Kompletný sprievodca riešením problémov so zvukovými službami v systéme Windows

Vyskúšajte Náš Nástroj Na Odstránenie Problémov

Stručný obsah

Tento komplexný sprievodca zahŕňa rôzne služba Windows audio problémy na počítačoch so systémom Windows a ako ich riešiť. Poskytuje riešenia na problémy ako napr Windows audio služby nereagujú , oprava audiosrv procesu pred zrútením a vyriešením zvukové služby nereagujú na Windows 10 .Tento článok obsahuje kroky, ako je kontrola hardvérových pripojení, aktualizácia zvukových ovládačov, reštartovanie Windows audio služby, úprava nastavení, spustenie vstavaného nástroja na riešenie problémov, vypnutie vylepšení zvuku a ďalšie. Zahŕňa aj špecifické problémy, ako sú prerušenia v Windows audio servis, riešenie problémov audiosrv vysoké využitie pamäte, reštartovanie okná audio Služba Endpoint Builder a riešenie chýb „Zvukové služby neodpovedajú“ aj v najnovšom systéme Windows 11.

Podľa podrobných pokynov na riešenie problémov by ste mali byť schopní vyriešiť väčšinu Windows audio problémy ako skreslenie, žiadne zvuky, problémy s prehrávaním atď. Medzi kľúčové kroky patrí aktualizácia ovládačov, ladenie nastavení, skenovanie škodlivého softvéru, používanie obnovenia systému a tiež kontrola, či je potrebná výmena hardvéru.

Riešenie problémov s prerušením služby Windows Audio

Riešenie problémov s prerušením služby Windows Audio

Ak zaznamenáte prerušenia vo vašej zvukovej službe Windows, môže to byť frustrujúce a rušivé pre vašu prácu alebo zábavu. Našťastie existuje niekoľko krokov na riešenie problémov, ktoré môžete vykonať na diagnostiku a vyriešenie problému.1. Skontrolujte pripojenia zvuku: Skontrolujte, či sú všetky zvukové káble správne pripojené k počítaču, reproduktorom alebo slúchadlám. Niekedy môže uvoľnené pripojenie spôsobiť prerušenia zvuku.

2. Reštartujte zvukovú službu: Otvorte Správcu služieb Windows stlačením klávesov Windows + R, napísaním „services.msc“ a stlačením klávesu Enter. Vyhľadajte službu Windows Audio, kliknite na ňu pravým tlačidlom myši a vyberte možnosť Reštartovať. Táto akcia môže často vyriešiť dočasné prerušenia zvuku.

3. Aktualizujte zvukové ovládače: Zastarané alebo nekompatibilné zvukové ovládače môžu spôsobiť prerušenie zvukových služieb. Navštívte webovú stránku výrobcu alebo použite nástroj na aktualizáciu ovládačov na stiahnutie a inštaláciu najnovších zvukových ovládačov pre váš systém.4. Spustite nástroj na riešenie problémov so zvukom: Windows má vstavaného nástroja na riešenie problémov so zvukom, ktorý dokáže automaticky zistiť a opraviť bežné problémy so zvukom. Ak chcete k nemu pristupovať, prejdite do časti Nastavenia > Aktualizácia a zabezpečenie > Riešenie problémov > Prehrávanie zvuku a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

5. Zakázať vylepšenia zvuku: Niektoré vylepšenia zvuku, ako napríklad priestorový zvuk alebo zvukové efekty, môžu byť v konflikte so zvukovou službou Windows a spôsobiť prerušenia. Ak chcete tieto vylepšenia zakázať, kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu reproduktora na systémovej lište, vyberte možnosť Prehrávacie zariadenia, vyberte svoje zvukové zariadenie a kliknite na Vlastnosti. Prejdite na kartu Vylepšenia a zrušte začiarknutie všetkých možností vylepšení.

6. Skontrolujte softvérové ​​konflikty: Niektoré softvérové ​​aplikácie alebo procesy na pozadí môžu rušiť audio službu. Skúste zakázať alebo odinštalovať nedávno nainštalovaný softvér, aby ste zistili, či sa tým problém vyrieši.7. Vyhľadajte malvér: Škodlivý softvér môže tiež spôsobiť prerušenia zvuku. Spustite úplnú kontrolu systému pomocou preferovaného antivírusového softvéru, aby ste skontrolovali potenciálne hrozby.

8. Obnovenie predchádzajúceho stavu systému Windows: Ak sa prerušenia zvuku začali po nedávnej zmene alebo aktualizácii systému, môžete skúsiť obnoviť systém Windows do predchádzajúceho stavu pomocou funkcie Obnovovanie systému. To môže pomôcť vrátiť všetky systémové zmeny, ktoré mohli spôsobiť problémy so službou zvuku.Podľa týchto krokov na riešenie problémov by ste mali byť schopní identifikovať a vyriešiť prerušenia zvukových služieb vo vašom systéme Windows. Ak problém pretrváva, možno bude potrebné vyhľadať ďalšiu pomoc od technickej podpory alebo počítačového odborníka.

Prečo sa moja zvuková služba Windows stále zastavuje?

Existuje niekoľko dôvodov, prečo sa zvuková služba systému Windows vo vašom počítači zastavuje. Tu sú niektoré bežné príčiny: 1. Poškodené zvukové ovládače: Zastarané alebo poškodené zvukové ovládače môžu spôsobiť zastavenie zvukovej služby. Je dôležité udržiavať ovládače aktuálne, aby sa zabezpečilo plynulé prehrávanie zvuku.
 2. Konfliktné aplikácie: Niekedy môžu byť určité aplikácie v konflikte so zvukovou službou, čo spôsobí jej zastavenie. Skúste zatvoriť všetky nepotrebné aplikácie a zistite, či sa tým problém nevyrieši.
 3. Systémové konflikty: V niektorých prípadoch môžu konflikty v samotnom systéme Windows viesť k zastaveniu zvukovej služby. Spustenie kontroly systému alebo riešenie problémov so zvukovou službou môže pomôcť identifikovať a vyriešiť akékoľvek konflikty.
 4. Škodlivý softvér alebo vírusy: Škodlivý softvér alebo vírusy môžu tiež rušiť zvukovú službu a spôsobiť jej zastavenie. Spustenie dôkladnej antivírusovej kontroly môže pomôcť odhaliť a odstrániť akýkoľvek škodlivý softvér.

Ak máte problémy s neustálym zastavovaním zvukovej služby, odporúča sa problém vyriešiť podľa krokov uvedených v tejto príručke. Vyriešenie hlavnej príčiny problému by malo pomôcť zabezpečiť neprerušované prehrávanie zvuku na počítači so systémom Windows.

Ako vyriešim problémy so zvukom v systéme Windows?

Ak máte v systéme Windows problémy so zvukom, existuje niekoľko krokov na riešenie problémov, pomocou ktorých môžete problém vyriešiť. Tu je niekoľko bežných riešení: 1. Skontrolujte nastavenia hlasitosti a stlmenia: Uistite sa, že hlasitosť nie je stlmená a či je nastavená na vhodnú úroveň. Hlasitosť môžete upraviť kliknutím na ikonu reproduktora na paneli úloh a potiahnutím posúvača.
 2. Aktualizácia ovládačov zvuku: Zastarané alebo nekompatibilné ovládače zvuku môžu spôsobovať problémy so zvukom. Ak chcete aktualizovať ovládače, prejdite na webovú stránku výrobcu a stiahnite si najnovší softvér ovládača.
 3. Reštartovanie zvukových služieb: Niekedy môže reštartovanie zvukových služieb vyriešiť problémy so zvukom. Ak to chcete urobiť, stlačte kombináciu klávesov Win + R, zadajte „services.msc“ a stlačte kláves Enter. Vyhľadajte služby Windows Audio a Audio Endpoint Builder, kliknite na každú z nich pravým tlačidlom myši a vyberte možnosť Reštartovať.
 4. Skontrolujte nastavenia zvuku v aplikáciách: Skontrolujte, či sú nastavenia zvuku v konkrétnej aplikácii, ktorú používate, správne nakonfigurované. Skontrolujte napríklad, či je vybraté správne zvukové zariadenie a či nie je v aplikácii stlmená hlasitosť.
 5. Spustite nástroj na riešenie problémov so zvukom: Windows má vstavaný nástroj na riešenie problémov so zvukom, ktorý vám môže pomôcť diagnostikovať a opraviť bežné problémy so zvukom. Ak chcete spustiť nástroj na riešenie problémov, prejdite do časti Nastavenia > Aktualizácia a zabezpečenie > Riešenie problémov a vyberte nástroj na riešenie problémov s prehrávaním zvuku.
 6. Zakázať vylepšenia zvuku: Niektoré vylepšenia zvuku môžu narúšať normálne fungovanie zvukových zariadení. Ak chcete zakázať vylepšenia zvuku, kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu reproduktora na paneli úloh, vyberte 'Prehrávacie zariadenia', vyberte svoje zvukové zariadenie, kliknite na 'Vlastnosti', prejdite na kartu 'Vylepšenia' a začiarknite políčko 'Zakázať všetky vylepšenia' .
 7. Skontrolujte hardvérové ​​pripojenia: Uistite sa, že všetky káble a prepojenia medzi vašimi zvukovými zariadeniami a počítačom sú bezpečne a správne pripojené. Uvoľnené alebo chybné pripojenia môžu spôsobiť problémy so zvukom.
 8. Vykonajte obnovenie systému: Ak ste nedávno vykonali zmeny v nastaveniach systému alebo nainštalovali nový softvér, obnovenie systému môže pomôcť vyriešiť problémy so zvukom. Ak chcete vykonať obnovenie systému, prejdite do časti Ovládací panel > Systém a zabezpečenie > Systém > Ochrana systému a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
 9. Zvážte výmenu hardvéru: Ak žiadny z vyššie uvedených krokov nevyrieši problém so zvukom, je možné, že ide o hardvérový problém vášho zvukového zariadenia. V takýchto prípadoch možno budete musieť zvážiť výmenu zariadenia.

Podľa týchto krokov na riešenie problémov by ste mali byť schopní vyriešiť väčšinu problémov so zvukom v systéme Windows. Ak však problém pretrváva, odporúča sa vyhľadať ďalšiu pomoc od profesionálneho technika alebo od výrobcu vášho zvukového zariadenia.

Riešenie problému „Audio služby neodpovedajú“ v systéme Windows 10 a 11

Riešenie

Jedným z bežných problémov so zvukom, s ktorým sa používatelia systému Windows často stretávajú, je chyba „Audio Services Not Responding“. Táto chyba sa môže vyskytnúť v systéme Windows 10 aj Windows 11 a môže byť frustrujúca, keď nemôžete prehrávať zvuk alebo používať aplikácie súvisiace so zvukom v počítači.

Keď narazíte na túto chybu, zvyčajne to znamená, že zvukové služby zodpovedné za správu a prehrávanie zvuku vo vašom počítači prestali fungovať alebo prestali reagovať. Za týmto problémom môže byť niekoľko príčin vrátane konfliktov ovládačov, nesprávnych nastavení zvuku alebo poškodených systémových súborov.

Ak chcete vyriešiť chybu „Zvukové služby neodpovedajú“, môžete vyskúšať nasledujúce kroky na riešenie problémov:

 1. Reštartujte službu Windows Audio: Toto je prvý a najjednoduchší krok, ktorý môžete vyskúšať. Otvorte dialógové okno Spustiť stlačením klávesu Windows + R, zadajte „services.msc“ a stlačte kláves Enter. V okne Služby nájdite službu „Windows Audio“, kliknite na ňu pravým tlačidlom myši a vyberte možnosť Reštartovať. Ak je služba už spustená, môžete ju skúsiť zastaviť a potom znova spustiť.
 2. Aktualizácia ovládačov zvuku: Zastarané alebo nekompatibilné zvukové ovládače môžu tiež spôsobiť chybu „Audio Services Not Responding“. Ovládače zvuku môžete aktualizovať manuálne tak, že navštívite webovú lokalitu výrobcu a stiahnete si najnovšie ovládače pre svoje zvukové zariadenie. Prípadne môžete použiť nástroj na aktualizáciu ovládačov na automatickú aktualizáciu všetkých ovládačov.
 3. Skontrolujte nastavenia zvuku: Nesprávne nastavenia zvuku môžu niekedy viesť k problémom so službou zvuku. Otvorte nastavenia zvuku kliknutím pravým tlačidlom myši na ikonu reproduktora na systémovej lište a výberom možnosti „Otvoriť nastavenia zvuku“. Skontrolujte, či je zvolené správne prehrávacie zariadenie a uistite sa, že hlasitosť nie je stlmená alebo nastavená na veľmi nízku úroveň.
 4. Vyhľadajte poškodené systémové súbory: Poškodené systémové súbory môžu spôsobiť rôzne problémy vrátane problémov so zvukom. Na kontrolu a opravu poškodených súborov môžete použiť nástroj Kontrola systémových súborov (SFC). Otvorte príkazový riadok ako správca a zadajte „sfc / scannow“ bez úvodzoviek. Stlačte Enter a počkajte na dokončenie skenovania.
 5. Reštartujte zvukové služby: V niektorých prípadoch môže problém vyriešiť reštartovanie všetkých služieb súvisiacich so zvukom. Otvorte dialógové okno Spustiť, zadajte „services.msc“ a stlačte kláves Enter. Vyhľadajte nasledujúce služby: „Windows Audio Endpoint Builder“, „Remote Procedure Call (RPC)“ a „Multimediálne Class Scheduler“. Kliknite pravým tlačidlom myši na každú službu, vyberte možnosť Reštartovať a potvrďte všetky výzvy.

Ak žiadny z vyššie uvedených krokov nevyrieši chybu „Zvukové služby neodpovedajú“, možno budete musieť zvážiť pokročilejšie možnosti riešenia problémov, ako je napríklad obnovenie systému alebo preinštalovanie operačného systému.

Nezabudnite si vždy zálohovať dôležité súbory a vytvoriť bod obnovenia systému pred vykonaním akýchkoľvek väčších zmien v počítači.

Podľa krokov uvedených v tejto príručke by ste mali byť schopní vyriešiť chybu „Audio Services Not Responding“ a vychutnať si neprerušované prehrávanie zvuku na počítači so systémom Windows 10 alebo Windows 11.

Ako opravím, že zvuková služba nereaguje v systéme Windows 10?

Ak narazíte na problémy s neodpovedaním zvukovej služby v systéme Windows 10, existuje niekoľko krokov na riešenie problémov, pomocou ktorých môžete problém vyriešiť.

1. Reštartujte zvukovú službu

Jedným z prvých krokov, ktoré môžete urobiť, je reštartovanie zvukovej služby. Ak to chcete urobiť, postupujte takto:

- Stlačte Kláves Windows + R otvorte dialógové okno Spustiť.

- Typ services.msc a stlačte Zadajte .

- V okne Služby nájdite Windows Audio služby.

- Kliknite pravým tlačidlom myši na službu a vyberte ju Reštart .

2. Aktualizujte zvukové ovládače

Zastarané alebo nekompatibilné zvukové ovládače môžu spôsobiť, že zvuková služba prestane reagovať. Ak chcete aktualizovať ovládače zvuku, postupujte podľa týchto krokov:

- Stlačte Kláves Windows + X a vyberte Správca zariadení .

- Rozbaľte Ovládače zvuku, videa a hier kategórii.

- Kliknite pravým tlačidlom myši na svoje zvukové zariadenie a vyberte Aktualizujte ovládač .

- Vyberte možnosť Automaticky vyhľadať aktualizovaný softvér ovládača .

- Počkajte, kým systém Windows vyhľadá a nainštaluje najnovšie aktualizácie ovládačov.

3. Spustite nástroj na riešenie problémov so zvukom

Windows 10 obsahuje vstavaný nástroj na riešenie problémov so zvukom, ktorý môže pomôcť identifikovať a opraviť bežné problémy so zvukom. Ak chcete spustiť nástroj na riešenie problémov so zvukom, postupujte takto:

- Stlačte Kláves Windows + I otvorte aplikáciu Nastavenia.

- Vyberte Aktualizácia a zabezpečenie .

- Kliknite na Riešenie problémov v ľavom bočnom paneli.

- Prejdite nadol a kliknite na Prehrávanie zvuku .

- Klikni na Spustite nástroj na riešenie problémov a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

4. Skontrolujte nastavenia zvuku

Uistite sa, že ako predvolené prehrávacie zariadenie v systéme Windows je vybraté správne zvukové zariadenie. Ak chcete skontrolovať a zmeniť nastavenia zvuku, postupujte takto:

- Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu hlasitosti na paneli úloh a vyberte Otvorte nastavenia zvuku .

- Pod Výkon vyberte z rozbaľovacej ponuky požadované zvukové zariadenie.

- Klikni na Vlastnosti zariadenia odkaz na prístup k ďalším nastaveniam.

- Uistite sa, že Povoliť vylepšenia zvuku možnosť nie je začiarknutá.

Podľa týchto krokov by ste mali byť schopní vyriešiť problém s neodpovedaním zvukovej služby v systéme Windows 10. Ak problém pretrváva, možno budete musieť vyhľadať ďalšiu pomoc od podpory spoločnosti Microsoft alebo počítačového technika.

Ako opravím zvuk Realtek v systéme Windows 11?

Ak máte problémy so zvukom Realtek na počítači so systémom Windows 11, existuje niekoľko krokov, ktoré môžete podniknúť na vyriešenie problému. Ak chcete vyriešiť problémy so zvukom Realtek, postupujte podľa týchto krokov:

1. Skontrolujte zvukové káble a pripojenia:

Uistite sa, že sú vaše zvukové káble správne pripojené k zvukovým konektorom Realtek na vašom počítači. Uistite sa, že sú bezpečne zapojené a nie uvoľnené. Okrem toho skontrolujte, či nie sú káble poškodené alebo rozstrapkané, pretože to môže spôsobiť problémy so zvukom.

2. Aktualizujte zvukové ovládače Realtek:

Zastarané alebo nekompatibilné zvukové ovládače môžu často spôsobiť problémy so zvukom Realtek. Ak to chcete vyriešiť, musíte aktualizovať zvukové ovládače Realtek na najnovšiu verziu. Môžete to urobiť na webovej lokalite Realtek alebo pomocou softvéru na aktualizáciu ovládačov.

3. Reštartujte službu Windows Audio:

Niekedy môže služba Windows Audio naraziť na problémy, ktoré bránia správnemu fungovaniu zvuku Realtek. Reštartovanie služby môže vyriešiť tieto problémy. Ak to chcete urobiť, postupujte takto:

 1. Stlačte tlačidlo Win + R otvorte dialógové okno Spustiť.
 2. Napíšte „ services.msc “ a stlačte Enter.
 3. V okne Služby posuňte zobrazenie nadol a nájdite „ Windows Audio 'služba.
 4. Kliknite pravým tlačidlom myši na službu a vyberte „ Reštart '.

4. Zakázať vylepšenia zvuku:

Niektoré vylepšenia zvuku alebo efekty môžu rušiť zvuk Realtek a spôsobiť problémy. Ak to chcete vyriešiť, môžete skúsiť vypnúť vylepšenia zvuku. Tu je postup:

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu reproduktora na systémovej lište a vyberte „ Otvorte nastavenia zvuku '.
 2. V okne Nastavenia zvuku kliknite na „ Ovládací panel zvuku '.
 3. Na karte Prehrávanie vyberte svoje zvukové zariadenie Realtek a kliknite na ' Vlastnosti '.
 4. Prejdite na kartu „Vylepšenia“ a začiarknite políčko vedľa položky „ Zakázať všetky vylepšenia '.
 5. Kliknite na OK “ na uloženie zmien.

5. Spustite Poradcu pri riešení problémov so zvukom systému Windows:

Windows 11 obsahuje vstavaný nástroj na riešenie problémov, ktorý môže pomôcť identifikovať a opraviť problémy so zvukom. Tu je návod, ako ho spustiť:

 1. Stlačte tlačidlo Win + I otvorte aplikáciu Nastavenia.
 2. Ísť do ' Systém a kliknite na Riešenie problémov '.
 3. V okne Riešenie problémov kliknite na „ Ďalšie nástroje na riešenie problémov '.
 4. Prejdite nadol a kliknite na „ Prehrávanie zvuku '.
 5. Kliknite na ' Spustite nástroj na riešenie problémov “ a podľa pokynov na obrazovke opravte všetky problémy so zvukom.

Podľa týchto krokov by ste mali byť schopní vyriešiť problémy so zvukom Realtek na počítači so systémom Windows 11 a vychutnať si vysokokvalitný zvuk. Ak problém pretrváva, možno budete musieť kontaktovať podporu spoločnosti Realtek alebo vyhľadať ďalšiu pomoc.

Kroky na reštartovanie a opravu zvukových služieb systému Windows

Kroky na reštartovanie a opravu zvukových služieb systému Windows

Ak máte problémy so zvukom na počítači so systémom Windows, môže to byť spôsobené problémami so zvukovými službami. Tu sú kroky na reštartovanie a opravu zvukových služieb systému Windows:

Krok Popis
1 Stlačením klávesu Windows + R otvorte dialógové okno Spustiť.
2 Do dialógového okna Spustiť zadajte „services.msc“ a stlačte kláves Enter.
3 V okne Služby posuňte zobrazenie nadol a vyhľadajte službu „Windows Audio“.
4 Kliknite pravým tlačidlom myši na službu „Windows Audio“ a z kontextovej ponuky vyberte „Reštartovať“.
5 Ak je možnosť „Reštartovať“ sivá, znova kliknite pravým tlačidlom myši na službu „Windows Audio“ a vyberte „Vlastnosti“.
6 V okne „Vlastnosti“ nastavte „Typ spustenia“ na „Automaticky“ a kliknite na „Použiť“ a „OK“.
7 Zatvorte okno Služby a reštartujte počítač.
8 Po reštartovaní skontrolujte, či sú problémy so zvukom vyriešené.

Ak vyššie uvedené kroky nevyriešia problémy so zvukom, môžete tiež skúsiť aktualizovať ovládače zvuku alebo vykonať obnovenie systému do predchádzajúceho pracovného stavu. Ak nie ste oboznámení s týmito pokročilými technikami riešenia problémov, odporúčame vám nahliadnuť do oficiálnej dokumentácie spoločnosti Microsoft alebo vyhľadať odbornú pomoc.

Ako manuálne reštartujem zvukovú službu systému Windows?

Ak máte na počítači so systémom Windows problémy so zvukom, problém môže často pomôcť vyriešiť manuálne reštartovanie zvukovej služby systému Windows. Ak chcete reštartovať službu, postupujte takto:

Krok 1:

Stlačením klávesu Windows + R na klávesnici otvorte dialógové okno Spustiť.

Krok 2:

Do dialógového okna Spustiť zadajte „services.msc“ a stlačte kláves Enter. Tým sa otvorí okno Služby.

Krok 3:

V okne Služby nájdite v zozname služieb „Windows Audio“.

Krok 4:

Kliknite pravým tlačidlom myši na „Windows Audio“ a z kontextovej ponuky vyberte „Reštartovať“. Tým sa zastaví a potom reštartuje služba Windows Audio.

Krok 5:

Počkajte, kým sa služba reštartuje. Môžete si všimnúť krátke prerušenie zvuku, ale malo by sa obnoviť, keď bude služba opäť spustená.

Krok 6:

Po reštarte služby zatvorte okno Služby a skontrolujte, či sa problémy so zvukom vyriešili.

Ak manuálne reštartovanie zvukovej služby Windows nevyrieši vaše problémy so zvukom, možno budete musieť problém ďalej riešiť alebo vyhľadať ďalšiu podporu.

Ako resetujete zvukové zariadenia v systéme Windows?

Ak máte problémy so zvukom na počítači so systémom Windows, resetovanie zvukových zariadení môže často pomôcť vyriešiť problém. Tu sú kroky na resetovanie zvukových zariadení v systéme Windows:

Krok 1: Otvorte nastavenia zvuku

Kliknite na ponuku Štart a do vyhľadávacieho panela napíšte „Zvuk“. Vo výsledkoch vyhľadávania vyberte možnosť „Nastavenia zvuku“.

Krok 2: Vyberte zvukové zariadenie

V okne Nastavenia zvuku prejdite na kartu „Výstup“ alebo „Prehrávanie“. Tu uvidíte zoznam audio zariadení pripojených k vášmu počítaču. Vyberte zvukové zariadenie, ktoré chcete resetovať.

Krok 3: Zakážte a povoľte zvukové zariadenie

Po výbere zvukového zariadenia kliknite na tlačidlo „Zakázať“, čím zariadenie dočasne deaktivujete. Po niekoľkých sekundách kliknite na tlačidlo „Povoliť“, aby ste zariadenie znova povolili. Táto akcia resetuje zvukové zariadenie a jeho nastavenia.

Krok 4: Otestujte zvuk

Po resetovaní zvukového zariadenia otestujte zvuk prehratím zvuku alebo videa. Skontrolujte, či boli problémy so zvukom vyriešené. Ak nie, môžete skúsiť resetovať iné zvukové zariadenia alebo prejsť na ďalšie kroky na riešenie problémov.

Poznámka: V niektorých prípadoch môže byť potrebné reštartovať počítač po resetovaní zvukových zariadení, aby sa zmeny prejavili.

Ak resetovanie zvukových zariadení problém nevyrieši, môžete skúsiť aktualizovať ovládače zvuku, skontrolovať zvukové káble a pripojenia alebo spustiť nástroj na riešenie problémov so zvukom, ktorý poskytuje systém Windows. Tieto dodatočné kroky môžu pomôcť identifikovať a opraviť zložitejšie problémy so zvukom.

Podľa týchto krokov môžete efektívne resetovať zvukové zariadenia v počítači so systémom Windows a potenciálne vyriešiť problémy so zvukom.

Správa veľkého využitia pamäte pomocou nástroja Windows Audio Endpoint Builder

Správa veľkého využitia pamäte pomocou nástroja Windows Audio Endpoint Builder

Služba Windows Audio Endpoint Builder (Audiosrv) je zodpovedná za správu zvukových zariadení v systéme Windows vrátane zariadení na prehrávanie a nahrávanie. V niektorých prípadoch si však môžete všimnúť, že proces Audiosrv spotrebuje veľké množstvo pamäte, čo vedie k problémom s výkonom vo vašom systéme.

Tu je niekoľko krokov, ktoré môžete podniknúť na správu veľkého využitia pamäte pomocou nástroja Windows Audio Endpoint Builder:

1. Reštartujte službu Windows Audio Endpoint Builder:

Jedným z prvých krokov, ktoré môžete urobiť, je reštartovanie služby Audiosrv. Ak to chcete urobiť, postupujte takto:

 1. Stlačte tlačidlo Win + R otvorte dialógové okno Spustiť.
 2. Typ services.msc a stlačte Zadajte otvoríte okno Služby.
 3. Prejdite nadol a nájdite Windows Audio Endpoint Builder služby.
 4. Kliknite pravým tlačidlom myši na službu a vyberte ju Reštart z kontextového menu.

2. Aktualizujte svoje zvukové ovládače:

Zastarané alebo nekompatibilné zvukové ovládače môžu niekedy spôsobiť veľké využitie pamäte procesom Audiosrv. Ak chcete aktualizovať ovládače zvuku, postupujte takto:

 1. Stlačte tlačidlo Win + X a vyberte Správca zariadení z menu.
 2. Rozbaľte Ovládače zvuku, videa a hier kategórii.
 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na svoje zvukové zariadenie a vyberte Aktualizujte ovládač .
 4. Aktualizujte ovládač podľa pokynov na obrazovke.

3. Zakázať vylepšenia zvuku:

Vylepšenia zvuku môžu tiež prispieť k vysokému využitiu pamäte procesom Audiosrv. Ak chcete zakázať vylepšenia zvuku, postupujte takto:

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu hlasitosti na systémovej lište a vyberte Prehrávacie zariadenia .
 2. Dvakrát kliknite na svoje predvolené prehrávacie zariadenie.
 3. Choďte na Vylepšenia tab.
 4. Začiarknite políčko vedľa Zakázať všetky vylepšenia .
 5. Kliknite Použiť a potom kliknite OK .

Podľa týchto krokov môžete efektívne spravovať veľké využitie pamäte službou Windows Audio Endpoint Builder a zlepšiť výkon vášho systému.

Ako zastavím Windows Audio Endpoint Builder?

Ak máte problémy so zvukom na počítači so systémom Windows, možno budete musieť zastaviť službu Windows Audio Endpoint Builder. Táto služba je zodpovedná za správu zvukových zariadení a zabezpečenie ich správneho fungovania. Môžete to zastaviť takto:

 1. Stlačte tlačidlo Windows kľúč + R na klávesnici otvorte dialógové okno Spustiť.
 2. Typ services.msc v dialógovom okne Spustiť a stlačte Zadajte .
 3. V okne Služby posuňte zobrazenie nadol a vyhľadajte Windows Audio Endpoint Builder služby.
 4. Kliknite pravým tlačidlom myši na službu a vyberte ju Stop z kontextového menu.
 5. Počkajte niekoľko sekúnd, aby sa služba zastavila.

Zastavenie služby Windows Audio Endpoint Builder môže dočasne vypnúť funkciu zvuku vo vašom počítači. Ak narazíte na nejaké problémy, môžete službu reštartovať vykonaním rovnakých krokov a výberom Štart namiesto Stop .

Poznámka: Pred zastavením služby Windows Audio Endpoint Builder je dôležité dôkladne vyriešiť problémy so zvukom, pretože ide o kritickú súčasť zvukového systému v systéme Windows.

Potrebujem audio Endpoint Builder?

Audio Endpoint Builder je kľúčovým komponentom operačného systému Windows, ktorý je zodpovedný za správu zvukových zariadení a zabezpečenie správnej komunikácie medzi aplikáciami a zvukovým hardvérom. Táto služba je nevyhnutná pre správne fungovanie audio systému na vašom počítači.

Ak máte problémy so zvukom, napríklad žiadny zvuk, skreslený zvuk alebo problémy s prehrávaním zvuku, oplatí sa skontrolovať, či služba Audio Endpoint Builder beží správne. Ak to chcete urobiť, postupujte takto:

Krok Akcia
1 Stlačením klávesu Windows + R otvorte dialógové okno Spustiť.
2 Napíšte „services.msc“ a stlačením klávesu Enter otvorte okno Služby.
3 Posuňte zobrazenie nadol a vyhľadajte službu „Windows Audio Endpoint Builder“.
4 Skontrolujte, či je stav služby „Spustený“. Ak nie, kliknite naň pravým tlačidlom myši a vyberte možnosť „Štart“.

Reštartujte počítač a skontrolujte, či boli problémy so zvukom vyriešené. Ak služba Audio Endpoint Builder nie je spustená alebo sa vyskytnú chyby, môže to viesť k rôznym problémom so zvukom vo vašom počítači.

Ak ste však nezaznamenali žiadne problémy so zvukom a váš zvuk funguje dobre, zvyčajne nie je potrebné manuálne interagovať so službou Audio Endpoint Builder. Spustí sa automaticky na pozadí, čím sa zabezpečí správne fungovanie vášho audio systému.

Je dôležité si uvedomiť, že zakázanie alebo zastavenie služby audio Endpoint Builder môže viesť k strate funkčnosti zvuku vo vašom počítači. Preto sa odporúča ponechať túto službu vždy povolenú a spustenú.

Na záver, audio Endpoint Builder je základnou službou pre správu audio zariadení a zabezpečenie správnej komunikácie medzi aplikáciami a audio hardvérom. Ak máte problémy so zvukom, možno budete musieť skontrolovať, či táto služba funguje správne. Ak však váš zvuk funguje správne, nie je potrebné manuálne interagovať s touto službou.

Top