Ako odstrániť nepríjemný vodoznak „Aktivovať Windows“ v roku 2022

Vyskúšajte Náš Nástroj Na Odstránenie Problémov

Stručný obsah

Ten vytrvalý Aktivujte systém Windows vodoznak môže byť nepríjemný pre mnohých používateľov systému Windows. Našťastie existuje niekoľko jednoduchých spôsobov odstrániť tento vodoznak v roku 2022 : • Aktivovať svoju licenciu systému Windows pomocou platného kódu Product Key. Toto je oficiálna metóda odporúčaná spoločnosťou Microsoft. Po aktivácii vodoznak zmizne.

 • Použite a aktivačný nástroj tretej strany na aktiváciu systému Windows bez kódu Product Key. Odporúča sa však opatrnosť, pretože niektoré nástroje môžu porušovať zmluvné podmienky.

 • Upravte register systému Windows na vyladenie určitých kľúčov súvisiacich s aktiváciou. To môže zakázať vodoznak, ale vyžaduje si starostlivú presnosť. Odporúčajú sa zálohy. • Stiahnite si vyhradené nástroje na odstránenie vodoznaku a aplikácie, ktoré môžu obísť alebo potlačiť upozornenie na aktiváciu. Uistite sa, že používate renomovaný softvér.

 • Upravte nastavenia upozornení systému Windows týkajúce sa výziev na aktiváciu. To môže nepriamo zbaviť sa prekrytie vodoznaku.

Stručne povedané, najudržateľnejšou opravou je správne aktivovať systém Windows pomocou autentického kódu Product Key. Ostatné uvedené metódy môžu dočasne odstráňte vodoznak Aktivovať systém Windows v roku 2022 ale môže niesť určité riziká alebo upozornenia, ako je uvedené.Efektívne metódy na odstránenie vodoznaku „Aktivovať Windows“.

Efektívne metódy na odstránenie

Ak používate neaktivovanú verziu systému Windows, možno ste si všimli trvalý vodoznak v pravom dolnom rohu obrazovky s nápisom „Aktivovať systém Windows“. Aj keď tento vodoznak neovplyvňuje funkčnosť vášho operačného systému, môže byť dosť nepríjemný a rušivý. Našťastie existuje niekoľko účinných metód, ktoré môžete použiť na odstránenie vodoznaku „Aktivovať systém Windows“ a vychutnať si čistú pracovnú plochu.

Metóda Popis
1. Pomocou platného kódu Product Key Ak máte platný kód Product Key pre Windows, môžete jednoducho aktivovať operačný systém a odstrániť vodoznak. Jednoducho prejdite do ponuky „Nastavenia“, vyberte „Aktualizácia a zabezpečenie“ a kliknite na „Aktivácia“. Odtiaľ môžete zadať kód Product Key a aktivovať systém Windows.
2. Pomocou aktivátora tretej strany Ak nemáte platný kód Product Key alebo si ho nechcete kúpiť, môžete použiť aktivačný nástroj tretej strany na odstránenie vodoznaku „Aktivovať Windows“. Tieto nástroje sú dostupné online a môžu vám pomôcť aktivovať operačný systém bez kódu Product Key. Pri sťahovaní a používaní týchto nástrojov však buďte opatrní, pretože môžu predstavovať bezpečnostné riziká.
3. Úprava registra Ďalšou metódou na odstránenie vodoznaku je úprava databázy Registry systému Windows. Táto metóda vyžaduje určité technické znalosti a malo by sa k nej pristupovať opatrne. Vykonaním zmien v konkrétnych kľúčoch databázy Registry súvisiacich s aktiváciou môžete vodoznak odstrániť. Je však dôležité si uvedomiť, že nesprávna úprava registra môže spôsobiť nestabilitu systému, preto sa odporúča vytvoriť zálohu pred vykonaním akýchkoľvek zmien.
4. Pomocou nástroja na odstránenie vodoznaku K dispozícii sú aj špeciálne nástroje na odstránenie vodoznaku, ktoré vám môžu pomôcť odstrániť vodoznak „Aktivovať Windows“. Tieto nástroje sú špeciálne navrhnuté tak, aby odstránili vodoznaky z pracovnej plochy a poskytli bezproblémovú používateľskú skúsenosť. Avšak, podobne ako pri aktivátoroch tretích strán, buďte opatrní pri sťahovaní a používaní týchto nástrojov.

Pamätajte, že odstránenie vodoznaku „Aktivovať Windows“ bez platnej licencie je v rozpore so zmluvnými podmienkami spoločnosti Microsoft. Na aktiváciu operačného systému a podporu vývojárov sa vždy odporúča použiť originálnu licenciu. Tieto metódy sú poskytované len na informačné účely a je dôležité, aby ste postupovali na vlastné riziko.

Ako natrvalo odstránim aktivačný vodoznak systému Windows?

Ak vás už nebaví vidieť na obrazovke vodoznak „Aktivovať Windows“ a chcete ho natrvalo odstrániť, môžete vyskúšať niekoľko spôsobov. Tu je niekoľko možných riešení: 1. Aktivujte si licenciu systému Windows: Najjednoduchším spôsobom odstránenia aktivačného vodoznaku je zakúpenie platného licenčného kľúča od spoločnosti Microsoft a aktivácia operačného systému Windows. Keď budete mať originálnu licenciu, vodoznak sa už nebude zobrazovať.
 2. Použite softvér tretej strany: K dispozícii sú rôzne softvérové ​​programy tretích strán, ktoré tvrdia, že odstránia aktivačný vodoznak systému Windows. Pri používaní takéhoto softvéru je však dôležité byť opatrný, pretože niektoré môžu obsahovať malvér alebo porušovať zmluvné podmienky spoločnosti Microsoft. Uistite sa, že ste vykonali dôkladný prieskum a používali renomovaný softvér.
 3. Upravte register: Ďalšou metódou na odstránenie aktivačného vodoznaku je úprava registra systému Windows. Táto metóda však vyžaduje technické znalosti a malo by sa k nej pristupovať opatrne. Nesprávna úprava databázy Registry môže spôsobiť nestabilitu systému alebo dokonca zabrániť správnemu fungovaniu systému Windows. Pred vykonaním akýchkoľvek zmien sa odporúča vytvoriť zálohu registra.
 4. Zakázať upozornenia systému Windows: Ak chcete odstrániť aktivačný vodoznak, môžete tiež skúsiť vypnúť upozornenia systému Windows. Môžete to urobiť tak, že prejdete do ponuky 'Nastavenia', vyberiete 'Systém' a potom vyberiete 'Upozornenia a akcie.' Odtiaľ môžete vypnúť možnosť zobrazovať upozornenia na uzamknutej obrazovke, čo môže odstrániť vodoznak.
 5. Vyhľadajte odbornú pomoc: Ak vám niektorá z vyššie uvedených metód nevyhovuje alebo ak narazíte na nejaké problémy, odporúča sa vyhľadať odbornú pomoc. Počítačový technik alebo zástupca podpory spoločnosti Microsoft vám môže pomôcť vyriešiť problém a odstrániť aktivačný vodoznak.

Pamätajte, že odstránenie aktivačného vodoznaku systému Windows bez platnej licencie sa neodporúča a môže porušovať zmluvné podmienky spoločnosti Microsoft. Vždy je najlepšie použiť pravú licenciu, aby ste sa uistili, že máte legálny a plne funkčný operačný systém.

Je legálne odstrániť Activate Windows vodoznak?

Vodoznak „Aktivovať Windows“ je upozornenie zobrazené na neaktivovaných kópiách operačného systému Windows. Aj keď sa odstránenie vodoznaku môže javiť ako lákavá možnosť pre mnohých používateľov, je dôležité pochopiť zákonnosť takýchto akcií.Keď si zakúpite kópiu systému Windows, dostanete licenčný kľúč, ktorý vám umožní aktivovať softvér a odstrániť vodotlač. Tento aktivačný proces je nevyhnutný na zabezpečenie toho, že používate originálnu kópiu systému Windows, a pomáha podporovať prebiehajúce aktualizácie a bezpečnostné opravy.

Odstránenie vodoznaku „Aktivovať Windows“ bez platného licenčného kľúča sa považuje za porušenie zmluvných podmienok spoločnosti Microsoft, a preto nie je legálne. Je dôležité rešpektovať práva duševného vlastníctva a dodržiavať licenčné zmluvy na softvér.Používanie neoprávnených alebo pirátskych kópií systému Windows nielenže porušuje zákony o autorských právach, ale môže tiež vystaviť váš počítač bezpečnostným rizikám. Originálne kópie systému Windows dostávajú pravidelné aktualizácie na odstránenie slabých miest a zlepšenie výkonu systému, ktorý nie je dostupný pre neaktivované kópie.

Ak používate neaktivovanú kópiu systému Windows a chcete odstrániť vodotlač, odporúča sa zakúpiť platný licenčný kľúč od spoločnosti Microsoft alebo autorizovaných predajcov. Tým sa nielen zaistí, že používate legálnu a originálnu kópiu systému Windows, ale získate aj prístup ku všetkým funkciám a výhodám operačného systému.Na záver, nie je legálne odstrániť vodoznak „Aktivovať Windows“ bez platného licenčného kľúča. Na zabezpečenie bezpečného a plne podporovaného operačného systému je nevyhnutné dodržiavať licenčné zmluvy na softvér a používať originálne kópie systému Windows.

Je aktivátor km legálny?

Mnoho ľudí sa pýta, či je použitie aktivátora KMS na aktiváciu systému Windows legálne alebo nie. Odpoveď na túto otázku nie je jednoduchá, pretože závisí od konkrétnych okolností a zákonov vašej krajiny.

Aktivátor KMS je nástroj, ktorý sa používa na obídenie procesu aktivácie systému Windows a jeho aktiváciu bez platného licenčného kľúča. To umožňuje používateľom využívať všetky funkcie systému Windows bez platenia licencie.

Z právneho hľadiska sa používanie aktivátora KMS vo všeobecnosti považuje za nezákonné, pretože porušuje podmienky licenčnej zmluvy na softvér spoločnosti Microsoft. Táto zmluva stanovuje, že používatelia musia mať platný licenčný kľúč, aby mohli legálne používať Windows.

Presadzovanie týchto zákonov sa však v jednotlivých krajinách líši. V niektorých regiónoch nie je používanie aktivátorov KMS aktívne stíhané alebo stíhané, zatiaľ čo v iných sa to považuje za závažný trestný čin.

Je dôležité poznamenať, že používanie aktivátora KMS môže mať vážne následky. Môže to vystaviť váš počítač škodlivému softvéru a iným bezpečnostným rizikám, keďže mnoho aktivátorov KMS je vytvorených zákernými jednotlivcami, ktorých cieľom je zneužiť nič netušiacich používateľov.

Na záver, aj keď používanie aktivátora KMS môže poskytnúť dočasné riešenie na aktiváciu systému Windows bez platnej licencie, vo všeobecnosti sa považuje za nezákonné a môže mať vážne následky. Na legálne a bezpečné používanie systému Windows sa vždy odporúča získať platný licenčný kľúč od spoločnosti Microsoft alebo autorizovaného predajcu.

Riešenie trvalých upozornení na aktiváciu systému Windows

Riešenie trvalých upozornení na aktiváciu systému Windows

Ak ste nedávno nainštalovali alebo inovovali operačný systém Windows, možno ste narazili na pretrvávajúce upozornenia na aktiváciu systému Windows. Tieto upozornenia sa zvyčajne zobrazujú ako vodoznak v pravom dolnom rohu obrazovky, ktorý vám pripomína, aby ste si aktivovali kópiu systému Windows.

Aj keď tieto aktivačné upozornenia môžu byť nepríjemné a rušivé, existuje niekoľko spôsobov, ako ich vyriešiť a odstrániť:

 • Aktivácia systému Windows: Najjednoduchším riešením je aktivovať svoju kópiu systému Windows. Môžete to urobiť zadaním platného kódu Product Key alebo zakúpením licenčného kľúča od spoločnosti Microsoft. Po aktivácii by sa už upozornenia nemali zobrazovať.
 • Skontroluj aktualizácie: Niekedy sa aktivačné upozornenia môžu spustiť z dôvodu zastaraných systémových súborov. Problém môže vyriešiť kontrola aktualizácií systému Windows a inštalácia všetkých dostupných aktualizácií. Ak to chcete urobiť, prejdite do časti Nastavenia > Aktualizácia a zabezpečenie > Windows Update a kliknite na položku Vyhľadať aktualizácie.
 • Spustite nástroj na riešenie problémov s aktiváciou: Systém Windows poskytuje vstavaný nástroj na riešenie problémov s aktiváciou, ktorý môže pomôcť diagnostikovať a vyriešiť problémy s aktiváciou. Ak chcete získať prístup, prejdite do časti Nastavenia > Aktualizácia a zabezpečenie > Aktivácia a kliknite na položku „Riešenie problémov“.
 • Kontaktujte podporu spoločnosti Microsoft: Ak žiadne z vyššie uvedených riešení nefunguje, možno bude potrebné kontaktovať podporu spoločnosti Microsoft a požiadať o ďalšiu pomoc. Môžu poskytnúť prispôsobené poradenstvo a pomôcť vyriešiť akékoľvek problémy súvisiace s aktiváciou.

Nasledovaním týchto krokov môžete riešiť a eliminovať pretrvávajúce upozornenia na aktiváciu systému Windows, čím sa zabezpečí bezproblémovejšia a neprerušovaná práca s počítačom.

Prečo sa stále zobrazuje hlásenie o aktivácii systému Windows?

Správa „Aktivovať Windows“ je upozornenie, ktoré sa zobrazí na pracovnej ploche, keď nie je aktivovaný operačný systém Windows. Je to pripomienka, aby ste aktivovali softvér, aby ste sa uistili, že je originálny a má správnu licenciu.

Existuje niekoľko dôvodov, prečo sa hlásenie o aktivácii systému Windows môže neustále objavovať:

1. Neaktivovaný systém Windows:

Ak ste neaktivovali svoju kópiu systému Windows alebo ak platnosť vašej aktivácie vypršala, správa sa bude naďalej zobrazovať, kým ju neaktivujete. Aktivácia systému Windows zahŕňa zadanie platného kódu Product Key alebo použitie digitálnej licencie, ktorá overí pravosť vášho operačného systému.

2. Neúspešná aktivácia:

V niektorých prípadoch môže proces aktivácie zlyhať v dôsledku technických problémov. Môže to byť spôsobené nesprávnym kódom Product Key, problémami so sieťovým pripojením alebo chybou v aktivačnom systéme. Ak aktivácia zlyhá, hlásenie „Aktivovať Windows“ bude pretrvávať, kým sa problém nevyrieši a aktivácia nebude úspešná.

3. Falošné alebo neautorizované Windows:

Ak používate falošnú alebo neautorizovanú verziu systému Windows, správa o aktivácii systému Windows sa bude naďalej zobrazovať. Falošný softvér je nelegálna kópia systému Windows, ktorá bola distribuovaná bez riadnej licencie. Ak chcete správu odstrániť, budete musieť získať originálnu kópiu systému Windows a aktivovať ju.

4. Systémové zmeny:

Ak vykonáte významné zmeny v hardvéri počítača, ako je napríklad výmena základnej dosky, môže to ovplyvniť stav aktivácie systému Windows. V takýchto prípadoch možno budete musieť znova aktivovať systém Windows, aby ste sa uistili, že rozpozná novú konfiguráciu hardvéru. Ak tak neurobíte, môže sa opakovane zobrazovať správa „Aktivovať systém Windows“.

Na záver, správa „Aktivovať Windows“ sa neustále objavuje, aby používateľom pripomenula, aby si správne aktivovali svoju kópiu operačného systému Windows. Či už je to v dôsledku neaktivovaného systému Windows, neúspešnej aktivácie, falošného softvéru alebo systémových zmien, vyriešením základného problému a aktiváciou systému Windows sa správa odstráni.

Ako zabránim systému Windows žiadať o aktiváciu?

Ak vás už nebaví vidieť na pracovnej ploche vodoznak „Aktivovať systém Windows“ a chcete zabrániť systému Windows žiadať o aktiváciu, môžete vyskúšať niekoľko spôsobov:

 1. Použitie platného kódu Product Key: Najjednoduchší spôsob, ako zabrániť systému Windows žiadať o aktiváciu, je zadať platný kód Product Key. Môžete to urobiť tak, že prejdete do aplikácie Nastavenia, vyberiete možnosť „Aktualizácia a zabezpečenie“ a potom prejdete na kartu „Aktivácia“. Odtiaľ môžete kliknúť na možnosť „Zmeniť kód Product Key“ a zadať platný kľúč na aktiváciu vašej kópie systému Windows.
 2. Používanie digitálnej licencie: Ak bol váš počítač dodaný s predinštalovaným systémom Windows 10, môže mať digitálnu licenciu viazanú na hardvér. Ak chcete použiť túto digitálnu licenciu na aktiváciu systému Windows, prejdite do aplikácie Nastavenia, vyberte možnosť „Aktualizácia a zabezpečenie“ a potom prejdite na kartu „Aktivácia“. Odtiaľ kliknite na možnosť „Riešenie problémov“ a vyberte možnosť „Nedávno som zmenil hardvér na tomto zariadení“. Pri aktivácii systému Windows pomocou digitálnej licencie postupujte podľa pokynov na obrazovke.
 3. Používanie aktivačného nástroja tretej strany: Na internete sú k dispozícii rôzne aktivačné nástroje tretích strán, ktoré tvrdia, že aktivujú systém Windows bez potreby kódu Product Key. Pri používaní týchto nástrojov je však dôležité postupovať opatrne, pretože môžu byť nelegálne alebo môžu obsahovať malvér. Ak sa rozhodnete ísť touto cestou, nezabudnite preskúmať a vybrať si renomovaný nástroj.

Pomocou jednej z týchto metód by ste mali byť schopní zastaviť systém Windows, aby žiadal o aktiváciu, a zbaviť sa vodoznaku „Aktivovať systém Windows“ na pracovnej ploche.

Vylepšenia databázy Registry a nástroje na vymazanie vodoznakov systému Windows

Vylepšenia databázy Registry a nástroje na vymazanie vodoznakov systému Windows

Ak vás už nebaví vidieť nepríjemný vodoznak „Aktivovať systém Windows“ na obrazovke počítača, existuje niekoľko vylepšení databázy Registry a nástrojov, pomocou ktorých sa ho môžete zbaviť. Tieto metódy sú bezpečné a nevyžadujú žiadne pokročilé technické znalosti.

1. Editor databázy Registry:

Najbežnejším spôsobom odstránenia vodoznaku systému Windows je použitie Editora databázy Registry, ktorý je vstavaným nástrojom systému Windows. Tu je postup:

Krok 1: Stlačením klávesov Win + R otvorte dialógové okno Spustiť.
Krok 2: Napíšte „regedit“ a stlačením klávesu Enter otvorte Editor databázy Registry.
Krok 3: Prejdite na nasledujúci kľúč databázy Registry: HKEY_CURRENT_USERControl PanelDesktop
Krok 4: Nájdite položku „PaintDesktopVersion“ na pravej strane.
Krok 5: Dvakrát naň kliknite a zmeňte hodnotu z „1“ na „0“.
Krok 6: Kliknite na tlačidlo OK a zatvorte Editor databázy Registry.

2. Nástroje tretích strán:

Ak nie ste spokojní s manuálnou úpravou registra, k dispozícii je niekoľko nástrojov tretích strán, ktoré vám môžu pomôcť odstrániť vodoznak systému Windows. Niektoré populárne možnosti zahŕňajú:

Nástroj Popis
Odstraňovač vodoznakov Windows 10 Jednoduchý nástroj, ktorý odstráni vodoznak len niekoľkými kliknutiami.
Univerzálny deaktivátor vodoznaku Nástroj, ktorý zakáže vodoznaky v systémoch Windows 7, Windows 8 a Windows 10.
Môj editor vodoznaku WCP Nástroj, ktorý vám umožňuje prispôsobiť a odstrániť vodoznaky v systéme Windows 8 a Windows 10.

Nezabudnite si stiahnuť tieto nástroje z dôveryhodných zdrojov a pred ich inštaláciou vždy spustite antivírusovú kontrolu.

Dodržiavaním týchto úprav databázy Registry alebo použitím nástrojov tretích strán sa môžete ľahko zbaviť vodoznaku „Aktivovať systém Windows“ na obrazovke počítača. Vychutnajte si čistý zážitok z pracovnej plochy bez vodoznakov!

Top