Ako vyriešiť problémy s čiernou obrazovkou pri hraní hier

Vyskúšajte Náš Nástroj Na Odstránenie Problémov

Stručný obsah

Zažiť náhle čierna obrazovka pri hraní hier môže byť neuveriteľne rušivé a frustrujúce. Často je to spôsobené zastaranými grafickými ovládačmi, prehrievaním, problémami s kompatibilitou hardvéru, konfliktami softvéru atď.Čierna obrazovka počítača pri hraní hier možno vyriešiť aktualizáciou ovládačov GPU, úpravou nastavení displeja, monitorovaním teplôt, aby sa predišlo prehriatiu, spustením hry v režime kompatibility, overením integrity herného súboru a vypnutím nepotrebného softvéru pre prekrytie/pozadie.

Hráči by sa mali preventívne uistiť, že systémy spĺňajú všetky minimálne požiadavky na plynulé hranie, udržiavať stroje dobre vetrané, inštalovať kritické aktualizácie Windows/GPU, ktoré zvyšujú stabilitu, a monitorovať používanie komponentov pomocou nástrojov, ako je MSI Afterburner.

Identifikáciou spúšťačov, aplikáciou opráv a proaktívnou optimalizáciou zariadení môžu používatelia minimalizovať náhle zmeny herné čierne obrazovky a užite si ničím nerušený zážitok. Systematické riešenie problému pomáha obnoviť a udržať výkon.Identifikácia príčin čiernych obrazoviek pri hraní hier

Identifikácia príčin čiernych obrazoviek pri hraní hier

Zažitie čiernej obrazovky počas hrania môže byť frustrujúce a rušivé pre váš herný zážitok. Tento problém môže mať niekoľko potenciálnych príčin a je dôležité ich identifikovať, aby ste našli vhodné riešenie. Tu je niekoľko bežných príčin čiernej obrazovky pri hraní hier:

 • Problémy s ovládačom grafickej karty: Zastarané alebo nekompatibilné ovládače grafickej karty môžu často viesť k čiernym obrazovkám počas hrania hier. Je dôležité udržiavať ovládače grafickej karty aktuálne, aby ste zaistili plynulé hranie.
 • Prehrievanie: Nadmerné teplo môže spôsobiť poruchu grafickej karty alebo iných komponentov, čo môže mať za následok čiernu obrazovku. Skontrolujte, či je váš počítač správne vychladený a či ventilátory fungujú správne.
 • Poruchy hardvéru: Chybné hardvérové ​​komponenty, ako je grafická karta, napájací zdroj alebo RAM, môžu tiež viesť k čiernym obrazovkám pri hraní hier. Je nevyhnutné skontrolovať akékoľvek fyzické poškodenie alebo uvoľnené spojenia.
 • Softvérové ​​konflikty: Niektoré softvérové ​​programy alebo procesy na pozadí môžu byť v konflikte s vašou hrou, čo spôsobí jej zlyhanie a výsledkom je čierna obrazovka. Tento problém môže vyriešiť zatvorenie nepotrebných programov a aktualizácia operačného systému.
 • Problémy s kompatibilitou: V niektorých prípadoch niektoré hry nemusia byť kompatibilné s vaším systémom, čo vedie k čiernym obrazovkám. Kontrola systémových požiadaviek a uistenie sa, že váš hardvér ich spĺňa, môže pomôcť predísť tomuto problému.
 • Problémy s monitorom alebo káblom: Chybný monitor alebo kábel môže tiež spôsobiť čierne obrazovky počas hrania. Skontrolujte pripojenia a skúste použiť iný monitor alebo kábel, aby ste vylúčili akékoľvek problémy s hardvérom.

Identifikáciou konkrétnej príčiny problému s čiernou obrazovkou môžete podniknúť potrebné kroky na odstránenie a vyriešenie problému. Ak nemôžete určiť príčinu alebo ak problém pretrváva, môže byť potrebné vyhľadať pomoc od profesionála alebo kontaktovať technickú podporu hry.

Čo spôsobuje čiernu obrazovku pri hraní hier?

Zažiť čiernu obrazovku pri hraní hier môže byť frustrujúce a mätúce. Existuje niekoľko možných príčin tohto problému vrátane:1. Problémy s grafickou kartou alebo ovládačom: Zastarané alebo nekompatibilné ovládače grafickej karty môžu spôsobiť problémy s čiernou obrazovkou počas hrania. Je dôležité udržiavať ovládače grafickej karty aktuálne, aby bola zaistená kompatibilita s najnovšími hrami a softvérom.

2. Prehrievanie: Herné relácie môžu značne zaťažiť hardvér vášho počítača a spôsobiť jeho prehriatie. Prehriatie môže viesť k čiernej obrazovke ako ochrannému opatreniu, aby sa zabránilo poškodeniu. Uistite sa, že chladiaci systém vášho počítača funguje správne, a v prípade potreby zvážte použitie chladiacich podložiek alebo prídavných ventilátorov.

3. Konflikty hardvéru: V niektorých prípadoch môžu konflikty medzi rôznymi hardvérovými komponentmi spôsobiť čiernu obrazovku. Môže to byť spôsobené nekompatibilným hardvérom alebo chybnými pripojeniami. Dvakrát skontrolujte, či je všetok váš hardvér kompatibilný a správne pripojený.4. Problémy s napájaním: Nedostatočné napájanie môže spôsobiť čiernu obrazovku, najmä ak vaša herná súprava vyžaduje veľa energie. Uistite sa, že váš zdroj napájania je primeraný požiadavkám vášho systému.

5. Konflikty softvéru: Konflikty medzi rôznymi softvérovými programami, ako je antivírusový softvér alebo procesy na pozadí, môžu tiež viesť k čiernej obrazovke. Skúste vypnúť nepotrebný softvér alebo spustiť hru v režime kompatibility, aby ste zistili, či problém pretrváva.6. Pretaktovanie: Pretaktovanie vášho hardvéru môže zvýšiť výkon, ale môže tiež viesť k nestabilite a problémom s čiernou obrazovkou. Ak ste svoj systém pretaktovali, zvážte návrat späť na predvolené nastavenia, aby ste zistili, či sa tým problém vyriešil.

7. Chybný hardvér: V niektorých prípadoch môže byť problém s čiernou obrazovkou spôsobený chybným hardvérom, ako je napríklad chybná grafická karta alebo základná doska. Ak ste vylúčili všetky ostatné možné príčiny, možno bude potrebné vyhľadať odbornú pomoc alebo vymeniť chybný hardvérový komponent.Identifikácia konkrétnej príčiny problému s čiernou obrazovkou môže byť náročná. Odporúča sa vyskúšať rôzne kroky na riešenie problémov, ako je aktualizácia ovládačov, kontrola teplôt a testovanie hardvérových komponentov, aby ste zúžili príčinu a našli riešenie.

Môže zlý procesor spôsobiť čiernu obrazovku?

Aj keď zlý procesor môže potenciálne spôsobiť problém s čiernou obrazovkou počas herných relácií, nie je to najbežnejší vinník. CPU alebo centrálna procesorová jednotka je zodpovedná za vykonávanie pokynov a vykonávanie väčšiny výpočtov v počítačovom systéme. Problém s čiernou obrazovkou je však zvyčajne spôsobený inými problémami s hardvérom alebo softvérom.Jedným z možných dôvodov problému s čiernou obrazovkou je chybná grafická karta. Grafická karta je zodpovedná za vykresľovanie obrázkov a videí a ak nefunguje správne, môže to mať za následok čiernu obrazovku. Ďalšou možnou príčinou môže byť nedostatočný alebo zlyhajúci zdroj napájania (PSU), pretože nedostatočné napájanie môže viesť k nestabilite systému a problémom s čiernou obrazovkou.

Okrem toho môžu zastarané alebo nekompatibilné ovládače spôsobiť problémy s čiernou obrazovkou. Je dôležité pravidelne aktualizovať ovládače, najmä ovládače grafickej karty, aby bola zaistená kompatibilita a optimálny výkon. Iné problémy so softvérom, ako sú konflikty medzi programami alebo infikovanie škodlivým softvérom, môžu tiež viesť k problémom s čiernou obrazovkou.

Záverom možno povedať, že aj keď zlý procesor môže prispieť k problémom s čiernou obrazovkou, nie je to primárna príčina. Odporúča sa odstraňovať problémy s inými hardvérovými komponentmi, aktualizovať ovládače a skontrolovať softvérové ​​konflikty skôr, ako sa za potenciálneho vinníka bude považovať CPU.

Môže poškodený systém Windows spôsobiť čiernu obrazovku?

Áno, poškodený operačný systém Windows môže spôsobiť problém s čiernou obrazovkou počas hry. Keď sa systémové súbory a nastavenia systému Windows poškodia alebo poškodia, môže to viesť k rôznym problémom vrátane čiernej obrazovky.

Korupcia v systéme Windows môže nastať z niekoľkých dôvodov, ako sú napríklad infekcie škodlivým softvérom, nesprávne vypnutia, zlyhania hardvéru alebo konflikty softvéru. Tieto problémy môžu narušiť normálne fungovanie operačného systému, výsledkom čoho je čierna obrazovka namiesto očakávaného grafického výstupu.

Keď je systém Windows poškodený, môže sa stať, že zlyhá pri načítaní potrebných ovládačov a komponentov potrebných pre správny výstup zobrazenia počas hrania. To môže viesť k čiernej obrazovke, kde monitor zostáva prázdny alebo zobrazuje iba čiernu obrazovku, zatiaľ čo systém naďalej beží na pozadí.

Na vyriešenie problémov s čiernou obrazovkou spôsobených poškodeným systémom Windows sa odporúča vykonať kroky na riešenie problémov, ako je spustenie kontroly systému, oprava systémových súborov, aktualizácia ovládačov a v prípade potreby vykonanie čistých inštalácií operačného systému. Je tiež dôležité udržiavať systém a softvér v aktuálnom stave, používať spoľahlivý antivírusový softvér a zabezpečiť správne postupy vypínania, aby sa minimalizovalo riziko poškodenia systému Windows.

Poznámka: Odporúča sa vyhľadať odbornú pomoc, ak nie ste oboznámení s riešením problémov s počítačom, pretože nesprávne kroky môžu viesť k ďalším komplikáciám.

Riešenie problémov s čiernou obrazovkou v systéme Windows 10 a 11

Riešenie problémov s čiernou obrazovkou v systéme Windows 10 a 11

Ak máte problémy s čiernou obrazovkou pri hraní hier na počítači so systémom Windows 10 alebo 11, môže to byť frustrujúce a rušivé pre váš herný zážitok. Existuje však niekoľko krokov na riešenie problémov, pomocou ktorých sa môžete pokúsiť problém vyriešiť.

1. Skontrolujte grafické ovládače: Zastarané alebo nekompatibilné grafické ovládače môžu spôsobiť problémy s čiernou obrazovkou počas hrania. Uistite sa, že máte nainštalované najnovšie ovládače pre vašu grafickú kartu. Najnovšie ovládače väčšinou nájdete na stránke výrobcu.

2. Upravte rozlíšenie obrazovky: Niekedy môže nastavenie rozlíšenia obrazovky spôsobiť problémy s čiernou obrazovkou. Skúste upraviť rozlíšenie obrazovky na iné nastavenie a zistite, či sa tým problém vyrieši.

3. Zakážte nepotrebné programy na pozadí: Programy na pozadí spustené na vašom počítači môžu spotrebovať zdroje a spôsobiť konflikty s vašimi hrami, čo vedie k problémom s čiernou obrazovkou. Pred spustením hry zatvorte všetky nepotrebné programy alebo procesy bežiace na pozadí.

4. Vypnite prekryvné obrázky a softvér na zachytávanie: Softvér na prekrývanie a zachytávanie, ako napríklad prekrytie Discord alebo OBS, môže niekedy rušiť vaše hry a spôsobiť problémy s čiernou obrazovkou. Skúste tento softvér zakázať a zistite, či problém pretrváva.

5. Spustite hru v režime kompatibility: Kliknite pravým tlačidlom myši na skratku hry alebo spustiteľný súbor, prejdite na položku Vlastnosti a prejdite na kartu Kompatibilita. Začiarknite políčko „Spustiť tento program v režime kompatibility pre“ a vyberte predchádzajúcu verziu systému Windows. To môže niekedy vyriešiť problémy s kompatibilitou spôsobujúce problémy s čiernou obrazovkou.

6. Aktualizujte systém Windows: Uistite sa, že máte nainštalované najnovšie aktualizácie pre váš operačný systém Windows. Microsoft často vydáva aktualizácie, ktoré zahŕňajú opravy chýb a vylepšenia výkonu, čo môže pomôcť vyriešiť problémy s čiernou obrazovkou počas hrania.

7. Skontrolujte prehriatie: Prehriatie môže spôsobiť vypnutie počítača alebo zobrazenie čiernej obrazovky. Uistite sa, že chladiaci systém vášho počítača funguje správne a odstráňte všetok prach a nečistoty z ventilátorov a vetracích otvorov.

Problém Riešenie
Zastarané grafické ovládače Aktualizujte grafické ovládače na najnovšiu verziu
Nesprávne nastavenie rozlíšenia obrazovky Upravte rozlíšenie obrazovky na iné nastavenie
Programy na pozadí spôsobujúce konflikty Zatvorte nepotrebné programy na pozadí
Prekrytie a zachytenie softvérového rušenia Zakázať prekrytia a softvér na snímanie
Problémy s kompatibilitou s hrou Spustite hru v režime kompatibility
Zastaraná verzia systému Windows Aktualizujte systém Windows na najnovšiu verziu
Prehrievanie Skontrolujte, či sa neprehrieva a vyčistite prach alebo nečistoty

Ak žiadny z týchto krokov na riešenie problémov nevyrieši problémy s čiernou obrazovkou, možno stojí za to kontaktovať tím podpory hry alebo vyhľadať ďalšiu pomoc od počítačového technika.

Pred vykonaním akýchkoľvek zmien alebo aktualizácií v počítači nezabudnite vždy zálohovať dôležité súbory a údaje.

Ako opravím čiernu obrazovku v systéme Windows 11?

Ak máte pri hraní hier v systéme Windows 11 čiernu obrazovku, existuje niekoľko krokov, pomocou ktorých môžete problém vyriešiť a vyriešiť. Tu je niekoľko možných riešení:

1. Skontrolujte hardvér Skontrolujte, či sú všetky káble bezpečne pripojené k počítaču a monitoru. Skontrolujte, či vaša grafická karta a ostatné hardvérové ​​komponenty fungujú správne.
2. Aktualizujte ovládače grafickej karty Zastarané alebo nekompatibilné grafické ovládače môžu spôsobiť problémy s čiernou obrazovkou. Navštívte webovú stránku výrobcu grafickej karty a stiahnite si najnovšie ovládače pre váš konkrétny model.
3. Upravte nastavenia displeja Skúste upraviť rozlíšenie a obnovovaciu frekvenciu monitora. Kliknite pravým tlačidlom myši na pracovnú plochu, vyberte „Nastavenia zobrazenia“ a vykonajte potrebné zmeny.
4. Vypnite nepotrebné programy na pozadí Niektoré programy spustené na pozadí môžu rušiť váš herný zážitok. Zatvorte všetky nepotrebné aplikácie alebo procesy, aby ste uvoľnili systémové prostriedky.
5. Spustite kontrolu škodlivého softvéru Škodlivý softvér alebo vírusy môžu spôsobiť rôzne problémy vrátane problémov s čiernou obrazovkou. Použite spoľahlivý antivírusový program na skenovanie počítača a odstránenie všetkých hrozieb.
6. Zakážte prekrytia a softvér na podporu hry Prekryvné programy a zosilňovače hier môžu niekedy kolidovať s hrami a spôsobiť problémy s čiernou obrazovkou. Zakážte alebo odinštalujte tieto programy a skúste hru spustiť znova.
7. Skontrolujte aktualizácie systému Windows Uistite sa, že váš operačný systém Windows 11 je aktuálny. Aktualizácie často obsahujú opravy chýb a vylepšenia výkonu, ktoré môžu pomôcť vyriešiť problémy s čiernou obrazovkou.
8. Preinštalujte hru Ak problém s čiernou obrazovkou pri konkrétnej hre pretrváva, skúste ju odinštalovať a znova nainštalovať. To môže pomôcť nahradiť všetky poškodené súbory, ktoré môžu spôsobovať problém.
9. Kontaktujte technickú podporu Ak žiadne z vyššie uvedených riešení nefunguje, obráťte sa na tím technickej podpory hry alebo vyhľadajte pomoc na príslušných fórach. Môžu byť schopní poskytnúť konkrétne kroky na riešenie vášho konkrétneho problému.

Podľa týchto krokov by ste mali byť schopní vyriešiť problém čiernej obrazovky v systéme Windows 11 a užiť si neprerušované herné relácie. Nezabudnite vždy udržiavať svoje systémové ovládače a softvér aktuálne, aby ste dosiahli optimálny výkon.

Čo spôsobuje chyby čiernej obrazovky alebo prázdnej obrazovky v systéme Windows 10?

Chyby čiernej obrazovky alebo prázdnej obrazovky v systéme Windows 10 sa môžu vyskytnúť z rôznych dôvodov. Tu sú niektoré bežné príčiny:

1. Problémy s grafickým ovládačom: Zastarané alebo nekompatibilné grafické ovládače môžu často viesť k chybám čiernej obrazovky počas herných relácií. Aby ste predišli takýmto problémom, je dôležité udržiavať ovládače grafickej karty aktuálne.

2. Problémy s hardvérom: Chyby čiernej obrazovky môžu spôsobiť aj chybné hardvérové ​​komponenty, ako napríklad chybná grafická karta alebo problém s monitorom. Je dôležité skontrolovať váš hardvér, či neobsahuje potenciálne problémy.

3. Prehrievanie: Prehriatie CPU alebo GPU môže spôsobiť vypnutie systému alebo zobrazenie čiernej obrazovky. Zabezpečte správne chladenie a vetranie vášho systému, aby ste predišli prehriatiu.

4. Softvérové ​​konflikty: Konflikty medzi rôznymi softvérovými programami alebo nekompatibilným softvérom môžu tiež viesť k chybám čiernej obrazovky. Odporúča sa aktualizovať softvér a zabezpečiť kompatibilitu, aby sa predišlo takýmto konfliktom.

5. Infekcie vírusmi alebo škodlivým softvérom: Vírusy alebo malvér môžu poškodiť systémové súbory a spôsobiť chyby čiernej obrazovky. Je dôležité mať nainštalovaný spoľahlivý antivírusový program a pravidelne kontrolovať váš systém, či neobsahuje potenciálne hrozby.

6. Problémy s operačným systémom: Problémy so samotným operačným systémom Windows 10 môžu byť tiež príčinou chýb čiernej obrazovky. Udržiavanie operačného systému v aktuálnom stave pomocou najnovších opráv a aktualizácií môže pomôcť vyriešiť takéto problémy.

Poznámka: Ak sa počas herných relácií vyskytujú chyby čiernej obrazovky, odporúča sa skontrolovať problémy špecifické pre hru, ako sú problémy s kompatibilitou alebo nastavenia hry, ktoré môžu spôsobovať problém.

Riešenia čiernej obrazovky súvisiacej s hraním na PC

Riešenia čiernej obrazovky súvisiacej s hraním na PC

Ak máte pri hraní hier na počítači čiernu obrazovku, existuje niekoľko riešení, ktoré môžete skúsiť vyriešiť. Tu je niekoľko krokov, ktoré môžete podniknúť na vyriešenie problému:

1. Aktualizujte ovládače grafiky:

Zastarané alebo nekompatibilné grafické ovládače môžu často spôsobiť problémy s čiernou obrazovkou počas hrania. Navštívte webovú stránku výrobcu grafickej karty a stiahnite si najnovšie ovládače pre váš konkrétny model. Nainštalujte aktualizované ovládače a reštartujte počítač, aby ste zistili, či sa problém s čiernou obrazovkou vyriešil.

2. Upravte nastavenia zobrazenia:

Nesprávne nastavenie zobrazenia môže niekedy viesť k čiernej obrazovke počas hrania. Kliknite pravým tlačidlom myši na pracovnú plochu a vyberte položku Nastavenia zobrazenia. Uistite sa, že rozlíšenie a obnovovacia frekvencia sú správne nastavené pre váš monitor. Ak je to potrebné, skúste znížiť rozlíšenie alebo zmeniť obnovovaciu frekvenciu, aby ste zistili, či to vyrieši problém čiernej obrazovky.

3. Zakážte softvér pre prekrytia a monitorovanie:

Prekrytia a monitorovací softvér, ako napríklad Discord alebo GeForce Experience, môžu niekedy narušiť váš herný zážitok a spôsobiť čiernu obrazovku. Skúste tieto aplikácie počas hrania zakázať, aby ste zistili, či sa tým problém vyrieši.

4. Skontrolujte prehriatie:

Prehrievanie môže tiež spôsobiť problémy s čiernou obrazovkou počas hrania. Použite monitorovací softvér, ako je MSI Afterburner, na kontrolu teploty GPU a CPU počas hrania. Ak sú príliš horúce, skontrolujte, či je váš počítač správne vychladený a zvážte vyčistenie akéhokoľvek nahromadeného prachu vo vašom systéme.

5. Overte herné súbory:

Poškodené herné súbory môžu niekedy viesť k problémom s čiernou obrazovkou. Ak máte problém s konkrétnou hrou, skúste overiť herné súbory cez spúšťač hry alebo platformu (napríklad Steam). To skontroluje všetky chýbajúce alebo poškodené súbory a v prípade potreby ich nahradí.

6. Zakázať hardvérovú akceleráciu:

Hardvérová akcelerácia môže byť niekedy v konflikte s určitými hrami a výsledkom je čierna obrazovka. Ak chcete hardvérovú akceleráciu zakázať, prejdite do nastavení hry alebo aplikácie, ktorá spôsobuje problém, a vyhľadajte možnosť na zakázanie hardvérovej akcelerácie. Reštartujte hru alebo aplikáciu, aby ste zistili, či je problém s čiernou obrazovkou vyriešený.

Ak žiadne z týchto riešení nevyrieši problém s čiernou obrazovkou, možno stojí za to vyhľadať ďalšiu pomoc od technickej podpory alebo na fórach venovaných počítačovým hrám. Môžu byť schopní poskytnúť ďalšie kroky na riešenie problémov alebo identifikovať akékoľvek hardvérové ​​alebo softvérové ​​konflikty spôsobujúce problém.

Ako zabránim tomu, aby obrazovka počítača stmavla?

Ak máte problémy so stmavnutím obrazovky počítača počas hrania hier, existuje niekoľko krokov, pomocou ktorých môžete problém vyriešiť a vyriešiť. Tu je niekoľko možných riešení:

 • Skontrolujte nastavenia napájania: Skontrolujte, či sú nastavenia napájania počítača nakonfigurované tak, aby zabránili automatickému vypnutiu obrazovky. Upravte nastavenia plánu napájania, aby ste zabezpečili, že displej zostane aktívny počas hrania.
 • Aktualizácia ovládačov grafiky: Zastarané alebo nekompatibilné grafické ovládače môžu spôsobiť problémy s čiernou obrazovkou. Navštívte webovú stránku výrobcu grafickej karty a stiahnite si najnovšie ovládače pre váš konkrétny model. Nainštalujte ovládače a reštartujte počítač, aby ste zistili, či sa problém vyriešil.
 • Upravte nastavenia grafiky: Vysoké nastavenia grafiky môžu zaťažiť hardvér vášho počítača, čo môže spôsobiť stmavnutie obrazovky. Zníženie nastavení grafiky vo vašej hre môže pomôcť zmierniť problém. Experimentujte s rôznymi nastaveniami, aby ste našli rovnováhu medzi vizuálnou kvalitou a výkonom.
 • Vypnite nepotrebné programy na pozadí: Programy na pozadí spustené na vašom počítači môžu spotrebovať systémové prostriedky a narúšať plynulú prevádzku vašej hry. Pred spustením hry zatvorte všetky nepotrebné programy a procesy, aby ste predišli problémom s čiernou obrazovkou.
 • Skontrolujte prehriatie: Prehriatie môže spôsobiť vypnutie počítača alebo zobrazenie čiernej obrazovky. Uistite sa, že chladiaci systém vášho počítača funguje správne a že vetracie otvory sú zbavené prachu a nečistôt. Zvážte použitie chladiacej podložky alebo externého ventilátora, ktoré vám pomôžu udržať váš systém v chlade počas intenzívnych hier.
 • Vyhľadajte malvér: Škodlivý softvér alebo vírusy môžu spôsobiť rôzne problémy s počítačom vrátane problémov s čiernou obrazovkou. Spustite úplnú kontrolu systému pomocou spoľahlivého antivírusového softvéru na zistenie a odstránenie všetkých škodlivých programov, ktoré môžu ovplyvňovať váš systém.
 • Aktualizujte si hru: Vývojári často vydávajú aktualizácie a opravy na opravu chýb a riešenie problémov s kompatibilitou. Skontrolujte, či je vaša hra aktuálna, a to kontrolou aktualizácií prostredníctvom spúšťača hry alebo webovej stránky vývojára.

Podľa týchto krokov by ste mali byť schopní vyriešiť a vyriešiť problémy s čiernou obrazovkou, s ktorými sa stretávate počas herných relácií. Ak problém pretrváva, možno stojí za to vyhľadať ďalšiu pomoc od technickej podpory alebo profesionálneho počítačového technika.

Predchádzanie problémom s čiernou obrazovkou počas intenzívneho hrania

Predchádzanie problémom s čiernou obrazovkou počas intenzívneho hrania

Intenzívne herné stretnutia môžu byť neuveriteľne pohlcujúce a zábavné, ale môžu so sebou priniesť aj slušnú časť technických výziev. Jedným z najviac frustrujúcich problémov, s ktorými sa môžu hráči stretnúť, je obávaná čierna obrazovka. Táto náhla strata videa môže narušiť hranie a zničiť celkový zážitok. Existuje však niekoľko krokov, ktoré môžete podniknúť, aby ste predišli problémom s čiernou obrazovkou a zabezpečili hladké hranie.

V prvom rade je dôležité zabezpečiť, aby váš hardvér túto úlohu splnil. Uistite sa, že váš počítač alebo herná konzola spĺňa minimálne systémové požiadavky pre hru, ktorú hráte. Zastaraný alebo nedostatočne výkonný hardvér môže mať problémy so zvládnutím požiadaviek intenzívneho hrania, čo vedie k problémom s čiernou obrazovkou. V prípade potreby zvážte upgrade grafickej karty, zvýšenie pamäte RAM alebo investíciu do výkonnejšieho herného systému.

Okrem hardvéru je dôležité, aby bol váš softvér stále aktuálny. Pravidelne kontrolujte dostupnosť aktualizácií operačného systému, grafických ovládačov a herného softvéru. Vývojári často vydávajú záplaty a aktualizácie, ktoré riešia problémy s kompatibilitou a zlepšujú výkon. Inštalácia týchto aktualizácií môže pomôcť predchádzať problémom s čiernou obrazovkou spôsobeným zastaraným softvérom.

Prehrievanie môže tiež prispieť k problémom s čiernou obrazovkou počas hrania. Intenzívne hranie môže výrazne zaťažiť váš hardvér a spôsobiť jeho prehrievanie. Výsledkom môže byť čierna obrazovka ako bezpečnostné opatrenie na ochranu vášho systému. Aby ste predišli prehriatiu, uistite sa, že váš počítač alebo herná konzola sú dobre vetrané. Udržujte vetracie otvory bez prachu a nečistôt, používajte chladiace podložky alebo ventilátory a vyhnite sa hraniu hier dlhší čas bez toho, aby ste dali systému šancu vychladnúť.

Ďalším faktorom, ktorý treba zvážiť, je prítomnosť konfliktného softvéru alebo procesov na pozadí. Niektoré programy alebo procesy bežiace na pozadí môžu rušiť vašu hru a spôsobiť problémy s čiernou obrazovkou. Pred spustením hry zatvorte všetky nepotrebné aplikácie a vypnite všetky nepodstatné procesy na pozadí. To môže pomôcť uvoľniť systémové zdroje a minimalizovať riziko problémov s čiernou obrazovkou.

Nakoniec je dôležité sledovať teplotu a výkon vášho systému počas hrania. K dispozícii sú rôzne softvérové ​​nástroje, ktoré vám môžu pomôcť sledovať teplotu vášho systému, využitie procesora a využitie GPU. Monitorovaním týchto metrík môžete identifikovať potenciálne problémy skôr, ako povedú k čiernej obrazovke. Ak si všimnete, že váš systém je horúci alebo má vysoké využitie CPU/GPU, urobte si prestávku a nechajte ho vychladnúť, než budete pokračovať v hraní.

Dodržiavaním týchto preventívnych opatrení môžete výrazne znížiť pravdepodobnosť výskytu problémov s čiernou obrazovkou počas intenzívnych herných relácií. Zabezpečenie aktuálnosti vášho hardvéru a softvéru, zabránenie prehriatiu, správa konfliktného softvéru a monitorovanie výkonu systému sú nevyhnutné kroky na udržanie plynulého herného zážitku.

Ako zastavím zobrazovanie čiernej obrazovky v počítači?

Zažiť čiernu obrazovku na vašom PC počas hrania môže byť frustrujúce. Existuje však niekoľko krokov, ktoré môžete urobiť, aby ste tomuto problému zabránili:

1. Aktualizujte grafické ovládače: Zastarané alebo nekompatibilné grafické ovládače môžu často spôsobiť problémy s čiernou obrazovkou. Uistite sa, že pravidelne aktualizujete ovládače grafickej karty na najnovšiu verziu poskytnutú výrobcom GPU.

2. Upravte nastavenia napájania: Nastavenia napájania vášho počítača môžu niekedy spôsobiť stmavnutie obrazovky počas hry. Aby ste tomu zabránili, prejdite do nastavení napájania a nastavte ich na režim vysokého výkonu. Tým sa zabezpečí, že váš počítač bude poskytovať dostatok energie pre grafickú kartu.

3. Skontrolujte prehriatie: Prehriatie môže tiež viesť k problémom s čiernou obrazovkou. Počas hrania sledujte teplotu počítača a uistite sa, že je v bezpečných medziach. Vyčistite svoj počítač od prachu a v prípade potreby zvážte zlepšenie jeho chladiaceho systému.

4. Vypnite nepotrebné aplikácie na pozadí: Spustenie príliš veľkého počtu aplikácií na pozadí môže zaťažiť zdroje vášho počítača a potenciálne spôsobiť problémy s čiernou obrazovkou. Pred spustením hry zatvorte všetky nepotrebné programy.

5. Overte herné súbory: Poškodené herné súbory môžu niekedy spôsobiť problémy s čiernou obrazovkou. Na kontrolu a opravu poškodených súborov použite vstavaný nástroj na overenie súborov v hre alebo softvér tretej strany.

6. Testovanie s rôznymi nastaveniami grafiky: Experimentujte s rôznymi nastaveniami grafiky v hre, aby ste zistili, či ich zmena vyrieši problém s čiernou obrazovkou. Zníženie kvality grafiky alebo zakázanie určitých efektov môže pomôcť zmierniť zaťaženie zdrojov vášho počítača.

7. Kompatibilita hardvéru monitora: Uistite sa, že hardvér vášho počítača spĺňa minimálne požiadavky pre hru, ktorú hráte. Nekompatibilný hardvér môže spôsobiť rôzne problémy vrátane čiernych obrazoviek.

Dodržiavaním týchto krokov môžete minimalizovať pravdepodobnosť, že sa na vašom počítači počas hry objaví čierna obrazovka. Ak problém pretrváva, možno stojí za to kontaktovať tím podpory hry alebo požiadať o pomoc odborníka.

Top