alebo IT oddelenie a požiadať o ďalšiu pomoc. Môžu byť schopní diagnostikovať problém od konca a poskytnúť konkrétne pokyny na vyriešenie problému so synchronizáciou.

Podľa týchto krokov na riešenie problémov by ste mali byť schopní vyriešiť chybu 0X800CCC0E v programe Outlook a úspešne synchronizovať vaše predplatené priečinky.

Riešenia problémov s IMAP a serverovým pripojením

Riešenia problémov s IMAP a serverovým pripojením

Ak narazíte na problémy s IMAP a pripojením k serveru v programe Outlook, existuje niekoľko riešení, ktoré môžete skúsiť vyriešiť: • Skontrolujte svoje internetové pripojenie: Uistite sa, že máte stabilné internetové pripojenie a skúste sa pripojiť k iným webovým stránkam, aby ste overili pripojenie.
 • Overte nastavenia servera: Dvakrát skontrolujte nastavenia servera v programe Outlook, aby ste sa uistili, že sú presné. Skontrolujte, či sú adresy servera prichádzajúcej a odchádzajúcej pošty, porty a nastavenia šifrovania správne nakonfigurované.
 • Zakázať antivírus a bránu firewall: Dočasne zakážte akýkoľvek antivírusový softvér alebo softvér brány firewall v počítači, pretože môžu niekedy narúšať pripojenie IMAP a servera v programe Outlook.
 • Reštartujte Outlook: Zatvorte Outlook a znova ho otvorte, aby ste zistili, či sa problém s pripojením vyrieši sám. Niekedy môže jednoduchý reštart vyriešiť dočasné problémy s pripojením.
 • Zakázať doplnky: Zakážte všetky doplnky alebo doplnky v programe Outlook, ktoré môžu spôsobovať konflikty s pripojením IMAP a serverom. Môžete to urobiť tak, že prejdete do ponuky Možnosti programu Outlook a vyberiete položku Doplnky.
 • Znova vytvorte e-mailové konto: Ak nefunguje žiadne z vyššie uvedených riešení, možno budete musieť odstrániť a znova vytvoriť e-mailové konto v programe Outlook. To môže pomôcť vyriešiť všetky problémy s konfiguráciou, ktoré môžu spôsobovať problém s pripojením.

Podľa týchto krokov by ste mali byť schopní vyriešiť a vyriešiť všetky problémy s pripojením IMAP a serverom v programe Outlook. Ak problém pretrváva, možno budete musieť kontaktovať svojho poskytovateľa e-mailu alebo IT podporu a požiadať o ďalšiu pomoc.

Čo znamená zlyhanie pripojenia k serveru IMAP?

Keď sa v programe Outlook zobrazí chybové hlásenie „Pripojenie k serveru IMAP zlyhalo“, znamená to, že program Outlook nedokáže nadviazať spojenie so serverom IMAP. IMAP (Internet Message Access Protocol) je protokol používaný e-mailovými klientmi na získavanie e-mailov z poštového servera.Príčin tejto chyby môže byť niekoľko:

1 Server IMAP nefunguje alebo má technické problémy.
2 Nesprávne nastavenia servera IMAP v programe Outlook.
3 Firewall alebo antivírusový softvér blokuje pripojenie.
4 Problémy so sieťovým pripojením.
5 Nesprávne prihlasovacie údaje.

Ak chcete vyriešiť túto chybu, môžete vyskúšať nasledujúce kroky na riešenie problémov: 1. Skontrolujte, či je server IMAP v prevádzke. So žiadosťou o pomoc môžete kontaktovať svojho poskytovateľa e-mailových služieb.
 2. Skontrolujte nastavenia servera IMAP v programe Outlook. Uistite sa, že názov servera, číslo portu a nastavenia šifrovania sú správne. Tieto nastavenia nájdete v nastaveniach e-mailového účtu.
 3. Dočasne vypnite bránu firewall alebo antivírusový softvér a skontrolujte, či sa problém s pripojením vyriešil.
 4. Uistite sa, že máte stabilné internetové pripojenie. Skúste sa pripojiť k inej sieti alebo reštartujte smerovač.
 5. Dôkladne skontrolujte prihlasovacie údaje pre váš e-mailový účet. Uistite sa, že zadávate správne používateľské meno a heslo.

Ak žiadny z týchto krokov problém nevyrieši, možno budete musieť kontaktovať svojho poskytovateľa e-mailových služieb alebo IT podporu a požiadať o ďalšiu pomoc.

Ako opravím chybu servera IMAP?

Ak narazíte na chybu servera IMAP v e-mailovom klientovi Outlook, môže to byť frustrujúce a brániť vám v prístupe k vašim e-mailom. Na vyriešenie tohto problému však môžete podniknúť niekoľko krokov:

 1. Skontrolujte svoje internetové pripojenie: Uistite sa, že máte stabilné internetové pripojenie a skúste znova získať prístup k svojim e-mailom. Slabé alebo nespoľahlivé pripojenie môže spôsobiť chyby servera IMAP.
 2. Overenie nastavení servera: Dôkladne skontrolujte nastavenia servera IMAP vo svojom konte Outlook. Uistite sa, že adresa servera, číslo portu a nastavenia šifrovania sú správne. Tieto informácie môžete získať od svojho poskytovateľa e-mailu alebo oddelenia IT.
 3. Zakázať bránu firewall alebo antivírus: Dočasne zakážte akúkoľvek bránu firewall alebo antivírusový softvér v počítači, pretože niekedy môžu blokovať pripojenie k serveru IMAP. Po vypnutí týchto bezpečnostných opatrení skúste znova získať prístup k svojim e-mailom, aby ste zistili, či chyba pretrváva.
 4. Prekonfigurujte svoje e-mailové konto: Odstráňte a znova pridajte svoje e-mailové konto v programe Outlook, aby ste obnovili nastavenia. Toto môže vyriešiť všetky problémy s konfiguráciou, ktoré môžu spôsobovať chybu servera IMAP.
 5. Aktualizácia Outlooku: Uistite sa, že máte v počítači nainštalovanú najnovšiu verziu Outlooku. Zastaraný softvér môže niekedy spôsobiť problémy s kompatibilitou vrátane chýb servera IMAP. Skontrolujte aktualizácie a nainštalujte ich, ak sú k dispozícii.
 6. Kontaktujte svojho poskytovateľa e-mailu: Ak žiadny z vyššie uvedených krokov problém nevyrieši, požiadajte o ďalšiu pomoc svojho poskytovateľa e-mailu. Môžu mať problémy so serverom alebo môžu poskytnúť konkrétne kroky na riešenie problémov pre váš účet.

Podľa týchto krokov by ste mali byť schopní opraviť chybu servera IMAP v programe Outlook a znova získať prístup k svojim e-mailom.

Synchronizuje sa IMAP so serverom?

Áno, protokol IMAP (Internet Message Access Protocol) sa synchronizuje so serverom. IMAP vám umožňuje pristupovať k vašim e-mailovým správam a spravovať ich na viacerých zariadeniach a zároveň ich udržiavať synchronizované so serverom. To znamená, že všetky zmeny, ktoré vykonáte vo svojom e-maile (napríklad vymazanie alebo presun správ, vytvorenie priečinkov alebo označenie správ ako prečítaných), sa prejavia na všetkých zariadeniach pripojených k rovnakému účtu IMAP.

IMAP synchronizuje vaše e-mailové údaje v reálnom čase, čím zaisťuje, že všetky vykonané zmeny sa okamžite prejavia na serveri a iných zariadeniach. Toto sa líši od protokolu POP3 (Post Office Protocol 3), ktorý zvyčajne sťahuje e-mailové správy do jedného zariadenia a odstraňuje ich zo servera.

Pomocou protokolu IMAP môžete pristupovať k svojim e-mailom z viacerých zariadení, ako sú smartfóny, tablety a počítače, a všetky zmeny vykonané na jednom zariadení sa zosynchronizujú so serverom a ostatnými zariadeniami. To umožňuje bezproblémový a konzistentný e-mailový zážitok naprieč rôznymi zariadeniami a platformami.

Okrem synchronizácie správ protokol IMAP synchronizuje aj iné e-mailové údaje, ako sú priečinky, štítky a príznaky. To znamená, že všetky zmeny, ktoré vykonáte vo svojej e-mailovej organizácii (napríklad vytváranie alebo odstraňovanie priečinkov, priraďovanie štítkov alebo označovanie správ), budú tiež synchronizované medzi zariadeniami.

Celkovo IMAP poskytuje pohodlný a efektívny spôsob prístupu k e-mailu a jeho správy na viacerých zariadeniach a zároveň zabezpečuje, že vaše e-mailové údaje sú vždy synchronizované so serverom.

Riešenie problémov s chybami odosielania a prijímania v programe Outlook

Riešenie problémov s chybami odosielania a prijímania v programe Outlook

Ak sa v programe Outlook vyskytnú chyby odosielania a prijímania, môže to byť frustrujúce a rušivé pre váš pracovný tok. Tieto chyby vám môžu brániť v odosielaní alebo prijímaní e-mailov, čo môže viesť k zmeškanej komunikácii a oneskoreniam vo vašej práci. Našťastie existuje niekoľko krokov na riešenie problémov, ktoré môžete vykonať, aby ste tieto chyby vyriešili a zabezpečili bezproblémové fungovanie programu Outlook.

1. Skontrolujte svoje internetové pripojenie: Uistite sa, že máte stabilné a spoľahlivé internetové pripojenie. Slabé alebo prerušované pripojenie môže spôsobiť chyby odosielania a prijímania v programe Outlook. Skúste reštartovať modem alebo smerovač alebo sa pripojte k inej sieti, aby ste zistili, či problém pretrváva.

2. Overte nastavenia e-mailu: Dvakrát skontrolujte nastavenia e-mailového konta v programe Outlook, aby ste sa uistili, že sú správne. Uistite sa, že máte správne adresy servera prichádzajúcej a odchádzajúcej pošty, porty a nastavenia autentifikácie. Nesprávne nastavenia môžu viesť k chybám odosielania a prijímania.

3. Vypnite antivírus/bránu firewall: Niekedy môže antivírusový softvér alebo softvér brány firewall narušiť schopnosť programu Outlook odosielať a prijímať e-maily. Dočasne vypnite všetky antivírusové programy alebo programy brány firewall v počítači a skontrolujte, či chyby odosielania a prijímania pretrvávajú. Ak sa chyby už nevyskytujú, možno budete musieť upraviť nastavenia vášho bezpečnostného softvéru, aby Outlook fungoval správne.

4. Vymažte vyrovnávaciu pamäť programu Outlook: Aplikácia Outlook ukladá vyrovnávaciu pamäť e-mailových údajov vo vašom počítači, ktorá sa môže niekedy poškodiť a viesť k chybám odosielania a prijímania. Vymazanie vyrovnávacej pamäte môže pomôcť vyriešiť tieto problémy. V programe Outlook prejdite na Súbor > Možnosti > Rozšírené a potom kliknite na tlačidlo „Vyprázdniť zoznam automatického dokončovania“. Okrem toho môžete tiež skúsiť odstrániť súbor OST programu Outlook, čo prinúti program Outlook súbor znova zostaviť.

5. Opravte inštaláciu programu Outlook: Ak žiadny z vyššie uvedených krokov nevyrieši chyby odosielania a prijímania, možno budete musieť opraviť inštaláciu programu Outlook. V ovládacom paneli prejdite do časti Programy > Programy a súčasti a potom v zozname nainštalovaných programov vyberte položku Microsoft Office. Kliknite na tlačidlo „Zmeniť“ a potom vyberte možnosť „Opraviť“. Postupujte podľa pokynov na opravu inštalácie programu Outlook.

6. Kontaktujte svojho poskytovateľa e-mailových služieb: Ak ste vyskúšali všetky kroky na riešenie problémov uvedené vyššie a stále sa vyskytnú chyby odosielania a prijímania v programe Outlook, možno by bolo vhodné obrátiť sa so žiadosťou o pomoc na vášho poskytovateľa e-mailových služieb. Môžu byť schopní identifikovať akékoľvek problémy na strane servera alebo poskytnúť ďalšie pokyny na riešenie chýb.

Nasledovaním týchto krokov na riešenie problémov môžete efektívne vyriešiť chyby odosielania a prijímania v programe Outlook a zabezpečiť, že vaša e-mailová komunikácia nebude prerušená. Nezabudnite pravidelne aktualizovať softvér Outlook a udržiavať operačný systém počítača aktuálny, aby ste predišli budúcim chybám.

Ako opravím, že sa môj e-mail neodosiela?

Ak máte problémy s neodosielaním e-mailu, existuje niekoľko krokov na riešenie problémov, ktoré môžete skúsiť vyriešiť:

1. Skontrolujte svoje internetové pripojenie:

Uistite sa, že máte stabilné internetové pripojenie. Ak je vaše internetové pripojenie slabé alebo prerušované, môže to brániť úspešnému odoslaniu vášho e-mailu.

2. Overte nastavenia e-mailu:

Uistite sa, že vaše nastavenia e-mailu sú správne nakonfigurované. Dôkladne skontrolujte nastavenia servera odchádzajúcej pošty vrátane názvu servera, čísla portu a požiadaviek na overenie. Tieto nastavenia zvyčajne nájdete v nastaveniach alebo preferenciách vášho e-mailového klienta.

3. Vypnite antivírusový softvér alebo softvér brány firewall:

V niektorých prípadoch môže odosielanie e-mailov rušiť antivírusový softvér alebo softvér brány firewall. Dočasne vypnite akýkoľvek bezpečnostný softvér vo svojom počítači a skúste e-mail odoslať znova. Ak e-mail prejde, možno budete musieť upraviť nastavenia vášho bezpečnostného softvéru, aby povolil odchádzajúce e-maily.

4. Skontrolujte obmedzenia veľkosti e-mailu:

Niektorí poskytovatelia e-mailov ukladajú na odchádzajúce e-maily obmedzenia veľkosti. Ak sa pokúšate odoslať veľkú prílohu alebo viacero príloh, skúste zmenšiť veľkosť súborov alebo ich rozdeliť na menšie časti. Prípadne môžete na odosielanie veľkých súborov použiť službu zdieľania súborov.

5. Vymažte e-mailovú schránku na odoslanie:

Ak sa e-mail zasekne vo vašej pošte na odoslanie, môže zabrániť odosielaniu iných e-mailov. Vymažte svoju e-mailovú schránku na odoslanie odstránením všetkých e-mailov, ktoré sa nepodarilo odoslať alebo zostali vo fronte. To môže pomôcť vyriešiť akékoľvek problémy s odosielaním e-mailov.

6. Kontaktujte svojho poskytovateľa e-mailových služieb:

Ak žiadny z vyššie uvedených krokov problém nevyrieši, požiadajte o ďalšiu pomoc svojho poskytovateľa e-mailových služieb. Môžu byť schopní identifikovať akékoľvek problémy na strane servera alebo poskytnúť konkrétne kroky na riešenie problémov pre vášho e-mailového klienta.

Nasledovaním týchto krokov by ste mali byť schopní vyriešiť problém s neodosielaním e-mailu a pokračovať v normálnej e-mailovej komunikácii.

Ako opravím chybu odosielania a prijímania v programe Outlook?

Ak sa v programe Outlook zobrazuje chyba odosielania a prijímania, problém vyriešite podľa týchto krokov:

 1. Skontrolujte svoje internetové pripojenie: Uistite sa, že máte stabilné a funkčné internetové pripojenie. Ak používate sieť Wi-Fi, skúste reštartovať smerovač alebo sa pripojiť k inej sieti.
 2. Overte nastavenia servera: Dvakrát skontrolujte nastavenia svojho konta Outlook, aby ste sa uistili, že nastavenia servera prichádzajúcej a odchádzajúcej pošty sú správne. Tieto nastavenia nájdete v časti Nastavenia účtu v Outlooku.
 3. Zakázať antivírus/bránu firewall: Dočasne vypnite antivírusový softvér alebo bránu firewall, pretože môžu niekedy narúšať proces odosielania a prijímania. Po zakázaní skúste znova odosielať alebo prijímať e-maily, aby ste zistili, či chyba pretrváva.
 4. Vymažte vyrovnávaciu pamäť programu Outlook: Poškodené alebo veľké súbory vyrovnávacej pamäte môžu spôsobiť chyby odosielania a prijímania. Ak chcete vymazať vyrovnávaciu pamäť, prejdite do ponuky Súbor v programe Outlook, vyberte položku Možnosti, prejdite na kartu Rozšírené a kliknite na tlačidlo Vymazať vyrovnávaciu pamäť.
 5. Oprava dátových súborov programu Outlook: Spoločnosť Microsoft poskytuje vstavaný nástroj s názvom Scanpst.exe (nástroj na opravu doručenej pošty) na opravu poškodených dátových súborov programu Outlook. Nájdite nástroj v počítači a spustite ho, aby ste naskenovali a opravili všetky problémy s dátovými súbormi programu Outlook.
 6. Aktualizácia Outlooku: Uistite sa, že používate najnovšiu verziu Outlooku. Vyhľadajte aktualizácie a nainštalujte všetky dostupné aktualizácie, aby ste vyriešili všetky známe problémy so softvérom.
 7. Odstráňte problematické doplnky: Doplnky môžu niekedy spôsobiť konflikty a viesť k chybám pri odosielaní a prijímaní. Zakážte alebo odstráňte všetky nedávno nainštalované doplnky a reštartujte Outlook, aby ste skontrolovali, či bola chyba vyriešená.
 8. Opätovné vytvorenie profilu programu Outlook: Ak žiadny z vyššie uvedených krokov nefunguje, možno budete musieť znova vytvoriť profil programu Outlook. Ide o vymazanie existujúceho profilu a vytvorenie nového. Podrobné pokyny na opätovné vytvorenie profilu programu Outlook nájdete v dokumentácii alebo podpore spoločnosti Microsoft.

Podľa týchto krokov by ste mali byť schopní vyriešiť chybu odosielania a prijímania v programe Outlook a obnoviť normálnu funkčnosť e-mailu.

Špecifické opravy pre Outlook 0x800CCC0E s integráciou Gmailu

Špecifické opravy pre Outlook 0x800CCC0E s integráciou Gmailu

Ak sa pri používaní integrácie služby Gmail stretávate s chybou Outlooku 0x800CCC0E, existujú konkrétne opravy, ktoré vám môžu pomôcť vyriešiť problém. Pri riešení a vyriešení problému postupujte podľa týchto krokov:

Krok 1: Skontrolujte svoje internetové pripojenie, aby ste sa uistili, že je stabilné a funguje správne. Slabé alebo prerušované pripojenie môže spôsobiť chyby pri synchronizácii s Gmailom.
Krok 2: Overte nastavenia svojho účtu Gmail v programe Outlook. Uistite sa, že vaša e-mailová adresa a heslo sú zadané správne. Tiež sa uistite, že nastavenia servera prichádzajúcej a odchádzajúcej pošty sú správne nakonfigurované.
Krok 3: Dočasne vypnite akýkoľvek antivírusový softvér alebo softvér brány firewall. Niekedy môžu tieto bezpečnostné opatrenia narušiť proces synchronizácie e-mailov. Po vypnutí softvéru skúste znova odosielať alebo prijímať e-maily, aby ste zistili, či sa chyba vyriešila.
Krok 4: Vymažte vyrovnávaciu pamäť a dočasné súbory v programe Outlook. Nahromadená vyrovnávacia pamäť a dočasné súbory môžu niekedy spôsobiť konflikty a viesť k chybe 0x800CCC0E. Prejdite do ponuky „Súbor“, vyberte „Možnosti“ a potom vyberte „Rozšírené“. V časti „Spustenie a ukončenie programu Outlook“ kliknite na „Vyčistiť“ a odstráňte nepotrebné súbory.
Krok 5: Opravte údajový súbor programu Outlook. Poškodené alebo poškodené dátové súbory môžu tiež spôsobiť chyby synchronizácie. Otvorte v počítači „Ovládací panel“, vyberte „Programy“ a potom vyberte „Programy a súčasti“. V zozname vyhľadajte balík Microsoft Office, kliknite naň pravým tlačidlom myši a vyberte možnosť Zmeniť. Postupujte podľa pokynov na opravu inštalácie programu Outlook.
Krok 6: Ak žiadny z vyššie uvedených krokov problém nevyrieši, zvážte odstránenie a opätovné pridanie účtu Gmail v programe Outlook. To môže pomôcť vytvoriť nové pripojenie a vyriešiť všetky konflikty konfigurácie. Ak chcete odstrániť účet, prejdite do ponuky „Súbor“, vyberte položku „Nastavenia účtu“ a potom vyberte kartu „E-mail“. Vyberte svoj účet Gmail a kliknite na položku Odstrániť. Ak chcete znova pridať účet, kliknite na „Nový“ a postupujte podľa sprievodcu nastavením.

Dodržiavaním týchto konkrétnych opráv by ste mali byť schopní vyriešiť chybu Outlooku 0x800CCC0E pri použití integrácie Gmailu. Ak problém pretrváva, odporúča sa požiadať o ďalšiu pomoc podporu spoločnosti Microsoft alebo oddelenie IT.

Top