Ako opraviť kód chyby 0xc0000225 v systéme Windows 10 – podrobný sprievodca

Vyskúšajte Náš Nástroj Na Odstránenie Problémov

Stručný obsah

Tento článok poskytuje riešenia pre Windows 10 kód chyby 0xc0000225 bez cd . To vysvetľuje kód chyby 0xc0000225 v systéme Windows 10 je zvyčajne spôsobené problémami so systémovými súbormi, konfiguračnými údajmi zavádzania (BCD) alebo chybami disku. Keď sa zobrazí táto chyba, používateľom sa môže zobraziť správa „ váš počítač/zariadenie potrebuje opravu 0xc0000225 '.Ak chcete chybu vyriešiť bez disku CD, článok popisuje kroky, ako je manuálne použitie funkcie automatickej opravy prebudovanie BCD , prevádzkovanie Windows vstavaný nástroj Check Disk a vykonanie obnovy systému. Problémy s hardvérom môžu tiež spôsobiť kód chyby 0xc0000225 , takže môže pomôcť kontrola pripojení a aktualizácia ovládačov. Ak sa hardvér zdá byť v poriadku, odporúčame tiež vyhľadať malvér a vyhľadať odbornú pomoc.

Kľúčovým faktom je, že kým chyba 0xc0000225 môže zabrániť správnemu spusteniu systému Windows 10, existuje niekoľko krokov na riešenie problémov, ktoré môžu používatelia vykonať na vyriešenie problému bez toho, aby sa museli spoliehať na disk CD alebo preinštalovať systém Windows. Dodržiavanie uvedených riešení môže pomôcť pri opätovnom spustení systému.

Pochopenie kódu chyby 0xc0000225 v systéme Windows 10

Pochopenie kódu chyby 0xc0000225 v systéme Windows 10

Kód chyby 0xc0000225 je bežný problém, s ktorým sa stretávajú používatelia systému Windows 10. Táto chyba sa zvyčajne vyskytuje počas procesu zavádzania a môže zabrániť správnemu spusteniu operačného systému. Pochopenie základných príčin a možných riešení tejto chyby môže používateľom pomôcť pri navigácii a riešení problému.Jednou z hlavných príčin kódu chyby 0xc0000225 je poškodený alebo chýbajúci systémový súbor. Môže k tomu dôjsť z rôznych dôvodov, ako sú nesprávne vypnutia, infekcie škodlivým softvérom alebo problémy s hardvérom. Keď sa systémový súbor zodpovedný za spustenie systému Windows 10 poškodí alebo chýba, spustí sa kód chyby 0xc0000225.

Okrem problémov so systémovými súbormi môže byť kód chyby 0xc0000225 spôsobený aj problémami s konfiguračnými údajmi zavádzania (BCD). BCD obsahuje dôležité informácie o procese zavádzania a ak sa poškodí alebo nesprávne nakonfiguruje, môže to viesť k chybám pri spustení, ako je 0xc0000225.

Ak chcete vyriešiť kód chyby 0xc0000225, používatelia môžu vykonať niekoľko krokov. Po prvé, vykonanie opravy pri spustení môže pomôcť vyriešiť akékoľvek problémy so systémovými súbormi alebo BCD. Môžete to urobiť pomocou inštalačného média Windows 10 alebo ponuky Rozšírené možnosti spustenia.Ak oprava pri spustení problém nevyrieši, používatelia môžu skúsiť znova zostaviť BCD manuálne. To zahŕňa použitie príkazového riadka a vykonávanie špecifických príkazov na opätovné vytvorenie BCD. Je dôležité starostlivo dodržiavať pokyny, aby ste predišli ďalším komplikáciám.

V niektorých prípadoch môže byť kód chyby 0xc0000225 spôsobený problémami s hardvérom, ako je napríklad chybný pevný disk alebo nekompatibilné ovládače. Kontrola hardvéru a aktualizácia ovládačov môže pomôcť vyriešiť tieto problémy. Spustenie diagnostického testu na pevnom disku môže tiež identifikovať potenciálne problémy.

Záverom možno povedať, že kód chyby 0xc0000225 môže byť frustrujúcim problémom, s ktorým sa môžete stretnúť v systéme Windows 10. Pochopenie základných príčin a dodržiavanie príslušných krokov na riešenie problémov môže pomôcť používateľom navigovať a vyriešiť túto chybu, čo umožní hladký a úspešný proces zavádzania.Čo je kód chyby 0xc0000225: požadované zariadenie nie je pripojené?

Keď sa v systéme Windows 10 stretnete s kódom chyby 0xc0000225, znamená to, že požadované zariadenie nie je pripojené alebo k nemu nie je možné získať prístup. Táto chyba sa zvyčajne vyskytuje počas procesu spúšťania a môže zabrániť správnemu načítaniu operačného systému.

Chybové hlásenie sa môže zobraziť ako:'Obnova Váš počítač potrebuje opravu Požadované zariadenie nie je pripojené alebo k nemu nie je možné získať prístup.

Kód chyby: 0xc0000225Existuje niekoľko dôvodov, prečo sa táto chyba môže vyskytnúť:

 1. Poškodené alebo chýbajúce systémové súbory: Ak sú základné systémové súbory poškodené alebo chýbajú, systém Windows nemusí mať prístup k požadovanému zariadeniu na spustenie.
 2. Nesprávna konfigurácia zavádzania: Nesprávna konfigurácia zavádzania môže zabrániť systému v prístupe k potrebnému zariadeniu počas spúšťania.
 3. Odpojený alebo chybný hardvér: Ak je potrebné hardvérové ​​zariadenie, ako napríklad pevný disk alebo SSD, odpojené alebo chybné, systém Windows k nemu nebude mať prístup počas spúšťania.
 4. Vírus zavádzacieho sektora: V niektorých prípadoch môže túto chybu spôsobiť vírusová alebo malvérová infekcia v zavádzacom sektore tým, že zabráni systému v prístupe k požadovanému zariadeniu.

Ak chcete vyriešiť kód chyby 0xc0000225, môžete vyskúšať nasledujúce riešenia: 1. Spustite opravu pri spustení: Pomocou nástroja Windows Startup Repair môžete automaticky opraviť všetky problémy s konfiguráciou zavádzania alebo chýbajúce systémové súbory.
 2. Skontrolujte hardvérové ​​pripojenia: Uistite sa, že všetky potrebné hardvérové ​​zariadenia sú správne pripojené a fungujú správne. Skontrolujte káble, konektory a zdroj napájania, aby ste odstránili akékoľvek problémy súvisiace s hardvérom.
 3. Vyhľadajte malvér: Vykonajte úplnú kontrolu systému pomocou spoľahlivého antivírusového alebo antimalvérového softvéru na kontrolu akýchkoľvek infekcií v zavádzacom sektore.
 4. Obnovte BCD: Pomocou príkazového riadka znova vytvorte konfiguračné údaje zavádzania (BCD), aby ste opravili všetky chyby konfigurácie, ktoré môžu spôsobovať problém.
 5. Opravte hlavný zavádzací záznam (MBR): Použite príkazový riadok na opravu alebo prestavbu hlavného zavádzacieho záznamu, ak chybu spôsobuje.

Ak žiadne z týchto riešení nevyrieši kód chyby 0xc0000225, možno bude potrebné vyhľadať odbornú pomoc alebo zvážiť preinštalovanie operačného systému, aby sa problém vyriešil.

Riešenia pre 0xc0000225 bez použitia CD

Riešenia pre 0xc0000225 bez použitia CD

Ak sa na počítači so systémom Windows 10 stretnete s kódom chyby 0xc0000225, môžete sa obávať, že na jeho vyriešenie budete musieť použiť disk CD. Existujú však alternatívne riešenia, ktoré môžete vyskúšať skôr, ako sa uchýlite k CD.

1. Použite funkciu automatickej opravy:

Ak máte inštalačný disk systému Windows 10 alebo zavádzaciu jednotku USB, na opravu chyby môžete použiť funkciu Automatická oprava. Jednoducho vložte disk alebo jednotku USB do počítača, reštartujte ho a postupujte podľa pokynov na obrazovke, aby ste získali prístup k možnostiam automatickej opravy. Odtiaľ si môžete vybrať možnosť opraviť počítač a nechať systém Windows, aby sa pokúsil opraviť chybu za vás.

2. Znovu zostavte BCD (údaje o konfigurácii zavádzania):

Kód chyby 0xc0000225 môže byť niekedy spôsobený poškodenými alebo chýbajúcimi súbormi BCD. Na opätovné zostavenie BCD môžete použiť príkazový riadok v prostredí Windows Recovery Environment. Reštartujte počítač a vstúpte do prostredia na obnovenie systému Windows stlačením konkrétneho klávesu (napríklad F11 alebo F12) počas spúšťania. V príkazovom riadku zadajte nasledujúce príkazy a po každom stlačte kláves Enter:

bootrec /fixmbr

bootrec /fixboot

bootrec /scanos

bootrec / rebuildbcd

Po vykonaní týchto príkazov reštartujte počítač a skontrolujte, či je chyba vyriešená.

3. Skontrolujte chyby na pevnom disku:

Ďalšou možnou príčinou chybového kódu 0xc0000225 je chybný pevný disk. Na skenovanie a opravu chýb na pevnom disku môžete použiť vstavaný nástroj systému Windows s názvom „Skontrolovať disk“. Otvorte príkazový riadok ako správca a zadajte nasledujúci príkaz:

chkdsk C: /f

Nahraďte „C:“ písmenom jednotky vašej inštalácie systému Windows. Stlačte Enter a nechajte nástroj naskenovať a opraviť chyby, ktoré nájde. Po dokončení procesu reštartujte počítač.

4. Vykonajte obnovenie systému:

Ak ste predtým vytvorili bod obnovenia systému, môžete ho použiť na vrátenie počítača späť do funkčného stavu pred výskytom chyby. Ak chcete vykonať obnovenie systému, môžete získať prístup k rozšíreným možnostiam spustenia reštartovaním počítača a stlačením konkrétneho klávesu (napríklad F8 alebo Shift + F8) počas spúšťania. Odtiaľ vyberte možnosť obnovenia počítača do predchádzajúceho stavu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

5. Vyhľadajte odbornú pomoc:

Ak vám žiadne z vyššie uvedených riešení nepomohlo, možno bude najlepšie vyhľadať odbornú pomoc. Ak potrebujete ďalšiu pomoc pri riešení chybového kódu 0xc0000225, kontaktujte počítačového technika alebo výrobcu vášho počítača.

Pred použitím ktoréhokoľvek z týchto riešení si nezabudnite zálohovať dôležité súbory, pretože môžu zahŕňať zmeny v systémových súboroch vášho počítača. Veľa štastia!

Aký je nástroj na obnovenie pre kód chyby 0xc0000225?

Keď sa v systéme Windows 10 stretnete s kódom chyby 0xc0000225, je dôležité mať spoľahlivý nástroj na obnovenie na vyriešenie problému. Jedným z takýchto nástrojov je Windows Recovery Environment (WinRE).

WinRE je vstavaný nástroj na obnovenie v systéme Windows 10, ku ktorému je možné pristupovať rôznymi spôsobmi, napríklad pomocou inštalačného média alebo ponuky Rozšírené možnosti spustenia. Poskytuje súpravu diagnostických a opravárenských nástrojov, ktoré môžu pomôcť vyriešiť bežné problémy so systémom Windows, vrátane kódu chyby 0xc0000225.

Tu sú kroky na použitie WinRE ako nástroja na obnovenie pre kód chyby 0xc0000225:

 1. Vložte inštalačné médium systému Windows 10 (napríklad jednotku USB alebo DVD) do počítača.
 2. Reštartujte počítač a spustite ho z inštalačného média. Možno budete musieť zmeniť poradie zavádzania v nastaveniach systému BIOS počítača, aby ste uprednostnili inštalačné médium.
 3. Na obrazovke inštalácie systému Windows vyberte predvoľby jazyka a kliknite na tlačidlo „Ďalej“.
 4. Kliknite na „Opraviť počítač“ v ľavom dolnom rohu obrazovky.
 5. Na ďalšej obrazovke vyberte možnosť „Riešenie problémov“.
 6. Kliknite na „Rozšírené možnosti“.
 7. Vyberte 'Príkazový riadok'.
 8. V okne Príkazový riadok zadajte nasledujúci príkaz a stlačte kláves Enter: |_+_|
 9. Počkajte na dokončenie príkazu a potom zadajte nasledujúci príkaz a stlačte kláves Enter: |_+_|
 10. Ešte raz počkajte na dokončenie príkazu a potom zadajte nasledujúci príkaz a stlačte kláves Enter: |_+_|
 11. Reštartujte počítač a skontrolujte, či bol kód chyby 0xc0000225 vyriešený.

Ak vyššie uvedené kroky nevyriešia kód chyby 0xc0000225, možno budete musieť vyhľadať ďalšiu pomoc od profesionála alebo kontaktovať technickú podporu spoločnosti Microsoft, ktorá vám poskytne ďalšie možnosti riešenia problémov.

Ako ľahko opravím kód chyby 0xc0000225 Windows 10?

Ak sa na počítači so systémom Windows 10 stretávate s kódom chyby 0xc0000225, možno vás zaujíma, ako ho jednoducho vyriešiť. Táto chyba sa zvyčajne vyskytuje, keď Správca zavádzania systému Windows nedokáže nájsť požadovaný zavádzací súbor alebo keď sa vyskytnú problémy s konfiguračnými údajmi zavádzania.

Ak chcete opraviť kód chyby 0xc0000225 v systéme Windows 10, môžete vyskúšať nasledujúce riešenia:

 1. Skontrolujte hardvér: Uistite sa, že všetky hardvérové ​​komponenty, ako je pevný disk a RAM, sú správne pripojené a fungujú správne. Ak sa vyskytnú nejaké problémy s hardvérom, opravte ich, aby ste vylúčili možnosť, že chyba bude spôsobená chybným hardvérom.
 2. Použiť automatickú opravu: Windows 10 má vstavanú funkciu automatickej opravy, ktorá môže pomôcť vyriešiť bežné problémy súvisiace so zavádzaním. Ak chcete použiť túto funkciu, môžete spustiť počítač z inštalačného média systému Windows, vybrať predvoľby jazyka a potom vybrať možnosť „Opraviť počítač“. Odtiaľ vyberte „Riešenie problémov“ > „Rozšírené možnosti“ > „Oprava spustenia“ a postupujte podľa pokynov na obrazovke, aby sa systém Windows pokúsil opraviť konfiguráciu zavádzania.
 3. Znova zostavte BCD: Ak možnosť Automatická oprava problém nevyrieši, môžete skúsiť znova vytvoriť konfiguračné údaje zavádzania (BCD) manuálne. Ak to chcete urobiť, musíte prejsť do príkazového riadka z ponuky Rozšírené možnosti. V príkazovom riadku zadajte jeden po druhom nasledujúce príkazy a po každom stlačte kláves Enter:
  • bootrec /fixmbr
  • bootrec /fixboot
  • bootrec /scanos
  • bootrec / rebuildbcd
  Po vykonaní týchto príkazov reštartujte počítač a skontrolujte, či je chybový kód 0xc0000225 vyriešený.
 4. Skontrolujte chyby na disku: Je možné, že chyba je spôsobená chybami disku. Na skenovanie a opravu chýb disku môžete použiť vstavaný nástroj Windows s názvom „chkdsk“. Otvorte príkazový riadok ako správca a zadajte príkaz 'chkdsk C: /f /r' (ak je vaša inštalácia systému Windows na inom disku, nahraďte 'C' príslušným písmenom jednotky). Tento príkaz skontroluje a opraví všetky chyby nájdené na disku.
 5. Vykonajte čistú inštaláciu systému Windows: Ak nefunguje žiadne z vyššie uvedených riešení, možno budete musieť zvážiť vykonanie čistej inštalácie systému Windows 10. Tým sa vymažú všetky údaje vo vašom počítači, preto si pred pokračovaním nezabudnite zálohovať dôležité súbory. Na vykonanie čistej inštalácie môžete použiť inštalačné médium Windows.

Podľa týchto krokov by ste mali byť schopní ľahko opraviť kód chyby 0xc0000225 v systéme Windows 10 a bez problémov znova spustiť počítač.

Riešenie problému „Požadované zariadenie nie je pripojené“ v chybe 0xc0000225

Adresovanie

Keď sa v systéme Windows 10 stretnete s kódom chyby 0xc0000225, môžete naraziť na správu „Požadované zariadenie nie je pripojené“. Táto chyba sa zvyčajne vyskytuje počas procesu zavádzania a môže zabrániť správnemu spusteniu počítača. Našťastie existuje niekoľko krokov, ktorými môžete tento problém vyriešiť.

1. Skontrolujte svoje hardvérové ​​pripojenia: Prvá vec, ktorú by ste mali urobiť, je zabezpečiť, aby všetky vaše hardvérové ​​zariadenia, ako napríklad pevný disk alebo SSD, boli správne pripojené. Uistite sa, že káble sú bezpečne zapojené a že nie sú uvoľnené spojenia.

2. Reštartujte počítač: Niekedy môže jednoduchý reštart vyriešiť chybu 0xc0000225. Skúste reštartovať počítač a zistite, či problém pretrváva. Ak áno, pokračujte ďalším krokom.

3. Použite Windows Recovery Environment: Windows Recovery Environment (WinRE) je vstavaný nástroj, ktorý vám môže pomôcť pri riešení a oprave rôznych problémov. Ak chcete získať prístup k WinRE, reštartujte počítač a opakovane stláčajte kláves F8, kým sa nezobrazí ponuka Rozšírené možnosti spustenia. Odtiaľ vyberte „Opraviť počítač“ a postupujte podľa pokynov na obrazovke, aby ste získali prístup k WinRE.

4. Spustite opravu pri spustení: Keď ste vo WinRE, vyberte možnosť „Oprava spustenia“. Tým sa spustí proces automatickej opravy, ktorý môže vyriešiť bežné problémy súvisiace so zavádzaním. Nechajte proces dokončiť a potom reštartujte počítač, aby ste zistili, či bola chyba vyriešená.

5. Skontrolujte chyby na disku: Ďalšou možnou príčinou chyby 0xc0000225 je poškodený alebo poškodený disk. Ak chcete skontrolovať chyby, vráťte sa do WinRE a vyberte možnosť „Príkazový riadok“. V okne príkazového riadka zadajte „chkdsk /f /r“ a stlačte kláves Enter. Tento príkaz prehľadá váš disk kvôli chybám a pokúsi sa ich opraviť.

6. Preinštalujte systém Windows: Ak nefunguje žiadny z vyššie uvedených krokov, možno budete musieť preinštalovať systém Windows. Toto by sa malo považovať za poslednú možnosť, pretože sa tým vymažú všetky vaše údaje a nainštalované programy. Pred pokračovaním v procese opätovnej inštalácie si nezabudnite zálohovať dôležité súbory.

Podľa týchto krokov môžete vyriešiť problém „Požadované zariadenie nie je pripojené“ v kóde chyby 0xc0000225 a znova spustiť systém Windows 10.

Top