Ako povoliť DHCP pre ethernetové a lokálne pripojenia

Vyskúšajte Náš Nástroj Na Odstránenie Problémov

Stručný obsah

Tento článok obsahuje tipy na riešenie problémov s DHCP nie je povolené pre Ethernet a Local Area Connections v systéme Windows. Vysvetľuje, ako povoliť DHCP pre sieťové pripojenia na automatické prideľovanie IP adries.Ak DHCP nie je povolené pri ethernetovom pripojení kroky zahŕňajú kontrolu káblov, reštartovanie zariadení a overenie DHCP nastavenia v Network & Sharing Center, kontrola konfliktov IP adries, resetovanie zásobníka TCP/IP a kontaktovanie vášho ISP.

Pre Lokálne pripojenia , riešenia problémov s konektivitou zahŕňajú zabezpečenie pripojenia, uvoľnenie/obnovenie IP adresy v prípade konfliktov, aktualizáciu sieťových ovládačov, úpravu nastavení brány firewall, kontrolu káblov a reštartovanie modemov/smerovačov.

Medzi ďalšie tipy na používanie siete patrí deaktivácia DHCP manuálne na adaptéroch, povoľte DHCP v systéme Windows 10, riešenie všeobecných problémov s lokálnym pripojením v systéme Windows, riešenie problémov s lokálnym pripojením, optimalizácia vlastností siete pre pripojenie a zmena rýchlosti Ethernetu zo 100 Mb/s na 1 Gb/s.Využitím týchto techník riešenia problémov môžu používatelia vyriešiť problém DHCP problémy s Ethernet a Lokálne pripojenia obnoviť úplné sieťové pripojenie.

Riešenie problémov DHCP nie je povolené na ethernetových pripojeniach

Riešenie problémov DHCP nie je povolené na ethernetových pripojeniach

Ak máte problémy s tým, že DHCP nie je povolené na vašich ethernetových pripojeniach, existuje niekoľko krokov na riešenie problémov, pomocou ktorých môžete problém vyriešiť:

 1. Skontrolujte sieťový kábel: Skontrolujte, či je ethernetový kábel bezpečne pripojený k počítaču aj k smerovaču alebo modemu. Uvoľnený alebo poškodený kábel môže zabrániť povoleniu DHCP.
 2. Reštartujte svoje zariadenia: Problémy s DHCP môže niekedy vyriešiť jednoduchý reštart. Skúste reštartovať počítač, smerovač a modem, aby ste zistili, či sa tým problém vyriešil.
 3. Skontrolujte nastavenia DHCP: Overte, či je v nastaveniach siete povolený DHCP. Prejdite na Ovládací panel, vyberte Sieť a internet a potom kliknite na Centrum sietí. Odtiaľ kliknite na Zmeniť nastavenia adaptéra a kliknite pravým tlačidlom myši na ethernetové pripojenie. Vyberte položku Vlastnosti a uistite sa, že je vybratá možnosť „Získať adresu IP automaticky“.
 4. Skontrolujte konfliktné adresy IP: Ak má viacero zariadení vo vašej sieti rovnakú adresu IP, môže to spôsobiť problémy s DHCP. Pomocou príkazového riadka skontrolujte prípadné konflikty zadaním „ipconfig / all“ a vyhľadaním duplicitných adries IP.
 5. Reset TCP/IP: Resetovanie zásobníka TCP/IP môže pomôcť vyriešiť problémy s DHCP. Otvorte príkazový riadok ako správca a zadajte „netsh int ip reset“ a potom „netsh winsock reset“. Po vykonaní týchto príkazov reštartujte počítač.
 6. Zakázať bezpečnostný softvér: V niektorých prípadoch môže bezpečnostný softvér, ako sú brány firewall alebo antivírusové programy, rušiť DHCP. Dočasne vypnite akýkoľvek nainštalovaný bezpečnostný softvér a zistite, či sa tým problém vyrieši.
 7. Kontaktujte svojho ISP: Ak žiadny z vyššie uvedených krokov problém nevyrieši, je možné, že sa vyskytol problém s vaším poskytovateľom internetových služieb (ISP). Obráťte sa na technickú podporu vášho ISP a zistite, či vám môžu pomôcť pri povolení DHCP na vašich ethernetových pripojeniach.

Podľa týchto krokov na riešenie problémov by ste mali byť schopní vyriešiť všetky problémy s tým, že DHCP nie je povolené na vašich ethernetových pripojeniach, a zabezpečiť, aby sa vaše zariadenia mohli správne pripojiť k sieti.Aký je problém DHCP s Ethernetom?

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) je sieťový protokol, ktorý umožňuje zariadeniam automaticky získať IP adresu a ďalšie nastavenia konfigurácie siete zo servera DHCP. V kontexte Ethernetu sa problém DHCP týka problémov súvisiacich s konfiguráciou a prideľovaním IP adries pre zariadenia pripojené k sieti Ethernet.

Jedným z bežných problémov s DHCP pri Ethernete je zlyhanie zariadení pri prijímaní IP adresy zo servera DHCP. Môže k tomu dôjsť z rôznych dôvodov, ako je nesprávna konfigurácia servera DHCP, problémy so sieťovým pripojením alebo konflikty s inými zariadeniami v sieti.

Keď zariadenie nedokáže získať IP adresu cez DHCP, môže mu byť pridelená predvolená IP adresa alebo môže zostať v stave „neidentifikovanej siete“, čo má za následok obmedzené alebo žiadne sieťové pripojenie. To môže zabrániť zariadeniu v prístupe k zdrojom v sieti alebo v pripojení na internet.Ďalším problémom DHCP s Ethernetom je prideľovanie duplicitných IP adries. Ak je viacerým zariadeniam v sieti priradená rovnaká adresa IP, môže to viesť ku konfliktom siete a problémom s komunikáciou. Môže k tomu dôjsť, ak server DHCP nie je správne nakonfigurovaný na správu prideľovania adries IP alebo ak sú v sieti nečestné servery DHCP.

Na vyriešenie problémov DHCP s Ethernetom je možné vykonať kroky na riešenie problémov, ako je kontrola konfigurácie servera DHCP, overenie sieťového pripojenia a kontrola prípadných konfliktov s inými zariadeniami. V niektorých prípadoch môže byť manuálne priradenie statickej adresy IP zariadeniu dočasným riešením, kým sa problém s DHCP nevyrieši.Ako opravím, že sa DHCP nepripája?

Ak sa vyskytnú problémy s nepripájaním DHCP, existuje niekoľko krokov, pomocou ktorých môžete problém vyriešiť a vyriešiť:

 1. Reštartujte smerovač a modem: Problémy s pripojením DHCP niekedy vyrieši jednoduchý reštart. Vypnite smerovač a modem, počkajte niekoľko sekúnd a potom ich znova zapnite.
 2. Skontrolujte sieťové káble: Uistite sa, že všetky ethernetové káble sú bezpečne pripojené k vašim zariadeniam. Uvoľnený alebo poškodený kábel môže zabrániť pripojeniu DHCP.
 3. Zakázať a znova povoliť DHCP: V nastaveniach siete môžete skúsiť vypnúť a potom znova povoliť DHCP. To môže pomôcť obnoviť pripojenie a vytvoriť nový prenájom DHCP.
 4. Reset TCP/IP stack: Otvorte príkazový riadok a napíšte „netsh int ip reset“, aby ste resetovali zásobník TCP/IP. To môže pomôcť vyriešiť akékoľvek problémy s konfiguráciou DHCP.
 5. Aktualizácia sieťových ovládačov: Zastarané alebo nekompatibilné sieťové ovládače môžu spôsobiť problémy s pripojením DHCP. Navštívte webovú stránku výrobcu a stiahnite si a nainštalujte najnovšie ovládače pre váš sieťový adaptér.
 6. Vypnite bránu firewall a antivírusový softvér: Dočasne vypnite bránu firewall a antivírusový softvér, aby ste zistili, či neblokujú pripojenie DHCP. Ak sa problém vyriešil, upravte nastavenia tak, aby povolili prenos DHCP.
 7. Kontaktujte svojho ISP: Ak žiadny z vyššie uvedených krokov nefunguje, je možné, že sa vyskytol problém s vaším poskytovateľom internetových služieb. Kontaktujte ich a overte si, či sa vo vašej oblasti nevyskytujú nejaké známe problémy s DHCP.

Podľa týchto krokov na riešenie problémov by ste mali byť schopní opraviť nepripojenie DHCP a obnoviť pripojenie k sieti.Ako vypnem DHCP na mojom ethernetovom adaptéri?

Ak chcete vypnúť DHCP na vašom ethernetovom adaptéri, postupujte takto:

 1. Prejdite do ovládacieho panela v počítači.
 2. Kliknite na Sieť a internet.
 3. Kliknite na Centrum sietí a zdieľania.
 4. Na ľavej strane okna kliknite na Zmeniť nastavenia adaptéra.
 5. Kliknite pravým tlačidlom myši na ethernetový adaptér a vyberte Vlastnosti.
 6. V okne Vlastnosti vyberte Internetový protokol verzie 4 (TCP/IPv4) a kliknite na Vlastnosti.
 7. Na karte Všeobecné vyberte možnosť Použiť nasledujúcu adresu IP.
 8. Zadajte požadovanú IP adresu, masku podsiete a predvolenú bránu.
 9. Zrušte začiarknutie políčka Získať adresu IP automaticky.
 10. Zrušte začiarknutie políčka Získať adresu servera DNS automaticky.
 11. Kliknutím na OK uložte zmeny.

Podľa týchto krokov deaktivujete DHCP na vašom ethernetovom adaptéri a manuálne mu priradíte IP adresu. Upozorňujeme, že pred vykonaním týchto zmien by ste mali dobre rozumieť sieťam a adresovaniu IP. Ak si nie ste istý niektorým z krokov, odporúča sa poradiť sa so správcom siete.Podrobný sprievodca povolením DHCP v systéme Windows 10

Podrobný sprievodca povolením DHCP v systéme Windows 10

Ak používate Windows 10 a chcete povoliť DHCP pre ethernetové a lokálne pripojenia, postupujte podľa týchto podrobných pokynov:

Krok 1: Otvorte ponuku Štart a kliknite na „Nastavenia“.
Krok 2: V okne Nastavenia kliknite na „Sieť a internet“.
Krok 3: V nastaveniach siete a internetu vyberte z ponuky vľavo položku „Ethernet“.
Krok 4: V časti Ethernet kliknite na názov vášho ethernetového pripojenia.
Krok 5: V nastaveniach siete Ethernet prepnite prepínač „IPv4“ do polohy Zapnuté.
Krok 6: Kliknutím na „Upraviť“ upravíte nastavenia IPv4.
Krok 7: V okne Upraviť nastavenia IP vyberte pre adresu IP aj server DNS možnosť „Automaticky (DHCP)“.
Krok 8: Kliknutím na „Uložiť“ použijete zmeny.
Krok 9: V prípade potreby zopakujte kroky 4-8 pre vaše lokálne pripojenia.

Keď povolíte DHCP pre ethernetové a lokálne pripojenia, váš počítač automaticky získa IP adresy a informácie o serveri DNS z vášho sieťového smerovača alebo servera DHCP. To môže byť užitočné, ak sa pripájate k rôznym sieťam a potrebujete dynamické IP adresovanie.

Je dôležité poznamenať, že aktivácia DHCP môže spôsobiť, že váš počítač stratí všetky manuálne nakonfigurované adresy IP a nastavenia servera DNS. Pred povolením DHCP nezabudnite uložiť všetky dôležité informácie o konfigurácii siete.

Ako povoliť DHCP v systéme Windows 10?

Ak chcete povoliť DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) v systéme Windows 10, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. Otvorte „Ovládací panel“ tak, že ho vyhľadáte vo vyhľadávacom paneli systému Windows a vyberiete ho z výsledkov vyhľadávania.
 2. V ovládacom paneli kliknite na „Sieť a internet“.
 3. Kliknite na „Centrum sietí a zdieľania“.
 4. V Centre sietí a zdieľania kliknite na „Zmeniť nastavenia adaptéra“ v ľavom menu.
 5. Zobrazí sa zoznam sieťových adaptérov. Kliknite pravým tlačidlom myši na Ethernet alebo Local Area Connection, pre ktoré chcete povoliť DHCP, a vyberte 'Properties'.
 6. V okne Vlastnosti posuňte zobrazenie nadol, vyberte „Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)“ a kliknite na tlačidlo „Vlastnosti“.
 7. V okne Vlastnosti internetového protokolu verzie 4 (TCP/IPv4) vyberte možnosť „Získať adresu IP automaticky“ a „Získať adresu servera DNS automaticky“.
 8. Kliknutím na 'OK' uložte zmeny.

Podľa týchto krokov bude na vašom počítači so systémom Windows 10 povolený protokol DHCP pre vybraté pripojenie Ethernet alebo Local Area Connection. To znamená, že váš počítač automaticky získa IP adresu a adresu DNS servera zo servera DHCP vo vašej sieti.

Riešenie problémov s lokálnym pripojením v systéme Windows

Riešenie problémov s lokálnym pripojením v systéme Windows

Pokiaľ ide o riešenie problémov s lokálnym pripojením v systéme Windows, existuje niekoľko krokov, ktoré môžete vykonať na identifikáciu a vyriešenie problému. Tu sú niektoré bežné problémy, s ktorými sa môžete stretnúť, a ich možné riešenia:

Žiadne internetové pripojenie:

Ak sa nemôžete pripojiť k internetu, skontrolujte, či je povolené vaše ethernetové alebo lokálne pripojenie. Ak to chcete urobiť, prejdite na „Centrum sietí a zdieľania“ v ovládacom paneli a uistite sa, že je vaše pripojenie povolené. Ak je zakázaná, kliknite na ňu pravým tlačidlom myši a vyberte možnosť Povoliť.

Konflikty IP adries:

Ak máte konflikty IP adries, keď viaceré zariadenia vo vašej sieti majú rovnakú IP adresu, môžete skúsiť uvoľniť a obnoviť svoju IP adresu. Otvorte príkazový riadok a zadajte 'ipconfig /release' a potom 'ipconfig /renew', aby ste uvoľnili a obnovili svoju IP adresu.

Zastarané alebo nekompatibilné ovládače:

Ak vaše lokálne pripojenie nefunguje správne, môže to byť spôsobené zastaranými alebo nekompatibilnými ovládačmi. Ak to chcete vyriešiť, prejdite do Správcu zariadení a vyhľadajte sieťový adaptér. Kliknite naň pravým tlačidlom myši a vyberte „Aktualizovať ovládač“, aby ste aktualizovali softvér ovládača. Ak to nefunguje, možno budete musieť odinštalovať ovládač a znova ho nainštalovať.

Nastavenia brány firewall:

Nastavenia brány firewall môžu niekedy rušiť pripojenie k miestnej sieti. Skontrolujte nastavenia brány firewall, aby ste sa uistili, že neblokujú vaše pripojenie. Bránu firewall môžete dočasne vypnúť, aby ste zistili, či sa tým problém vyriešil. Ak áno, možno budete musieť pridať výnimku pre vaše lokálne pripojenie v nastaveniach brány firewall.

Problémy so sieťovým káblom:

Ak používate ethernetové pripojenie, skontrolujte, či je sieťový kábel bezpečne zapojený. Uvoľnený alebo poškodený kábel môže spôsobiť problémy s pripojením. Skúste použiť iný kábel, aby ste zistili, či sa tým problém vyriešil.

Reštartovanie modemu a smerovača:

Ak žiadne z vyššie uvedených riešení nefunguje, skúste reštartovať modem a smerovač. Niekedy môže problémy s pripojením vyriešiť jednoduchý reštart. Odpojte obe zariadenia od zdroja napájania, počkajte niekoľko sekúnd a potom ich znova zapojte. Počkajte, kým sa úplne reštartujú, a potom skontrolujte, či vaše lokálne pripojenie funguje.

Podľa týchto krokov na riešenie problémov by ste mali byť schopní vyriešiť väčšinu problémov s lokálnym pripojením v systéme Windows. Ak však problém pretrváva, možno budete musieť vyhľadať ďalšiu pomoc od poskytovateľa internetových služieb alebo profesionálneho IT technika.

Ako riešite problémy s lokálnym pripojením?

Ak sa vyskytnú problémy s lokálnym pripojením, existuje niekoľko krokov, ktorými môžete problém identifikovať a vyriešiť:

1. Skontrolujte fyzické pripojenia: Uistite sa, že všetky káble sú bezpečne zapojené a že nevykazujú žiadne viditeľné známky poškodenia. Niekedy môže uvoľnený alebo chybný kábel spôsobiť problémy s pripojením.

2. Reštartujte zariadenia: Vypnite modem, smerovač a počítač. Počkajte niekoľko sekúnd a potom ich znova zapnite. To môže často opraviť dočasné chyby a obnoviť pripojenie.

3. Overte nastavenia IP: Skontrolujte, či sú nastavenia IP adresy, masky podsiete a predvolenej brány vášho počítača správne. Nesprávne nastavenia môžu brániť správnej komunikácii so sieťou. Uistite sa, že váš počítač je nastavený na automatické získavanie IP adresy (DHCP).

4. Zakážte a povoľte sieťový adaptér: V správcovi zariadení vypnite a znova povoľte sieťový adaptér. Môže to pomôcť obnoviť pripojenie a vyriešiť všetky problémy súvisiace s ovládačom.

5. Spustite nástroj na riešenie problémov so sieťou: Použite vstavaný nástroj na riešenie problémov so sieťou vo vašom operačnom systéme na automatickú diagnostiku a opravu bežných problémov s pripojením. Často dokáže identifikovať a vyriešiť problémy súvisiace s konfiguráciou IP, DNS alebo nastaveniami sieťového adaptéra.

6. Dočasne vypnite bránu firewall a antivírus: Niekedy môže nadmerne aktívna brána firewall alebo antivírusový softvér blokovať sieťové pripojenie. Dočasne ich vypnite a skontrolujte, či sa problém vyriešil. Ak áno, upravte nastavenia tak, aby bol povolený prístup k sieti.

7. Otestujte s iným zariadením: Ak je to možné, skúste k sieti pripojiť iné zariadenie (napríklad smartfón alebo iný počítač). Ak sa druhé zariadenie dokáže úspešne pripojiť, problém môže byť špecifický pre váš počítač.

8. Kontaktujte svojho ISP alebo správcu siete: Ak žiadny z vyššie uvedených krokov problém nevyrieši, je možné, že problém spočíva vo vašom poskytovateľovi internetových služieb alebo v sieťovej infraštruktúre. Kontaktujte ich pre ďalšiu pomoc a riešenie problémov.

Dodržaním týchto krokov na riešenie problémov môžete často identifikovať a vyriešiť problémy s lokálnym pripojením, čím zaistíte hladké a neprerušované sieťové pripojenie.

Konfigurácia vlastností siete pre optimálne pripojenie

Konfigurácia vlastností siete pre optimálne pripojenie

Pokiaľ ide o nastavenie sieťových pripojení, je dôležité nakonfigurovať vlastnosti siete pre optimálne pripojenie. Úpravou niekoľkých nastavení môžete zabezpečiť, aby vaše zariadenia mohli bezproblémovo a efektívne komunikovať.

Jedným z kľúčových nastavení, ktoré treba zvážiť, je konfigurácia IP adresy. Môžete si vybrať, či použijete statickú IP adresu alebo necháte svoje zariadenie získať IP adresu automaticky cez DHCP. Zatiaľ čo statické IP adresy ponúkajú stabilitu, DHCP môže byť vhodnejšie pre veľké siete alebo pre zariadenia, ktoré často menia siete.

Ďalším dôležitým nastavením je maska ​​podsiete. Maska podsiete určuje, ktorá časť adresy IP predstavuje sieť a ktorá časť predstavuje hostiteľa. Je dôležité zabezpečiť, aby bola maska ​​podsiete správne nakonfigurovaná, aby umožňovala správnu komunikáciu medzi zariadeniami v rovnakej sieti.

Nastavenia DNS tiež zohrávajú dôležitú úlohu pri sieťovom pripojení. DNS alebo Domain Name System vám umožňuje pristupovať na webové stránky a služby pomocou názvov domén namiesto IP adries. Správnou konfiguráciou adries servera DNS môžete zaistiť, že vaše zariadenia budú mať prístup na internet a efektívne rozlíšiť názvy domén.

Okrem toho je dôležité zvážiť nastavenie predvolenej brány. Predvolená brána je adresa IP smerovača alebo brány, ktorá pripája vašu lokálnu sieť k internetu. Správnou konfiguráciou predvolenej brány môžete zabezpečiť, aby zariadenia vo vašej sieti mali prístup k prostriedkom mimo vašej lokálnej siete.

Nakoniec stojí za zmienku dôležitosť zabezpečenia siete. Povolenie šifrovania, ako je WPA2, vo vašej bezdrôtovej sieti môže pomôcť chrániť vašu sieť pred neoprávneným prístupom. Okrem toho, konfigurácia silného hesla pre vašu sieť môže ďalej zvýšiť bezpečnosť.

Ak si nájdete čas na správnu konfiguráciu vlastností siete, môžete optimalizovať svoje sieťové pripojenie a zabezpečiť, aby vaše zariadenia mohli efektívne a bezpečne komunikovať.

Ako nakonfigurujem sieťové pripojenie?

Konfigurácia sieťového pripojenia zahŕňa nastavenie adries IP, masky podsiete, predvolených brán a serverov DNS. Tu sú kroky na konfiguráciu sieťového pripojenia:

 1. Otvorte Ovládací panel.
 2. Kliknite na Sieť a internet.
 3. Kliknite na Centrum sietí a zdieľania.
 4. Kliknite na Zmeniť nastavenia adaptéra.
 5. Kliknite pravým tlačidlom myši na sieťové pripojenie, ktoré chcete nakonfigurovať, a vyberte Vlastnosti.
 6. V okne Vlastnosti vyberte Internetový protokol verzie 4 (TCP/IPv4) a kliknite na Vlastnosti.
 7. Vyberte možnosť získať IP adresu automaticky (DHCP) alebo zadajte IP adresu, masku podsiete, predvolenú bránu a DNS server manuálne.
 8. Kliknutím na OK uložte zmeny.

Podľa týchto krokov môžete jednoducho nakonfigurovať sieťové pripojenie pre pripojenie Ethernet a Local Area Connections.

Ako optimalizujem nastavenia siete?

Optimalizácia nastavení siete môže pomôcť zlepšiť výkon a stabilitu vášho internetového pripojenia. Tu je niekoľko tipov na optimalizáciu nastavení siete:

1. Použite káblové pripojenie: Ak je to možné, pripojte svoje zariadenie priamo k smerovaču pomocou ethernetového kábla. To poskytne stabilnejšie a spoľahlivejšie pripojenie v porovnaní s bezdrôtovým pripojením.

2. Aktualizujte svoje sieťové ovládače: Uistite sa, že máte nainštalované najnovšie ovládače pre váš sieťový adaptér. Zastarané ovládače môžu spôsobiť problémy s výkonom a kompatibilitou.

3. Nastavte statickú IP adresu: Namiesto spoliehania sa na DHCP pri prideľovaní IP adresy môžete svojmu zariadeniu nastaviť statickú IP adresu. To môže pomôcť eliminovať konflikty a zlepšiť výkon siete.

4. Vypnite nepotrebné sieťové služby: Niektoré sieťové služby a protokoly môžu spotrebovať šírku pásma a spomaľovať vaše pripojenie. Zakážte všetky služby alebo protokoly, ktoré nepotrebujete, ako napríklad IPv6 alebo Bluetooth.

5. Upravte nastavenia DNS: Zmena servera DNS môže zvýšiť rýchlosť a spoľahlivosť vášho internetového pripojenia. Zvážte použitie verejného servera DNS, ako je Google DNS alebo OpenDNS.

6. Uprednostnite sieťovú prevádzku: Ak máte k sieti pripojených viacero zariadení, môžete uprednostniť určité typy prenosu, aby ste zaistili plynulejší zážitok. Môžete napríklad uprednostniť streamovanie videa alebo online hranie.

7. Povolenie kvality služby (QoS): QoS vám umožňuje uprednostniť určité aplikácie alebo typy prevádzky pred ostatnými. To môže pomôcť zabezpečiť, že dôležitá prevádzka, ako sú videohovory alebo online hry, dostane potrebnú šírku pásma.

Dodržiavaním týchto tipov môžete optimalizovať nastavenia siete a užívať si rýchlejšie a stabilnejšie internetové pripojenie.

Ako zmeniť Ethernet zo 100 Mb/s na 1 Gb/s?

Ak chcete zmeniť rýchlosť ethernetového pripojenia zo 100 Mb/s na 1 Gb/s, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1. Otvorte Ovládací panel na počítači.

2. Kliknite na „Sieť a internet“ a potom na „Centrum sietí a zdieľania“.

3. V Centre sietí a zdieľania kliknite na „Zmeniť nastavenia adaptéra“ na ľavej strane.

4. Kliknite pravým tlačidlom myši na ethernetové pripojenie a vyberte 'Vlastnosti'.

5. V okne Vlastnosti siete Ethernet kliknite na tlačidlo „Konfigurovať“.

6. Prejdite na kartu 'Advanced' (Rozšírené) vo vlastnostiach ethernetového adaptéra.

7. Vyhľadajte možnosť s názvom 'Speed ​​& Duplex' alebo 'Link Speed ​​& Duplex' a kliknite na ňu.

8. V rozbaľovacej ponuke vyberte „1,0 Gbps Full Duplex“ alebo „1,0 Gbps“ ako požadovanú rýchlosť.

9. Kliknutím na 'OK' uložte zmeny.

Po vykonaní týchto krokov by sa rýchlosť vášho ethernetového pripojenia mala zmeniť zo 100 Mb/s na 1 Gb/s. Majte na pamäti, že táto zmena môže vyžadovať kompatibilný ethernetový kábel a sieťové zariadenie, ktoré podporuje rýchlosti 1 Gb/s.

Top