Metódy riešenia problémov na vyriešenie chyby ERRCONNECTIONRESET v systéme Windows a Chrome

Vyskúšajte Náš Nástroj Na Odstránenie Problémov

Stručný obsah

Tento komplexný sprievodca vysvetľuje err_connection_reset chyba a poskytuje riešenia na riešenie problémov, pomocou ktorých ju môžete opraviť Windows a Google Chrome . Tiež označovaný ako pripojenie bolo resetované chyba, vyskytuje sa pri neočakávanom prerušení spojenia.Medzi načrtnuté možné príčiny patria problémy so sieťou, problémy s prehliadačom, ako sú vyrovnávacia pamäť/súbory cookie, malvér, konflikty firewallu/antivírusového softvéru a zlyhania servera webových stránok. Na diagnostiku zdroja sú uvedené podrobné pokyny na riešenie problémov chyby err_connection_reset v oboch Windows 10 a Windows 11 .

Kľúčové kroky na riešenie problémov zahŕňajú kontrolu pripojení, vymazanie údajov prehliadača/vyrovnávacej pamäte, aktualizáciu softvéru, zmenu nastavení bezpečnostnej aplikácie a resetovanie sieťových adaptérov. Tipy, ako sa vyhnúť budúcnosti chyby boli resetované v Chrome Poskytujú sa aj pravidelné aktualizácie softvéru, deaktivácia dočasnej bezpečnostnej aplikácie a kontaktovanie poskytovateľov internetových služieb v súvislosti so sieťovými problémami.

Dodržiavaním týchto opatrení na riešenie problémov err_connection_reset , používatelia môžu túto chybu vyriešiť v Windows a Chrome obnoviť normálne fungovanie prehliadača. Pre pretrvávajúce prípady sú k dispozícii aj pokročilé riešenia, ako sú vynútené pripojenia HTTP.Identifikácia chýb ERR_CONNECTION_RESET v systémoch Windows a Chrome

Identifikácia chýb ERR_CONNECTION_RESET v systémoch Windows a Chrome

Ak sa v systéme Windows a Chrome vyskytuje chyba ERR_CONNECTION_RESET, môže to byť frustrujúce a mätúce. Táto chyba sa zvyčajne vyskytuje, keď sa spojenie medzi počítačom a serverom preruší alebo obnoví. Môže to byť spôsobené rôznymi faktormi, ako sú problémy so sieťou, nastavenia prehliadača alebo konflikty s bránou firewall alebo antivírusovým softvérom.

Jedným zo spôsobov, ako identifikovať príčinu chyby ERR_CONNECTION_RESET, je skontrolovať, či sa problém týka konkrétnej webovej lokality alebo či sa vyskytuje na viacerých webových lokalitách. Skúste prejsť na iné webové stránky, aby ste zistili, či chyba pretrváva. Ak sa chyba vyskytne iba na konkrétnej webovej lokalite, môže to znamenať problém so serverom tejto webovej lokality.

Ďalším spôsobom, ako zistiť príčinu, je pokúsiť sa o prístup na webovú stránku z iného zariadenia alebo siete. Ak sa chyba vyskytuje iba na vašom počítači a nie na iných zariadeniach alebo sieťach, môže to naznačovať, že problém spočíva v nastaveniach vášho počítača alebo konfigurácii siete.Okrem toho môžete skúsiť vymazať vyrovnávaciu pamäť prehliadača a súbory cookie, pretože poškodené alebo zastarané súbory vyrovnávacej pamäte môžu niekedy spôsobiť problémy s pripojením. Ak to chcete urobiť, prejdite do nastavení prehliadača Chrome, prejdite do sekcie Súkromie a zabezpečenie a kliknite na položku Vymazať údaje prehliadania. Uistite sa, že ste vybrali možnosti „Obrázky a súbory vo vyrovnávacej pamäti“ a „Súbory cookie a iné údaje stránok“ a potom kliknite na „Vymazať údaje“.

Ak vyššie uvedené kroky nevyriešia chybu ERR_CONNECTION_RESET, môžete skúsiť dočasne vypnúť bránu firewall alebo antivírusový softvér, aby ste zistili, či nespôsobujú problém. Niekedy môžu tieto programy zablokovať určité pripojenia, čo vedie k chybám pri resetovaní pripojenia. Ak sa zakázaním softvéru chyba vyrieši, možno budete musieť upraviť nastavenia alebo vylúčenia vo vašej bráne firewall alebo antivírusovom programe, aby bolo pripojenie povolené.

Na záver, identifikácia príčiny chýb ERR_CONNECTION_RESET v systémoch Windows a Chrome môže zahŕňať kontrolu, či sa chyba netýka konkrétnej webovej stránky, vyskúšanie rôznych zariadení alebo sietí, vymazanie vyrovnávacej pamäte prehliadača a súborov cookie a dočasné vypnutie brány firewall alebo antivírusového softvéru. Vyriešením problému a určením príčiny môžete nájsť najefektívnejšie riešenie na vyriešenie chyby ERR_CONNECTION_RESET a znovu získať prístup k webovým stránkam, ktoré chcete navštíviť.Čo je Err_connection_reset 200 v prehliadači Chrome?

Err_connection_reset 200 je chyba, ktorá sa vyskytuje v prehliadači Google Chrome, keď je spojenie medzi prehliadačom a webovou stránkou neočakávane ukončené. Táto chyba je zvyčajne spôsobená problémom so sieťou alebo serverom.

Keď narazíte na chybu Err_connection_reset 200, znamená to, že server odoslal resetovací signál na ukončenie pripojenia. Môže k tomu dôjsť z rôznych dôvodov, ako je preťaženie siete, preťaženie servera alebo nesprávne nakonfigurované nastavenia servera.Táto chyba môže byť frustrujúca, pretože vám bráni v prístupe na webovú stránku alebo webovú stránku. Existuje však niekoľko riešení, ktoré môžete skúsiť opraviť chybu Err_connection_reset 200 v prehliadači Chrome.

 1. Vymazanie vyrovnávacej pamäte prehliadača a súborov cookie: Niekedy môže poškodená vyrovnávacia pamäť alebo súbory cookie spôsobiť problémy s pripojením. Ich vymazanie môže pomôcť vyriešiť chybu.
 2. Zakázanie rozšírení prehliadača: Niektoré rozšírenia prehliadača môžu rušiť pripojenie a spôsobiť chybu Err_connection_reset 200. Skúste ich zakázať, aby ste zistili, či sa tým problém vyrieši.
 3. Kontrola sieťového pripojenia: Uistite sa, že vaše internetové pripojenie je stabilné a funguje správne. Reštartovanie smerovača alebo kontaktovanie poskytovateľa internetových služieb môže pomôcť vyriešiť akékoľvek problémy súvisiace so sieťou.
 4. Dočasné vypnutie brány firewall alebo antivírusového softvéru: V niektorých prípadoch môže bezpečnostný softvér zablokovať určité pripojenia a spustiť chybu Err_connection_reset 200. Ich dočasné vypnutie môže pomôcť identifikovať, či sú príčinou.
 5. Aktualizácia prehliadača Chrome a operačného systému: Aktualizácia prehliadača a operačného systému môže pomôcť opraviť chyby a problémy s kompatibilitou, ktoré môžu spôsobiť problémy s pripojením.

Ak žiadne z vyššie uvedených riešení nefunguje, je možné, že problém súvisí so samotnou webovou stránkou. V takýchto prípadoch môžete skúsiť prejsť na webovú stránku v inom prehliadači alebo zariadení a zistiť, či chyba pretrváva.Celkovo možno chybu Err_connection_reset 200 v prehliadači Chrome vyriešiť riešením problémov so sieťou a prehliadačom. Podľa vyššie uvedených krokov by ste mali byť schopní opraviť chybu a znova získať prístup na webovú stránku.

Prečo je Err_connection_reset iba v prehliadači Chrome?

Chybové hlásenie „Err_connection_reset“ sa môže zobraziť v ľubovoľnom webovom prehliadači, ale častejšie sa spája s prehliadačom Google Chrome. Existuje niekoľko dôvodov, prečo môže byť táto chyba špecifická pre Chrome:1. Problémy špecifické pre prehliadač: Chrome môže mať určité funkcie alebo nastavenia, ktoré môžu spustiť chybu Err_connection_reset. Ak sú napríklad nastavenia zabezpečenia prehliadača Chrome príliš prísne, môže zablokovať určité webové stránky alebo pripojenia, čo môže viesť k chybe.

2. Konflikty rozšírení: Chrome umožňuje používateľom inštalovať rozšírenia, ktoré môžu zlepšiť ich zážitok z prehliadania. Niektoré rozšírenia však môžu byť v konflikte s funkčnosťou prehliadača a spôsobiť chyby pripojenia, vrátane Err_connection_reset.

3. Údaje vo vyrovnávacej pamäti: Chrome ukladá dočasné súbory, súbory cookie a ďalšie údaje na zvýšenie rýchlosti prehliadania. Tieto súbory vo vyrovnávacej pamäti sa však niekedy môžu poškodiť alebo zastarať, čo vedie k problémom s pripojením.

4. Problémy so sieťou: Chrome sa pri načítavaní webových stránok spolieha na stabilné internetové pripojenie. Ak sa vyskytnú nejaké problémy so sieťou, napríklad slabý signál Wi-Fi alebo nestabilné sieťové pripojenie, môže to viesť k chybe Err_connection_reset.

5. Firewall alebo antivírusový softvér: Niektoré brány firewall alebo antivírusový softvér môžu mať nastavenia, ktoré narúšajú pripojenie prehliadača Chrome. Tieto bezpečnostné opatrenia môžu niekedy považovať legitímne webové stránky alebo pripojenia za hrozby a zablokovať ich, čo spôsobí chybu Err_connection_reset.

Zatiaľ čo Err_connection_reset môže byť frustrujúce, existuje niekoľko krokov, ktoré môžete podniknúť na vyriešenie problému. Patrí medzi ne vymazanie vyrovnávacej pamäte prehliadača Chrome, zakázanie rozšírení, úprava nastavení zabezpečenia prehliadača Chrome, kontrola sieťového pripojenia a dočasné vypnutie brány firewall alebo antivírusového softvéru. Vyriešením týchto možných príčin môžete často vyriešiť chybu Err_connection_reset a vychutnať si plynulejšie prehliadanie v prehliadači Chrome.

Kroky na riešenie problémov na vyriešenie problémov s resetovaním pripojenia

Kroky na riešenie problémov na vyriešenie problémov s resetovaním pripojenia

Ak sa v systémoch Windows a Chrome vyskytujú chyby ERR_CONNECTION_RESET, existuje niekoľko krokov na riešenie problémov, pomocou ktorých môžete problém vyriešiť. Tieto kroky sú navrhnuté tak, aby vám pomohli identifikovať a vyriešiť základný problém spôsobujúci obnovenie pripojenia.

 1. Skontrolujte svoje internetové pripojenie: Uistite sa, že máte stabilné internetové pripojenie a že nemáte žiadne problémy so sieťou. Skúste prejsť na iné webové stránky, aby ste zistili, či sa problém týka konkrétnej webovej lokality alebo či sa týka všetkých webových lokalít.
 2. Vymažte vyrovnávaciu pamäť prehliadača a súbory cookie: Súbory vo vyrovnávacej pamäti a súbory cookie môžu niekedy spôsobiť problémy s obnovením pripojenia. Vymazanie vyrovnávacej pamäte prehliadača a súborov cookie môže pomôcť vyriešiť tento problém. Ak to chcete urobiť, prejdite do ponuky nastavení v prehliadači Chrome, prejdite do sekcie „Ochrana osobných údajov a zabezpečenie“ a kliknite na „Vymazať údaje prehliadania“. Nezabudnite vybrať možnosti na vymazanie vyrovnávacej pamäte a súborov cookie.
 3. Zakázať rozšírenia prehliadača: Rozšírenia prehliadača môžu niekedy narušiť normálne fungovanie prehliadača Chrome a spôsobiť problémy s obnovením pripojenia. Skúste zakázať všetky rozšírenia prehliadača a zistite, či problém pretrváva. Ak sa problém vyriešil po zakázaní rozšírení, môžete ich po jednom povoliť, aby ste identifikovali vinníka.
 4. Vypnutie brány firewall a antivírusového softvéru: V niektorých prípadoch môže brána firewall a antivírusový softvér blokovať určité pripojenia a spôsobiť chyby ERR_CONNECTION_RESET. Dočasne vypnite bránu firewall a antivírusový softvér a skontrolujte, či sa problém vyriešil. Ak áno, možno budete musieť upraviť nastavenia brány firewall alebo antivírusového softvéru, aby ste umožnili pripojenie.
 5. Aktualizujte Chrome a Windows: Zastaraný softvér môže niekedy viesť k problémom s obnovením pripojenia. Uistite sa, že Chrome aj Windows sú aktuálne. Skontrolujte aktualizácie v ponuke nastavení prehliadača Chrome a v časti Windows Update v nastaveniach systému Windows.
 6. Resetovanie nastavení TCP/IP: Resetovanie nastavení TCP/IP môže pomôcť vyriešiť problémy s obnovením pripojenia. Otvorte príkazový riadok ako správca a spustite nasledujúce príkazy jeden po druhom: |_+_| a |_+_|. Po spustení týchto príkazov reštartujte počítač.
 7. Zakázať nastavenia servera proxy: Nastavenia servera proxy môžu niekedy spôsobiť problémy s obnovením pripojenia. Prejdite do ponuky nastavení v prehliadači Chrome, prejdite do sekcie „Systém“ a kliknite na „Otvoriť nastavenia servera proxy“. V okne Vlastnosti internetu prejdite na kartu Pripojenia a kliknite na „Nastavenia siete LAN“. Uistite sa, že možnosť „Použiť proxy server pre vašu sieť LAN“ nie je začiarknutá.

Podľa týchto krokov na riešenie problémov by ste mali byť schopní vyriešiť chyby ERR_CONNECTION_RESET v systémoch Windows a Chrome. Ak problém pretrváva, môže byť užitočné vyhľadať ďalšiu pomoc od odborníka technickej podpory alebo poskytovateľa internetových služieb.

Ako opravím chybu 404 v prehliadači Chrome?

Ak sa v prehliadači Google Chrome vyskytne chyba 404, znamená to, že webovú stránku, na ktorú sa pokúšate dostať, nemožno nájsť. Môže k tomu dôjsť z rôznych dôvodov, ako je napríklad nefunkčný odkaz alebo nesprávne zadaná adresa URL. Existuje však niekoľko krokov, ktorými sa môžete pokúsiť vyriešiť tento problém:

 1. Skontrolujte adresu URL: Dvakrát skontrolujte zadanú adresu URL, aby ste sa uistili, že je správna. Je možné, že ste ho nesprávne napísali alebo zahrnuli nepotrebné znaky. Uistite sa, že ste odstránili všetky ďalšie medzery alebo špeciálne znaky.
 2. Obnovte stránku: Niekedy sa môže vyskytnúť chyba 404 v dôsledku dočasnej chyby. Skúste stránku obnoviť stlačením klávesu F5 alebo kliknutím na tlačidlo obnovenia na paneli s nástrojmi prehliadača. To môže vyriešiť problém a úspešne načítať stránku.
 3. Vymažte vyrovnávaciu pamäť prehliadača: Súbory vo vyrovnávacej pamäti môžu niekedy narúšať vaše prehliadanie a spôsobiť chyby 404. Ak chcete tento problém vyriešiť, prejdite do nastavení prehliadača, nájdite možnosť „Vymazať údaje prehliadania“ a vyberte možnosť vymazať vyrovnávaciu pamäť. Reštartujte prehliadač a skúste znova prejsť na webovú stránku.
 4. Vyskúšajte iný prehliadač: Ak sa v prehliadači Chrome stále zobrazuje chyba 404, skúste na webovú stránku prejsť pomocou iného prehliadača, ako je napríklad Firefox alebo Microsoft Edge. Ak sa stránka úspešne načíta v inom prehliadači, môže to znamenať, že sa vyskytol problém so samotným prehliadačom Chrome.
 5. Kontaktujte vlastníka webových stránok: Ak sa chyba 404 na konkrétnej webovej lokalite naďalej vyskytuje, je možné, že problémy má samotná webová lokalita. V takom prípade môžete kontaktovať vlastníka alebo správcu webovej lokality a nahlásiť problém.

Podľa týchto krokov by ste mali byť schopní vyriešiť a opraviť chybu 404 v prehliadači Google Chrome. Nezabudnite znova skontrolovať adresu URL, obnoviť stránku, vymazať vyrovnávaciu pamäť prehliadača, vyskúšať iný prehliadač a v prípade potreby kontaktovať vlastníka webových stránok.

Ako vynútim pripojenie HTTP v prehliadači Chrome?

Ak sa v prehliadači Chrome vyskytuje chyba ERR_CONNECTION_RESET a máte podozrenie, že môže súvisieť s pripojením HTTPS, môžete namiesto toho skúsiť vynútiť pripojenie HTTP. Môžete to urobiť takto:

 1. Otvorte Chrome a zadajte |_+_| v paneli s adresou.
 2. Stlačte tlačidloCtrl+Fotvorte panel vyhľadávania a zadajte |_+_|.
 3. Kliknite na rozbaľovaciu ponuku vedľa vlajky a vyberte |_+_|.
 4. Znova spustite Chrome kliknutím na |_+_| tlačidlo, ktoré sa zobrazí v spodnej časti stránky.
 5. Po reštartovaní prehliadača Chrome skúste znova prejsť na webovú stránku. Teraz sa pokúsi vytvoriť pripojenie HTTP namiesto HTTPS.

Majte na pamäti, že vynútenie pripojenia HTTP nemusí vždy vyriešiť chybu ERR_CONNECTION_RESET, pretože ju môžu spôsobiť rôzne faktory. Toto riešenie sa však oplatí vyskúšať, pretože niektorým používateľom pomohlo tento problém prekonať.

Ako obnovím nastavenia prehliadača Chrome v systéme Windows?

Ak sa v prehliadači Google Chrome na počítači so systémom Windows vyskytnú chyby ERR_CONNECTION_RESET, možno bude na vyriešenie problému potrebné obnoviť nastavenia prehliadača Chrome. Obnovenie nastavení prehliadača Chrome môže pomôcť odstrániť všetky nesprávne nakonfigurované nastavenia alebo konfliktné rozšírenia, ktoré môžu byť príčinou chyby.

Ak chcete obnoviť nastavenia prehliadača Chrome na počítači so systémom Windows, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

Krok 1: Otvorte prehliadač Google Chrome na počítači so systémom Windows.
Krok 2: Kliknite na ikonu ponuky s tromi bodkami v pravom hornom rohu okna Chrome.
Krok 3: V rozbaľovacej ponuke kliknite na položku 'Nastavenia'.
Krok 4: Posuňte zobrazenie nadol a kliknutím na „Rozšírené“ rozbaľte rozšírené nastavenia.
Krok 5: Posuňte zobrazenie nadol na časť „Obnoviť a vyčistiť“.
Krok 6: Kliknite na „Obnoviť nastavenia na pôvodné predvolené hodnoty“.
Krok 7: Zobrazí sa dialógové okno s potvrdením. Potvrďte kliknutím na „Obnoviť nastavenia“.
Krok 8: Chrome sa reštartuje a nastavenia sa obnovia na predvolené hodnoty.

Po resetovaní nastavení prehliadača Chrome sa môžete znova pokúsiť o prístup na webové stránky, aby ste zistili, či sa chyba ERR_CONNECTION_RESET nevyriešila. Ak chyba pretrváva, možno budete musieť riešiť ďalšie problémy alebo vyhľadať ďalšiu pomoc.

Preventívne opatrenia na zabránenie budúcim chybám ERR_CONNECTION_RESET

Preventívne opatrenia na zabránenie budúcim chybám ERR_CONNECTION_RESET

Stretnutie s chybou ERR_CONNECTION_RESET môže byť frustrujúce, ale existuje niekoľko preventívnych opatrení, ktoré môžete prijať, aby ste sa jej v budúcnosti vyhli. Implementáciou týchto opatrení môžete zabezpečiť hladšie prehliadanie a minimalizovať pravdepodobnosť výskytu problémov s pripojením.

1. Udržujte svoj prehliadač a operačný systém aktuálny: Pravidelná aktualizácia prehliadača a operačného systému môže pomôcť opraviť všetky existujúce chyby alebo slabé miesta, ktoré môžu spôsobiť chyby pripojenia. Často kontrolujte aktualizácie a nainštalujte ich hneď, ako budú k dispozícii.

2. Dočasne vypnite antivírus alebo bránu firewall: Niekedy môžu nastavenia antivírusového softvéru alebo brány firewall narušiť vaše internetové pripojenie a spôsobiť chyby ERR_CONNECTION_RESET. Ich dočasné vypnutie môže pomôcť identifikovať, či sú príčinou problému.

3. Vymažte vyrovnávaciu pamäť prehliadača: Údaje vo vyrovnávacej pamäti sa niekedy môžu poškodiť a viesť k chybám pripojenia. Pravidelným vymazávaním vyrovnávacej pamäte prehliadača môžete zabrániť chybám ERR_CONNECTION_RESET tým, že zabezpečíte, aby váš prehliadač načítal najnovšie verzie webových stránok.

4. Zakázať rozšírenia prehliadača: Rozšírenia prehliadača môžu niekedy kolidovať s vaším internetovým pripojením a spôsobiť chyby ERR_CONNECTION_RESET. Dočasné zakázanie rozšírení môže pomôcť identifikovať, či sú zdrojom problému. Ak zistíte, že problém spôsobuje konkrétne rozšírenie, zvážte jeho trvalé odstránenie.

5. Skontrolujte svoje internetové pripojenie: Uistite sa, že vaše internetové pripojenie je stabilné a správne nakonfigurované. Skontrolujte nastavenia modemu, smerovača a siete, aby ste sa uistili, že všetko funguje správne. Ak používate bezdrôtové pripojenie, skúste sa pripojiť priamo k modemu pomocou ethernetového kábla, aby ste vylúčili prípadné problémy s bezdrôtovým signálom.

6. Kontaktujte svojho poskytovateľa internetových služieb: Ak sa aj napriek vyskúšaniu vyššie uvedených opatrení budú naďalej vyskytovať chyby ERR_CONNECTION_RESET, možno stojí za to kontaktovať svojho poskytovateľa internetových služieb. Môžu byť schopní identifikovať a vyriešiť akékoľvek základné problémy so sieťou, ktoré spôsobujú problém.

Dodržiavaním týchto preventívnych opatrení môžete výrazne znížiť pravdepodobnosť výskytu chýb ERR_CONNECTION_RESET v budúcnosti. Ak sa však s touto chybou stále stretávate, odporúča sa vyhľadať ďalšiu pomoc od technickej podpory alebo online fór venovaných na riešenie problémov s internetovým pripojením.

Top