Ako vyriešiť problém s čiernou obrazovkou smrti v systéme Windows 10

Vyskúšajte Náš Nástroj Na Odstránenie Problémov

Stručný obsah

Tento článok poskytuje podrobného sprievodcu riešením problémov a opravou čierna obrazovka smrti problém na Windows 10 počítačov. Oficiálne známy ako Windows 10 čierna obrazovka smrti , tento problém zobrazuje iba čiernu obrazovku pri zapnutí alebo používaní počítača.Tento článok popisuje rôzne príčiny systému Windows 10 čierna obrazovka problém. Patria sem zastarané grafické ovládače, zlyhania hardvéru, softvérové ​​konflikty, vírusy a najnovšie aktualizácie systému Windows.

Na vyriešenie problému sú poskytnuté podrobné riešenia Windows 10 čierna obrazovka smrti . Medzi hlavné kroky na riešenie problémov patrí reštartovanie počítača, spustenie systému v núdzovom režime, kontrola pripojení, aktualizácia ovládačov, spustenie antivírusovej kontroly, obnovenie systému a oprava systému Windows.

Uvádzajú sa aj ďalšie tipy, ako predchádzať budúcnosti čierna obrazovka problémy v systéme Windows 10. Medzi ne patrí udržiavanie systému Windows aktualizovaný, používanie antivírusového softvéru, opatrná inštalácia nového softvéru, aktualizácia ovládačov, vyhýbanie sa úpravám systémových súborov a pravidelné zálohovanie údajov.Celkovo tento článok slúži ako komplexný sprievodca riešením problémov čierna obrazovka smrti v systéme Windows 10 aplikovaním krokov riešenia krízových situácií aj preventívnych opatrení. Podľa týchto pokynov môžu používatelia vyriešiť tento frustrujúci problém.

Pochopenie čiernej obrazovky smrti v systéme Windows 10

Pochopenie čiernej obrazovky smrti v systéme Windows 10

Čierna obrazovka smrti (BSOD) v systéme Windows 10 je kritická systémová chyba, ktorá má za následok prázdnu čiernu obrazovku namiesto bežného rozhrania systému Windows. Tento problém sa môže vyskytnúť počas spúšťania alebo používania počítača a môže byť spôsobený rôznymi faktormi.

Jednou z bežných príčin čiernej obrazovky smrti je hardvérový problém, napríklad chybná grafická karta alebo uvoľnené pripojenie. V niektorých prípadoch môžu tento problém vyvolať aj zastarané alebo nekompatibilné ovládače zariadení. Okrem toho môžu k vzhľadu čiernej obrazovky prispieť konflikty softvéru, infekcie škodlivým softvérom a poškodenie systémových súborov.Keď sa stretnete s čiernou obrazovkou smrti, používatelia môžu pozorovať úplne čiernu alebo prázdnu obrazovku bez chybových hlásení alebo viditeľných kurzorov. Počítač sa môže zdať, že nereaguje, čo si vyžaduje ručné reštartovanie alebo vypnutie. Je dôležité poznamenať, že čierna obrazovka smrti sa líši od modrej obrazovky smrti (BSOD), ktorá zvyčajne zobrazuje chybové kódy a diagnostické informácie.

Ak chcete vyriešiť problém s čiernou obrazovkou smrti v systéme Windows 10, môžete vykonať niekoľko krokov. Patrí medzi ne kontrola hardvérových pripojení, aktualizácia ovládačov zariadení, spustenie antivírusových kontrol a kontrola integrity systémových súborov. Môže byť tiež potrebné spustiť počítač v núdzovom režime alebo použiť pokročilé možnosti obnovenia na diagnostiku a odstránenie problému.

Na záver, pochopenie čiernej obrazovky smrti v systéme Windows 10 je rozhodujúce pre efektívne riešenie a vyriešenie tejto kritickej systémovej chyby. Identifikáciou možných príčin a vykonaním príslušných krokov na riešenie problémov môžu používatelia znova získať prístup k svojmu počítaču a zabrániť budúcemu výskytu problému čiernej obrazovky.Čo je čierna obrazovka smrti v systéme Windows 10?

Čierna obrazovka smrti v systéme Windows 10 sa týka bežného problému, keď obrazovka počítača alebo notebooku so systémom Windows 10 po spustení alebo počas používania úplne sčernie. Tento problém sa môže vyskytnúť z rôznych dôvodov vrátane problémov s hardvérom, konfliktov softvéru, problémov s ovládačmi alebo dokonca infekcií škodlivým softvérom.

Keď sa objaví čierna obrazovka smrti, používateľ na obrazovke nič nevidí a počítač prestane reagovať. Môže to byť frustrujúca a alarmujúca skúsenosť, pretože používateľovi bráni v prístupe k svojim súborom, aplikáciám alebo dokonca v používaní počítača.Čierna obrazovka smrti sa môže objaviť kedykoľvek a môže sa vyskytnúť po aktualizácii systému Windows, počas procesu zavádzania alebo náhodne počas používania. Môže sa týkať stolných počítačov aj notebookov a neobmedzuje sa na žiadnu konkrétnu značku alebo model.

Vyriešenie čiernej obrazovky smrti v systéme Windows 10 vyžaduje riešenie problémov a identifikáciu základnej príčiny problému. Bežné riešenia zahŕňajú aktualizáciu ovládačov, obnovenie systému, spustenie antivírusovej kontroly alebo vykonanie čistého spustenia. V niektorých prípadoch môže byť potrebná úplná preinštalovanie operačného systému.Je dôležité okamžite riešiť čiernu obrazovku smrti, pretože môže naznačovať vážny problém s hardvérom alebo softvérom počítača. Ignorovanie problému alebo pokus o náhodné opravy môže viesť k ďalším komplikáciám a potenciálnej strate údajov. Dodržaním správnych krokov na riešenie problémov je možné vyriešiť čiernu obrazovku smrti a obnoviť normálnu funkčnosť počítača so systémom Windows 10.

Ako obídem čiernu obrazovku smrti?

Ak sa vám v systéme Windows 10 zobrazuje čierna obrazovka smrti, existuje niekoľko krokov, ktorými sa ju môžete pokúsiť obísť:1. Reštartujte počítač: Niekedy môže problém s čiernou obrazovkou vyriešiť jednoduchý reštart. Stlačením tlačidla napájania vypnite počítač, počkajte niekoľko sekúnd a potom ho znova zapnite.

2. Skontrolujte pripojenia: Uistite sa, že všetky káble spájajúce váš počítač s monitorom sú bezpečne zapojené. Niekedy môže uvoľnené pripojenie spôsobiť problém s čiernou obrazovkou.

3. Zavedenie do núdzového režimu: Núdzový režim vám umožňuje spustiť počítač iba so základnými ovládačmi a službami. Ak chcete zaviesť systém v núdzovom režime, reštartujte počítač a pred zobrazením loga Windows opakovane stlačte kláves F8. V ponuke Rozšírené možnosti spustenia vyberte položku Núdzový režim.

4. Aktualizujte svoj grafický ovládač: Zastarané alebo nekompatibilné grafické ovládače môžu spôsobiť problém s čiernou obrazovkou. Navštívte webovú stránku výrobcu grafickej karty a stiahnite si najnovší ovládač pre váš konkrétny model. Nainštalujte ovládač a reštartujte počítač.

5. Vykonajte obnovenie systému: Ak sa problém s čiernou obrazovkou začal nedávno, môžete skúsiť vykonať obnovenie systému do predchádzajúceho bodu v čase, keď váš počítač fungoval správne. Ak to chcete urobiť, stlačte kláves Windows + R, zadajte „rstrui.exe“ (bez úvodzoviek) a stlačte kláves Enter. Pri obnove systému postupujte podľa pokynov na obrazovke.

6. Spustite antivírusovú kontrolu: Problém čiernej obrazovky môže niekedy spôsobiť malvér alebo vírusy. Pomocou spoľahlivého antivírusového programu vyhľadajte v počítači škodlivý softvér a odstráňte ho.

Ak žiadny z týchto krokov nepomôže, možno bude potrebné vyhľadať odbornú pomoc alebo sa obrátiť na podporu spoločnosti Microsoft so žiadosťou o ďalšiu pomoc.

Bežné príčiny problémov s čiernou obrazovkou v systéme Windows 10

Bežné príčiny problémov s čiernou obrazovkou v systéme Windows 10

Problémy s čiernou obrazovkou v systéme Windows 10 môžu byť spôsobené rôznymi faktormi. Pochopenie týchto bežných príčin môže pomôcť pri riešení a riešení problému efektívnejšie.

1. Problémy s ovládačom displeja: Zastarané alebo nekompatibilné ovládače displeja môžu často viesť k problémom s čiernou obrazovkou. Je dôležité udržiavať ovládače displeja aktuálne, aby bola zaistená kompatibilita s najnovšími aktualizáciami systému Windows 10.

2. Konflikty hardvéru: V niektorých prípadoch môžu konflikty medzi hardvérovými komponentmi alebo periférnymi zariadeniami spôsobiť stmavnutie obrazovky. Odpojenie akéhokoľvek nedávno pridaného hardvéru alebo periférnych zariadení a následné reštartovanie počítača môže pomôcť identifikovať a vyriešiť problém.

3. Poškodenie systémových súborov: Poškodené systémové súbory môžu tiež spôsobiť čiernu obrazovku. Spustenie kontroly System File Checker môže pomôcť identifikovať a opraviť všetky poškodené súbory, ktoré môžu spôsobovať problém.

4. Malvérové ​​alebo vírusové infekcie: Malvér alebo vírusové infekcie môžu spôsobiť rôzne problémy vrátane problémov s čiernou obrazovkou. Spustenie úplnej kontroly systému pomocou spoľahlivého antivírusového softvéru môže pomôcť odhaliť a odstrániť akýkoľvek škodlivý softvér.

5. Nastavenia napájania: Nesprávne nastavenie napájania môže niekedy spôsobiť stmavnutie obrazovky. Úpravou nastavení napájania, aby ste zabránili prechodu počítača do režimu spánku alebo hibernácie, môžete problém vyriešiť.

6. Chybný hardvér: V niektorých prípadoch môže byť príčinou problému s čiernou obrazovkou chybný hardvérový komponent, napríklad grafická karta alebo monitor. Testovanie hardvéru na inom počítači alebo jeho výmena za známy funkčný komponent môže pomôcť určiť, či je to tak.

7. Problémy s aktualizáciou systému Windows: Problémy s aktualizáciami systému Windows môžu občas viesť k problémom s čiernou obrazovkou. Problém môže pomôcť vyriešiť návrat k predchádzajúcej verzii systému Windows alebo preinštalovanie najnovších aktualizácií.

8. Konflikty softvéru tretích strán: Konflikty medzi softvérom tretích strán a Windowsom 10 môžu tiež viesť k problémom s čiernou obrazovkou. Odinštalovanie alebo zakázanie akéhokoľvek nedávno nainštalovaného softvéru alebo ovládačov môže pomôcť identifikovať a vyriešiť problém.

Poznámka: Pred vykonaním akýchkoľvek väčších zmien vo vašom systéme alebo pred vykonaním akýchkoľvek krokov na riešenie problémov je dôležité vytvoriť zálohu dôležitých súborov.

Pochopením týchto bežných príčin problémov s čiernou obrazovkou v systéme Windows 10 môžete podniknúť potrebné kroky na efektívne riešenie a vyriešenie problému.

Čo spôsobuje čiernu obrazovku v systéme Windows 10?

Problém s čiernou obrazovkou v systéme Windows 10 môže byť spôsobený rôznymi faktormi vrátane problémov s hardvérom a softvérom. Tu sú niektoré bežné príčiny:

1. Problémy s ovládačom displeja: Problém čiernej obrazovky môžu spôsobiť zastarané alebo nekompatibilné ovládače displeja. Keď ovládač displeja nefunguje správne, môže to mať za následok prázdnu obrazovku.

2. Poškodenie systémových súborov: Poškodenie systémových súborov môže viesť k čiernej obrazovke. Môže k tomu dôjsť v dôsledku infekcií škodlivým softvérom, nesprávneho vypnutia alebo konfliktov softvéru.

3. Nekompatibilné aplikácie: Niektoré aplikácie nemusia byť kompatibilné so systémom Windows 10 a môžu spôsobiť konflikty, ktoré vedú k čiernej obrazovke. To platí najmä pre starší softvér alebo ovládače, ktoré neboli aktualizované kvôli kompatibilite.

4. Problémy s hardvérom: Problém s čiernou obrazovkou môžu spôsobiť aj chybné hardvérové ​​komponenty, ako sú grafické karty, káble alebo monitory. Problémy s napájaním alebo prehrievaním môžu tiež viesť k čiernej obrazovke.

5. Aktualizácie systému Windows: Niekedy môžu aktualizácie systému Windows spôsobiť konflikty s ovládačmi alebo iným softvérom, čo vedie k čiernej obrazovke. Môže sa to stať, ak aktualizácia nie je nainštalovaná správne alebo ak nie je kompatibilná s určitým hardvérom alebo softvérom.

6. Škodlivý softvér alebo vírusy: Škodlivý softvér alebo vírusy môžu spôsobiť nestabilitu systému a viesť k čiernej obrazovke. Tieto hrozby môžu poškodiť systémové súbory alebo narušiť normálne fungovanie systému Windows.

7. Nesprávne nastavenia zobrazenia: Nesprávna zmena nastavení zobrazenia, ako je rozlíšenie alebo obnovovacia frekvencia, môže spôsobiť čiernu obrazovku. To sa môže stať, ak monitor nepodporuje nastavenia alebo ak nie sú kompatibilné s iným hardvérom alebo softvérom.

Je dôležité identifikovať základnú príčinu problému čiernej obrazovky, aby ste ho mohli efektívne riešiť a vyriešiť.

Sprievodca krok za krokom na opravu čiernej obrazovky smrti

Sprievodca krok za krokom na opravu čiernej obrazovky smrti

Ak v systéme Windows 10 zažívate obávanú čiernu obrazovku smrti, neprepadajte panike. Tento podrobný sprievodca vás prevedie procesom odstraňovania problémov, ktorý vám pomôže vyriešiť problém a váš počítač znova spustiť.

Krok 1: Reštartujte počítač

Prvá vec, ktorú by ste mali vyskúšať, je reštartovať počítač. Niekedy môže problém s čiernou obrazovkou vyriešiť jednoduchý reštart. Ak to chcete urobiť, stlačte a podržte tlačidlo napájania, kým sa počítač nevypne. Potom ho znova zapnite stlačením tlačidla napájania.

Krok 2: Skontrolujte pripojenia displeja

Uistite sa, že všetky káble spájajúce váš monitor alebo displej s počítačom sú bezpečne zapojené. Niekedy môže uvoľnené pripojenie spôsobiť čiernu obrazovku. Skontrolujte oba konce kábla, aby ste sa uistili, že dobre sedí.

Krok 3: Spustite systém v núdzovom režime

Ak reštartovanie a kontrola pripojení problém nevyriešili, skúste spustiť systém v núdzovom režime. Ak to chcete urobiť, stlačením klávesu Windows + R otvorte dialógové okno Spustiť. Napíšte „msconfig“ a stlačte Enter. V okne Konfigurácia systému prejdite na kartu Boot a začiarknite možnosť 'Safe boot'. Kliknite na tlačidlo OK a reštartujte počítač. V núdzovom režime môžete ďalej riešiť problémy bez spustenia akéhokoľvek softvéru tretej strany.

Krok 4: Aktualizujte grafický ovládač

Problém s čiernou obrazovkou môžu niekedy spôsobiť zastarané alebo nekompatibilné grafické ovládače. Ak chcete aktualizovať ovládač grafickej karty, kliknite pravým tlačidlom myši na tlačidlo Štart a vyberte položku Správca zariadení. Rozbaľte kategóriu Grafické adaptéry, kliknite pravým tlačidlom myši na grafickú kartu a vyberte Aktualizovať ovládač. Vyberte možnosť automatického vyhľadávania aktualizovaného softvéru ovládača. Ak sa nájde nový ovládač, nainštalujte ho podľa pokynov na obrazovke.

Krok 5: Vykonajte obnovenie systému

Ak sa problém s čiernou obrazovkou začal nedávno, môžete skúsiť vykonať obnovenie systému. Tým sa váš počítač vráti do predchádzajúceho stavu, keď fungoval správne. Ak to chcete urobiť, prejdite do ponuky Štart a vyhľadajte výraz „Obnovenie systému“. Otvorte nástroj Obnovovanie systému a podľa pokynov vyberte bod obnovenia a spustite proces obnovenia.

Krok 6: Spustite antivírusovú kontrolu

Problém s čiernou obrazovkou môže niekedy spôsobiť malvér alebo vírusy. Spustite úplnú kontrolu systému pomocou preferovaného antivírusového softvéru, aby ste skontrolovali prípadné infekcie. Ak sa zistia nejaké hrozby, umiestnite ich do karantény alebo ich odstráňte, aby ste zistili, či sa tým problém vyrieši.

Krok 7: Opravte systém Windows pomocou inštalačného média

Ak žiadny z predchádzajúcich krokov nefungoval, možno budete musieť opraviť systém Windows pomocou inštalačného média. Vložte inštalačný disk Windows 10 alebo jednotku USB a reštartujte počítač. Pri oprave operačného systému postupujte podľa pokynov na obrazovke. Tento proces môže chvíľu trvať, ale môže opraviť všetky poškodené systémové súbory, ktoré môžu spôsobovať čiernu obrazovku.

Krok 8: Vyhľadajte odbornú pomoc

Ak ste vyskúšali všetky predchádzajúce kroky a stále nemôžete vyriešiť problém s čiernou obrazovkou, možno je čas vyhľadať odbornú pomoc. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, kontaktujte počítačového technika alebo výrobcu vášho počítača.

Podľa tohto podrobného sprievodcu by ste mali byť schopní vyriešiť a vyriešiť problém čiernej obrazovky smrti v systéme Windows 10. Nezabudnite pravidelne zálohovať dôležité súbory, aby ste zabránili strate údajov v prípade akýchkoľvek systémových chýb.

Dá sa čierna obrazovka smrti opraviť?

Čierna obrazovka smrti v systéme Windows 10 môže byť frustrujúcim a alarmujúcim problémom, ale dobrou správou je, že je často opraviteľná. Aj keď sa presná príčina čiernej obrazovky môže líšiť, existuje niekoľko krokov na riešenie problémov, pomocou ktorých sa môžete pokúsiť problém vyriešiť.

1. Reštartujte počítač: Niekedy môže problém s čiernou obrazovkou vyriešiť jednoduchý reštart. Stlačením tlačidla napájania vypnite počítač, počkajte niekoľko sekúnd a potom ho znova zapnite. Ak čierna obrazovka pretrváva, prejdite na ďalší krok.

2. Skontrolujte svoje pripojenia: Uistite sa, že všetky káble vrátane napájacieho kábla a kábla monitora sú bezpečne pripojené k počítaču. Niekedy môže uvoľnené pripojenie spôsobiť problém s čiernou obrazovkou.

3. Zavedenie do núdzového režimu: Núdzový režim je diagnostický režim, ktorý načítava iba základné ovládače a služby. Ak chcete spustiť systém v núdzovom režime, reštartujte počítač a nepretržite stláčajte kláves F8, kým sa nezobrazí ponuka Rozšírené možnosti spustenia. Odtiaľ vyberte „Núdzový režim“ a zistite, či problém s čiernou obrazovkou pretrváva. Ak môžete úspešne zaviesť systém do núdzového režimu, môže to znamenať problém s nedávno nainštalovaným ovládačom alebo softvérom.

4. Vyhľadajte malvér: Škodlivý softvér alebo vírusy môžu vo vašom počítači spôsobiť rôzne problémy vrátane čiernej obrazovky smrti. Použite renomovaný antivírusový program na skenovanie systému a odstránenie zisteného škodlivého softvéru.

5. Aktualizujte svoj grafický ovládač: Zastarané alebo chybné grafické ovládače môžu tiež viesť k problému s čiernou obrazovkou. Navštívte webovú stránku výrobcu grafickej karty a stiahnite si najnovší ovládač pre váš konkrétny model. Nainštalujte ovládač a reštartujte počítač, aby ste zistili, či sa problém vyriešil.

6. Vykonajte obnovenie systému: Ak ste nedávno vykonali zmeny v nastaveniach počítača alebo nainštalovali nový softvér, ktorý mohol spôsobiť čiernu obrazovku, môžete skúsiť vykonať obnovenie systému. Tým sa váš systém vráti do predchádzajúceho stavu, v ktorom fungoval správne. Ak chcete vykonať obnovenie systému, do vyhľadávacieho panela systému Windows napíšte „obnovenie systému“, vyberte „Vytvoriť bod obnovenia“ a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Pred vykonaním akýchkoľvek krokov na riešenie problémov nezabudnite vždy zálohovať dôležité súbory, pretože niektoré metódy môžu viesť k strate údajov.

Ak žiadny z týchto krokov nevyrieši problém s čiernou obrazovkou, môže ísť o zložitejší problém, ktorý si vyžaduje odbornú pomoc. Zvážte kontaktovanie počítačového technika alebo výrobcu vášho počítača so žiadosťou o ďalšiu podporu.

Ako opravíte obrazovku čiernej smrti?

Ak sa vám na počítači so systémom Windows 10 zobrazuje čierna obrazovka smrti, tu je niekoľko krokov, ktoré môžete podniknúť na riešenie a vyriešenie problému:

 1. Reštartujte počítač: Niekedy môže problém s čiernou obrazovkou vyriešiť jednoduchý reštart. Stlačením tlačidla napájania vypnite počítač, počkajte niekoľko sekúnd a potom ho znova zapnite.
 2. Skontrolujte pripojenia displeja: Uistite sa, že všetky káble spájajúce váš monitor alebo displej s počítačom sú bezpečne zapojené. Niekedy môže uvoľnené alebo chybné pripojenie spôsobiť čiernu obrazovku.
 3. Odpojte externé zariadenia: Ak máte k počítaču pripojené nejaké externé zariadenia, ako napríklad jednotky USB alebo tlačiarne, skúste ich odpojiť a potom reštartujte počítač. Niekedy môžu nekompatibilné alebo nefunkčné externé zariadenia spôsobiť čiernu obrazovku.
 4. Zavedenie do núdzového režimu: Reštartujte počítač a pred zobrazením loga Windows opakovane stlačte kláves F8. Zobrazí sa ponuka Rozšírené možnosti spustenia. Odtiaľ vyberte Núdzový režim a skontrolujte, či sa váš počítač správne spúšťa. Ak áno, možno máte problém so softvérom alebo ovládačom, ktorý spôsobuje čiernu obrazovku.
 5. Aktualizácia ovládačov grafiky: Čiernu obrazovku môžu spôsobiť aj zastarané alebo nekompatibilné ovládače grafiky. Navštívte webovú stránku výrobcu grafickej karty a stiahnite si najnovšie ovládače. Nainštalujte ich a reštartujte počítač.
 6. Vykonajte obnovenie systému: Ak ste nedávno nainštalovali nejaký softvér alebo vykonali zmeny v nastaveniach počítača pred zobrazením čiernej obrazovky, môžete skúsiť vykonať obnovenie systému. Tým sa váš počítač vráti do predchádzajúceho stavu, v ktorom fungoval správne. Prejdite na Ovládací panel, vyhľadajte „Obnovenie systému“ a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
 7. Spustite antivírusovú kontrolu: Malvér alebo vírusy môžu niekedy spôsobiť čiernu obrazovku. Spustite úplnú kontrolu systému pomocou antivírusového softvéru, aby ste skontrolovali prípadné infekcie. Ak sa zistia nejaké hrozby, odstráňte ich a reštartujte počítač.
 8. Obnovte alebo preinštalujte systém Windows: Ak žiadny z vyššie uvedených krokov nefunguje, možno budete musieť resetovať alebo preinštalovať systém Windows. Týmto sa vymažú všetky vaše osobné súbory a nastavenia, preto si pred pokračovaním nezabudnite zálohovať všetky dôležité údaje.

Ak sa po vyskúšaní týchto krokov naďalej zobrazuje čierna obrazovka smrti, môže ísť o hardvérový problém a mali by ste zvážiť kontaktovanie profesionálneho technika so žiadosťou o ďalšiu pomoc.

Predchádzanie budúcim problémom s čiernou obrazovkou v systéme Windows 10

Predchádzanie budúcim problémom s čiernou obrazovkou v systéme Windows 10

Ak sa chcete vyhnúť problému čiernej obrazovky smrti v systéme Windows 10, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Udržujte svoj operačný systém aktualizovaný: Pravidelne aktualizujte Windows 10, aby ste sa uistili, že máte najnovšie opravy chýb a bezpečnostné záplaty. Spoločnosť Microsoft často vydáva aktualizácie na riešenie známych problémov vrátane problémov s čiernou obrazovkou.
 2. Používajte renomovaný antivírusový softvér: Nainštalujte a pravidelne aktualizujte spoľahlivý antivírusový program na ochranu počítača pred škodlivým softvérom a vírusmi, ktoré môžu spôsobiť problémy s čiernou obrazovkou.
 3. Pri inštalácii nového softvéru buďte opatrní: Pred inštaláciou akéhokoľvek nového softvéru, najmä aplikácií tretích strán, sa uistite, že je kompatibilný s vašou verziou Windowsu 10. Nekompatibilný softvér môže viesť ku konfliktom a nestabilite systému.
 4. Vyhľadajte malvér: Spúšťajte pravidelné kontroly pomocou antivírusového softvéru, aby ste zistili a odstránili akýkoľvek potenciálny malvér alebo vírusy, ktoré môžu spôsobovať problémy s čiernou obrazovkou.
 5. Odinštalujte nepotrebné programy: Odstráňte všetky nepotrebné alebo nepoužívané programy z počítača, aby ste uvoľnili systémové prostriedky. To môže pomôcť predchádzať konfliktom a zlepšiť celkový výkon systému.
 6. Aktualizujte ovládače zariadenia: Zastarané alebo nekompatibilné ovládače zariadení môžu spôsobiť problémy s čiernou obrazovkou. Uistite sa, že ovládače pravidelne aktualizujete, či už manuálne alebo pomocou softvéru na aktualizáciu ovládačov.
 7. Vyhnite sa úpravám systémových súborov: Úprava dôležitých systémových súborov môže viesť k nestabilite systému a problémom s čiernou obrazovkou. Zmeny v systémových súboroch vykonávajte iba vtedy, ak ste si istí tým, čo robíte, a máte zálohu svojich údajov.
 8. Vykonávajte pravidelnú údržbu systému: Pravidelne čistite dočasné súbory, defragmentujte pevný disk a vykonávajte ďalšie úlohy údržby systému, aby ste zaistili optimálny výkon a znížili riziko výskytu problémov s čiernou obrazovkou.
 9. Zálohujte si dáta: Pravidelne zálohujte svoje dôležité súbory a dokumenty na externé úložné zariadenie alebo službu cloudového úložiska. Pomôže to chrániť vaše údaje v prípade neočakávaných problémov vrátane problémov s čiernou obrazovkou.

Dodržiavaním týchto preventívnych opatrení môžete minimalizovať riziko, že sa v systéme Windows 10 stretnete s čiernou obrazovkou smrti, a zabezpečiť stabilnejšie a spoľahlivejšie používanie počítača.

Prečo je moje pozadie stále čierne v systéme Windows 10?

Ak máte opakujúci sa problém, kedy vaše pozadie v systéme Windows 10 stále stmavne, môže to byť frustrujúce a narušiť váš pracovný tok. Tento problém môže byť spôsobený rôznymi faktormi, vrátane:

 • Aktualizácie systému alebo ovládačov: Aktualizácie operačného systému alebo ovládačov grafickej karty môžu niekedy spôsobiť konflikty, ktorých výsledkom je čierne pozadie.
 • Nastavenia napájania: Vaše nastavenia napájania môžu byť nakonfigurované tak, aby sa po určitej dobe nečinnosti vypol displej, čo spôsobilo stmavnutie pozadia.
 • Poškodené systémové súbory: Ak sú systémové súbory potrebné na zobrazenie pozadia poškodené, môže to viesť k čiernej obrazovke.
 • Malvér alebo vírusová infekcia: Určitý malvér alebo vírusy môžu zmeniť nastavenia systému a spôsobiť stmavnutie pozadia.

Ak chcete tento problém vyriešiť a vyriešiť, môžete vyskúšať nasledujúce riešenia:

 1. Reštartujte počítač: Niekedy môže jednoduché reštartovanie vyriešiť dočasné chyby a obnoviť pozadie.
 2. Aktualizujte ovládače grafickej karty: Navštívte webovú stránku výrobcu a stiahnite si najnovšie ovládače pre svoju grafickú kartu, aby ste zaistili kompatibilitu so systémom Windows 10.
 3. Úprava nastavení napájania: Prejdite do nastavení napájania a spánku v nastaveniach systému Windows a upravte časový limit zobrazenia, aby ste zabránili príliš rýchlemu vypnutiu.
 4. Skenovanie škodlivého softvéru: Použite spoľahlivý antivírusový alebo antimalvérový softvér na skenovanie vášho systému, či neobsahuje škodlivé programy, ktoré môžu spôsobovať problém.
 5. Oprava systémových súborov: Spustite nástroj Kontrola systémových súborov a vyhľadajte a opravte všetky poškodené systémové súbory, ktoré by mohli spôsobovať čiernu obrazovku.

Podľa týchto krokov na riešenie problémov by ste mali byť schopní vyriešiť problém s čiernym pozadím v systéme Windows 10. Ak problém pretrváva, možno budete musieť vyhľadať ďalšiu pomoc od technickej podpory alebo zvážiť preinštalovanie operačného systému.

Top