Vylepšenie bezdrôtovej funkcie v systéme Windows 10 a 7

Vyskúšajte Náš Nástroj Na Odstránenie Problémov

Stručný obsah

Tento článok poskytuje riešenia na riešenie Bezdrôtová funkcia systému Windows 10 je vypnutá problém. Popisuje kroky, ako je kontrola režimu v lietadle, prepnutie prepínača Wi-Fi, aktualizácia ovládačov Wi-Fi, spustenie nástroja na riešenie problémov so sieťou a resetovanie nastavení siete. Pre Bezdrôtové pripojenie systému Windows 10 je vypnuté , hovorí o kontrole, či je bezdrôtový adaptér vypnutý v Správcovi zariadení, Nastaveniach siete alebo prostredníctvom fyzického prepínača.Komu povoliť bezdrôtové pripojenie v systéme Windows 10 môžu používatelia prejsť do časti Nastavenia > Sieť a internet > Wi-Fi a zapnúť prepínač Wi-Fi. V systéme Windows 7 prejdite do časti Ovládací panel > Centrum sietí > Zmeniť nastavenia adaptéra a povoľte pripojenie k bezdrôtovej sieti. Článok sa zaoberá aj riešením problémov, pri ktorých sa nenašli žiadne bezdrôtové siete, slabé signály, problémy s pripojením atď. V bezdrôtových sieťach sa používa hardvér, ako sú bezdrôtové smerovače, prístupové body, adaptéry, antény, prepínače a káble.

Môžu to byť aj funkčné klávesy ako Fn + F2 alebo hardvérové ​​prepínače zapnite bezdrôtové pripojenie v prenosných počítačoch so systémom Windows. Celkovo článok poskytuje podrobný návod na riešenie bezdrôtová funkcia je vypnutá problémy v systéme Windows 10 a 7.

Riešenie problému s vypnutou funkciou bezdrôtového pripojenia v systéme Windows

Riešenie problému s vypnutou funkciou bezdrôtového pripojenia v systéme Windows

Ak máte problém s vypínaním bezdrôtového pripojenia na počítači so systémom Windows, existuje niekoľko krokov, ktoré môžete vykonať na vyriešenie problému.1. Reštartujte počítač: Niekedy môže problém vyriešiť jednoduchý reštart. Reštartujte počítač a skontrolujte, či sa funkcia bezdrôtového pripojenia opäť zapne.

2. Skontrolujte režim v lietadle: Uistite sa, že je vypnutý režim Lietadlo. Režim V lietadle deaktivuje všetku bezdrôtovú komunikáciu na vašom zariadení vrátane Wi-Fi. Nastavenia režimu Lietadlo môžete skontrolovať v Centre akcií alebo v nastaveniach siete a internetu.

3. Prepnite prepínač Wi-Fi: Niektoré prenosné počítače majú fyzický prepínač alebo funkčný kláves, ktorý môže povoliť alebo zakázať Wi-Fi. Uistite sa, že prepínač Wi-Fi je v polohe „Zapnuté“ alebo stlačením príslušného funkčného tlačidla povoľte Wi-Fi.4. Aktualizujte ovládače Wi-Fi: Zastarané alebo nekompatibilné ovládače Wi-Fi môžu spôsobiť problémy s bezdrôtovým pripojením. Navštívte webovú stránku výrobcu alebo použite pomôcku na aktualizáciu ovládačov na stiahnutie a inštaláciu najnovších ovládačov pre váš bezdrôtový adaptér.

5. Spustite Poradcu pri riešení problémov so sieťou: Systém Windows má vstavaný nástroj na riešenie problémov so sieťou, ktorý môže pomôcť diagnostikovať a opraviť problémy súvisiace so sieťou. Prejdite do ovládacieho panela alebo do aplikácie Nastavenia, vyhľadajte výraz „riešenie problémov“ a potom vyberte „Nástroj na riešenie problémov so sieťou“. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a spustite nástroj na riešenie problémov.

6. Vypnite režim úspory energie: Nastavenia úspory energie môžu niekedy vypnúť bezdrôtovú funkciu, aby sa šetrila výdrž batérie. Prejdite do Možnosti napájania v Ovládacom paneli alebo v aplikácii Nastavenia a uistite sa, že plán napájania nie je nastavený na vypnutie adaptéra Wi-Fi.7. Obnovte nastavenia siete: Resetovanie nastavení siete môže pomôcť vyriešiť akékoľvek problémy s konfiguráciou, ktoré môžu spôsobovať vypnutie bezdrôtovej funkcie. Prejdite na nastavenia siete a internetu, vyberte možnosť „Obnovenie siete“ a potom podľa pokynov obnovte nastavenia siete.

Ak žiadny z týchto krokov nefunguje, môže ísť o hardvérový problém vášho bezdrôtového adaptéra. V takom prípade možno budete musieť kontaktovať výrobcu so žiadosťou o ďalšiu pomoc alebo zvážiť výmenu adaptéra.Poznámka: Vyššie uvedené kroky sa vzťahujú na Windows 10 a Windows 7. Presné kroky a možnosti sa však môžu mierne líšiť v závislosti od verzie systému Windows, ktorú používate.

Ako zistím, či je môj bezdrôtový adaptér vypnutý?

Ak máte problémy s pripojením k bezdrôtovej sieti, je možné, že váš bezdrôtový adaptér je deaktivovaný. Tu je niekoľko spôsobov, ako skontrolovať, či je váš bezdrôtový adaptér vypnutý:Správca zariadení: Otvorte Správcu zariadení kliknutím pravým tlačidlom myši na tlačidlo Štart a výberom položky Správca zariadení. V okne Správca zariadení rozbaľte časť Sieťové adaptéry. Ak je váš bezdrôtový adaptér vypnutý, bude to označené šípkou smerujúcou nadol alebo červeným symbolom X. Kliknite pravým tlačidlom myši na zakázaný adaptér a vyberte možnosť Povoliť.

Nastavenia siete: Prejdite na nastavenia siete v ovládacom paneli alebo v aplikácii Nastavenia. Vyhľadajte možnosť Wi-Fi alebo bezdrôtového adaptéra. Ak je deaktivovaná, uvidíte prepínač alebo stav vypnutia. Aktivujte adaptér, ak je zakázaný.Fyzický spínač alebo tlačidlo: Niektoré notebooky a počítače majú fyzické prepínače alebo tlačidlá, ktoré môžu vypnúť bezdrôtový adaptér. Vyhľadajte prepínač alebo tlačidlo na bočnej alebo prednej strane zariadenia. Uistite sa, že je v zapnutej alebo zapnutej polohe.

LED bezdrôtového adaptéra: Mnoho bezdrôtových adaptérov má LED indikátor, ktorý zobrazuje stav adaptéra. Ak LED nesvieti alebo bliká, môže to znamenať, že adaptér je vypnutý. Informácie o indikátoroch LED pre váš konkrétny model nájdete v dokumentácii k vášmu zariadeniu.

Ak žiadna z týchto metód nenaznačuje, že váš bezdrôtový adaptér je zakázaný, je možné, že problém spočíva niekde inde, napríklad vo vašom smerovači alebo modemu. Zvážte riešenie problémov s týmito zariadeniami alebo vyhľadajte ďalšiu pomoc.

Čo znamená možnosť vypnutia bezdrôtového pripojenia?

Keď sa na vašom počítači so systémom Windows 10 alebo Windows 7 zobrazí hlásenie „Možnosť bezdrôtového pripojenia je vypnutá“, znamená to, že adaptér bezdrôtovej siete na vašom zariadení je momentálne zakázaný. Môže k tomu dôjsť z niekoľkých dôvodov, vrátane manuálneho odpojenia alebo hardvérového prepínača, ktorý bol prepnutý do polohy vypnuté.

Ak je vaša funkcia bezdrôtového pripojenia vypnutá, nebudete sa môcť pripojiť k žiadnej bezdrôtovej sieti ani bezdrôtovo pristupovať na internet. Ak chcete obnoviť bezdrôtové pripojenie, budete musieť na svojom zariadení povoliť bezdrôtové pripojenie.

Ak chcete povoliť bezdrôtové pripojenie v systéme Windows 10, stlačte kláves Windows + X na klávesnici a z ponuky vyberte položku Sieťové pripojenia. V okne Sieťové pripojenia kliknite pravým tlačidlom myši na váš bezdrôtový sieťový adaptér a v kontextovej ponuke vyberte možnosť „Povoliť“.

V systéme Windows 7 môžete kliknúť na tlačidlo Štart, prejsť do ovládacieho panela a vybrať položku „Sieť a internet“ a následne „Centrum sietí a zdieľania“. Odtiaľ kliknite na „Zmeniť nastavenia adaptéra“ na ľavej strane okna. Kliknite pravým tlačidlom myši na váš bezdrôtový sieťový adaptér a vyberte možnosť „Povoliť“, čím zapnete bezdrôtové pripojenie.

Ak vyššie uvedené kroky nefungujú, je možné, že na vašom zariadení je hardvérový prepínač, ktorý je potrebné prepnúť do polohy zapnuté. Tento prepínač sa zvyčajne nachádza na bočnej alebo prednej strane prenosného počítača alebo v hornej časti klávesnice. Vyhľadajte ikonu bezdrôtového pripojenia alebo slovo „bezdrôtové“ na prepínači a uistite sa, že je nastavený do polohy „zapnuté“.

Keď povolíte možnosť bezdrôtového pripojenia, mali by ste byť schopní pripojiť sa k dostupným bezdrôtovým sieťam a pristupovať k internetu bezdrôtovo. Ak problémy pretrvávajú, možno budete musieť vyriešiť problém s adaptérom bezdrôtovej siete alebo sa poradiť s výrobcom zariadenia o ďalšiu pomoc.

Podrobný sprievodca povolením Wi-Fi v systéme Windows

Podrobný sprievodca povolením Wi-Fi v systéme Windows

Povolenie Wi-Fi na počítači so systémom Windows je jednoduchý proces, ktorý vám umožňuje pripojiť sa k bezdrôtovým sieťam a pristupovať na internet bez použitia káblového pripojenia. Tu je podrobný sprievodca, ktorý vám pomôže povoliť Wi-Fi na vašom zariadení so systémom Windows:

 1. Kliknite na tlačidlo „Štart“ umiestnené v ľavom dolnom rohu obrazovky.
 2. V ponuke Štart vyberte možnosť „Nastavenia“.
 3. V okne Nastavenia kliknite na možnosť „Sieť a internet“.
 4. Na ľavom bočnom paneli kliknite na možnosť „Wi-Fi“.
 5. V nastaveniach Wi-Fi sa uistite, že je prepínač vedľa položky „Wi-Fi“ zapnutý.
 6. Váš počítač potom začne vyhľadávať dostupné siete Wi-Fi.
 7. Keď sa zobrazí zoznam dostupných sietí, kliknite na sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť.
 8. Ak je sieť zabezpečená, zobrazí sa výzva na zadanie sieťového hesla. Zadajte heslo a kliknite na tlačidlo „Pripojiť“.
 9. Váš počítač sa potom pokúsi pripojiť k vybranej sieti.
 10. Po pripojení sa zobrazí upozornenie potvrdzujúce úspešné pripojenie k sieti Wi-Fi.

Gratulujem! Úspešne ste povolili Wi-Fi na počítači so systémom Windows. Teraz si môžete vychutnať bezdrôtový prístup na internet a pripojiť sa k rôznym sieťam, kedykoľvek sú k dispozícii.

Ako sa manuálne pripojím k sieti Wi-Fi v systéme Windows?

Ak sa váš počítač so systémom Windows nepripája automaticky k sieti Wi-Fi, môžete sa k sieti Wi-Fi pripojiť manuálne podľa týchto krokov:

 1. Kliknite na ikonu Wi-Fi umiestnenú v pravom dolnom rohu panela úloh.
 2. Zobrazí sa zoznam dostupných sietí Wi-Fi. Vyberte sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť.
 3. Ak je sieť chránená heslom, zobrazí sa výzva na zadanie hesla. Zadajte heslo a kliknite na „Pripojiť“.
 4. Počkajte, kým sa počítač pripojí k sieti. Po pripojení sa zobrazí potvrdzujúca správa.

Ak máte problémy s pripojením k sieti Wi-Fi, skontrolujte, či ste v dosahu siete a či sieť funguje správne. Môžete tiež skúsiť reštartovať počítač a smerovač, aby ste zistili, či sa tým problém vyriešil.

Manuálne pripojenie k sieti Wi-Fi v systéme Windows môže byť užitočné v situáciách, keď váš počítač automaticky nerozpozná sieť alebo sa k nej nepripája. Podľa krokov uvedených vyššie sa môžete jednoducho pripojiť k sieti Wi-Fi a využívať bezdrôtový prístup na internet na počítači so systémom Windows.

Aké kroky podniknete na pripojenie k bezdrôtovej sieti v systéme Windows 10?

Ak sa chcete pripojiť k bezdrôtovej sieti v systéme Windows 10, postupujte takto:

 1. Kliknite na ikonu Wi-Fi na paneli úloh v pravom dolnom rohu obrazovky. Tým sa otvorí zoznam dostupných bezdrôtových sietí.
 2. Zo zoznamu vyberte sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť.
 3. Ak je sieť zabezpečená, zobrazí sa výzva na zadanie hesla. Zadajte heslo a kliknite na „Pripojiť“.
 4. Systém Windows sa potom pokúsi pripojiť k sieti. Po pripojení uvidíte, ako sa ikona Wi-Fi zmení, aby ste videli, že ste pripojení.

Ak v zozname nevidíte sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť, môžete skúsiť nasledovné:

 • Kliknite na „Nastavenia siete“ v ponuke Wi-Fi.
 • V okne Nastavenia kliknite na 'Wi-Fi' na ľavom bočnom paneli.
 • V časti „Spravovať známe siete“ kliknite na „Pridať novú sieť“.
 • Zadajte názov siete (SSID) a v prípade potreby vyberte typ zabezpečenia.
 • Kliknite na „Ďalej“ a v prípade potreby zadajte heslo.
 • Kliknutím na „Pripojiť“ sa pokúsite pripojiť k sieti.

Nasledujúce kroky by vám mali umožniť pripojiť sa k bezdrôtovej sieti v systéme Windows 10 a využívať bezdrôtové funkcie na vašom zariadení.

Riešenie bežných problémov s bezdrôtovým pripojením

Riešenie bežných problémov s bezdrôtovým pripojením

Problémy s bezdrôtovým pripojením môžu byť frustrujúce, ale pomocou niektorých krokov na riešenie problémov ich môžete často vyriešiť rýchlo. Tu sú niektoré bežné problémy, s ktorými sa môžete stretnúť, a ich možné riešenia:

Problém Možné riešenie
Nenašli sa žiadne bezdrôtové siete Uistite sa, že váš bezdrôtový adaptér je povolený a funguje správne. Skontrolujte, či je bezdrôtová sieť v dosahu a či vysiela svoje SSID. Reštartujte smerovač a počítač.
Slabý alebo nestabilný bezdrôtový signál Presuňte sa bližšie k bezdrôtovému smerovaču alebo prístupovému bodu. Vyhnite sa fyzickým prekážkam, ktoré môžu rušiť signál. Aktualizujte ovládače bezdrôtového adaptéra. Zvážte použitie predlžovača dosahu Wi-Fi.
Nedá sa pripojiť ku konkrétnej sieti Uistite sa, že ste zadali správne sieťové heslo. Skontrolujte, či je na smerovači povolené filtrovanie MAC adries a pridajte MAC adresu svojho zariadenia do zoznamu povolených. Obnovte nastavenia siete na vašom zariadení.
Prerušované alebo pomalé pripojenie Skontrolujte, či nedochádza k rušeniu inými zariadeniami, ako sú bezdrôtové telefóny alebo mikrovlnné rúry. Zmeňte bezdrôtový kanál na smerovači, aby ste predišli preťaženiu. Aktualizujte firmvér smerovača.
Žiadny prístup na internet Reštartujte router a modem. Skontrolujte, či sa iné zariadenia môžu pripojiť k internetu. Zakážte všetky nastavenia VPN alebo proxy. Požiadajte o pomoc svojho poskytovateľa internetových služieb.
Bezdrôtový adaptér nebol rozpoznaný Skontrolujte, či je bezdrôtový adaptér správne nainštalovaný a rozpoznaný operačným systémom. Aktualizujte softvér ovládača pre bezdrôtový adaptér. Skúste použiť iný port USB.

Ak ste vyskúšali tieto kroky na riešenie problémov a stále máte problémy, môže byť užitočné pozrieť si dokumentáciu k vášmu konkrétnemu bezdrôtovému adaptéru alebo kontaktovať výrobcu so žiadosťou o ďalšiu pomoc.

Aké sú 3 hlavné problémy v bezdrôtových sieťach?

Bezdrôtové siete spôsobili revolúciu v spôsobe, akým sa pripájame a komunikujeme, no prinášajú aj spravodlivý podiel výziev. Tu sú tri hlavné problémy, ktoré môžu nastať v bezdrôtových sieťach:

1. Rušenie: Jednou z najväčších výziev v bezdrôtových sieťach je rušenie. Bezdrôtové signály môžu byť rušené rôznymi zdrojmi, ako sú iné zariadenia, steny a dokonca aj poveternostné podmienky. Toto rušenie môže viesť k zníženiu sily signálu a nižšej rýchlosti pripojenia.
2. Zabezpečenie: Ďalším veľkým problémom bezdrôtových sietí je bezpečnosť. Bezdrôtové signály môžu byť zachytené neoprávnenými používateľmi, čo ohrozuje citlivé údaje. Bez vhodných bezpečnostných opatrení môžu hackeri získať prístup k sieti a potenciálne ukradnúť osobné informácie alebo spustiť útoky.
3. Rozsah: Problémom môže byť aj dosah bezdrôtovej siete. Sila signálu klesá, keď sa vzďaľujete od prístupového bodu, čím sa obmedzuje oblasť pokrytia. To môže byť problematické vo veľkých priestoroch alebo oblastiach s prekážkami, pretože to môže viesť k mŕtvym zónam, kde je signál slabý alebo vôbec neexistuje.

Napriek týmto výzvam sa bezdrôtové siete naďalej vyvíjajú a zdokonaľujú, ponúkajú vyššiu rýchlosť, silnejšie bezpečnostné opatrenia a zvýšený dosah. Pochopením a riešením týchto problémov môžu používatelia využívať výhody bezdrôtového pripojenia a zároveň minimalizovať súvisiace nevýhody.

Ako môžem riešiť problémy s bezdrôtovou sieťou?

Problémy s bezdrôtovou sieťou môžu byť frustrujúce, ale existuje niekoľko krokov na riešenie problémov, ktoré ich môžete vyriešiť. Tu sú niektoré bežné problémy a možné riešenia:

1. Skontrolujte svoje Wi-Fi pripojenie:

Skontrolujte, či je vaše zariadenie pripojené k správnej sieti Wi-Fi a či sieť funguje správne. Skontrolujte, či sa ostatné zariadenia môžu pripojiť k sieti bez problémov.

2. Reštartujte svoje zariadenia:

Skúste reštartovať smerovač, modem a zariadenie, aby ste obnovili sieťové pripojenie. Problémy s pripojením môže niekedy vyriešiť jednoduchý reštart.

3. Skontrolujte bezdrôtové rušenie:

Bezdrôtové signály môžu byť ovplyvnené inými zariadeniami alebo spotrebičmi vo vašej blízkosti. Premiestnite svoje zariadenie bližšie k smerovaču, ďalej od potenciálnych zdrojov rušenia, ako sú bezdrôtové telefóny alebo mikrovlnné rúry.

4. Aktualizujte ovládače bezdrôtového adaptéra:

Zastarané alebo nekompatibilné ovládače môžu spôsobiť problémy s pripojením. Navštívte webovú stránku výrobcu a stiahnite si a nainštalujte najnovšie ovládače pre váš bezdrôtový adaptér.

5. Obnovte nastavenia siete:

Ak problémy pretrvávajú, môžete skúsiť obnoviť nastavenia siete. Týmto sa odstránia všetky uložené siete Wi-Fi a ich heslá, takže sa pred pokračovaním uistite, že ich máte po ruke.

6. Vypnite bezpečnostný softvér:

Váš antivírusový softvér alebo softvér brány firewall môže blokovať pripojenie vášho zariadenia k sieti Wi-Fi. Dočasne vypnite softvér a skontrolujte, či sa problém vyriešil.

7. Kontaktujte svojho poskytovateľa internetových služieb (ISP):

Ak žiadny z vyššie uvedených krokov nefunguje, je možné, že problém spočíva vo vašom ISP. Ak potrebujete pomoc a ďalšie riešenie problémov, kontaktujte ich zákaznícku podporu.

Podľa týchto krokov na riešenie problémov by ste mali byť schopní diagnostikovať a vyriešiť väčšinu problémov s bezdrôtovou sieťou. Ak problém pretrváva, odporúča sa vyhľadať odbornú pomoc alebo sa obrátiť na podporu výrobcu zariadenia.

Využitie hardvéru a funkčných klávesov na aktiváciu bezdrôtových sietí

Využitie hardvéru a funkčných klávesov na aktiváciu bezdrôtových sietí

Okrem povolenia bezdrôtových funkcií prostredníctvom softvérových nastavení poskytujú Windows 10 a 7 aj možnosť aktivovať bezdrôtové siete pomocou hardvéru a funkčných klávesov na vašom zariadení. Tieto klávesy sú špeciálne navrhnuté tak, aby rýchlo zapínali a vypínali bezdrôtové pripojenie, čím poskytujú pohodlný spôsob spravovania bezdrôtových pripojení.

Väčšina notebookov a niektoré stolové klávesnice sú vybavené špeciálnym bezdrôtovým funkčným klávesom. Tento kláves je zvyčajne označený ikonou antény a zvyčajne sa nachádza v hornom rade funkčných kláves alebo v samostatnej časti bezdrôtových funkčných kláves. Ak chcete aktivovať bezdrôtovú sieť, jednoducho stlačte toto tlačidlo. Na obrazovke by sa malo zobraziť upozornenie, že bezdrôtové siete sú teraz aktívne.

Ak vaše zariadenie nemá vyhradené tlačidlo bezdrôtovej funkcie, môžete bezdrôtové siete aktivovať pomocou kombinácie tlačidiel. Špecifická kombinácia kláves sa môže líšiť v závislosti od výrobcu vášho zariadenia, ale zvyčajne zahŕňa stlačenie klávesu „Fn“ (často umiestneného v ľavej dolnej časti klávesnice) v kombinácii s funkčným klávesom, ktorý je označený ikonou bezdrôtového pripojenia alebo má bezdrôtové pripojenie. -súvisiaci symbol.

Po stlačení príslušnej kombinácie kláves by sa mali aktivovať bezdrôtové siete a na obrazovke sa zobrazí upozornenie potvrdzujúce ich aktiváciu. Ak chcete deaktivovať bezdrôtové siete, jednoducho znova stlačte rovnakú kombináciu klávesov.

Je dôležité poznamenať, že nie všetky zariadenia majú rovnaké kombinácie klávesov na aktiváciu bezdrôtových sietí. Ak si nie ste istí kombináciou klávesov pre vaše konkrétne zariadenie, pozrite si používateľskú príručku alebo požiadajte o pomoc výrobcu.

Zariadenie Kombinácia bezdrôtového aktivačného kľúča
Model notebooku A Fn + F2
Model notebooku B Fn + F12
Stolná klávesnica Model C Fn + Vložiť

Použitím hardvéru a funkčných klávesov na aktiváciu bezdrôtových sietí môžete rýchlo a jednoducho povoliť bezdrôtové funkcie na svojom zariadení so systémom Windows 10 alebo 7. Vďaka tomu sa môžete flexibilne pripojiť k sieťam Wi-Fi a užívať si bezdrôtové pripojenie, nech ste kdekoľvek.

Aká je klávesová skratka pre vypnutie bezdrôtovej funkcie?

V systémoch Windows 10 a Windows 7 neexistuje žiadna špecifická klávesová skratka na vypnutie bezdrôtovej funkcie. Môžete však použiť kombináciu klávesov na otvorenie okna sieťových pripojení, kde môžete vypnúť bezdrôtový adaptér.

Ak chcete otvoriť okno sieťových pripojení, stlačte kláves Windows + X na klávesnici. Tým sa otvorí ponuka Rýchly prístup. V ponuke vyberte položku Sieťové pripojenia. Tým sa otvorí okno Sieťové pripojenia.

V okne Sieťové pripojenia uvidíte zoznam dostupných sieťových adaptérov. Ak chcete vypnúť bezdrôtový adaptér, kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu bezdrôtového adaptéra a v kontextovej ponuke vyberte možnosť „Zakázať“. Tým sa vypne bezdrôtová funkcia.

Ak chcete vytvoriť klávesovú skratku na rýchle zapnutie alebo vypnutie bezdrôtového pripojenia, môžete si vytvoriť vlastnú skratku pomocou Centra nastavenia mobilných zariadení. Ak to chcete urobiť, stlačte kláves Windows + R na klávesnici a otvorte dialógové okno Spustiť. Napíšte „mblctr“ a stlačte Enter. Tým sa otvorí Windows Mobility Center.

V Centre mobilných zariadení Windows uvidíte sekciu „Bezdrôtová sieť“. Ak chcete vytvoriť klávesovú skratku, kliknite na tlačidlo „Zapnúť bezdrôtové pripojenie“ alebo „Vypnúť bezdrôtové pripojenie“ v závislosti od požadovanej akcie. Tým sa povolí alebo zakáže funkcia bezdrôtového pripojenia. Potom môžete stlačením poľa „Function key“ nastaviť klávesovú skratku pre túto akciu.

Verzia systému Windows Klávesová skratka
Windows 10 Kláves Windows + X a potom vyberte „Sieťové pripojenia“
Windows 7 Kláves Windows + X a potom vyberte „Sieťové pripojenia“

Pomocou týchto metód môžete jednoducho spravovať možnosti bezdrôtového pripojenia počítača so systémom Windows 10 alebo Windows 7.

Ako povolím bezdrôtové pripojenie pomocou funkčných kláves?

Ak má váš laptop so systémom Windows 10 alebo Windows 7 funkčné klávesy, môžete ich použiť na jednoduché zapnutie alebo vypnutie bezdrôtových funkcií. Môžete to urobiť takto:

Funkčný kláves Akcia
F2 Súčasným stlačením klávesu Fn a F2 aktivujete alebo deaktivujete bezdrôtové funkcie.
F3 Súčasným stlačením klávesu Fn a F3 aktivujete alebo deaktivujete bezdrôtové funkcie.
F4 Súčasným stlačením klávesu Fn a F4 zapnete alebo vypnete bezdrôtové funkcie.
F5 Súčasným stlačením klávesu Fn a F5 aktivujete alebo deaktivujete bezdrôtové funkcie.
F6 Súčasným stlačením klávesu Fn a F6 aktivujete alebo deaktivujete bezdrôtové funkcie.
F7 Súčasným stlačením klávesu Fn a F7 aktivujete alebo deaktivujete bezdrôtové funkcie.
F8 Súčasným stlačením klávesu Fn a F8 aktivujete alebo deaktivujete bezdrôtové funkcie.
F9 Súčasným stlačením klávesu Fn a F9 aktivujete alebo deaktivujete bezdrôtové funkcie.
F10 Súčasným stlačením klávesu Fn a F10 zapnete alebo vypnete bezdrôtové funkcie.

Uistite sa, že ste si prečítali používateľskú príručku k prenosnému počítaču alebo webovú stránku výrobcu, kde nájdete konkrétne pokyny, ako povoliť alebo zakázať bezdrôtové funkcie pomocou funkčných kláves, pretože kombinácie klávesov sa môžu líšiť v závislosti od modelu prenosného počítača.

Aký hardvér sa používa v bezdrôtovej sieti?

Bezdrôtové siete sa pri efektívnom fungovaní spoliehajú na celý rad hardvérových komponentov. Tieto hardvérové ​​komponenty umožňujú prenos a príjem bezdrôtových signálov, čo umožňuje zariadeniam pripojiť sa k sieti a navzájom komunikovať. Niektoré z kľúčových hardvérov používaných v bezdrôtových sieťach zahŕňajú:

Hardvér Popis
Bezdrôtový router Bezdrôtový smerovač slúži ako centrálny rozbočovač bezdrôtovej siete. Pripája sa k internetu a umožňuje bezdrôtové pripojenie viacerých zariadení k sieti.
Bezdrôtový prístupový bod Bezdrôtový prístupový bod rozširuje dosah a pokrytie bezdrôtovej siete. Funguje ako most medzi bezdrôtovými zariadeniami a káblovou sieťou.
Bezdrôtový sieťový adaptér Bezdrôtový sieťový adaptér je zariadenie, ktoré umožňuje počítačom, notebookom a iným zariadeniam pripojiť sa k bezdrôtovej sieti. Môže byť zabudovaný alebo pridaný externe cez USB alebo PCIe.
Antény Antény sa používajú na prenos a príjem bezdrôtových signálov. Prichádzajú v rôznych typoch, ako sú všesmerové antény, ktoré poskytujú 360-stupňové pokrytie a smerové antény, ktoré sústreďujú signál konkrétnym smerom.
Sieťový prepínač Sieťový prepínač sa používa na pripojenie viacerých zariadení v rámci káblovej siete. Umožňuje zariadeniam navzájom komunikovať a zdieľať zdroje.
Sieťový kábel Sieťové káble, ako napríklad ethernetové káble, sa používajú na pripojenie zariadení k sieti. Prenášajú dáta medzi zariadeniami a sieťovou infraštruktúrou.

Tieto hardvérové ​​komponenty spolupracujú na vytvorení bezdrôtovej sieťovej infraštruktúry, ktorá umožňuje bezdrôtové pripojenie a komunikáciu medzi zariadeniami. Pochopenie úlohy a funkcie každého komponentu je nevyhnutné pre nastavenie a riešenie problémov s bezdrôtovými sieťami.

Top