Ako opraviť problémy so zdrojovým súborom a skladom komponentov pri riešení chýb DISM

Vyskúšajte Náš Nástroj Na Odstránenie Problémov

Stručný obsah

Táto príručka poskytuje riešenia pre bežné DISM chyby súvisiace s chýbajúcimi zdrojové súbory a sklad komponentov korupcia. Načrtáva kroky na vyriešenie problému „ zdrojové súbory sa nepodarilo nájsť ' a ' sklad komponentov je opraviteľný ' chyby pri spúšťaní príkazov DISM.Uvedené tipy na odstraňovanie problémov zahŕňajú kontrolu inštalačného média Windows, určenie alternatívnych zdrojových umiestnení, využitie aktualizácia systému Windows , skenovanie/oprava systémových súborov pomocou SFC a montáž ISO obrazy diskov.

Podrobná syntax a príklady použitia DISM sú poskytnuté na opravu skladu komponentov, obnovenie stavu systému a integráciu offline zdrojových súborov. Odporúčania týkajúce sa analýzy súbory denníka DISM na identifikáciu relevantných chybových kódov sú tiež zahrnuté.

Dodržiavaním týchto opatrení na riešenie problémov Zdrojový súbor DISM a sklad komponentov Správcovia systému Windows môžu tieto chyby prekonať, aby úspešne spravovali obrázky a zachovali integritu systému. Využitie rôznych parametrov DISM a integrácia so súbormi SFC, Windows Update a ISO pomáha pri riešení problémov s dostupnosťou súborov a poškodením.Pochopenie chýb DISM a problémov so zdrojovým súborom

Pochopenie chýb DISM a problémov so zdrojovým súborom

Pri používaní nástroja DISM (Deployment Image Servicing and Management) sa môžete stretnúť s rôznymi chybami súvisiacimi so zdrojovými súbormi a skladom komponentov. Pochopenie týchto chýb a vedieť, ako ich vyriešiť, je rozhodujúce pre udržanie zdravého operačného systému Windows.

DISM je nástroj príkazového riadka, ktorý sa používa na servis a prípravu obrazov systému Windows vrátane obrazov používaných na nasadenie v podnikovom prostredí alebo na účely opráv. Je to nevyhnutné pre správu a udržiavanie integrity obrazu a skladu komponentov systému Windows.

Jednou z bežných chýb, ktoré sa môžu vyskytnúť, je chyba „zdrojový súbor sa nenašiel“. Táto chyba zvyčajne naznačuje, že súbory požadované službou DISM na obsluhu obrazu alebo aktualizáciu úložiska komponentov chýbajú alebo sú nedostupné. Môže sa to stať, ak je inštalačné médium systému Windows alebo úložisko služby Windows Update poškodené alebo neúplné.Ak chcete túto chybu vyriešiť, môžete skúsiť použiť alternatívne zdroje pre požadované súbory, ako napríklad iné inštalačné médium alebo iné úložisko služby Windows Update. Na opravu obrazu systému Windows pomocou služby Windows Update ako zdroja môžete použiť aj príkaz DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth.

Ďalšou chybou, s ktorou sa môžete stretnúť, je chyba „zistené poškodenie úložiska komponentov“. Táto chyba naznačuje, že sa poškodil sklad komponentov, čo je adresár, ktorý obsahuje základné komponenty systému Windows. Môže k tomu dôjsť z rôznych dôvodov, ako sú chyby disku, infekcie škodlivým softvérom alebo nesprávne vypnutia.

Na opravu tejto chyby môžete použiť príkaz DISM /Online /Cleanup-Image /CheckHealth na kontrolu integrity úložiska komponentov. Ak sa zistí akékoľvek poškodenie, môžete použiť príkaz DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth na opravu úložiska komponentov pomocou služby Windows Update ako zdroja.Pochopenie týchto chýb DISM a poznanie, ako ich vyriešiť, vám môže pomôcť udržať stabilný a funkčný operačný systém Windows. Zabezpečením dostupnosti zdrojových súborov a vyriešením akýchkoľvek problémov s úložiskom komponentov môžete zabezpečiť hladký chod systému a vyhnúť sa potenciálnym problémom v budúcnosti.

Ako si prečítam súbor denníka DISM?

Pri odstraňovaní chýb DISM môže byť užitočné pozrieť si súbor denníka DISM, kde nájdete ďalšie informácie o probléme. Súbor denníka DISM obsahuje podrobné informácie o operáciách vykonaných DISM a všetkých chybách, ktoré sa vyskytli počas procesu.Ak chcete prečítať súbor denníka DISM, postupujte takto:

 1. Nájdite súbor denníka DISM: Predvolené umiestnenie súboru denníka DISM je %windir%LogsDISMdism.log . Môžete otvoriť Prieskumníka a prejsť do tohto umiestnenia, aby ste našli súbor denníka.
 2. Otvorte súbor denníka: Keď nájdete súbor denníka, môžete ho otvoriť pomocou textového editora, ako je napríklad Poznámkový blok alebo nástroj na zobrazenie denníka. Kliknite pravým tlačidlom myši na súbor a vyberte možnosť „Otvoriť pomocou“ a vyberte požadovaný program.
 3. Skontrolujte súbor denníka: Log súbor obsahuje chronologický záznam operácií DISM. Obsahuje informácie o použitých zdrojových súboroch, operáciách skladu komponentov a akýchkoľvek chybách, ktoré sa vyskytli. Vyhľadajte chybové hlásenia alebo upozornenia, ktoré môžu poskytnúť informácie o základnom probléme.

Pri čítaní súboru denníka DISM venujte pozornosť časovým pečiatkam pre každý záznam, pretože vám môžu pomôcť pochopiť postupnosť udalostí. Vyhľadajte kľúčové slová ako „Chyba“ alebo „Neúspešné“ na identifikáciu problémov, ktoré je potrebné vyriešiť.Ak pri čítaní súboru denníka DISM narazíte na nejaké chybové hlásenia alebo problémy, môžete vyhľadať konkrétne chybové kódy online alebo si ďalšie pokyny prečítať v dokumentácii spoločnosti Microsoft.

Dôkladnou kontrolou súboru denníka DISM môžete získať cenné informácie o fungovaní DISM a efektívne odstraňovať akékoľvek chyby alebo problémy.Ako opravím zdrojové súbory DISM?

Ak sa vyskytnú chyby DISM súvisiace so zdrojovými súbormi, existuje niekoľko krokov, ktorými môžete problém vyriešiť:

1. Skontrolujte svoje internetové pripojenie: Uistite sa, že máte stabilné internetové pripojenie, pretože DISM môže vyžadovať sťahovanie súborov z Windows Update alebo iných online zdrojov.

2. Spustite nástroj DISM vo zvýšenom príkazovom riadku: Otvorte príkazový riadok ako správca a spustite nástroj DISM s parametrom '/Online'. To umožní DISM vyhľadávať súbory z online zdroja.

3. Použite inštalačné médium Windows: Ak máte inštalačné médium Windows, môžete určiť jeho umiestnenie ako zdroj pre DISM. Vložte inštalačné médium a spustite nástroj DISM s parametrom '/Source', za ktorým nasleduje cesta k inštalačnému médiu.

4. Zadajte alternatívne zdrojové umiestnenie: Ak nemáte inštalačné médium Windows, môžete zadať alternatívne zdrojové umiestnenie, ktoré obsahuje požadované súbory. Spustite nástroj DISM s parametrom '/Source', za ktorým nasleduje cesta k alternatívnemu zdrojovému umiestneniu.

5. Použite možnosť 'LimitAccess': Ak máte problémy s prístupom k online zdrojom, môžete pri spustení nástroja DISM použiť možnosť '/LimitAccess'. Toto zabráni DISM kontaktovať službu Windows Update a používať iba miestne zdroje.

6. Skontrolujte protokolový súbor DISM: Po spustení nástroja DISM môžete skontrolovať protokolový súbor DISM, či neobsahuje špecifické chyby alebo varovania súvisiace so zdrojovými súbormi. Súbor denníka sa nachádza na adrese '%windir%LogsDISMdism.log'.

Podľa týchto krokov by ste mali byť schopní opraviť chyby zdrojového súboru DISM a úspešne dokončiť požadovanú operáciu.

Mám najskôr spustiť DISM alebo SFC?

Pri riešení problémov so systémom na počítači so systémom Windows môže byť mätúce určiť, či najskôr spustiť nástroj DISM (Deployment Image Servicing and Management) alebo nástroj Kontrola systémových súborov (SFC). Oba nástroje sú navrhnuté tak, aby pomohli vyriešiť problémy s operačným systémom Windows, ale majú rôzne funkcie.

Vo všeobecnosti sa pred spustením DISM odporúča najskôr spustiť nástroj SFC. Nástroj SFC skenuje systémové súbory Windows a skontroluje všetky poškodené alebo chýbajúce súbory. Ak nájde nejaké problémy, pokúsi sa ich opraviť pomocou kópií uložených vo vyrovnávacej pamäti uložených v obchode s komponentmi systému Windows alebo ich stiahnutím z lokality Windows Update. Spustenie SFC ako prvé môže pomôcť vyriešiť bežné problémy so systémovými súbormi a obnoviť stabilitu systému.

Ak nástroj SFC nedokáže vyriešiť problémy alebo hlási, že našiel poškodené súbory, ale nedokázal ich opraviť, je potrebné spustiť nástroj DISM. DISM je pokročilejší nástroj, ktorý dokáže opraviť obraz systému Windows, ktorý obsahuje súbory operačného systému. Môže tiež opraviť sklad komponentov systému Windows, čo je úložisko systémových súborov používaných na opravy a aktualizácie systému. DISM dokáže obnoviť obraz systému do známeho dobrého stavu nahradením poškodených alebo chýbajúcich súborov zdravými.

Prvým spustením SFC mu dáte šancu vyriešiť všetky menšie problémy a eliminovať potrebu používania DISM. To môže ušetriť čas a námahu, pretože dokončenie operácií DISM môže trvať dlhšie. Ak však SFC nedokáže vyriešiť problémy alebo ak DISM špecificky naznačuje, že je to potrebné, spustenie DISM je nevyhnutné.

Stojí za zmienku, že nástroje SFC aj DISM vyžadujú na spustenie oprávnenia správcu. Preto sa pred spustením týchto nástrojov odporúča otvoriť okno príkazového riadka alebo PowerShell ako správca.

Na záver, pri riešení problémov so systémom sa vo všeobecnosti odporúča najskôr spustiť nástroj SFC a až potom použiť nástroj DISM. Ak však SFC nedokáže vyriešiť problémy alebo ak DISM indikuje, že je to potrebné, spustenie DISM bude nevyhnutné na opravu obrazu systému Windows a úložiska komponentov.

Kroky na opravu skladu komponentov pomocou DISM

Kroky na opravu skladu komponentov pomocou DISM

Ak máte problémy s obchodom s komponentmi, môžete ho opraviť pomocou nástroja DISM (Deployment Image Servicing and Management). Pri oprave obchodu s komponentmi postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. Otvorte príkazový riadok ako správca: Ak chcete použiť nástroj DISM, musíte otvoriť príkazový riadok s oprávneniami správcu. Kliknite pravým tlačidlom myši na tlačidlo Štart a v kontextovej ponuke vyberte položku Príkazový riadok (správca).
 2. Spustite príkaz DISM: V okne Príkazový riadok zadajte nasledujúci príkaz a stlačte kláves Enter: dism /online /vyčistenie-obrazu /obnovenie zdravia . Tento príkaz vyhľadá vo vašom systéme akékoľvek problémy so skladom komponentov a v prípade potreby ich opraví.
 3. Počkajte na dokončenie procesu opravy: Dokončenie procesu opravy môže nejaký čas trvať v závislosti od veľkosti vášho skladu komponentov a závažnosti problémov. Buďte trpezliví a neprerušujte proces.
 4. Reštartujte počítač: Po dokončení procesu opravy reštartujte počítač, aby sa zmeny uplatnili.
 5. Skontrolujte obchod s komponentmi: Po reštartovaní počítača znova otvorte príkazový riadok ako správca a spustite nasledujúci príkaz: dism /online /čistý-obrázok /checkhealth . Tento príkaz skontroluje integritu vášho skladu komponentov a overí, či bola oprava úspešná.

Podľa týchto krokov by ste mali byť schopní opraviť všetky problémy so skladom komponentov pomocou nástroja DISM. Ak problémy pretrvávajú, možno budete musieť vyhľadať ďalšiu pomoc alebo zvážiť iné spôsoby riešenia problémov.

Ako opravím sklad komponentov pomocou príkazov DISM?

Ak máte problémy s operačným systémom Windows a máte podozrenie, že úložisko komponentov môže byť poškodené, môžete na jeho opravu použiť nástroj DISM (Deployment Image Servicing and Management). Sklad komponentov, tiež známy ako priečinok „WinSxS“, obsahuje všetky súbory potrebné na správne fungovanie vášho systému.

Ak chcete opraviť sklad komponentov pomocou príkazov DISM, postupujte takto:

 1. Otvorte príkazový riadok ako správca kliknutím pravým tlačidlom myši na tlačidlo Štart a výberom položky „Príkazový riadok (správca)“.
 2. Zadajte nasledujúci príkaz a stlačte kláves Enter, aby ste skontrolovali poškodenie úložiska komponentov: |_+_|
 3. Ak kontrola zistí akékoľvek poškodenie, opravte ho pomocou nasledujúceho príkazu: |_+_|
 4. Počkajte na dokončenie procesu opravy. Môže to chvíľu trvať v závislosti od veľkosti úložiska komponentov a rýchlosti vášho počítača.
 5. Po dokončení procesu opravy reštartujte počítač, aby sa zmeny uplatnili.

Je dôležité poznamenať, že nástroj DISM vyžaduje stabilné internetové pripojenie na stiahnutie všetkých požadovaných súborov zo serverov Windows Update. Pred spustením príkazov na opravu sa uistite, že ste pripojení na internet.

Ak proces opravy zlyhá alebo narazíte na nejaké chyby, môžete skúsiť použiť |_+_| s príkazom DISM na zadanie alternatívneho zdroja pre súbory opravy. Môže to byť inštalačné médium Windows alebo obrazový súbor Windows (ISO).

Oprava skladu komponentov pomocou príkazov DISM môže pomôcť vyriešiť rôzne problémy s operačným systémom Windows vrátane chýbajúcich alebo poškodených systémových súborov. Je to užitočný nástroj, ktorý máte vo svojom arzenáli na riešenie problémov.

Príkaz DISM Popis
|_+_| Skenuje úložisko komponentov na poškodenie.
|_+_| Opraví úložisko komponentov stiahnutím požadovaných súborov zo služby Windows Update.

Riešenie chyby „Zdrojové súbory sa nepodarilo nájsť“ v DISM

Riešenie

Pri používaní DISM (Deployment Image Servicing and Management) na opravu alebo úpravu operačného systému Windows sa môže zobraziť chybové hlásenie „Zdrojové súbory sa nepodarilo nájsť“. Táto chyba sa zvyčajne vyskytuje, keď DISM nedokáže nájsť potrebné súbory, ktoré potrebuje na dokončenie požadovanej operácie.

Našťastie existuje niekoľko krokov, ktoré môžete urobiť, aby ste túto chybu vyriešili a zabezpečili, že DISM dokáže nájsť požadované zdrojové súbory:

1. Skontrolujte inštalačné médium systému Windows:

Uistite sa, že máte správne inštalačné médium systému Windows, ako je disk DVD alebo USB, ktoré zodpovedá verzii a vydaniu nainštalovaného operačného systému. Ak nemáte inštalačné médium, možno ho budete musieť stiahnuť z webovej lokality spoločnosti Microsoft.

2. Zadajte umiestnenie zdrojového súboru:

Ak máte inštalačné médium, môžete určiť umiestnenie zdrojového súboru pomocou parametra /Source v príkaze DISM. Napríklad:

|_+_|

Nahraďte 'C:Windowsinstallation_files' skutočnou cestou k priečinku obsahujúcemu inštalačné súbory.

3. Použite službu Windows Update:

DISM môže tiež použiť službu Windows Update ako zdroj chýbajúcich súborov. Do príkazu DISM môžete zahrnúť parameter /LimitAccess, aby ste zabránili používaniu iných zdrojov a prinútili ho používať službu Windows Update. Napríklad:

|_+_|

4. Skontrolujte Obchod s komponentmi:

Ak sa zdrojové súbory stále nenájdu, môžu nastať problémy s obchodom komponentov. Môžete spustiť |_+_| príkaz na skenovanie a opravu poškodených systémových súborov. Po spustení tohto príkazu skúste znova použiť DISM a zistite, či chyba pretrváva.

Podľa týchto krokov by ste mali byť schopní vyriešiť chybu „Zdrojové súbory sa nenašli“ v DISM a úspešne opraviť alebo upraviť operačný systém Windows.

Využitie DISM so súbormi ISO na opravu systému

Využitie DISM so súbormi ISO na opravu systému

Nástroj Deployment Image Servicing and Management (DISM) je výkonný nástroj príkazového riadka, ktorý možno použiť na rôzne úlohy opravy systému vrátane opravy úložiska komponentov systému Windows a riešenia problémov so zdrojovými súbormi. Jedným zo spôsobov využitia DISM na opravu systému je použitie súborov ISO.

Súbor ISO je obrazový súbor disku, ktorý obsahuje všetky súbory a priečinky optického disku, ako je disk CD alebo DVD. Použitím DISM so súbormi ISO môžete extrahovať a opraviť systémové súbory priamo z ISO bez potreby fyzického disku.

Ak chcete použiť DISM so súbormi ISO na opravu systému, postupujte takto:

Krok 1: Získajte súbor ISO

Najprv musíte získať súbor ISO pre verziu systému Windows, ktorú používate. Oficiálne súbory ISO si môžete stiahnuť z webovej stránky spoločnosti Microsoft alebo použiť nástroj tretej strany na vytvorenie ISO z fyzického disku.

Krok 2: Pripojte súbor ISO

Ďalej musíte pripojiť súbor ISO ako virtuálnu jednotku. Môžete to urobiť kliknutím pravým tlačidlom myši na súbor ISO a výberom možnosti „Pripojiť“. Prípadne môžete na pripojenie ISO použiť nástroj tretej strany.

Krok 3: Otvorte príkazový riadok ako správca

Po pripojení súboru ISO otvorte príkazový riadok ako správca. Môžete to urobiť kliknutím pravým tlačidlom myši na tlačidlo Štart a výberom položky „Príkazový riadok (správca)“.

Krok 4: Spustite príkazy DISM

V okne Príkazový riadok teraz môžete spustiť príkazy DISM na opravu systému pomocou pripojeného súboru ISO. Na kontrolu integrity obrazu systému môžete použiť napríklad nasledujúci príkaz:

dism /online /čistenie-obrázok /scanhealth

DISM môžete použiť aj na opravu obrazu systému spustením nasledujúceho príkazu:

dism /online /vyčistenie-obrazu /obnovenie zdravia /zdroj:WIM:X:SourcesInstall.wim:1 /limitaccess

Nezabudnite nahradiť „X“ písmenom jednotky prideleným pripojenému súboru ISO.

Krok 5: Odpojte súbor ISO

Po dokončení opravy systému pomocou DISM je dôležité odpojiť súbor ISO, aby sa uvoľnila virtuálna jednotka. Môžete to urobiť kliknutím pravým tlačidlom myši na virtuálnu jednotku a výberom možnosti „Vysunúť“ alebo „Odpojiť“.

Použitím DISM so súbormi ISO na opravu systému môžete jednoducho vyriešiť problémy so zdrojovým súborom a úložiskom komponentov bez potreby fyzického disku. Táto metóda poskytuje pohodlný a efektívny spôsob opravy vášho systému a zabezpečenia jeho stability a výkonu.

Môžem opraviť systém Windows pomocou súboru ISO?

Áno, systém Windows môžete opraviť pomocou súboru ISO. Súbor ISO je obraz disku, ktorý obsahuje všetky potrebné inštalačné súbory pre Windows. Ak máte poškodený alebo chýba systémový súbor, môžete použiť súbor ISO na nahradenie problematického súboru a opravu inštalácie systému Windows.

Ak chcete opraviť systém Windows pomocou súboru ISO, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Vytvorte bootovaciu jednotku USB alebo napáľte súbor ISO na disk DVD.
 2. Vložte zavádzaciu jednotku USB alebo DVD do počítača.
 3. Reštartujte počítač a spustite systém z jednotky USB alebo DVD.
 4. Ak chcete získať prístup k možnostiam opravy, postupujte podľa pokynov na obrazovke.
 5. Vyberte možnosť opravy počítača.
 6. Vyberte možnosť Riešenie problémov.
 7. Vyberte Rozšírené možnosti.
 8. Vyberte možnosť Obnovenie obrazu systému alebo Oprava spustenia.
 9. Ako zdroj na opravu vyberte súbor ISO.
 10. Dokončite proces opravy podľa pokynov na obrazovke.

Pomocou súboru ISO na opravu systému Windows môžete vyriešiť problémy súvisiace s chýbajúcimi alebo poškodenými systémovými súbormi. Je dôležité poznamenať, že súbor ISO by sa mal zhodovať s verziou a vydaním systému Windows nainštalovaným vo vašom počítači, aby bol proces opravy úspešný.

Oprava systému Windows pomocou súboru ISO môže pomôcť obnoviť funkčnosť počítača a vyriešiť rôzne systémové chyby. Je to užitočná možnosť, keď iné metódy riešenia problémov nedokážu vyriešiť problémy, s ktorými sa stretávate.

Ako opraviť DISM z ISO Windows 11?

Ak máte problémy s nástrojom DISM (Deployment Image Servicing and Management) v systéme Windows 11, môžete ho opraviť pomocou súboru ISO systému Windows 11. Nástroj DISM sa používa na servis a prípravu obrazov systému Windows a jeho oprava môže pomôcť vyriešiť rôzne problémy súvisiace so zdrojovými súbormi a skladom komponentov.

Tu sú kroky na opravu DISM z ISO Windows 11:

 1. Najprv musíte mať súbor ISO systému Windows 11. Môžete si ho stiahnuť z oficiálnej webovej stránky spoločnosti Microsoft alebo použiť existujúci súbor ISO, ak ho už máte.
 2. Pripojte súbor ISO systému Windows 11 tak, že naň kliknete pravým tlačidlom myši a vyberiete možnosť „Pripojiť“. Tým sa vytvorí virtuálna jednotka s obsahom súboru ISO.
 3. Otvorte príkazový riadok ako správca. Môžete to urobiť tak, že v ponuke Štart vyhľadáte „Príkazový riadok“, kliknete naň pravým tlačidlom myši a vyberiete možnosť „Spustiť ako správca“.
 4. V okne Príkazový riadok zadajte nasledujúci príkaz a stlačte kláves Enter: |_+_| (nahraďte „X“ písmenom jednotky prideleným pripojenému súboru ISO).
 5. Počkajte, kým nástroj DISM opraví sklad komponentov. Môže to chvíľu trvať v závislosti od výkonu vášho systému.
 6. Po dokončení procesu opravy reštartujte počítač.

Po vykonaní týchto krokov by mal byť váš nástroj DISM opravený a pripravený na použitie. Teraz môžete skúsiť znova spustiť príkazy DISM na servis a prípravu obrazov systému Windows bez akýchkoľvek problémov.

Top