Ako otvoriť zvýšený príkazový riadok v systéme Windows

Vyskúšajte Náš Nástroj Na Odstránenie Problémov

Stručný obsah

Ak chcete otvoriť administračný príkazový riadok v systéme Windows 10 alebo Windows 11 musíte získať prístup Príkazový riadok so zvýšenými oprávneniami správcu. To vám umožňuje spúšťať príkazy, ktoré vyžadujú prístup do obmedzených oblastí systému.Ak to chcete urobiť, vyhľadajte výraz „ Príkazový riadok “ v ponuke Štart kliknite pravým tlačidlom myši na Príkazový riadok výsledok aplikácie a vyberte „ Spustiť ako správca Otvorí sa nový Príkazový riadok okno s právami správcu, označené nadpisom „Správca“.

Môžete tiež použiť klávesovú skratku Windows key + X na otvorenie ponuky Power User a vybrať ' Príkazový riadok (správca) ' na priame otvorenie administratívneho príkazový riadok . Teraz môžete spúšťať príkazy na úrovni správcu na vykonávanie vecí, ako je diagnostika systému, úpravy a inštalácie. Buďte opatrní, pretože zmeny môžu výrazne ovplyvniť systém.

The administračný príkazový riadok je výkonný nástroj, ktorý umožňuje hlbšie ovládanie a prístup k systému v systéme Windows. So zodpovednosťou môže pomôcť optimalizovať a zabezpečiť váš operačný systém Windows.Kroky na otvorenie príkazového riadka ako správca v systéme Windows 10 a 11

Kroky na otvorenie príkazového riadka ako správca v systéme Windows 10 a 11

Otvorenie príkazového riadka ako správca v systéme Windows 10 a 11 je možné vykonať pomocou nasledujúcich krokov:

 1. Stlačte tlačidlo Windows kľúč na klávesnici a otvorte ponuku Štart.
 2. Typ 'Príkazový riadok' vo vyhľadávacom paneli.
 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na Príkazový riadok aplikáciu vo výsledkoch vyhľadávania.
 4. Vyberte 'Spustiť ako správca' z kontextového menu.
 5. Ak sa zobrazí výzva na kontrolu používateľských kont (UAC), kliknite na 'Áno' aby aplikácia mohla vykonávať zmeny vo vašom zariadení.
 6. Otvorí sa okno príkazového riadka s oprávneniami správcu, ktoré sú označené ako 'Administrator:' tag v nadpise okna.

Po otvorení príkazového riadka ako správca budete mať zvýšené oprávnenia na vykonávanie pokročilých úloh a spúšťanie príkazov, ktoré vyžadujú administratívny prístup.

Ako sa prihlásim ako správca v systéme Windows 11?

Ak sa chcete prihlásiť ako správca v systéme Windows 11, môžete postupovať podľa týchto krokov: 1. Spustite počítač a počkajte, kým sa nezobrazí prihlasovacia obrazovka.
 2. Kliknite na tlačidlo „Napájanie“ v pravom dolnom rohu obrazovky.
 3. Podržte stlačený kláves „Shift“ na klávesnici a kliknite na možnosť „Reštartovať“.
 4. Počítač sa reštartuje a zobrazí sa modrá obrazovka s niekoľkými možnosťami.
 5. Zo zoznamu možností vyberte položku „Riešenie problémov“.
 6. V ponuke Riešenie problémov vyberte položku Rozšírené možnosti.
 7. V časti Rozšírené možnosti vyberte položku Nastavenia spustenia.
 8. Kliknite na tlačidlo 'Reštartovať'.
 9. Po reštartovaní počítača sa zobrazí zoznam nastavení spustenia.
 10. Stlačením klávesu „4“ na klávesnici spustíte Windows 11 v núdzovom režime.
 11. Po prihlásení do systému Windows 11 v núdzovom režime budete prihlásení ako správca.

Je dôležité poznamenať, že prihlásením sa ako správca získate plnú kontrolu nad počítačom a jeho nastaveniami. Tento prístup sa však odporúča používať zodpovedne a vykonávať len zmeny, ktoré sú nevyhnutné a autorizované.

Riešenie bežných problémov so zvýšeným prístupom k príkazovému riadku

Riešenie bežných problémov so zvýšeným prístupom k príkazovému riadku

Ak máte problémy s prístupom k zvýšenému príkazovému riadku v systéme Windows, existuje niekoľko bežných problémov, ktoré môžete vyriešiť, aby ste problém vyriešili. Tu je niekoľko krokov, ktoré môžete podniknúť na vyriešenie problému:

1. Skontrolujte nastavenia kontroly používateľských účtov (UAC):Uistite sa, že je vo vašom systéme povolená kontrola používateľských účtov (UAC). UAC je bezpečnostná funkcia v systéme Windows, ktorá pomáha predchádzať neoprávneným zmenám vo vašom počítači. Ak chcete skontrolovať, či je UAC povolená, prejdite do ovládacieho panela, vyhľadajte „Kontrola používateľských účtov“ a uistite sa, že je posuvník nastavený na predvolenú úroveň.

2. Spustite príkazový riadok ako správca:Uistite sa, že spúšťate príkazový riadok ako správca. Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu príkazového riadka a v kontextovej ponuke vyberte možnosť „Spustiť ako správca“. To vám poskytne zvýšené oprávnenia a umožní vám prístup k pokročilým príkazom a nastaveniam.

3. Overte povolenia používateľského účtu:Skontrolujte, či má váš používateľský účet potrebné povolenia na prístup k zvýšenému príkazovému riadku. Prejdite do ovládacieho panela, vyberte položku Používateľské účty a skontrolujte, či je váš účet uvedený ako správca. Ak nie, možno budete musieť kontaktovať správcu systému alebo povoliť účet správcu.

4. Vypnite antivírus a bránu firewall:Niekedy môžu nastavenia antivírusového softvéru alebo brány firewall narušiť správne fungovanie príkazového riadka so zvýšenými oprávneniami. Dočasne vypnite antivírusový softvér a bránu firewall, aby ste zistili, či sa tým problém vyriešil. Ak áno, možno budete musieť upraviť nastavenia alebo pridať príkazový riadok na bielu listinu vo vašom bezpečnostnom softvéri.

5. Skontrolujte, či nedošlo k poškodeniu systémových súborov:

Ak žiadny z vyššie uvedených krokov problém nevyrieši, je možné, že sa poškodili systémové súbory spojené s príkazovým riadkom so zvýšenými oprávneniami. Na vyhľadanie a opravu poškodených súborov môžete použiť nástroj Kontrola systémových súborov (SFC). Otvorte príkazový riadok ako správca a spustite kontrolu spustením príkazu 'sfc /scannow'.

Podľa týchto krokov na riešenie problémov by ste mali byť schopní vyriešiť bežné problémy s prístupom k zvýšenému príkazovému riadku v systéme Windows. Ak problém pretrváva, možno budete musieť vyhľadať ďalšiu pomoc od technickej podpory alebo správcu systému.

Prečo môj príkazový riadok nefunguje?

Ak váš príkazový riadok nefunguje, tento problém môže mať niekoľko príčin. Tu je niekoľko bežných príčin:

1. Poškodenie systémových súborov: Jedným z možných dôvodov, prečo príkazový riadok nefunguje, je, že sa mohli poškodiť systémové súbory potrebné na jeho fungovanie. Môže k tomu dôjsť z rôznych dôvodov, ako je napríklad infekcia škodlivým softvérom alebo nesprávne vypnutie systému.

2. Nesprávna syntax príkazu: Ďalším dôvodom môže byť, že do príkazového riadka zadávate nesprávnu syntax príkazu. Príkazový riadok vyžaduje špecifické príkazy a syntax na vykonávanie operácií a akákoľvek odchýlka od správnej syntaxe môže viesť k chybám.

3. Zakázaný príkazový riadok: Je tiež možné, že príkazový riadok bol vo vašom systéme zakázaný. To sa môže stať, ak váš správca systému z bezpečnostných dôvodov obmedzil prístup k príkazovému riadku.

4. Infekcia škodlivým softvérom: Škodlivý softvér môže niekedy zacieliť na príkazový riadok a upraviť jeho funkčnosť alebo zabrániť jeho spusteniu. Ak máte podozrenie na malvérovú infekciu, je nevyhnutné spustiť dôkladnú antivírusovú kontrolu na zistenie a odstránenie akéhokoľvek škodlivého softvéru.

5. Problémy s hardvérom alebo ovládačom: V niektorých prípadoch môžu problémy s hardvérom alebo ovládačom narušiť správne fungovanie príkazového riadka. Chybné hardvérové ​​komponenty alebo zastarané ovládače môžu spôsobiť konflikty, ktoré bránia správnemu fungovaniu príkazového riadka.

Ak váš príkazový riadok nefunguje, odporúča sa problém vyriešiť, identifikovať konkrétnu príčinu a použiť vhodné riešenie. Môže to zahŕňať spustenie kontroly systému, kontrolu poškodenia systémových súborov, overenie syntaxe príkazov a aktualizáciu ovládačov.

Nezabudnite byť opatrní pri používaní príkazového riadka, pretože vám umožňuje vykonávať zmeny vo vašom systéme, ktoré môžu mať závažné následky, ak sa používajú nesprávne. Vždy dodržiavajte správne pokyny a používajte príkazový riadok zodpovedne.

Ako opravím prístup odmietnutý v príkazovom riadku?

Ak sa v príkazovom riadku zobrazuje chyba „Prístup odmietnutý“, existuje niekoľko krokov, ktoré môžete vykonať na vyriešenie problému:

 1. Spustite príkazový riadok ako správca: Jednou z bežných príčin chyby „Prístup odmietnutý“ je, že nespúšťate príkazový riadok s oprávneniami správcu. Ak to chcete vyriešiť, kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu príkazového riadka a vyberte možnosť „Spustiť ako správca“. To vám poskytne potrebné povolenia na vykonávanie príkazov, ktoré vyžadujú zvýšené privilégiá.
 2. Skontrolujte nastavenia kontroly používateľských kont: Kontrola používateľských kont (UAC) je bezpečnostná funkcia v systéme Windows, ktorá môže niekedy blokovať určité akcie v príkazovom riadku. Ak chcete upraviť nastavenia UAC, prejdite do ovládacieho panela, vyhľadajte „Kontrola používateľských účtov“ a kliknite na „Zmeniť nastavenia kontroly používateľských kont“. Posuňte posúvač na nižšie nastavenie a potom skúste znova spustiť príkazový riadok.
 3. Prevziať vlastníctvo súboru alebo priečinka: Ak sa vám pri pokuse o prístup ku konkrétnemu súboru alebo priečinku zobrazuje chyba „Prístup odmietnutý“, môže to byť spôsobené tým, že nemáte potrebné povolenia. Ak chcete prevziať vlastníctvo súboru alebo priečinka, kliknite naň pravým tlačidlom myši, vyberte položku „Vlastnosti“, prejdite na kartu „Zabezpečenie“, kliknite na položku „Rozšírené“ a potom kliknite na položku „Zmeniť“ vedľa mena vlastníka. Zadajte svoje používateľské meno, potvrďte ho kliknutím na „Skontrolovať mená“ a potom kliknite na „OK“. Po prevzatí vlastníctva by ste mali mať prístup k súboru alebo priečinku v príkazovom riadku.
 4. Zakázať antivírusový alebo bezpečnostný softvér: V niektorých prípadoch môže antivírusový alebo bezpečnostný softvér zasahovať do príkazového riadka a spôsobiť chybu „Prístup odmietnutý“. Problém môže vyriešiť dočasné vypnutie alebo úprava nastavení antivírusového alebo bezpečnostného softvéru. Po dokončení používania príkazového riadka však nezabudnite znova povoliť antivírusový alebo bezpečnostný softvér.

Podľa týchto krokov by ste mali byť schopní opraviť chybu „Prístup odmietnutý“ v príkazovom riadku a znova získať potrebné povolenia na vykonávanie príkazov.

Pokročilé použitie administratívneho príkazového riadku

Pokročilé použitie administratívneho príkazového riadku

Administrátorský príkazový riadok v systéme Windows poskytuje používateľom širokú škálu pokročilých funkcií a funkcií, ktoré im môžu pomôcť pri odstraňovaní problémov a efektívnej správe ich systémov. Tu sú niektoré z pokročilých spôsobov použitia príkazového riadka pre správu:

1. Oprava systémových súborov: Príkazový riadok pre správu vám umožňuje opraviť systémové súbory pomocou vstavaného nástroja Kontrola systémových súborov (SFC). Spustením príkazu 'sfc /scannow' môžete skenovať a obnoviť poškodené alebo chýbajúce systémové súbory, čím sa zabezpečí stabilita a integrita vášho operačného systému.

2. Správa diskov: Pomocou príkazového riadka pre správu môžete efektívne spravovať svoje disky a oddiely. Oddiely môžete vytvárať, formátovať, rozširovať alebo zmenšovať pomocou príkazov ako „diskpart“ a „diskmgmt.msc“. Poskytuje to flexibilnejší a výkonnejší spôsob správy úložných zariadení.

3. Riešenie problémov so sieťou: Pri problémoch so sieťou môže byť cenným nástrojom administračný príkazový riadok. Môžete použiť príkazy ako „ipconfig“ na zobrazenie a obnovenie konfigurácií IP, „ping“ na testovanie sieťového pripojenia a „tracert“ na sledovanie trasy sieťových paketov. Tieto príkazy môžu pomôcť diagnostikovať a riešiť problémy so sieťou efektívnejšie.

4. Správa používateľských účtov: Administrátorský príkazový riadok vám umožňuje spravovať používateľské účty vo vašom systéme. Používateľské účty môžete vytvárať, upravovať a mazať pomocou príkazov ako „net user“ a „net localgroup“. To môže byť užitočné pre správcov systému, ktorí potrebujú rýchlo spravovať viacero používateľských účtov.

5. Automatizácia úloh: Administrátorský príkazový riadok vám umožňuje automatizovať rôzne úlohy pomocou dávkových skriptov. Môžete písať skripty, ktoré vykonávajú sériu príkazov, čo vám umožňuje automatizovať opakujúce sa úlohy a šetriť čas. To môže byť užitočné najmä pre správcov systému, ktorí potrebujú vykonávať bežné úlohy údržby.

Toto je len niekoľko príkladov pokročilého použitia príkazového riadka pre správu v systéme Windows. Využitím jeho výkonných príkazov a funkcií môžete získať väčšiu kontrolu nad systémom a zefektívniť svoje administratívne úlohy.

Bezpečnostné aspekty pri používaní zvýšeného príkazového riadka

Bezpečnostné aspekty pri používaní zvýšeného príkazového riadka

Pri používaní zvýšeného príkazového riadka v systéme Windows je dôležité zvážiť bezpečnostné dôsledky a prijať potrebné opatrenia na ochranu vášho systému a údajov. Tu sú niektoré kľúčové aspekty zabezpečenia:

1. Obmedzené použitie:

Zvýšený príkazový riadok používajte iba v prípade potreby a pre špecifické úlohy, ktoré si vyžadujú oprávnenia správcu. Spúšťanie príkazov so zvýšenými oprávneniami zvyšuje riziko neúmyselných alebo škodlivých akcií, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť vášho systému.

2. Kontrola používateľských účtov (UAC):

Uistite sa, že je povolená kontrola používateľských účtov (UAC), aby ste zabránili neoprávneným zmenám vo vašom systéme. Nástroj UAC vás vyzve, aby ste potvrdili všetky akcie vyžadujúce zvýšené privilégiá, ktoré môžu pomôcť chrániť sa pred škodlivou aktivitou.

3. Škodlivý softvér a neoprávnené získavanie údajov:

Pri používaní zvýšeného príkazového riadka buďte opatrní, pretože pokusy o škodlivý softvér alebo phishing môžu zneužiť oprávnenia správcu na získanie neoprávneného prístupu do vášho systému. Dávajte si pozor na zdroje skriptov, príkazov alebo spustiteľných súborov, ktoré spúšťate v príkazovom riadku so zvýšenými nárokmi.

4. Zabezpečenie heslom:

Udržujte svoje heslo správcu v bezpečí a pravidelne ho meňte. Použite silné a jedinečné heslo, ktoré nie je ľahko uhádnuteľné. Pomôže to zabrániť neoprávnenému prístupu k vášmu systému prostredníctvom zvýšeného príkazového riadka.

5. Zabezpečenie siete:

Uistite sa, že vaša sieť je bezpečná a chránená pred neoprávneným prístupom. Používajte bránu firewall a udržujte svoj systém v aktualizovanom stave pomocou najnovších bezpečnostných záplat a aktualizácií. Pomôže to útočníkom zabrániť vo využívaní zraniteľností a získavaní prístupu do vášho systému prostredníctvom príkazového riadka so zvýšenými oprávneniami.

6. Protokolovanie a monitorovanie:

Povoľte protokolovanie a monitorovanie aktivít zvýšeného príkazového riadka, aby ste zistili akékoľvek podozrivé alebo neoprávnené akcie. Pravidelne kontrolujte, či v protokoloch nie sú nejaké anomálie, a ak sa zistia nejaké bezpečnostné problémy, podniknite príslušné kroky.

Dodržiavaním týchto bezpečnostných úvah môžete minimalizovať riziká spojené s používaním príkazového riadka so zvýšenými oprávneniami a zaistiť celkovú bezpečnosť vášho systému Windows.

Ako prepnem na zabezpečenú pracovnú plochu, keď sa zobrazí výzva na zvýšenie výšky?

Keď sa zobrazí výzva na zvýšenie úrovne v systéme Windows, napríklad pri spustení príkazového riadka ako správca, môžete prepnúť na zabezpečenú pracovnú plochu, aby ste ochránili svoje poverenia a zabránili možným bezpečnostným zraniteľnostiam.

Ak chcete prepnúť na zabezpečenú pracovnú plochu, keď sa zobrazí výzva na zvýšenie výšky, postupujte takto:

 1. Keď sa zobrazí výzva, aby ste pokračovali v nadmorskej výške, kliknite na tlačidlo „Áno“.
 2. Po zobrazení dialógového okna Kontrola používateľských kont (UAC) stlačte súčasne klávesy „Ctrl+Alt+Delete“ na klávesnici.
 3. V zobrazenej ponuke vyberte možnosť „Prepnúť používateľa“.
 4. Vyberte používateľský účet, na ktorý chcete prepnúť, a v prípade potreby zadajte heslo.
 5. Zabezpečená pracovná plocha bude teraz aktivovaná a môžete pokračovať s príkazovým riadkom so zvýšenými oprávneniami alebo akýmikoľvek inými administratívnymi úlohami.

Prepnutím na zabezpečenú pracovnú plochu zaistíte, že vaše zvýšené privilégiá sú chránené pred potenciálnym škodlivým softvérom alebo neoprávneným prístupom. Poskytuje ďalšiu úroveň zabezpečenia, aby sa zabránilo vykonaniu neoprávnených akcií bez vášho vedomia alebo súhlasu.

Nezabudnite prepnúť späť na svoju bežnú pracovnú plochu, keď skončíte so zvýšeným príkazovým riadkom alebo akýmikoľvek inými administratívnymi úlohami. Ak to chcete urobiť, jednoducho sa odhláste alebo znova prepnite používateľa a vyberte svoj pôvodný používateľský účet.

Top