Ako efektívne spravovať a čistiť tlačový front pre bezproblémovú tlač

Vyskúšajte Náš Nástroj Na Odstránenie Problémov

Stručný obsah

Zaobchádzanie s nevybavenými front tlačiarne môže narušiť pracovný tok a spôsobiť oneskorenie tlače. Používatelia môžu spravovať tlačové úlohy uprednostniť , pauza , alebo zrušiť tlačové úlohy priamo z rozhrania frontu. Vymazanie tlačového frontu v systéme Windows 10/11 to možno vykonať otvorením ponuky Zariadenia a tlačiarne, kliknutím pravým tlačidlom myši na cieľovú tlačiareň, výberom položky „Zobraziť, čo sa tlačí“ a následným výberom položky „Zrušiť všetky dokumenty“.V prípade zaseknutých tlačových úloh môže pomôcť reštartovanie zaraďovacej služby, manuálne odstránenie súborov z priečinka zaraďovania tlače alebo aktualizácia ovládačov tlačiarne. Niektoré dôvody, prečo sa úlohy zaseknú, zahŕňajú problémy so sieťou, poškodené ovládače alebo konflikty nastavení tlače. Zrušenie tlačovej úlohy závisí od operačného systému, ale zvyčajne zahŕňa kliknutie pravým tlačidlom myši na úlohu vo fronte a výber zrušiť/vymazať.

Mať efektívny systém vymazať fronty tlačiarne a odstraňovanie nežiaducich úloh znižuje množstvo odpadu a zabezpečuje včasnú tlač dôležitých dokumentov. Monitorovaním a odstraňovaním problémov, keď sa vyskytnú, je možné udržiavať bezproblémovú tlač.

Spracovanie zaseknutých tlačových úloh vo fronte tlačiarne

Spracovanie zaseknutých tlačových úloh vo fronte tlačiarne

Pri práci s frontom tlačiarne nie je nezvyčajné stretnúť sa s uviaznutými tlačovými úlohami, ktoré sa odmietajú dokončiť alebo vymazať. Tieto uviaznuté tlačové úlohy môžu spôsobiť oneskorenie a zabrániť spracovaniu iných tlačových úloh. Tu je niekoľko krokov na spracovanie zaseknutých tlačových úloh vo fronte tlačiarne:1. Zrušte tlačovú úlohu: Prvým krokom je pokúsiť sa zrušiť zaseknutú tlačovú úlohu. Ak to chcete urobiť, otvorte tlačový front kliknutím pravým tlačidlom myši na ikonu tlačiarne na paneli úloh a výberom možnosti „Otvoriť tlačový front“. Nájdite zaseknutú tlačovú úlohu, kliknite na ňu pravým tlačidlom myši a vyberte možnosť „Zrušiť“ alebo „Odstrániť“.

2. Reštartujte zaraďovač tlače: Ak zrušenie tlačovej úlohy nepomôže, ďalším krokom je reštartovanie služby zaraďovania tlače. Otvorte okno Služby stlačením klávesov Windows + R, zadaním „services.msc“ a stlačením klávesu Enter. Vyhľadajte službu 'Print Spooler', kliknite na ňu pravým tlačidlom myši a vyberte 'Reštartovať'.

3. Manuálne vymažte tlačový front: Ak reštartovanie zaraďovača tlače problém nevyrieši, môžete skúsiť vymazať tlačový front manuálne. Znova otvorte okno Služby, kliknite pravým tlačidlom myši na službu 'Print Spooler' a vyberte 'Stop.' Potom prejdite do nasledujúceho priečinka: C:WindowsSystem32spoolPRINTERS. Odstráňte všetky súbory v tomto priečinku. Nakoniec sa vráťte do okna Služby, kliknite pravým tlačidlom myši na službu 'Print Spooler' a vyberte 'Start'.4. Aktualizujte ovládače tlačiarne: Zastarané alebo nekompatibilné ovládače tlačiarne môžu spôsobiť zaseknutie tlačových úloh. Uistite sa, že máte nainštalované najnovšie ovládače tlačiarne pre váš model tlačiarne. Navštívte webovú lokalitu výrobcu alebo použite službu Windows Update a skontrolujte a nainštalujte všetky dostupné aktualizácie ovládačov.

5. Skontrolujte problémy s hardvérom: Niekedy môžu byť zaseknuté tlačové úlohy spôsobené problémami s hardvérom. Skontrolujte, či v tlačiarni nie je zaseknutý papier, málo atramentu alebo tonera alebo iné problémy, ktoré môžu brániť jej správnemu fungovaniu. Oprava týchto hardvérových problémov môže často vyriešiť problém.

6. Použite nástroj na správu tlače: Ak sa často stretávate so zaseknutými tlačovými úlohami alebo spravujete sieť tlačiarní, použitie nástroja na správu tlače vám môže pomôcť efektívnejšie monitorovať a čistiť tlačové fronty. Tieto nástroje poskytujú ďalšie funkcie a možnosti na správu tlačových úloh a môžu ušetriť čas a námahu.Podľa týchto krokov by ste mali byť schopní zvládnuť uviaznuté tlačové úlohy vo fronte tlačiarne a zabezpečiť hladké operácie tlače.

Prečo moja tlačová úloha zostáva po vytlačení vo fronte?

Môže to byť frustrujúce, keď odošlete tlačovú úlohu do tlačiarne, úspešne sa vytlačí, ale stále zostáva v tlačovom fronte. Existuje niekoľko dôvodov, prečo sa to môže stať:1. Problémy so sieťou alebo pripojením: Ak je vaša tlačiareň pripojená k sieti, môžu sa vyskytnúť problémy s pripojením. To môže spôsobiť, že tlačová úloha uviazne vo fronte aj po vytlačení. Skontrolujte, či je tlačiareň správne pripojená k sieti a či nie sú problémy so samotnou sieťou.

2. Problémy s ovládačom tlačiarne: Problémy s ovládačom tlačiarne môžu niekedy spôsobiť, že tlačové úlohy zostanú vo fronte. Uistite sa, že máte v počítači nainštalovanú najnovšiu verziu ovládača tlačiarne. Ak nie, skúste aktualizovať ovládač alebo ho preinštalovať, aby ste zistili, či sa tým problém vyriešil.3. Problémy so zaraďovačom tlače: Zaraďovač tlače je služba vo vašom počítači, ktorá spravuje tlačový front. Ak zaraďovač tlače zaznamená chybu alebo sa poškodí, môže zabrániť vymazaniu tlačových úloh z frontu. Reštartovanie služby zaraďovania tlače alebo vymazanie vyrovnávacej pamäte zaraďovača tlače môže pomôcť vyriešiť tento problém.

4. Nastavenia tlačovej úlohy: Skontrolujte nastavenia tlačovej úlohy, aby ste sa uistili, že po tlači nie je nastavená na 'Hold' alebo 'Pause'. Niektoré softvéry alebo nastavenia tlačiarne môžu obsahovať možnosti na ponechanie tlačovej úlohy vo fronte aj po jej vytlačení. Úpravou týchto nastavení by sa tlačová úloha mala vymazať z frontu.5. Problémy s firmvérom tlačiarne: Zastaraný alebo chybný firmvér tlačiarne môže niekedy spôsobiť, že tlačové úlohy zostanú vo fronte. Na webovej lokalite výrobcu nájdete aktualizácie firmvéru pre váš model tlačiarne a nainštalujte ich, ak sú k dispozícii.

Ak ste vyskúšali vyššie uvedené kroky a tlačová úloha stále zostáva vo fronte, možno budete musieť požiadať o ďalšiu pomoc podporu výrobcu tlačiarne. Môžu poskytnúť konkrétne kroky na riešenie problémov na základe modelu vašej tlačiarne a pomôcť vyriešiť problém.

Vymazanie tlačového frontu v systéme Windows 10 a 11

Vymazanie tlačového frontu v systéme Windows 10 a 11

Tlačové fronty sú pri používaní tlačiarní bežným javom a niekedy sa môžu zaseknúť alebo spôsobiť problémy. Ak používate Windows 10 alebo Windows 11, vymazanie tlačového frontu je jednoduchý proces, ktorý vám môže pomôcť vyriešiť akékoľvek problémy s tlačou, s ktorými sa môžete stretnúť.

Tu je postup, ako môžete vymazať tlačový front v systéme Windows 10 a 11:

Krok Popis
1 Otvorte „Ovládací panel“ tak, že ho vyhľadáte vo vyhľadávacom paneli systému Windows.
2 Kliknite na „Zariadenia a tlačiarne“ alebo „Tlačiarne a skenery“ v závislosti od verzie systému Windows.
3 Nájdite svoju tlačiareň v zozname nainštalovaných tlačiarní a kliknite na ňu pravým tlačidlom myši.
4 Výberom položky „Zobraziť tlač“ otvoríte tlačový front.
5 V okne tlačového frontu kliknite na „Tlačiareň“ na hornom paneli ponuky.
6 V rozbaľovacej ponuke vyberte možnosť „Zrušiť všetky dokumenty“, čím vymažete tlačový front.
7 Môžete byť vyzvaní na potvrdenie akcie. Pokračujte kliknutím na 'Áno'.
8 Po vymazaní tlačového frontu môžete zatvoriť okno tlačového frontu.

Podľa týchto krokov by ste mali byť schopní vyčistiť tlačový front v systéme Windows 10 a 11, čím sa vyriešia všetky problémy s tlačou, s ktorými ste sa mohli stretnúť. Pred opätovným pokusom o tlač nezabudnite počkať, kým sa tlačový front úplne nevyčistí.

Ako opravím tlačovú úlohu zaseknutú vo fronte?

Ak sa ocitnete v situácii, keď sa tlačová úloha zasekne vo fronte tlačiarne a nevytlačí sa, existuje niekoľko krokov, ktorými môžete problém vyriešiť:

1. Zrušte tlačovú úlohu:

Prvým krokom je pokúsiť sa zrušiť tlačovú úlohu. Kliknite pravým tlačidlom myši na zaseknutú tlačovú úlohu v tlačovom fronte a vyberte možnosť „Zrušiť“ alebo „Zrušiť všetky dokumenty“. To by malo úlohu odstrániť z frontu a umožniť pokračovanie nových tlačových úloh.

2. Reštartujte službu zaraďovania tlače:

Ak zrušenie tlačovej úlohy nepomôže, môžete skúsiť reštartovať službu zaraďovania tlače. Otvorte správcu služieb stlačením Windows + R a zadaním „services.msc“. Nájdite službu 'Print Spooler', kliknite na ňu pravým tlačidlom myši a vyberte 'Reštartovať'. Po reštarte služby by mala byť zaseknutá tlačová úloha vymazaná z frontu.

3. Vyčistite priečinok zaraďovača tlače:

Ak tlačová úloha zostane zaseknutá, môžete skúsiť manuálne vyčistiť priečinok zaraďovača tlače. Otvorte Prieskumníka a prejdite na nasledujúcu cestu: C:WindowsSystem32spoolPRINTERS . Odstráňte všetky súbory v tomto priečinku. Na vykonanie tejto akcie možno budete potrebovať oprávnenia správcu. Po odstránení súborov by tlačový front mal byť prázdny a môžete skúsiť tlačiť znova.

4. Aktualizujte alebo preinštalujte ovládače tlačiarne:

V niektorých prípadoch môžu zastarané alebo poškodené ovládače tlačiarne spôsobiť uviaznutie tlačových úloh vo fronte. Ak chcete tento problém vyriešiť, môžete skúsiť aktualizovať ovládače tlačiarne na najnovšiu verziu. Ovládače si zvyčajne môžete stiahnuť z webovej stránky výrobcu tlačiarne. Ak aktualizácia ovládačov nefunguje, možno budete musieť ovládače tlačiarne úplne odinštalovať a potom ich znova nainštalovať.

Ak žiadny z vyššie uvedených krokov problém nevyrieši, môže byť užitočné obrátiť sa na podporu výrobcu tlačiarne a požiadať o ďalšiu pomoc. Môžu mať špecifické kroky na riešenie problémov alebo aktualizácie firmvéru, ktoré môžu pomôcť vyriešiť problém.

Ako vynútim ukončenie tlačovej úlohy?

Ak potrebujete zrušiť alebo vynútiť ukončenie tlačovej úlohy, ktorá uviazla vo fronte tlačiarne, môžete postupovať podľa týchto krokov:

 1. Otvorte ovládací panel na počítači a prejdite do časti „Zariadenia a tlačiarne“ alebo „Tlačiarne a skenery“.
 2. Nájdite tlačiareň, ktorá práve spracováva tlačovú úlohu, ktorú chcete zrušiť.
 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na tlačiareň a z rozbaľovacej ponuky vyberte možnosť „Zobraziť tlač“ alebo „Otvoriť tlačový front“.
 4. V okne tlačového frontu uvidíte zoznam tlačových úloh, ktoré čakajú na vytlačenie.
 5. Nájdite tlačovú úlohu, ktorú chcete zrušiť, a vyberte ju.
 6. Kliknite na ponuku „Dokument“ alebo „Tlačiareň“ v hornej časti okna a vyberte možnosť „Zrušiť“ alebo „Zrušiť všetky dokumenty“.
 7. Ak sa zobrazí výzva, potvrďte zrušenie.

Po vykonaní týchto krokov by sa tlačová úloha mala úspešne zrušiť a tlačový front sa vymaže. Potom môžete pokračovať v tlači iných dokumentov alebo reštartovať proces tlače.

Riešenia príkazového riadka na riešenie problémov s tlačovým frontom

Riešenia príkazového riadka na riešenie problémov s tlačovým frontom

Ak máte problémy s tlačovým frontom, možno ich budete vedieť vyriešiť pomocou nástrojov príkazového riadka. Riešenia príkazového riadka môžu poskytnúť rýchly a efektívny spôsob správy a vymazania tlačových úloh vo fronte. Tu je niekoľko možností príkazového riadka, ktoré môžete vyskúšať:

1. Zrušte konkrétnu tlačovú úlohu:

Môžete použiť príkaz Zrušiť nasledované ID tlačovej úlohy na zrušenie konkrétnej tlačovej úlohy. Ak chcete nájsť ID tlačovej úlohy, ktorú chcete zrušiť, môžete použiť lpq príkaz. Napríklad:

|_+_|

2. Vymažte všetky tlačové úlohy:

Ak chcete vymazať všetky tlačové úlohy vo fronte, môžete použiť zrušiť -a príkaz. Týmto sa zrušia všetky tlačové úlohy, ktoré sú momentálne vo fronte. Napríklad:

|_+_|

3. Pozastavenie alebo obnovenie tlačového frontu:

Ak potrebujete dočasne pozastaviť tlačový front, môžete použiť poháre vypínateľné príkaz. Ak chcete obnoviť tlač, môžete použiť cupsenable príkaz. Napríklad:

|_+_|

|_+_|

4. Reštartujte zaraďovač tlače:

Ak máte problémy s tlačovým frontom, často môže pomôcť reštartovanie zaraďovača tlače. Môžete použiť služby príkaz (príp systemctl na niektorých systémoch) reštartujte zaraďovač tlače. Napríklad:

|_+_|

|_+_|

Tieto riešenia príkazového riadka môžu byť užitočné pri rýchlom a efektívnom riešení problémov s tlačovým frontom. Pred vykonaním akýchkoľvek zmien v tlačovom fronte je však vždy dobré zálohovať všetky dôležité tlačové úlohy.

Ako zastaviť zaraďovanie tlače pomocou cmd?

Ak chcete zastaviť zaraďovanie tlače pomocou príkazového riadka (cmd), postupujte takto:

Krok Príkaz Popis
1 Otvorte príkazový riadok Stlačte |_+_|, napíšte |_+_| a stlačte |_+_| otvorte príkazový riadok.
2 Zastavte zaraďovač tlače Zadajte príkaz |_+_| a stlačte |_+_| zastaviť službu zaraďovania tlače.

Po vykonaní príkazu sa služba zaraďovania tlače zastaví a všetky čakajúce tlačové úlohy vo fronte tlačiarne budú pozastavené. To môže byť užitočné, ak potrebujete vyriešiť problémy s tlačou alebo vyčistiť tlačový front.

Ak chcete znova spustiť službu zaraďovania tlače, môžete použiť príkaz |_+_| v príkazovom riadku.

Je dôležité si uvedomiť, že zastavenie zaraďovania tlače dočasne zabráni odoslaniu akýchkoľvek tlačových úloh do tlačiarne. Uistite sa, že zaraďovač zastavíte iba v prípade potreby a reštartujte ho po vyriešení problému.

Ako sa zbavím chyby zaraďovača tlače?

Ak sa stretnete s chybou zaraďovača tlače, môže to byť dosť frustrujúce, pretože vám to môže brániť v tlači akýchkoľvek dokumentov. Existuje však niekoľko krokov, ktoré môžete podniknúť na vyriešenie tohto problému a opätovné uvedenie tlačiarne do prevádzky.

Reštartujte službu zaraďovania tlače:

Jednou z prvých vecí, ktoré by ste mali vyskúšať, je reštartovanie služby zaraďovania tlače. Ak to chcete urobiť, postupujte takto:

 1. Stlačte tlačidlo Kláves Windows + R otvorte dialógové okno Spustiť.
 2. Typ services.msc a stlačte Enter.
 3. V okne Služby posuňte zobrazenie nadol a vyhľadajte Zaraďovač tlače služby.
 4. Kliknite pravým tlačidlom myši na službu Print Spooler a vyberte Reštart .

Odstrániť všetky tlačové úlohy:

Ak reštartovanie služby zaraďovania tlače nefunguje, môžete skúsiť vymazať všetky tlačové úlohy v tlačovom fronte. Tu je postup:

 1. Otvor Ovládací panel na vašom počítači.
 2. Ísť do Zariadenia a tlačiarne .
 3. Nájdite svoju tlačiareň a kliknite na ňu pravým tlačidlom myši.
 4. Vyberte Pozrite sa, čo sa tlačí .
 5. V okne tlačového frontu kliknite na Tlačiareň v ľavom hornom rohu.
 6. Vyberte Zrušiť všetky dokumenty .
 7. Po zobrazení výzvy potvrďte akciu.

Skontrolujte problémy s ovládačom tlačiarne:

Ak chyba zaraďovania tlače pretrváva, príčinou môžu byť problémy s ovládačom tlačiarne. Ak chcete skontrolovať problémy s ovládačom, postupujte takto:

 1. Choďte na Ovládací panel a otvorte Správca zariadení .
 2. Rozbaľte Tlačové fronty kategórii.
 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na tlačiareň a vyberte Aktualizujte ovládač .
 4. Aktualizujte ovládač podľa pokynov na obrazovke.

Preinštalujte softvér tlačiarne:

Ak žiadny z vyššie uvedených krokov nefunguje, môžete skúsiť preinštalovať softvér tlačiarne. Ak to chcete urobiť, musíte si stiahnuť najnovší ovládač z webovej stránky výrobcu tlačiarne a nainštalovať ho do počítača. Pred opätovnou inštaláciou sa uistite, že ste úplne odinštalovali existujúci softvér tlačiarne.

Podľa týchto krokov by ste mali byť schopní vyriešiť chybu zaraďovania tlače a vrátiť tlačiareň do normálneho stavu. Ak problém pretrváva, možno budete musieť vyhľadať ďalšiu pomoc od výrobcu tlačiarne alebo odborníka technickej podpory.

Stratégie na efektívne zrušenie a odstránenie tlačových úloh

Stratégie na efektívne zrušenie a odstránenie tlačových úloh

Pri správe tlačových úloh vo fronte tlačiarne je dôležité mať efektívne stratégie na zrušenie a odstraňovanie tlačových úloh. To zaisťuje, že tlačiareň funguje efektívne a nežiaduce tlačové úlohy sú okamžite odstránené. Tu je niekoľko stratégií, ktoré treba zvážiť:

1. Monitorujte tlačový front: Pravidelne kontrolujte tlačový front, aby ste identifikovali všetky tlačové úlohy, ktoré je potrebné zrušiť alebo odstrániť. Môžete to urobiť prostredníctvom ovládacieho panela tlačiarne alebo prístupom k frontu tlačiarne na počítači pripojenom k ​​tlačiarni.

2. Uprednostnite tlačové úlohy: Určite prioritu tlačových úloh vo fronte a zrušte/vymažte tie, ktoré majú nižšiu prioritu. Pomáha to zabezpečiť, že dôležité tlačové úlohy budú dokončené ako prvé a zabráni sa zbytočným oneskoreniam.

3. Zrušenie tlačových úloh: Ak je potrebné tlačovú úlohu zrušiť, vyberte úlohu vo fronte tlačiarne a zvoľte možnosť „Zrušiť“. Tým sa tlačová úloha odstráni z frontu a zabráni sa jej vytlačeniu.

4. Odstráňte tlačové úlohy: Ak chcete odstrániť tlačové úlohy, ktoré už boli vytlačené alebo už nie sú potrebné, vyberte úlohu vo fronte tlačiarne a zvoľte možnosť „Odstrániť“. Tým sa tlačová úloha natrvalo odstráni z frontu.

5. Použite softvér na správu tlače: Zvážte použitie softvéru na správu tlače na zjednodušenie procesu rušenia a odstraňovania tlačových úloh. Tieto softvérové ​​nástroje poskytujú centrálne rozhranie na správu tlačových úloh a ponúkajú ďalšie funkcie, ako napríklad sledovanie tlačových úloh a vytváranie správ.

6. Vyčistite tlačový front: Ak sa tlačový front preplní tlačovými úlohami, môže byť potrebné vymazať celý front. Môžete to urobiť tak, že vyberiete všetky tlačové úlohy vo fronte a vyberiete možnosť „Vymazať“ alebo „Vyčistiť“. Pri používaní tejto stratégie však buďte opatrní, pretože odstráni všetky tlačové úlohy vrátane tých, ktoré sú stále potrebné.

Stratégia Kroky
Monitorujte tlačový front - Pravidelne kontrolujte tlačový front
- Identifikujte tlačové úlohy, ktoré chcete zrušiť/vymazať
Uprednostnite tlačové úlohy - Určite prioritu práce
- Zrušte/vymažte úlohy s nižšou prioritou
Zrušte tlačové úlohy - Vyberte úlohu vo fronte
- Vyberte možnosť „Zrušiť“.
Odstráňte tlačové úlohy - Vyberte úlohu vo fronte
- Vyberte možnosť „Odstrániť“.
Použite softvér na správu tlače - Nainštalujte softvér na správu tlače
- Využite funkcie na zrušenie/vymazanie tlačových úloh
Vyčistite tlačový front - Vyberte všetky tlačové úlohy
- Vyberte možnosť „Vymazať“ alebo „Vymazať“.

Implementáciou týchto stratégií môžete efektívne zrušiť a odstrániť tlačové úlohy vo fronte tlačiarne. Pomáha to optimalizovať tlačové procesy, znižovať množstvo odpadu a zabezpečiť, aby sa dôležité tlačové úlohy dokončili včas.

Top