Ako riešiť a opraviť problémy s rozpoznávaním USB v systéme Windows 10

Vyskúšajte Náš Nástroj Na Odstránenie Problémov

Stručný obsah

Táto príručka poskytuje riešenia na opravu Windows 10 USB nebol rozpoznaný chyby a iné problémy so zariadením USB, ako napr Win 10 USB zariadenie nebolo rozpoznané .Zahŕňa potenciálne príčiny problémov - problémy s ovládačmi, chybné porty, nekompatibilný hardvér/softvér, problémy s napájaním.

Hlavné tipy na riešenie problémov zahŕňajú:

 • Aktualizácia ovládačov USB
 • Skúšanie rôznych USB portov
 • Kontrola fyzických pripojení
 • Reštartovanie počítača
 • Používanie nástroja na riešenie problémov s USB
 • Vypnutie režimov úspory energie
 • Obnovenie nastavení systému BIOS

Kroky fungujú pre rôzne USB nebol rozpoznaný windows 10 chyby a dokonca aj hardvér zariadenie nebolo rozpoznané windows 10 problémy.Dodržiavaním pokročilých techník na riešenie problémov, ako je aktualizácia ovládačov čipovej sady, úprava nastavení správy napájania, spustenie diagnostiky hardvéru atď., môžete vyriešiť aj pretrvávajúce problémy Windows 10 USB nebol rozpoznaný problémy.

Vysvetlenie chýb nerozpoznaných USB v systéme Windows 10

Vysvetlenie chýb nerozpoznaných USB v systéme Windows 10

Pri používaní zariadenia USB na počítači so systémom Windows 10 sa môže vyskytnúť bežné chybové hlásenie „USB nebolo rozpoznané“. Táto chyba znamená, že váš počítač nedokáže rozpoznať alebo rozpoznať zariadenie USB, ktoré ste pripojili.

Príčin výskytu tejto chyby môže byť niekoľko. Jednou z možných príčin je problém s ovládačom. Ak potrebný ovládač pre USB zariadenie nie je správne nainštalovaný alebo zastaraný, váš počítač nebude schopný rozpoznať zariadenie. V takýchto prípadoch môže problém vyriešiť aktualizácia ovládača alebo jeho preinštalovanie.Ďalšou možnou príčinou je chybný port USB. Ak je port USB, ktorý používate, poškodený alebo nefunkčný, môže to zabrániť počítaču v rozpoznaní pripojeného zariadenia. Ak chcete skontrolovať, či je to tak, môžete skúsiť pripojiť zariadenie USB k inému portu počítača alebo použiť iný kábel USB.

Nekompatibilný hardvér alebo softvér môže navyše viesť k chybe „USB nebolo rozpoznané“. Ak vaše zariadenie USB nie je kompatibilné s operačným systémom vášho počítača alebo ak sú nainštalované konfliktné softvérové ​​programy, môže to spôsobiť problémy s rozpoznávaním. V takýchto prípadoch môže problém vyriešiť aktualizácia operačného systému alebo odstránenie konfliktného softvéru.

Okrem toho problémy s napájaním môžu tiež prispieť k chybám rozpoznávania USB. Ak zariadenie USB vyžaduje viac energie, než dokáže poskytnúť váš počítač, nemusí byť rozpoznané. V takýchto prípadoch môže dodávať potrebnú energiu do zariadenia použitie externého zdroja napájania alebo napájaného rozbočovača USB.Možné príčiny chyby nerozpoznané USB
Problémy s vodičom
Chybný USB port
Nekompatibilný hardvér alebo softvér
Problémy s napájaním

Na záver, pri výskyte chyby „USB nerozpoznané“ v systéme Windows 10 je dôležité zvážiť rôzne faktory, ako sú problémy s ovládačom, chybné porty, kompatibilita a napájanie. Pochopením týchto možných príčin a zodpovedajúcim riešením problémov môžete problém vyriešiť a zabezpečiť, aby boli vaše zariadenia USB rozpoznané a správne fungovali na vašom počítači so systémom Windows 10.

Prečo moje USB stále hovorí nerozpoznané?

Problémy s rozpoznávaním USB v systéme Windows 10 môžu byť frustrujúce a brániť vám v prístupe k dôležitým súborom alebo v používaní externých zariadení. Existuje niekoľko dôvodov, prečo sa na vašom USB môže stále zobrazovať „nerozpoznané“:1. Problémy s ovládačom: Ak potrebné ovládače pre vaše zariadenie USB chýbajú, sú zastarané alebo nekompatibilné so systémom Windows 10, môže to spôsobiť, že zariadenie nebude rozpoznané. Tento problém môže často vyriešiť aktualizácia alebo preinštalovanie ovládačov.
2. Chybný port USB: Problémy s rozpoznávaním môže spôsobiť aj chybný port USB na vašom počítači. Skúste pripojiť zariadenie USB do iného portu, aby ste zistili, či je rozpoznané. Ak funguje na iných portoch, možno bude potrebné pôvodný port opraviť alebo vymeniť.
3. Porucha zariadenia USB: Ak je samotné zariadenie USB chybné alebo poškodené, systém Windows 10 ho nemusí rozpoznať. Skúste zariadenie pripojiť k inému počítaču, aby ste zistili, či je rozpoznané. Ak nie, možno bude potrebné zariadenie opraviť alebo vymeniť.
4. Problémy s napájaním: Problémy s rozpoznávaním môže spôsobiť aj nedostatočné napájanie zariadenia USB. Uistite sa, že je zariadenie USB správne napájané a skúste ho pripojiť k inému zdroju napájania alebo použiť napájaný rozbočovač USB.
5. Softvérové ​​konflikty: V niektorých prípadoch môžu konflikty s iným softvérom alebo ovládačmi v počítači zabrániť rozpoznaniu zariadenia USB. Skúste zakázať nepotrebný softvér alebo aktualizovať konfliktné ovládače, aby ste zistili, či sa tým problém vyrieši.

Ak žiadne z týchto riešení nefunguje, odporúča sa vyhľadať ďalšiu pomoc od výrobcu zariadenia USB alebo sa poradiť s počítačovým technikom. Môžu byť schopní poskytnúť konkrétnejšie kroky na riešenie problémov alebo určiť, či sa vyskytol problém s hardvérom vášho počítača.

Ako opravím, že USB nie je rozpoznané v systéme Windows 10?

Ak systém Windows 10 nerozpozná vaše zariadenie USB, existuje niekoľko krokov, pomocou ktorých sa môžete pokúsiť problém vyriešiť.Najprv sa uistite, že je zariadenie USB správne pripojené k počítaču. Skontrolujte, či je kábel bezpečne zapojený do zariadenia aj do portu USB na počítači. Ak používate rozbočovač USB, skúste namiesto toho pripojiť zariadenie priamo k počítaču.

Potom skúste pripojiť zariadenie USB do iného portu USB na počítači. Niekedy niektoré porty USB nemusia fungovať správne, takže problém môže vyriešiť prepnutie na iný port.Ak zariadenie USB stále nie je rozpoznané, môžete skúsiť aktualizovať ovládače USB v počítači. Ak to chcete urobiť, kliknite pravým tlačidlom myši na tlačidlo Štart a vyberte položku Správca zariadení. V okne Správca zariadení rozbaľte kategóriu Radiče USB. Kliknite pravým tlačidlom myši na každú položku USB Root Hub a vyberte Aktualizovať ovládač. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a dokončite proces aktualizácie ovládača.

Ak aktualizácia ovládačov USB problém nevyrieši, môžete tiež skúsiť odinštalovať ovládače USB a potom ich znova nainštalovať. Ak to chcete urobiť, kliknite pravým tlačidlom myši na tlačidlo Štart a vyberte položku Správca zariadení. V okne Správca zariadení rozbaľte kategóriu Radiče USB. Kliknite pravým tlačidlom myši na každú položku USB Root Hub a vyberte možnosť Odinštalovať zariadenie. Po odinštalovaní všetkých koreňových rozbočovačov USB reštartujte počítač. Windows po reštarte automaticky preinštaluje ovládače USB.

V niektorých prípadoch nemusí byť USB zariadenie rozpoznané v dôsledku nastavenia správy napájania. Ak to chcete skontrolovať, kliknite pravým tlačidlom myši na tlačidlo Štart a vyberte položku Správca zariadení. V okne Správca zariadení rozbaľte kategóriu Radiče USB. Kliknite pravým tlačidlom myši na každú položku USB Root Hub a vyberte Vlastnosti. Prejdite na kartu Správa napájania a zrušte začiarknutie možnosti „Povoliť počítaču vypnúť toto zariadenie, aby sa šetrila energia“. Kliknutím na tlačidlo OK uložte zmeny.

Ak žiadny z vyššie uvedených krokov nefunguje, problém môže byť v samotnom zariadení USB. Skúste pripojiť zariadenie k inému počítaču, aby ste zistili, či je rozpoznané. Ak stále nie je rozpoznaný, zariadenie môže byť chybné a možno ho budete musieť vymeniť.

Kroky na opravu USB nerozpoznané v systéme Windows 10:
1. Skontrolujte pripojenie
2. Skúste iný port USB
3. Aktualizujte ovládače USB
4. Odinštalujte a znova nainštalujte ovládače USB
5. Skontrolujte nastavenia správy napájania
6. Otestujte zariadenie USB na inom počítači

Podľa týchto krokov by ste mali byť schopní vyriešiť problém s nerozpoznaným USB v systéme Windows 10 a obnoviť plnú funkčnosť vášho zariadenia USB.

Podrobný sprievodca riešením problémov s rozpoznávaním zariadenia USB

Podrobný sprievodca riešením problémov s rozpoznávaním zariadenia USB

Problémy s rozpoznávaním zariadení USB môžu byť frustrujúce, ale často sa dajú vyriešiť niekoľkými jednoduchými krokmi. Postupujte podľa tohto podrobného sprievodcu pri riešení problémov s rozpoznávaním zariadení USB v systéme Windows 10.

Krok Popis
1 Skontrolujte fyzické pripojenia
2 Reštartujte počítač
3 Aktualizujte ovládače USB
4 Odinštalujte a znova nainštalujte ovládače USB
5 Spustite Windows USB Troubleshooter
6 Zakázať nastavenie selektívneho pozastavenia USB
7 Vyhľadajte zmeny hardvéru
8 Skontrolujte aktualizácie systému Windows
9 Obnovte nastavenia systému BIOS
10 Skúste zariadenie USB na inom počítači

Pomocou týchto krokov môžete vyriešiť problémy s rozpoznávaním zariadení USB a zabezpečiť, aby boli vaše zariadenia USB správne rozpoznané a funkčné v systéme Windows 10.

Ako môžem vyriešiť problém s USB?

Ak máte na počítači so systémom Windows 10 problémy s rozpoznávaním USB, existuje niekoľko krokov, pomocou ktorých sa môžete pokúsiť problém vyriešiť:

Krok 1: Skontrolujte pripojenie USB
Krok 2: Reštartujte počítač
Krok 3: Aktualizujte ovládače USB
Krok 4: Zakázať nastavenie selektívneho pozastavenia USB
Krok 5: Spustite nástroj na riešenie problémov s hardvérom a zariadeniami
Krok 6: Obnovte nastavenia systému BIOS
Krok 7: Vykonajte čisté spustenie
Krok 8: Preinštalujte ovládače USB
Krok 9: Skontrolujte aktualizácie systému Windows

Podľa týchto krokov môžete vyriešiť a vyriešiť problémy s rozpoznávaním USB na počítači so systémom Windows 10. Ak problém pretrváva, možno bude potrebné vyhľadať ďalšiu pomoc od odborníka technickej podpory.

Predchádzanie budúcim problémom s rozpoznávaním USB v systéme Windows

Predchádzanie budúcim problémom s rozpoznávaním USB v systéme Windows

Aj keď môže byť riešenie problémov s rozpoznávaním USB v systéme Windows 10 frustrujúce, existujú kroky, ktoré môžete podniknúť, aby ste zabránili výskytu týchto problémov v budúcnosti:

 1. Udržujte svoj operačný systém a ovládače aktuálne: Pravidelne kontrolujte aktualizácie od spoločnosti Microsoft a uistite sa, že váš operačný systém a ovládače sú aktualizované. To môže pomôcť vyriešiť akékoľvek problémy s kompatibilitou, ktoré môžu nastať so zariadeniami USB.
 2. Používajte vysokokvalitné USB káble a zariadenia: Investujte do vysokokvalitných USB káblov a zariadení, o ktorých je známe, že sú spoľahlivé. Lacné alebo chybné káble môžu často spôsobiť problémy s pripojením a viesť k problémom s rozpoznávaním USB.
 3. Vyhnite sa používaniu rozbočovačov USB: Vždy, keď je to možné, pripojte zariadenia USB priamo k portom USB na počítači. Rozbočovače USB môžu spôsobiť ďalšie zlyhania a zvýšiť pravdepodobnosť výskytu problémov s rozpoznávaním.
 4. Správne odpojte zariadenia USB: Pred odpojením zariadenia USB vždy použite možnosť „Bezpečne odstrániť hardvér“ v systéme Windows. To zaisťuje, že všetky prenosy údajov sú dokončené a znižuje riziko poškodenia údajov alebo problémov s rozpoznávaním.
 5. Vyhľadajte malvér a vírusy: Malvér alebo vírusy môžu niekedy narušiť rozpoznávanie USB. Pravidelne vykonávajte kontroly pomocou spoľahlivého antivírusového softvéru, aby ste zistili a odstránili všetky potenciálne hrozby.
 6. Skontrolujte nastavenia napájania USB: Niektoré zariadenia USB nemusia byť rozpoznané, ak nastavenia napájania nie sú správne nakonfigurované. Prejdite do Správcu zariadení, nájdite zariadenia USB a skontrolujte, či nie je začiarknutá možnosť „Povoliť počítaču vypnúť toto zariadenie, aby sa šetrila energia“.
 7. Reštartujte počítač: Ak narazíte na problémy s rozpoznávaním USB, skúste reštartovať počítač. Niekedy môže jednoduchý reštart vyriešiť dočasné chyby a obnoviť správnu funkčnosť USB.

Dodržiavaním týchto pokynov môžete minimalizovať pravdepodobnosť problémov s rozpoznávaním USB v systéme Windows a zabezpečiť bezproblémovú používateľskú skúsenosť s vašimi zariadeniami USB.

Pokročilé riešenie problémov pre pretrvávajúce problémy so zariadením USB

Pokročilé riešenie problémov pre pretrvávajúce problémy so zariadením USB

Ak problémy s rozpoznávaním USB v systéme Windows 10 pretrvávajú aj po vyskúšaní základných krokov na riešenie problémov, môže byť potrebné vykonať pokročilé techniky riešenia problémov. Tu je niekoľko ďalších krokov, ktoré môžete podniknúť na vyriešenie pretrvávajúcich problémov so zariadením USB:

 1. Aktualizácia ovládačov USB: Uistite sa, že máte nainštalované najnovšie ovládače pre vaše zariadenia USB. Môžete to urobiť tak, že navštívite webovú stránku výrobcu a vyhľadáte najnovšie aktualizácie ovládačov pre váš konkrétny model zariadenia.
 2. Skontrolujte nastavenia napájania USB: V niektorých prípadoch nemusia byť zariadenia USB rozpoznané kvôli nastaveniam správy napájania. Otvorte Správcu zariadení, nájdite ovládače USB a skontrolujte ich nastavenia napájania. Uistite sa, že nie je začiarknutá možnosť „Povoliť počítaču vypnúť toto zariadenie, aby sa šetrila energia“.
 3. Resetovanie portov USB: Niekedy sa porty USB môžu poškodiť alebo deaktivovať. Ak chcete resetovať porty USB, môžete skúsiť odpojiť všetky zariadenia USB od počítača, vypnúť ho a potom odpojiť napájací kábel. Počkajte niekoľko minút, znova zapojte napájací kábel a zapnite počítač. Potom zapojte zariadenia USB späť jedno po druhom.
 4. Zakázať selektívne pozastavenie USB: Selektívne pozastavenie USB je funkcia na úsporu energie, ktorá môže niekedy narušiť rozpoznávanie zariadenia USB. Ak chcete túto funkciu zakázať, prejdite na položku Možnosti napájania v ovládacom paneli, kliknite na položku „Zmeniť nastavenia plánu“ pre vybratý plán napájania a potom prejdite na položku „Zmeniť rozšírené nastavenia napájania“. Vyhľadajte nastavenia USB a vypnite nastavenie selektívneho pozastavenia USB.
 5. Spustite nástroj na riešenie problémov s hardvérom: Windows 10 má vstavaný nástroj na riešenie problémov s hardvérom, ktorý vám môže pomôcť identifikovať a vyriešiť problémy so zariadením USB. Ak chcete získať prístup k nástroju na riešenie problémov, prejdite do aplikácie Nastavenia, kliknite na položku „Aktualizácia a zabezpečenie“ a potom vyberte položku „Riešenie problémov“. Vyhľadajte nástroj na riešenie problémov s hardvérom a zariadeniami a spustite ho.
 6. Vykonajte obnovenie systému: Ak sa problémy s rozpoznávaním USB začali po nedávnej inštalácii softvéru alebo ovládača, môžete skúsiť vykonať obnovenie systému a vrátiť počítač späť do predchádzajúceho pracovného stavu. Môže to pomôcť vrátiť späť všetky zmeny, ktoré mohli spôsobiť problémy so zariadením USB.
 7. Vyhľadajte odbornú pomoc: Ak žiadny z vyššie uvedených krokov nevyrieši pretrvávajúce problémy so zariadením USB, možno bude potrebné vyhľadať odbornú pomoc. Ak potrebujete ďalšiu podporu, kontaktujte výrobcu počítača alebo zariadení USB alebo zvážte konzultáciu s počítačovým technikom, ktorý sa špecializuje na riešenie problémov s hardvérom.

Podľa týchto pokročilých krokov na riešenie problémov by ste mali byť schopní vyriešiť pretrvávajúce problémy so zariadením USB v systéme Windows 10 a obnoviť plnú funkčnosť vašich zariadení USB.

Top