Problémy so zaraďovačom tlačiarne – komplexný sprievodca porozumením a riešením bežných problémov

Vyskúšajte Náš Nástroj Na Odstránenie Problémov

Stručný obsah

The zaraďovač tlačiarne je komponent, ktorý spravuje tlačový front a poradie dokumentov odoslaných do tlačiarne. Spoolovanie tlačiarne označuje tento proces dočasného ukladania tlačových úloh pred ich odoslaním do tlačiarne kontrolovaným spôsobom. však spooler problémy ako zlyhávanie, zamrznutie alebo nereagovanie môžu narušiť tlač.Ak chcete problém vyriešiť, používatelia sa môžu pokúsiť reštartovať zaraďovač tlače servis, aktualizácia ovládačov tlačiarne, odstránenie zaseknutia tlačový front alebo spustenie diagnostiky. Preventívne pomáha udržiavanie aktuálnych ovládačov a monitorovanie tlačových úloh. Pochopenie toho, čo zaraďovač tlačiarne robí a jej úlohu v spoolovacia tlačiareň úlohy umožňujú optimalizáciu výkonu tlače. Ak sa vyskytnú problémy, riešenia zvyčajne zahŕňajú resetovanie spooler , riešenie softvérových konfliktov a vylúčenie zlyhaní pomocou správnej metodiky riešenia problémov.

Úvod do zaraďovania tlačiarní

Zaraďovanie tlačiarne je základnou súčasťou procesu tlače, ktorý umožňuje efektívne spravovať viacero tlačových úloh. Keď sa dokument odošle do tlačiarne, najprv sa uloží do tlačového frontu, ktorý sa nazýva zaraďovač. Spooler potom usporiada tlačové úlohy v poradí, v akom boli prijaté, a jednu po druhej ich odošle do tlačiarne.

Zaraďovanie tlačiarne poskytuje niekoľko výhod, vrátane zvýšenej rýchlosti tlače a schopnosti tlačiť viacero dokumentov súčasne. Používateľom tiež umožňuje spravovať svoje tlačové úlohy, ako je ich pozastavenie, obnovenie alebo zrušenie, bez ovplyvnenia iných tlačových úloh vo fronte.Spooler tlačiarne funguje ako sprostredkovateľ medzi počítačom a tlačiarňou a zabezpečuje, že tlačové úlohy budú spracované včas a usporiadane. Dočasne ukladá tlačové údaje na pevný disk alebo do pamäte tlačiarne, čo umožňuje počítaču pokračovať v činnosti bez čakania na dokončenie procesu tlače.

Okrem správy tlačových úloh rieši spooler aj rôzne chybové stavy, ktoré môžu nastať počas tlače. Ak sa napríklad v tlačiarni zasekne papier alebo sa minie atrament, zaraďovač pozastaví dotknutú tlačovú úlohu a upozorní používateľa na problém.

Celkovo hrá zaraďovanie tlačiarne kľúčovú úlohu pri optimalizácii tlačového procesu, čo umožňuje efektívnu správu tlačových úloh a zabezpečuje plynulú prevádzku tlačiarne. Pochopenie toho, ako funguje zaraďovanie tlačiarne, môže používateľom pomôcť pri riešení bežných problémov s tlačou a maximalizovať ich zážitok z tlače.Čo je to spoolovanie v tlačiarni?

Spooling, čo je skratka pre Simultaneous Peripheral Operations On-line, je proces, ktorý umožňuje tlačiarni efektívne spracovávať viacero tlačových úloh. Pri zaraďovaní tlačiareň prijíma tlačové úlohy z počítača a ukladá ich do dočasného súboru nazývaného zaraďovač tlače. Zaraďovač tlače potom organizuje tlačové úlohy do frontu, čo umožňuje tlačiarni získať a vytlačiť ich v poradí, v akom boli prijaté.

Spooling je základnou súčasťou modernej technológie tlačiarní, pretože zlepšuje efektivitu a produktivitu tlačového procesu. Uložením tlačových úloh do spoolera môže počítač pokračovať v odosielaní nových tlačových úloh bez čakania, kým tlačiareň dokončí aktuálnu úlohu. To umožňuje používateľovi vykonávať multitasking a vykonávať ďalšie úlohy na počítači, kým tlačiareň tlačí.

Spooler tlače tiež funguje ako vyrovnávacia pamäť medzi počítačom a tlačiarňou, čím zabezpečuje, že dáta sa prenášajú konzistentnou rýchlosťou. To pomáha predchádzať strate alebo poškodeniu údajov, pretože tlačiareň môže načítať tlačové úlohy zo spoolera vlastným tempom. Zaraďovanie navyše umožňuje jednoduchú správu tlačových úloh, pretože ich možno pozastaviť, zrušiť alebo zmeniť poradie z rozhrania zaraďovača tlače.Stručne povedané, spoolovanie v tlačiarni je proces ukladania a organizácie tlačových úloh do dočasného súboru, čo umožňuje efektívnu a neprerušovanú tlač. Zvyšuje produktivitu, umožňuje multitasking a pomáha predchádzať strate alebo poškodeniu údajov počas procesu tlače.

Riešenie bežných problémov so zaraďovačom tlačiarne

Riešenie bežných problémov so zaraďovačom tlačiarne

Ak máte problémy so zaraďovačom tlačiarne, môže to byť frustrujúce a narušiť váš pracovný tok. Našťastie mnohé bežné problémy so zaraďovačom tlačiarne majú jednoduché riešenia, ktoré môžete vyskúšať skôr, ako vyhľadáte odbornú pomoc. Tu je niekoľko krokov na riešenie problémov, ktoré vám pomôžu vyriešiť bežné problémy so zaraďovačom tlačiarne: 1. Reštartujte službu zaraďovania tlače: Prvým krokom pri riešení problémov so zaraďovačom tlače je reštartovanie služby zaraďovania tlače na vašom počítači. Ak to chcete urobiť, prejdite do časti 'Služby' v ovládacom paneli, nájdite službu 'Print Spooler' a kliknite na 'Reštartovať'.
 2. Vyčistite tlačový front: Niekedy sa tlačový front môže upchať čakajúcimi tlačovými úlohami, čo spôsobí, že zaraďovač tlačiarne prestane fungovať. Ak chcete vymazať tlačový front, prejdite do ovládacieho panela, otvorte časť „Zariadenia a tlačiarne“, kliknite pravým tlačidlom myši na tlačiareň a vyberte „Zobraziť tlač“. Odtiaľ môžete zrušiť alebo odstrániť všetky čakajúce tlačové úlohy.
 3. Aktualizácia alebo preinštalovanie ovládačov tlačiarne: Zastarané alebo poškodené ovládače tlačiarne môžu tiež spôsobiť problémy so spoolerom tlačiarne. Skúste aktualizovať ovládače tlačiarne na najnovšiu verziu alebo ich úplne preinštalovať. Najnovšie ovládače väčšinou nájdete na stránke výrobcu.
 4. Skontrolujte softvérové ​​konflikty: Niekedy môžu iné softvérové ​​programy alebo služby rušiť zaraďovač tlačiarne a spôsobiť, že prestane fungovať. Ak chcete skontrolovať konflikty softvéru, skúste vypnúť všetky nepotrebné spúšťacie programy alebo dočasne vypnúť antivírusový softvér.
 5. Spustite nástroj na riešenie problémov s tlačou: Väčšina operačných systémov má vstavané nástroje na riešenie problémov s tlačou, ktoré dokážu automaticky zistiť a opraviť bežné problémy so spoolerom tlačiarne. Vyhľadajte nástroj na riešenie problémov s tlačou v nastaveniach operačného systému alebo na ovládacom paneli.
 6. Reštartujte počítač a tlačiareň: Ak všetko ostatné zlyhá, skúste reštartovať počítač aj tlačiareň. Toto môže niekedy vyriešiť akékoľvek dočasné chyby alebo problémy s pripojením, ktoré môžu spôsobovať problémy so zaraďovačom tlačiarne.

Pomocou týchto krokov na riešenie problémov môžete často vyriešiť bežné problémy so zaraďovačom tlačiarne sami. Ak však problémy pretrvávajú alebo ak problém pretrváva, možno bude potrebné vyhľadať odbornú pomoc alebo kontaktovať výrobcu tlačiarne so žiadosťou o ďalšiu podporu.

Ako vyriešim problém so zaraďovačom tlačiarne?

Ak máte problémy so zaraďovačom tlačiarne, existuje niekoľko krokov, ktorými sa môžete pokúsiť problém vyriešiť. Tu je niekoľko riešení, ktoré môžete vyskúšať:Reštartujte službu zaraďovania Ak služba zaraďovania tlačiarne prestala fungovať, môžete ju skúsiť reštartovať. Otvorte okno Služby stlačením klávesu Windows + R, potom zadajte „services.msc“ a stlačte kláves Enter. Vyhľadajte službu 'Print Spooler', kliknite na ňu pravým tlačidlom myši a vyberte možnosť Reštartovať.
Odstráňte tlačové úlohy Niekedy môžu tlačové úlohy uviaznuť v tlačovom fronte, čo spôsobí problémy so spoolerom. Ak to chcete vyriešiť, otvorte okno Služby, ako je uvedené vyššie, nájdite službu 'Print Spooler', kliknite na ňu pravým tlačidlom myši a vyberte možnosť Zastaviť. Potom prejdite do nasledujúceho priečinka: C:WindowsSystem32spoolPRINTERS. Odstráňte všetky súbory v tomto priečinku. Nakoniec sa vráťte do okna Služby a znova spustite službu 'Print Spooler'.
Aktualizujte alebo preinštalujte ovládače tlačiarne Problémy so spoolerom môžu spôsobiť aj zastarané alebo poškodené ovládače tlačiarne. Ak to chcete vyriešiť, môžete skúsiť aktualizovať ovládače. Navštívte webovú stránku výrobcu tlačiarne a stiahnite si najnovšie ovládače pre váš model tlačiarne. Prípadne môžete odinštalovať aktuálne ovládače tlačiarne zo Správcu zariadení a potom ich znova nainštalovať.
Použite Poradcu pri riešení problémov s tlačiarňou Systém Windows má vstavaný nástroj na riešenie problémov s tlačiarňou, ktorý môže pomôcť diagnostikovať a opraviť bežné problémy s tlačiarňou vrátane problémov so zaraďovačom. Ak ho chcete získať, prejdite do ovládacieho panela, vyberte položku „Riešenie problémov“ a potom kliknite na položku „Zobraziť všetko“ v ľavom paneli. Vyhľadajte a spustite Poradcu pri riešení problémov s tlačiarňou zo zoznamu dostupných poradcov pri riešení problémov.
Skontrolujte prítomnosť škodlivého softvéru V niektorých prípadoch môže malvér alebo vírusy zasahovať do spoolera tlačiarne a spôsobiť jej poruchu. Spustite úplnú kontrolu systému pomocou preferovaného antivírusového softvéru, aby ste skontrolovali prípadné infekcie. Ak sa zistí nejaký malvér, odstráňte ho a skúste tlačiť znova.

Dúfajme, že jedno z týchto riešení vám pomôže vyriešiť problém so zaraďovačom tlačiarne a znova spustiť tlačiareň. Ak problém pretrváva, možno budete musieť kontaktovať profesionálneho technika so žiadosťou o ďalšiu pomoc.

Spôsoby reštartovania a resetovania zaraďovača tlačiarne

Spôsoby reštartovania a resetovania zaraďovača tlačiarne

Ak máte problémy so zaraďovačom tlačiarne, môže byť potrebné reštartovať ju alebo resetovať. Reštartovanie zaraďovača tlačiarne môže pomôcť vyriešiť dočasné závady alebo chyby, zatiaľ čo jeho resetovanie môže vymazať všetky poškodené súbory alebo nastavenia, ktoré môžu spôsobovať pretrvávajúce problémy. Tu je niekoľko metód, ktoré môžete vyskúšať:1. Reštartovanie služby zaraďovania tlačiarne:

Ak chcete reštartovať službu zaraďovania tlačiarne, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Stlačte tlačidlo kľúč Windows + R na klávesnici otvorte dialógové okno Spustiť.
 2. Typ services.msc a stlačte Zadajte otvoríte okno Služby.
 3. Prejdite nadol a nájdite Zaraďovač tlače služby.
 4. Kliknite pravým tlačidlom myši na Zaraďovač tlače službu a vyberte Reštart .
 5. Počkajte, kým sa služba reštartuje, a potom skúste tlačiareň použiť znova.

2. Vymazanie tlačového frontu:

Ak sa vaše tlačové úlohy zasekávajú v tlačovom fronte, problém môže pomôcť vyriešiť jeho vymazanie. Tu je postup:

 1. Otvorte okno Služby, ako je popísané v predchádzajúcej metóde.
 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na Zaraďovač tlače službu a vyberte Stop .
 3. Otvorte Prieskumníka a prejdite na nasledujúce miesto: C:WindowsSystem32spoolPRINTERS .
 4. Vymažte všetky súbory v TLAČIARNE priečinok.
 5. Vráťte sa do okna Služby a kliknite pravým tlačidlom myši na Zaraďovač tlače službu znova, ale tentoraz vyberte Štart aby ste ho reštartovali.

3. Používanie príkazového riadka:

Ak vyššie uvedené metódy nefungujú, môžete skúsiť resetovať zaraďovač tlačiarne pomocou príkazového riadka. Nasleduj tieto kroky:

 1. Otvorte príkazový riadok ako správca.
 2. Zadajte nasledujúce príkazy a stlačte Zadajte po každom:
 3. |_+_|

  |_+_|

  |_+_|

 4. Počkajte na vykonanie príkazov a potom skúste použiť tlačiareň.

4. Aktualizácia ovládačov tlačiarne:

Zastarané alebo nekompatibilné ovládače tlačiarne môžu tiež spôsobiť problémy so zaraďovačom tlačiarne. Ak chcete aktualizovať ovládače tlačiarne, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Otvorte Správcu zariadení kliknutím pravým tlačidlom myši na Štart tlačidlo a výber Správca zariadení .
 2. Rozbaľte Tlačové fronty kategórii.
 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na tlačiareň a vyberte Aktualizujte ovládač .
 4. Aktualizujte ovládač podľa pokynov na obrazovke.
 5. Reštartujte počítač a skontrolujte, či sú problémy so zaraďovačom tlačiarne vyriešené.

Pomocou týchto metód by ste mali byť schopní reštartovať a resetovať zaraďovač tlačiarne, čím sa vyriešia všetky problémy, ktoré vám môžu brániť v tlači. Ak problémy pretrvávajú, možno budete musieť vyhľadať ďalšiu pomoc od výrobcu tlačiarne alebo profesionálneho technika.

Ktorý nástroj možno použiť na reštartovanie služby zaraďovania tlače?

Pri riešení problémov so zaraďovačom tlačiarne je jedným z najbežnejších krokov na riešenie problémov reštartovanie služby zaraďovania tlače. Môžete to urobiť pomocou nástroja „Služby“ v operačnom systéme Windows.

Ak chcete získať prístup k nástroju „Služby“, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Stlačením klávesu Windows + R otvorte dialógové okno Spustiť.
 2. Napíšte „services.msc“ a stlačte kláves Enter.

Otvorí sa okno „Služby“, v ktorom sú uvedené všetky služby spustené na vašom počítači. V zozname vyhľadajte službu 'Print Spooler'.

Ak chcete reštartovať službu zaraďovania tlače, kliknite pravým tlačidlom myši na službu „Zaraďovač tlače“ az kontextovej ponuky vyberte možnosť „Reštartovať“. Prípadne môžete tiež kliknúť na službu 'Print Spooler' a vybrať ju a potom kliknúť na tlačidlo 'Reštartovať' na paneli s nástrojmi nad zoznamom služieb.

Po reštartovaní služby zaraďovania tlače vymaže všetky čakajúce tlačové úlohy a začne odznova. Toto môže často vyriešiť bežné problémy so spoolerom tlačiarne, ako sú zaseknuté tlačové úlohy alebo chybové hlásenia.

Ako natrvalo opravím zaraďovač tlačiarne?

Ak sa stretávate s opakujúcimi sa problémami so zaraďovačom tlačiarne, môže to byť frustrujúce a časovo náročné. Existuje však niekoľko krokov, ktoré môžete vykonať na trvalé odstránenie problému so zaraďovačom tlačiarne:

 1. Reštartujte službu zaraďovania tlače: Jedným z prvých krokov, ktoré môžete vyskúšať, je reštartovanie služby zaraďovania tlače na vašom počítači. Môžete to urobiť otvorením aplikácie Služby, vyhľadaním služby Print Spooler a kliknutím na možnosť Reštartovať.
 2. Vyčistite tlačový front: Zaseknutá tlačová úloha môže niekedy spôsobiť problémy so zaraďovačom tlačiarne. Vymazanie tlačového frontu môže pomôcť vyriešiť problém. Ak to chcete urobiť, otvorte priečinok Tlačiarne, kliknite pravým tlačidlom myši na tlačiareň a vyberte možnosť Zrušiť všetky dokumenty.
 3. Aktualizujte ovládače tlačiarne: Zastarané alebo nekompatibilné ovládače tlačiarne môžu tiež spôsobiť problémy so spoolerom tlačiarne. Uistite sa, že máte nainštalované najnovšie ovládače tlačiarne pre váš model tlačiarne. Ovládače si môžete stiahnuť z webovej stránky výrobcu.
 4. Skontrolujte prítomnosť škodlivého softvéru: Škodlivý softvér alebo vírusy môžu rušiť funkciu zaraďovania tlačiarne. Spustite úplnú kontrolu systému pomocou antivírusového softvéru, aby ste skontrolovali prítomnosť škodlivých programov. Odstráňte všetky zistené hrozby.
 5. Zakázať nepotrebné tlačové služby: Ak máte v počítači nainštalovaných viacero tlačových služieb, môže to viesť ku konfliktom a problémom so spoolerom. Zakážte všetky nepotrebné tlačové služby v aplikácii Služby, aby ste predišli konfliktom.
 6. Obnovte priečinok zaraďovača tlače: Obnovenie priečinka zaraďovača tlače môže pomôcť opraviť poškodené súbory, ktoré môžu spôsobovať problémy. Ak to chcete urobiť, zastavte službu zaraďovania tlače, prejdite do priečinka zaraďovania tlače (zvyčajne sa nachádza na adrese C:WindowsSystem32spoolPRINTERS), odstráňte všetky súbory v priečinku a reštartujte službu zaraďovania tlače.
 7. Vykonajte obnovenie systému: Ak všetko ostatné zlyhá, môžete skúsiť vykonať obnovenie systému, aby ste vrátili nastavenia počítača do predchádzajúceho pracovného stavu. Zvoľte bod obnovenia skôr, ako sa začnú vyskytovať problémy so spoolerom tlačiarne.

Podľa týchto krokov by ste mali byť schopní natrvalo vyriešiť problém so zaraďovačom tlačiarne a užívať si neprerušovanú tlač.

Pokročilé riešenia pre chyby služby zaraďovania tlače

Pokročilé riešenia pre chyby služby zaraďovania tlače

Ak sa vyskytnú pretrvávajúce chyby služby zaraďovania tlače, existuje niekoľko pokročilých riešení, ktoré môžete skúsiť vyriešiť. Tieto riešenia vyžadujú určité technické znalosti, preto postupujte opatrne a pozorne postupujte podľa krokov.

1. Resetujte službu zaraďovania tlače

Jedným z bežných riešení je resetovanie služby zaraďovania tlače. Robiť to:

 1. Otvorte okno Služby stlačením klávesov Windows + R a zadaním „services.msc“.
 2. Nájdite v zozname službu 'Print Spooler'.
 3. Kliknite naň pravým tlačidlom myši a vyberte 'Stop'.
 4. Počkajte niekoľko sekúnd, potom naň znova kliknite pravým tlačidlom myši a vyberte možnosť „Štart“.

2. Odstrániť súbory zaraďovača tlače

Ak resetovanie služby zaraďovania tlače nefunguje, môžete skúsiť vymazať súbory zaraďovača tlače. Nasleduj tieto kroky:

 1. Otvorte okno Služby, ako je uvedené vyššie.
 2. Zastavte službu 'Print Spooler'.
 3. Prejdite do nasledujúceho adresára: C:WindowsSystem32spoolPRINTERS
 4. Odstráňte všetky súbory v tomto priečinku.
 5. Znova spustite službu 'Print Spooler'.

3. Aktualizujte ovládače tlačiarne

Zastarané alebo nekompatibilné ovládače tlačiarne môžu tiež spôsobiť chyby zaraďovača tlače. Ak chcete aktualizovať ovládače tlačiarne:

 1. Otvorte Správcu zariadení stlačením klávesov Windows + X a výberom „Správca zariadení“.
 2. Rozbaľte kategóriu „Tlačové fronty“.
 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na tlačiareň a vyberte možnosť „Aktualizovať ovládač“.
 4. Aktualizujte ovládač podľa pokynov na obrazovke.

4. Spustite Kontrola systémových súborov

Poškodené systémové súbory môžu niekedy ovplyvniť službu zaraďovania tlače. Spustenie kontroly systémových súborov môže pomôcť vyriešiť všetky problémy. Tu je postup:

 1. Otvorte príkazový riadok ako správca.
 2. Napíšte „sfc / scannow“ a stlačte Enter.
 3. Počkajte na dokončenie skenovania a ak sa zobrazí výzva, postupujte podľa pokynov.
 4. Reštartujte počítač.

Pred vykonaním akýchkoľvek zmien vo vašom systéme nezabudnite vytvoriť bod obnovenia systému a pri práci so systémovými súbormi a službami buďte vždy opatrní.

Nasledovaním týchto pokročilých riešení by ste mali byť schopní odstraňovať a riešiť chyby služby zaraďovania tlače na vašom počítači.

Aké nápravné opatrenie by technik vykonal v reakcii na chybu zaraďovača tlače?

Keď sa stretne s chybou zaraďovača tlače, technik zvyčajne vykoná nasledujúce nápravné opatrenia:

 1. Reštartujte službu zaraďovania tlače: Prvým krokom je reštartovanie služby zaraďovania tlače. Môžete to urobiť otvorením konzoly Služby, vyhľadaním služby Print Spooler a kliknutím na možnosť 'Reštartovať'. Reštartovanie služby často vyrieši menšie problémy a umožní obnovenie tlačových úloh vo fronte.
 2. Vyčistite tlačový front: Ak reštartovanie služby zaraďovania tlače problém nevyrieši, technik pristúpi k vymazaniu tlačového frontu. Môžete to urobiť tak, že prejdete do priečinka Tlačiarne, kliknete pravým tlačidlom myši na tlačiareň, na ktorej sa vyskytla chyba, a vyberte možnosť „Zobraziť, čo sa tlačí“. Odtiaľ môže technik vybrať všetky tlačové úlohy a vybrať možnosť „Zrušiť“ alebo „Vymazať“, čím vymaže front.
 3. Aktualizujte alebo preinštalujte ovládače tlačiarne: Zastarané alebo poškodené ovládače tlačiarne môžu často spôsobiť chyby zaraďovača tlače. Na vyriešenie tohto problému by technik aktualizoval alebo preinštaloval ovládače tlačiarne. Môžu to urobiť tak, že navštívia webovú lokalitu výrobcu tlačiarne, stiahnu si najnovší softvér ovládača a nainštalujú ho na príslušný počítač.
 4. Skontrolujte softvérové ​​konflikty: Niekedy môžu konflikty s iným softvérom nainštalovaným v počítači narúšať zaraďovanie tlače. Technik skontroluje akýkoľvek nedávno nainštalovaný softvér, ktorý môže spôsobovať problém, a v prípade potreby ho odinštaluje alebo deaktivuje.
 5. Vykonajte kontrolu systému na prítomnosť škodlivého softvéru: Infekcie škodlivého softvéru môžu tiež ovplyvniť fungovanie zaraďovača tlače. Na vylúčenie tejto možnosti by technik vykonal dôkladnú kontrolu systému pomocou renomovaného antivírusového alebo antimalvérového softvéru. Akýkoľvek zistený malvér by sa mal odstrániť, aby sa obnovila normálna prevádzka zaraďovača tlače.
 6. Reštartujte počítač: Ak všetko ostatné zlyhá, reštartovanie počítača môže často vyriešiť akékoľvek pretrvávajúce problémy so zaraďovačom tlače. To umožňuje nový začiatok a môže pomôcť odstrániť akékoľvek dočasné chyby alebo konflikty.

Stručne povedané, technik vykoná sériu krokov na vyriešenie chyby zaraďovania tlače vrátane reštartovania služby, vymazania tlačového frontu, aktualizácie alebo preinštalovania ovládačov tlačiarne, kontroly softvérových konfliktov, vykonania skenovania škodlivého softvéru a reštartovania počítača, ak je to potrebné. . Dodržaním týchto nápravných opatrení môže technik zvyčajne vyriešiť chyby zaraďovača tlače a obnoviť normálnu funkčnosť tlače.

Opravil Microsoft problém so zaraďovačom tlače?

Áno, spoločnosť Microsoft vyriešila problém so zaraďovačom tlače a vydala niekoľko aktualizácií na odstránenie problémov, ktoré s tým súvisia. Problém so zaraďovačom tlače, známy aj ako „PrintNightmare“, bola zraniteľnosť, ktorá útočníkom umožnila získať kontrolu nad systémom používateľa prostredníctvom služby zaraďovania tlače.

Spoločnosť Microsoft aktívne pracuje na odstránení tohto problému a vydala aktualizácie zabezpečenia na opravu tejto chyby zabezpečenia. Tieto aktualizácie zahŕňajú opravy pre Windows Server aj klientske systémy Windows.

Na zabezpečenie ochrany vášho systému sa odporúča nainštalovať najnovšie aktualizácie systému Windows a udržiavať operačný systém aktuálny. Okrem toho spoločnosť Microsoft poskytla pokyny, ako zabezpečiť službu zaraďovania tlače a zmierniť riziká s ňou spojené.

Je dôležité poznamenať, že aj keď sa spoločnosť Microsoft zaoberala problémom so spoolerom tlače, stále je nevyhnutné dodržiavať správnu hygienu kybernetickej bezpečnosti a dodržiavať osvedčené postupy na ochranu vášho systému pred potenciálnymi hrozbami.

Top