Riešenie zamrznutia obrazovky v systéme Windows 10 – stratégie na prerušenie cyklu

Vyskúšajte Náš Nástroj Na Odstránenie Problémov

Stručný obsah

Tento článok poskytuje riešenia bežných problémov súvisiacich s Prihlasovacia obrazovka systému Windows 10 sa zasekla a Windows 10 sa zasekol pri načítavaní obrazovky situácie. Načrtáva niekoľko krokov na riešenie problémov, ktoré môžete vykonať, ak váš systém Windows 10 zamrzne na uvítacej alebo prihlasovacej obrazovke, vrátane reštartovania počítača, spustenia v núdzovom režime, kontroly problémov s ovládačom a hardvérom, spustenia kontrol systémových súborov a obnovenia do predchádzajúceho bodu obnovenia. a vykonávanie čistých inštalácií.Článok tiež ponúka tipy na zrýchlenie načítania, ak sa stretnete s oneskorením obrazovka načítania systému Windows 10 , ako je zakázanie spúšťacích programov, aktualizácia ovládačov, úprava nastavení napájania, vyčistenie pevného disku a spustenie kontroly škodlivého softvéru. Navrhuje ďalšie vylepšenia na optimalizáciu celkového výkonu systému Windows 10, ako je zakázanie nepotrebných vizuálnych efektov, služieb a aplikácií na pozadí.

Dodržiavaním podrobných rád na riešenie problémov a osvedčených postupov optimalizácie uvedených v tejto príručke môžete vyriešiť frustráciu Prihlasovacia obrazovka systému Windows 10 sa zasekla a Windows 10 sa zasekol pri načítavaní obrazovky problémy, prekonať oneskorenia na obrazovke načítania a zlepšiť celkový výkon vášho systému Windows 10.

Odomknutie zmrazenia prihlasovacej obrazovky systému Windows 10

Odomknutie zmrazenia prihlasovacej obrazovky systému Windows 10

Jedným z bežných problémov, s ktorými sa používatelia systému Windows 10 stretávajú, je zamrznutá prihlasovacia obrazovka. To môže byť neuveriteľne frustrujúce, pretože vám to bráni v prístupe k počítaču a jeho používaniu na každodenné úlohy. Existuje však niekoľko riešení, pomocou ktorých sa môžete pokúsiť odomknúť zamrznutie prihlasovacej obrazovky systému Windows 10.Prvým riešením je reštartovanie počítača. Môže sa to zdať ako jednoduchá oprava, ale často to môže problém vyriešiť. Ak to chcete urobiť, stlačte a podržte tlačidlo napájania na počítači, kým sa nevypne. Potom počkajte niekoľko sekúnd, kým ho znova zapnete. Dúfajme, že to rozmrazí prihlasovaciu obrazovku a umožní vám normálne sa prihlásiť.

Ak reštartovanie počítača nefunguje, môžete skúsiť zaviesť systém do núdzového režimu. Núdzový režim je diagnostický režim v systéme Windows, ktorý spúšťa váš počítač s minimálnou sadou ovládačov a služieb. Ak chcete získať prístup do núdzového režimu, reštartujte počítač a pri spustení opakovane stláčajte kláves F8. V ponuke Rozšírené možnosti spustenia vyberte položku Núdzový režim a stlačte kláves Enter. Po spustení počítača do núdzového režimu sa môžete pokúsiť prihlásiť a zistiť, či zamrznutie pretrváva.

Ďalším riešením, ktoré môžete vyskúšať, je vykonať obnovenie systému. Týmto sa nastavenia počítača vrátia do predchádzajúceho bodu v čase, keď fungoval správne. Ak to chcete urobiť, stlačením klávesu Windows + R otvorte dialógové okno Spustiť. Napíšte „rstrui.exe“ a stlačte Enter. Tým sa otvorí sprievodca obnovením systému. Podľa pokynov na obrazovke vyberte bod obnovenia a spustite proces obnovenia. Po dokončení obnovy skontrolujte, či sa zamrznutie prihlasovacej obrazovky vyriešilo.Ak žiadne z vyššie uvedených riešení nefunguje, možno budete musieť zvážiť vykonanie čistej inštalácie systému Windows 10. Tým sa odstránia všetky súbory a programy v počítači, preto sa pred pokračovaním uistite, že máte zálohu dôležitých údajov. Ak chcete vykonať čistú inštaláciu, budete potrebovať inštalačné médium systému Windows 10, ako je napríklad jednotka USB alebo DVD. Podľa pokynov poskytnutých spoločnosťou Microsoft vytvorte inštalačné médium a potom z neho spustite počítač. Počas procesu inštalácie vyberte možnosť vykonania čistej inštalácie. Týmto sa vymaže vaša existujúca inštalácia systému Windows a nainštaluje sa nová kópia systému Windows 10. Po dokončení inštalácie skontrolujte, či bol problém so zamrznutím prihlasovacej obrazovky vyriešený.

Možné riešenia na odomknutie zamrznutia prihlasovacej obrazovky systému Windows 10:
Reštartujte počítač
Spustite systém v núdzovom režime
Vykonajte obnovenie systému
Vykonajte čistú inštaláciu systému Windows 10

Čo robiť, ak sa Windows 10 zasekol na prihlasovacej obrazovke?

Ak sa ocitnete v situácii, keď sa systém Windows 10 zasekne na prihlasovacej obrazovke, existuje niekoľko krokov, ktorými sa môžete pokúsiť problém vyriešiť:

 1. Reštartujte počítač: Niekedy môže problém vyriešiť jednoduché reštartovanie. Stlačte a podržte tlačidlo napájania na počítači, kým sa nevypne, potom ho znova zapnite a skontrolujte, či sa zobrazí prihlasovacia obrazovka.
 2. Skontrolujte klávesnicu a myš: Uistite sa, že klávesnica a myš sú správne pripojené a fungujú správne. Skúste ich odpojiť a znova pripojiť alebo použiť iné porty USB.
 3. Odpojte periférne zariadenia: Odpojte všetky externé zariadenia, ako sú tlačiarne, skenery alebo externé pevné disky, a skontrolujte, či sa tým problém vyriešil. Niekedy môže chybné periférne zariadenie spôsobiť zamrznutie prihlasovacej obrazovky.
 4. Zavedenie do núdzového režimu: Ak sa dostanete na prihlasovaciu obrazovku, ale nemôžete sa prihlásiť, skúste spustiť systém v núdzovom režime. Stlačte a podržte kláves Shift pri kliknutí na ikonu napájania a potom vyberte možnosť Reštartovať. Po reštartovaní počítača sa vám zobrazí ponuka, v ktorej si môžete vybrať zavedenie systému do núdzového režimu.
 5. Spustite kontrolu systémových súborov: Otvorte príkazový riadok ako správca a zadajte „sfc / scannow“ (bez úvodzoviek) a stlačte kláves Enter. Toto prehľadá váš systém, či neobsahuje poškodené alebo chýbajúce systémové súbory a pokúsi sa ich opraviť.
 6. Obnovenie do predchádzajúceho bodu obnovenia: Ak ste vytvorili bod obnovenia skôr, ako sa vyskytol problém, môžete skúsiť obnoviť počítač do tohto bodu. Otvorte ovládací panel, vyhľadajte výraz „obnoviť“ a vyberte „Vytvoriť bod obnovenia“. Kliknite na „Obnovenie systému“ a podľa pokynov na obrazovke obnovte svoj počítač do predchádzajúceho stavu.
 7. Vykonajte čisté spustenie: Čisté spustenie môže pomôcť identifikovať, či program alebo služba tretej strany spôsobuje zamrznutie prihlasovacej obrazovky. Ak chcete vykonať čisté spustenie, otvorte pomôcku Konfigurácia systému vyhľadaním výrazu „msconfig“ a výberom položky „Konfigurácia systému“. Prejdite na kartu „Služby“ a začiarknite políčko „Skryť všetky služby spoločnosti Microsoft“ a potom kliknite na „Zakázať všetky“. Prejdite na kartu „Spustenie“ a kliknite na „Otvoriť správcu úloh“. V Správcovi úloh zakážte všetky spúšťacie programy. Reštartujte počítač a zistite, či prihlasovacia obrazovka pretrváva.

Ak žiadne z týchto riešení nefunguje, možno budete musieť zvážiť vyhľadanie odbornej pomoci alebo kontaktovať tím podpory spoločnosti Microsoft so žiadosťou o ďalšiu pomoc.Prečo Windows 10 neprejde cez uvítaciu obrazovku?

Problémy so systémom Windows 10, ktorý sa nepohne za uvítaciu obrazovku, môže byť dosť frustrujúce. Existuje niekoľko možných dôvodov, prečo sa to môže stať:

 1. Poškodené systémové súbory: Ak sú niektoré systémové súbory poškodené alebo chýbajú, môže to zabrániť systému Windows 10 prejsť cez uvítaciu obrazovku. Spustenie kontroly systémových súborov môže pomôcť identifikovať a opraviť všetky poškodené súbory.
 2. Problémy s ovládačom: Zastarané alebo nekompatibilné ovládače môžu spôsobiť konflikty, ktoré bránia správnemu spusteniu systému Windows 10. Problém môže vyriešiť aktualizácia ovládačov na ich najnovšie verzie alebo návrat na predchádzajúce verzie.
 3. Problémy s hardvérom: Chybné hardvérové ​​komponenty, ako napríklad nefunkčný pevný disk alebo RAM, môžu tiež viesť k zamrznutiu systému Windows 10 na uvítacej obrazovke. Vykonanie diagnostiky hardvéru alebo vyhľadanie odbornej pomoci môže pomôcť identifikovať a riešiť akékoľvek problémy súvisiace s hardvérom.
 4. Škodlivý softvér alebo vírusy: Ak je váš systém infikovaný škodlivým softvérom alebo vírusmi, môže to narušiť normálny proces zavádzania a spôsobiť, že Windows 10 uviazne na uvítacej obrazovke. Vykonanie dôkladnej kontroly škodlivého softvéru a používanie spoľahlivého antivírusového programu môže pomôcť eliminovať akékoľvek hrozby.
 5. Spúšťacie programy: Niektoré programy nastavené na automatické spúšťanie počas spúšťania môžu byť v konflikte so systémom Windows 10, čo môže mať za následok nemožnosť prejsť cez uvítaciu obrazovku. Prístup k Správcovi úloh a zakázanie nepotrebných spúšťacích programov môže pomôcť vyriešiť tento problém.

Ak na úvodnej obrazovke narazíte na problémy so zamrznutím systému Windows 10, odporúča sa systematicky odstraňovať všetky potenciálne príčiny, kým sa problém nevyrieši. Môže to zahŕňať vykonanie skenovania softvéru, aktualizáciu ovládačov, kontrolu hardvérových komponentov, odstránenie škodlivého softvéru alebo úpravu spúšťacích programov.Prekonávanie oneskorení na obrazovke načítania systému Windows 10

Prekonávanie oneskorení na obrazovke načítania systému Windows 10

Jednou z najviac frustrujúcich skúseností, s ktorými sa môže používateľ systému Windows 10 stretnúť, je oneskorenie na obrazovke načítania. Toto je bod, v ktorom sa má spustiť operačný systém a umožniť používateľovi prístup k pracovnej ploche a aplikáciám, ale namiesto toho sa nechá čakať dlhší čas.

Existuje niekoľko bežných príčin oneskorení na obrazovke načítania systému Windows 10. Jednou z možností je, že na pozadí beží príliš veľa spúšťacích programov, čo môže spomaliť proces zavádzania. Na vyriešenie tohto problému môžu používatelia pristupovať k Správcovi úloh stlačením Ctrl+Shift+Esc a prejsť na kartu Po spustení. Odtiaľ môžu zakázať všetky nepotrebné programy, ktoré sú nastavené na spustenie pri štarte.Ďalšou možnou príčinou oneskorení na obrazovke načítania je poškodený alebo zastaraný ovládač. Ovládače sú softvérové ​​komponenty, ktoré umožňujú hardvérovým zariadeniam komunikovať s operačným systémom. Ak ovládač nefunguje správne alebo nie je kompatibilný so systémom Windows 10, môže to spôsobiť oneskorenie pri spustení. Ak chcete tento problém vyriešiť, používatelia môžu skontrolovať aktualizácie ovládačov prostredníctvom Správcu zariadení kliknutím pravým tlačidlom myši na tlačidlo Štart, výberom položky Správca zariadení a následným rozšírením kategórií, aby našli príslušné zariadenie. Odtiaľ môžu kliknúť pravým tlačidlom myši na zariadenie, vybrať položku Aktualizovať ovládač a podľa pokynov nainštalovať dostupné aktualizácie.

Plný pevný disk alebo nedostatočná pamäť RAM môžu navyše prispieť k oneskoreniam na obrazovke načítania. Ak je pevný disk takmer plný, operačnému systému môže počas spúšťania trvať dlhšie, kým pristúpi k potrebným súborom. Podobne, ak počítač nemá dostatok pamäte RAM na spracovanie spúšťacích procesov, môže to viesť k oneskoreniam. Na vyriešenie týchto problémov môžu používatelia uvoľniť miesto na pevnom disku odstránením nepotrebných súborov alebo programov a v prípade potreby zvážiť inováciu pamäte RAM.Záverom možno povedať, že oneskorenia na obrazovke načítania systému Windows 10 môžu byť frustrujúce, ale existuje niekoľko potenciálnych riešení. Zakázaním nepotrebných spúšťacích programov, aktualizáciou ovládačov a riešením problémov s ukladaním a pamäťou môžu používatelia prekonať tieto oneskorenia a vychutnať si plynulejšie spustenie.

Ako opravím obrazovku s dlhým načítaním v systéme Windows 10?

Ak sa vám v systéme Windows 10 zobrazuje dlhá obrazovka načítania, môže to byť frustrujúce a časovo náročné. Existuje však niekoľko možných riešení, ktoré môžete skúsiť vyriešiť tento problém:

 1. Reštartujte počítač: Niekedy môže jednoduchý reštart vyriešiť problém a urýchliť proces načítania.
 2. Kontrola aktualizácií: Uistite sa, že váš operačný systém Windows 10 je aktuálny. Inštalácia najnovších aktualizácií môže často opraviť chyby a zlepšiť výkon.
 3. Zakázať nepotrebné spúšťacie programy: Príliš veľa programov spustených na pozadí počas spúšťania môže spomaliť proces načítania. Pomocou Správcu úloh zakážte spustenie všetkých nepotrebných programov.
 4. Vyčistite pevný disk: Plný pevný disk môže tiež spôsobiť pomalé načítavanie. Odstráňte všetky nepotrebné súbory a použite nástroje na čistenie disku na optimalizáciu úložiska.
 5. Spustite kontrolu škodlivého softvéru: Škodlivý softvér alebo vírusy môžu spôsobiť spomalenie systému. Použite spoľahlivý antivírusový program na skenovanie počítača a odstránenie všetkých hrozieb.
 6. Skontrolujte svoj hardvér: Pomalé časy načítania môžu byť spôsobené aj chybným hardvérom. Uistite sa, že váš pevný disk a ostatné komponenty fungujú správne.
 7. Úprava nastavení napájania: Nastavenia napájania systému Windows môžu ovplyvniť výkon systému. Skúste upraviť plán napájania na vysoký výkon, aby ste zistili, či to zlepší časy načítania.
 8. Obnovenie systému Windows 10: Ak všetko ostatné zlyhá, môžete skúsiť resetovať operačný systém Windows 10. Tým sa preinštaluje operačný systém, pričom vaše osobné súbory zostanú nedotknuté.

Vyskúšaním týchto riešení by ste mali byť schopní vyriešiť problém s dlhým načítaním obrazovky v systéme Windows 10 a zlepšiť celkový výkon vášho počítača.

Vylepšenia konfigurácie pre plynulejšie spustenie systému Windows 10

Vylepšenia konfigurácie pre plynulejšie spustenie systému Windows 10

Ak sa často pristihnete, že netrpezlivo čakáte na spustenie počítača so systémom Windows 10, existuje niekoľko úprav konfigurácie, ktoré môžete vykonať, aby ste urýchlili proces a zabezpečili plynulejší štart. Tieto vylepšenia môžu pomôcť optimalizovať výkon vášho systému a skrátiť čas potrebný na prechod počítača od zapnutia do plnej prevádzky.

1. Zakážte nepotrebné spúšťacie programy: Mnoho programov je nastavených na automatické spustenie pri štarte, čo môže výrazne spomaliť proces spúšťania. Ak chcete tieto programy zakázať, otvorte Správcu úloh stlačením Ctrl + Shift + Esc a potom prejdite na kartu „Spustenie“. Tu môžete selektívne zakázať programy, ktoré nemusíte spúšťať automaticky.

2. Povoliť rýchle spustenie: Windows 10 má funkciu s názvom Rýchle spustenie, ktorá kombinuje tradičné vypnutie a hibernáciu na urýchlenie procesu zavádzania. Ak chcete povoliť túto funkciu, prejdite do ovládacieho panela a vyhľadajte položku „Možnosti napájania“. V ponuke na ľavej strane vyberte možnosť „Vybrať funkciu tlačidiel napájania“ a potom kliknite na položku „Zmeniť nastavenia, ktoré momentálne nie sú k dispozícii“. Nakoniec v časti „Nastavenia vypnutia“ začiarknite políčko vedľa položky „Zapnúť rýchle spustenie“.

3. Optimalizujte spúšťacie služby: Windows 10 má množstvo služieb, ktoré bežia na pozadí počas spúšťania. Niektoré z týchto služieb nemusia byť potrebné a možno ich vypnúť, aby sa skrátil čas spustenia. Ak chcete spravovať služby pri spustení, otvorte Správcu úloh a prejdite na kartu „Služby“. Tu môžete zakázať služby, ktoré nepotrebujete, tak, že na ne kliknete pravým tlačidlom myši a vyberiete možnosť „Zakázať“.

4. Vyčistite pevný disk: Zaplnený pevný disk môže spomaliť proces spúšťania. Odstráňte nepotrebné súbory a programy a pomocou vstavaného nástroja na čistenie disku odstráňte dočasné súbory a systémové súbory, ktoré už nie sú potrebné. Ak chcete získať prístup k tomuto nástroju, jednoducho vyhľadajte položku „Čistenie disku“ v ponuke Štart.

5. Aktualizujte svoje ovládače: Zastarané alebo nekompatibilné ovládače môžu spôsobiť pomalé spúšťanie a iné problémy s výkonom. Uistite sa, že pravidelne aktualizujete svoje ovládače na najnovšie dostupné verzie. Môžete to urobiť na webovej lokalite výrobcu alebo pomocou nástroja na aktualizáciu ovládačov.

Implementáciou týchto úprav konfigurácie môžete výrazne zlepšiť rýchlosť spúšťania systému Windows 10 a vychutnať si plynulejší a efektívnejší začiatok práce s počítačom.

Ako optimalizujem spustenie systému Windows 10?

Windows 10 je navrhnutý tak, aby sa spúšťal rýchlo a efektívne, no postupom času môže byť pomalý a jeho spustenie môže trvať dlhšie. Našťastie existuje niekoľko krokov, ktoré môžete vykonať na optimalizáciu času zavádzania systému Windows 10:

 1. Vypnite nepotrebné spúšťacie programy: Otvorte Správcu úloh stlačením Ctrl + Shift + Esc, prejdite na kartu Po spustení a vypnite všetky programy, ktoré nemusíte automaticky spúšťať v systéme Windows. To môže výrazne skrátiť čas potrebný na spustenie počítača.
 2. Spravovať spúšťacie služby: Na správu spúšťacích služieb použite nástroj Konfigurácia systému. Stlačte Windows + R, zadajte „msconfig“ a stlačte Enter. V okne Konfigurácia systému prejdite na kartu Služby, začiarknite políčko „Skryť všetky služby spoločnosti Microsoft“ a vypnite všetky nepotrebné služby, ktoré sú nastavené na automatické spustenie.
 3. Vyčistite pevný disk: Na odstránenie nepotrebných súborov z pevného disku použite vstavaný nástroj Čistenie disku. Stlačte Windows + S, napíšte „vyčistenie disku“ a vyberte aplikáciu Čistenie disku. Vyberte jednotku, ktorú chcete vyčistiť, vyberte typy súborov, ktoré chcete odstrániť, a kliknite na tlačidlo OK. To môže uvoľniť miesto na disku a zlepšiť výkon pri zavádzaní.
 4. Aktualizujte svoje ovládače: Zastarané alebo nekompatibilné ovládače môžu spôsobiť pomalé spúšťanie. Uistite sa, že sú vaše ovládače aktuálne na webovej lokalite výrobcu alebo pomocou nástroja na aktualizáciu ovládačov.
 5. Vypnite nepotrebné vizuálne efekty: Windows 10 obsahuje rôzne vizuálne efekty, ktoré môžu ovplyvniť čas spustenia. Ak chcete tieto efekty zakázať, kliknite pravým tlačidlom myši na tlačidlo Štart, vyberte položku Systém, prejdite na Rozšírené nastavenia systému, kliknite na tlačidlo Nastavenia v časti Výkon, vyberte „Upraviť pre najlepší výkon“ a kliknite na tlačidlo Použiť.

Dodržiavaním týchto optimalizačných krokov môžete výrazne skrátiť čas spustenia počítača so systémom Windows 10 a vychutnať si rýchlejší a efektívnejší proces spustenia.

Ako vyladím systém Windows 10 pre najlepší výkon?

Ak na zariadení so systémom Windows 10 dochádza k zamrznutiu alebo spomaleniu obrazovky, existuje niekoľko vylepšení, ktoré môžete vykonať na optimalizáciu výkonu. Tu je niekoľko tipov, ktoré vám pomôžu získať najlepší výkon zo systému Windows 10:

 1. Zakázanie nepotrebných spúšťacích programov: Otvorte Správcu úloh stlačením Ctrl + Shift + Esc, prejdite na kartu „Spustenie“ a vypnite všetky programy, ktoré nemusíte spúšťať pri spustení.
 2. Úprava vizuálnych efektov: Otvorte Ovládací panel, vyhľadajte „Možnosti výkonu“ a vyberte „Upraviť vzhľad a výkon systému Windows“. Odtiaľ si môžete vybrať možnosť „Upraviť pre najlepší výkon“ alebo manuálne zakázať špecifické vizuálne efekty, ktoré nepotrebujete.
 3. Aktualizujte svoje ovládače: Zastarané alebo chybné ovládače môžu spôsobiť problémy s výkonom. Navštívte webovú stránku výrobcu, kde nájdete hardvérové ​​komponenty a stiahnite si najnovšie ovládače.
 4. Optimalizácia nastavení napájania: Otvorte Ovládací panel, vyhľadajte „Možnosti napájania“ a vyberte „Vybrať plán napájania“. Ak chcete dosiahnuť najlepší výkon, vyberte plán „Vysoký výkon“, ale nezabúdajte, že môže spotrebovať viac energie batérie.
 5. Vykonajte čistenie disku: Otvorte Ovládací panel, vyhľadajte „Čistenie disku“ a spustite nástroj na odstránenie nepotrebných súborov a uvoľnenie miesta na disku.
 6. Vypnutie nepotrebných služieb: Otvorte Správcu úloh, prejdite na kartu „Služby“ a vypnite všetky služby, ktoré nepotrebujete bežať na pozadí.
 7. Spustite kontrolu škodlivého softvéru: Použite renomovaný antivírusový alebo antimalvérový softvér na kontrolu vášho systému na prítomnosť škodlivého softvéru alebo vírusov, ktoré by mohli ovplyvňovať výkon.
 8. Inovujte svoj hardvér: Ak má váš systém stále problémy s výkonom aj po vyskúšaní týchto vylepšení, možno je čas zvážiť inováciu hardvérových komponentov, ako je pridanie väčšej pamäte RAM alebo inovácia na rýchlejšiu ukladaciu jednotku.

Implementáciou týchto vylepšení môžete optimalizovať svoj systém Windows 10 pre lepší výkon a dúfajme, že sa vyhnete zamrznutiu alebo spomaleniu obrazovky.

Čo zakázať v systéme Windows 10 pre lepší výkon?

Ak na vašom zariadení so systémom Windows 10 dochádza k zamrznutiu obrazovky alebo spomaleniu výkonu, existujú určité funkcie a nastavenia, ktoré môžete deaktivovať, aby ste zlepšili jeho výkon. Vypnutím nepotrebných procesov na pozadí a optimalizáciou nastavení systému môžete potenciálne zvýšiť celkový výkon počítača so systémom Windows 10. Tu je niekoľko odporúčaní:

Funkcia/Nastavenie Popis
Windows Search Vypnutím služby Windows Search môžete uvoľniť systémové prostriedky a zlepšiť výkon, najmä ak sa funkcie vyhľadávania často nepoužívajú.
Windows Tipy a triky Vypnutím tipov a trikov systému Windows môžete zabrániť zbytočným upozorneniam a kontextovým oknám, čo môže znížiť rozptýlenie a zlepšiť odozvu systému.
Aplikácie na pozadí Zakázanie nepotrebných aplikácií na pozadí môže pomôcť znížiť spotrebu systémových prostriedkov a zlepšiť celkový výkon.
Efekty transparentnosti Vypnutie efektov priehľadnosti môže znížiť grafické zaťaženie vášho systému, najmä ak máte hardvér nižšej kategórie alebo starší.
Vizuálne efekty Úprava nastavení vizuálnych efektov s cieľom uprednostniť výkon pred vizuálnou estetikou môže pomôcť zlepšiť odozvu systému.
Spúšťacie programy Zakázanie nepotrebných spúšťacích programov môže skrátiť čas potrebný na spustenie počítača a zlepšiť celkový výkon.
Synchronizácia OneDrive Vypnutie synchronizácie OneDrive môže pomôcť znížiť aktivitu na pozadí a zlepšiť výkon systému, najmä ak nepoužívate OneDrive na synchronizáciu súborov.

Selektívnym zakázaním týchto funkcií a nastavení môžete potenciálne zvýšiť výkon svojho zariadenia so systémom Windows 10 a znížiť zamŕzanie obrazovky. Nezabudnite deaktivovať iba funkcie a nastavenia, ktoré vám vyhovujú a na ktoré sa pri každodenných úlohách nespoliehate.

Proaktívne opatrenia na vyhýbanie sa stagnácii obrazovky v systéme Windows 10

Proaktívne opatrenia na vyhýbanie sa stagnácii obrazovky v systéme Windows 10

Zamŕzanie obrazovky a stagnácia môžu byť frustrujúce problémy, s ktorými sa používatelia systému Windows 10 často stretávajú. Zavedením niektorých proaktívnych opatrení však môžete minimalizovať výskyt týchto problémov a zabezpečiť plynulejší používateľský zážitok. Tu je niekoľko krokov, ktoré môžete podniknúť, aby ste sa vyhli stagnácii obrazovky v systéme Windows 10:

 1. Udržujte svoj operačný systém aktuálny: Pravidelná inštalácia najnovších aktualizácií a opráv poskytovaných spoločnosťou Microsoft môže pomôcť vyriešiť všetky známe problémy a zlepšiť stabilitu systému.
 2. Vyhľadajte malvér: Pravidelné kontroly pomocou spoľahlivého antivírusového softvéru môžu pomôcť odhaliť a odstrániť akýkoľvek malvér, ktorý môže spôsobovať zamrznutie obrazovky.
 3. Zatvorte nepotrebné programy: Príliš veľa programov spustených súčasne môže zaťažiť vaše systémové prostriedky a viesť k zamrznutiu obrazovky. Zatvorte všetky nepotrebné programy, aby ste uvoľnili zdroje.
 4. Aktualizujte ovládače: Zastarané alebo nekompatibilné ovládače môžu spôsobiť zamrznutie obrazovky. Uistite sa, že svoje ovládače pravidelne aktualizujete, buď manuálne, alebo pomocou nástroja na aktualizáciu ovládačov.
 5. Skontrolujte prehriatie: Prehriatie môže tiež spôsobiť zamrznutie obrazovky. Uistite sa, že váš počítač je správne vetraný a že chladiaci systém funguje správne.
 6. Vypnite nepotrebné spúšťacie programy: Zakázanie spustenia nepotrebných programov s počítačom môže pomôcť zabrániť preťaženiu zdrojov a znížiť pravdepodobnosť zamrznutia obrazovky.
 7. Optimalizujte nastavenia napájania: Úpravou nastavení napájania tak, aby ste uprednostnili výkon pred úsporou energie, môžete zabrániť zamrznutiu obrazovky spôsobenému funkciami na úsporu energie.
 8. Spustite kontrolu systémových súborov: Pomocou vstavaného nástroja Kontrola systémových súborov skontrolujte a opravte všetky poškodené systémové súbory, ktoré môžu spôsobovať zamrznutie obrazovky.

Dodržiavaním týchto proaktívnych opatrení môžete minimalizovať výskyt stagnácie obrazovky v systéme Windows 10 a užívať si plynulejšiu prácu s počítačom.

Ako udržiavate škálovanie zobrazenia v systéme Windows 10?

Mierka zobrazenia v systéme Windows 10 vám umožňuje upraviť veľkosť textu, aplikácií a ďalších položiek, aby boli lepšie viditeľné na displejoch s vysokým rozlíšením. Niekedy sa však môžu nastavenia mierky zobrazenia resetovať alebo neočakávane zmeniť, čo spôsobuje problémy so vzhľadom obrazovky.

Ak chcete zachovať mierku zobrazenia v systéme Windows 10 a zabrániť akýmkoľvek neočakávaným zmenám, môžete postupovať podľa týchto krokov:

1. Otvorte nastavenia zobrazenia:

- Kliknite pravým tlačidlom myši na pracovnú plochu a v kontextovej ponuke vyberte položku 'Nastavenia zobrazenia'.

2. Upravte nastavenia mierky:

- V okne Nastavenia zobrazenia sa posuňte nadol na časť „Mierka a rozloženie“.

- V časti „Zmeniť veľkosť textu, aplikácií a iných položiek“ vyberte požadovanú úroveň mierky. Systém Windows odporúča pre väčšinu obrazoviek úroveň mierky 125 %.

3. Uzamknite nastavenia mierky:

- Posuňte sa ďalej nadol v okne Nastavenia zobrazenia a kliknite na odkaz „Rozšírené nastavenia mierky“.

– V okne Rozšírené nastavenia mierky zapnite možnosť „Povoliť systému Windows opraviť aplikácie, aby neboli rozmazané“.

- Kliknutím na tlačidlo „Použiť“ uložíte zmeny.

Nasledovaním týchto krokov môžete zaistiť, že nastavenia mierky zobrazenia zostanú v systéme Windows 10 konzistentné, čím sa zabráni neočakávaným zmenám alebo problémom so vzhľadom obrazovky.

Poznámka: Ak máte k počítaču pripojených viacero obrazoviek, možno budete musieť upraviť nastavenia mierky obrazovky jednotlivo pre každú obrazovku.

Ako prepíšete správanie pri škálovaní vysokého DPI?

Vysoké škálovanie DPI môže niekedy spôsobiť problémy s aplikáciami, výsledkom čoho sú rozmazané alebo nesprávne veľké prvky na obrazovke. Môžete však prepísať správanie pri škálovaní vysokého DPI pre konkrétne aplikácie, aby ste sa uistili, že sa zobrazujú správne.

Ak chcete prepísať správanie s vysokým rozlíšením DPI, postupujte takto:

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na odkaz aplikácie alebo súbor .exe a v kontextovej ponuke vyberte položku Vlastnosti.
 2. V okne „Vlastnosti“ prejdite na kartu „Kompatibilita“.
 3. Začiarknite políčko „Prepísať správanie pri škálovaní vysokého DPI“.
 4. Z rozbaľovacej ponuky nižšie vyberte jednu z dostupných možností:
  • Aplikácia : Táto možnosť umožňuje aplikácii zvládnuť vlastné škálovanie DPI. Túto možnosť je najlepšie použiť, ak aplikácia podporuje DPI.
  • Systém : Táto možnosť používa systémové nastavenia DPI na škálovanie aplikácie. Je to dobrá voľba, ak aplikácia nepodporuje DPI.
  • Systém (vylepšený) : Táto možnosť poskytuje vylepšené škálovanie DPI pre staršie aplikácie, ktoré nepoznajú DPI.
 5. Kliknutím na „Použiť“ a potom na „OK“ uložte zmeny.

Prepísaním správania pri škálovaní vysokého DPI môžete zabezpečiť, aby sa aplikácia zobrazovala správne na obrazovkách s vysokým DPI, čím sa vyhnete rozmazaným prvkom alebo prvkom s nesprávnou veľkosťou. Experimentujte s rôznymi možnosťami škálovania, aby ste našli tú, ktorá najlepšie funguje pre každú aplikáciu.

Top